Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Partilederdebatt i 2021 fra Deichman i Bjørvika
Kristin Clemet

Borgerlig orden

Å trene på samarbeid kan bli en av de viktigste øvelsene før valget i 2025.
Norsk politikk
Oslo kommune
Kristin Clemet

Borgerlig samarbeid eller kaos i Oslo?

Det virker kanskje mobiliserende innad i Venstre å stille ultimatum via mediene, men det vekker ikke tillit hos borgerlige partier og velgere. I Oslo fremstår det borgerlige flertallet nå lite samlet.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
9 jan
mandag 9 januar 2023 kl. 19:00

Borgerlig krise?

Det er borgerlig krise i Danmark. Det er mange partier, og de mangler et ideologisk fellesskap. Hva med Norge? Hva har Høyre, Venstre, KrF og FrP til felles? Har de et ideologisk fellesskap?
Politikk og samfunn
blå grønn
Henrik Lerstøl Bjørøen

MDG bør vurdere et blågrønt samarbeid

Senterpartiet er etter alt å dømme en umulig samarbeidspartner for MDG.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Sverigedemokraterna, Åkesson
Bård Larsen

Söta bror i knipe

Sverigedemokraterna fosser frem, men hvordan forholde seg til dem?
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Fotballbane kunstgress
Theodor Barndon Helland

Etterlysning: borgerlig prosjekt (og politisk journalistikk)

I Fædrelandsvennen i mars stilte jeg spørsmål om hvorvidt det finnes en ideologisk høyreside i Kristiansand, og uttrykte savn over diskusjon om annet enn personvalg.
Norsk politikkPolitikk og samfunnMedia
Theodor Barndon Helland

Finnes det en ideologisk høyreside i Kristiansand?

Jeg savner en ideologisk høyreside i Kristiansand, som snakker om politikk fremfor personvalg og samarbeidsproblemer.
IdeerNorsk politikk
Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget
Theodor Barndon Helland

Noen av høyresidens prinsipper er så gode at partiene bør vurdere å følge dem

Politikk bør bygges på prinsipper. Særlig troen på at en bør ta utgangspunkt i individet og de små fellesskap fremfor staten bør være det førende prinsipielle utgangspunktet for fremtidig politikk på høyresiden.
KonservatismeLiberalismePolitisk filosofi
Theodor Barndon Helland

Høyresidens ideologiske utgangspunkt

Hvilke trekk i partiene på høyresiden kan danne et ideologisk utgangspunkt for samarbeid? Eller er det for komplisert og for mange motsetninger i partienes ideologiske forståelse? Dette notatet ser på tre sentrale trekk ved ideologiene på den partipolitiske høyresiden i Norge, og viser hvilke ideologiske trekk som samler eller splitter partiene på høyresiden.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk
Kristin Clemet

Får velgerne en garanti om borgerlig regjering ved borgerlig flertall?

Politikk, sett fra utsiden, er ofte mye spinn, spill og spetakkel. Mediene elsker det. På innsiden kan det være en studie i samarbeidets kunst, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Gard Løken Frøvoll

Borgerlig prosjekt søkes

Erna Solbergs regjering har styrt landet i syv år. Skal høyresiden vinne valget i 2021, må det borgerlige prosjektet fornyes.
Norsk politikkReformerPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

For Hareide og Erstad ble Sylvi Listhaug avgjørende

I det lange løp kan likevel ikke et parti leve av samarbeidskonstellasjonen det inngår i. Det må ha en egen politikk som tiltrekker velgere. Så hva skal KrF stå for politisk, og hva skiller de «røde» og de «blå», siden avgrunnen mellom dem virker så uendelig dyp?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Fri fantasi fra Hernes

Hans påstander underbygges av en rekke utsagn som foregir å komme fra Civita, men som er rene påfunn. Kristin Clemet svarer Gudmund Hernes i Morgenbladet.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Eirik Løkke

En blågrønn fremtid

Høyre og Miljøpartiet De Grønne bør undersøke muligheten for et samarbeid. Eirik Løkke i VG.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

En borgerlig regjering må føre borgerlig politikk

Det bør være tydelig for velgerne at det er forskjell på partier, selv om de er moderate og ikke tyr til ekstrem og urealistisk politikk. Kristin Clemet i Aftenposten.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Steinar Juel

Hva har næringslivet i vente med en ny flertallsregjering?

"Med en flertallsregjering bør det også ventes fortsatte reformer og statsbudsjetter med klarere prioriteringer, tilpasset strammere budsjettrammer", skriver Steinar Juel.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk

Ikke-sosialistisk

Ikke-sosialistisk brukes som en samlebetegnelse for å markere at et politisk parti ikke tilhører den sosialistiske delen av det politiske spektrum.
IdeerNorsk politikkAndre ideologier

Liberal halvtime: KrFs veivalg

Den 2. november skal KrF avklare sitt syn på regjeringsspørsmålet. I dagens episode av Liberal halvtime forklarer leder i KrFU, Martine Tønnessen, hvorfor partiet bør foretrekke dagens regjering.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Haakon Riekeles

Selv ikke gult gress gror i skyggen av Arbeiderpartiet

"Hvis det viser seg at en regjering med Ap og Sp ikke gjør at partiet får mange nye velgere fra nettopp Ap og Sp, kan det dristige valget bety slutten for partiet", skriver Haakon Riekeles.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva kan borgerlig side lære av Facebook-gate?

"Det er ikke enkelt å si hvordan de tre regjeringspartiene, med det motvillige støttepartiet KrF på slep, og Listhaug i fri dressur på Stortinget, skal fremstå mer samlet. En start må uansett være at de puster dypt, setter seg ned og prater sammen." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Haakon Riekeles

Venstre i regjering, men uten makt?

"Venstre har ikke fått noen av de viktigste statsrådspostene, og er i liten grad ansvarlig for sine kjernesaker," skriver Haakon Riekeles.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Sentrums valg står ikke mellom fellesskap og individ

"Ingen politiske retninger har monopol på sosialt ansvar," skriver Lars Kolbeinstveit i Vårt Land om liberalismen og sentrums retningsvalg.
IdeerLiberalismeNorsk politikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den nye Solberg-regjeringen må ta tilbake rollen som det økonomisk ansvarlige alternativet

"Mitt nyttårsønske til den kommende borgerlige regjeringen er at de konsentrerer seg om saker som gir økt bærekraft, både for miljøet og økonomien, og økt frihet for enkeltindividet," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomisk politikkNorsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Er det lurt å sitte i regjering?

"Et parti bør ikke vegre seg for å ta ansvar. Jeg tror velgerne setter pris på partier som samarbeider og medvirker til gode løsninger for landet," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjering søker prosjekt

«Et borgerlig politisk prosjekt bør handle om noe mer enn å beholde makten», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Kristelig Folkepartis valg

"Otto Krogseths tolkning av liberalismen og de borgerlige partienes forhold til liberalismen er karikert," skriver Lars Kolbeinstveit.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn

Borgerlig

Den politiske betydningen borgerne fikk, hadde sitt grunnlag i den større økonomiske selvstendigheten borgerne etter hvert hadde fått bl.a. gjennom handel. De ble dermed en egen politisk kraft i opposisjon til de geistlige, førstestanden i den franske nasjonalforsamlingen, og mot adel, andrestanden i nasjonalforsamlingen.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ernas små trollunger

"Småpartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har nok til tider vært som stein i skoen for Solberg-regjeringen. Men uten dem har ikke Høyre/Frp-regjeringen noe parlamentarisk grunnlag," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Borgerlig samarbeid – eller sprikende staur?

Trenger samarbeidspartier et politisk og ideologisk fellesgods, eller kan alle partier samarbeide med hverandre? Hvordan fungerer dagens samarbeid på ikke-sosialistisk side? Hva skal til for at samarbeidet brytes eller blir enda bedre? De parlamentariske lederne for samarbeidspartiene møtes til debatt. Se video fra frokostmøtet her!
Norsk politikk
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

Kristin Clemet svarer Kjell Magne Bondevik i Vårt Land: "Det er interessant at Bondevik her fremhever den økonomiske aksen som den relevante. Man skulle kanskje tro at det var spenningen omkring verdispørsmålene i Høyre som var mest interessant for KrF."
IdeerNorsk politikkKristendemokrati
Mathilde Fasting

Å være borgerlig

"Det borgerlige fundamentet den liberale rettsstaten bygger på, må vedlikeholdes. Borgerlige verdier er knyttet til individet, til initiativ, til ansvar og til deltakelse. Det handler først og fremst om å sette enkeltmennesket i sentrum", skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
IdeerNorsk politikkPolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Borgeren og fellesskapet

Hva innebærer det å være borgerlig, hvor kommer ideer om borgeren og borgerlig fra, og finnes det en plass for borgeren og borgerlige i fremtidens samfunnsliv og politikk? Det primære målet med essayet er å bidra til å gi borgeren og borgerlige den plassen de fortjener i den norske samfunnsutviklingen. Dette er også et kritisk essay, fordi det er et forsøk på å beskrive hvordan fellesskapet som metafor for staten og for det offentlige i perioder har bidratt til at det kollektive har tatt overhånd på bekostning av liberale, borgerlige verdier.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Er kristendemokratiet borgerlig?

"Kommentator i Vårt Land, Berit Aalborg, skrev før samtalemøtet mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF i Nydalen en kommentar om jakten på det borgerlige. Hun skriver om KrF som ikke vil kalle seg borgerlig, men et sentrumsparti. Men hvis vi et øyeblikk legger partipolitikken til side: Er kristendemokratisk ideologi, og dermed også kristendemokrater, likevel borgerlige?", skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
IdeerNorsk politikkPolitisk filosofiKristendemokrati
Nils-Petter Enstad

Ny bok: Sommeren som endret Norge

Med Lyng-regjeringen i 1963 kom et helt nytt element inn i norsk politisk debatt. Etter 18 år med sosialistisk flertall på Stortinget, viste det seg plutselig at det fantes andre regjeringsalternativer enn det mange oppfattet som et stadig mer maktfullkomment og arrogant Arbeiderparti. Boken ser på regjeringsdannelsen, hva slags politikk den representerte og hvilken betydning den fikk for den senere, politiske utvikling.
Norsk politikkPolitikk og samfunn