Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lege, helsevesen, folk, privat vs. offentlig, samarbeid, helsesektor,
Henrik Lerstøl Bjørøen

Offentlig-privat samarbeid: Nøkkelen til en bærekraftig helsesektor?

Den offentlige helsesektoren går en krevende tid i møte, med store kapasitetsutfordringer og dårlig økonomi. Vil mer offentlig og privat samarbeid hindre et todelt helsesystem? Kan det være nøkkelen til en bærekraftig norsk helsesektor?
Velferdsstatens bærekraft
fødsler
Mats Kirkebirkeland

Tiltak for flere barnefødsler i Norge

Det er tunge samfunnstrender som påvirker fruktbarheten. Tiltak for å snu utviklingen vil ha liten effekt og vært svært kostbare.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft
Eirik Løkke

Adjø velferdsstat?

Veksten i de fremtidige helse- og omsorgsutgiftene er igjen satt på dagsorden. Hva tenker Jon Hustad om utviklingen? Og hvordan kan velferdsstaten bli bærekraftig?
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft
eldre alderdom
Kristin Clemet

Vi er på vei inn i alderdommens tidsalder

Forutsetningen for at vi skal kunne bruke pengene uten at det blir høy inflasjon og økte renter, er at tilstrekkelig mange arbeider, og at vi er produktive og skaper verdier.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Eirik Løkke

Høyresiden har abdisert 

Den borgerlige regjeringen har i de siste åtte årene stort sett forsvart seg med at de har bevilget mer penger enn den forrige regjeringen. Viljen til å argumentere for, eller forsvare, kutt i offentlige utgifter, er nærmest fraværende.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Ingen grenser for politikk

Å få barn er et viktig personlig valg, og burde holdes utenfor valgkampen. Det må finnes grenser for politikk.
Norsk politikkVelferdsstatens bærekraft
Jan Erik Grindheim

Generasjonen som stjal fra den neste?

"I politikken er det vel knapt noen generasjon som har gjort mer for å sikre sine etterfølgere en trygg fremtid enn nettopp den de to professorene tilhører."
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Mathilde Fasting

Barnefødsler verken kan eller skal redde velferdsstaten

Vi kan ikke gå tilbake til tiden der mor var hjemme og far kom hjem til middag klokken fire, selv om noen mener det ville reddet velferdsstaten, skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Sannheten er helheten – også når det gjelder velferdsstaten

Politiske visjoner for fremtidens velferdssamfunn, som ikke tar hensyn til de helhetlige og samfunnsøkonomiske rammene som blant annet Perspektivmeldingen trekker opp, bør kritiseres, enten de kommer fra venstre- eller høyresiden, skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Hva sier Perspektivmeldingen?

Hør ny episode av Liberal halvtime med sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, i samtale med Mathilde Fasting om Perspektivmeldingen.
Økonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Fergesatsing og økonomisk analfabetisme

Norske politikere har lenge sluppet å prioritere. Perspektivmeldingen viser at denne tiden snart er over og det bør vi ta på alvor, skriver Gard Løken Frøvoll i Nettavisen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Kristin Clemet

Velferdsstatens bærekraft: Den gode, den onde og den grusomme

"Den politiske kulturen i Norge har altfor lenge vært preget av en konkurranse om å bevilge mest mulig til alt og alle. Det har manglet disiplin, fordi det tilsynelatende har kommet ubegrenset med «gratis» penger fra oljen. For hver dag som går, blir det mer nødvendig å gjøre noe. Da vil også den politiske kulturen endres og bli likere den de har i andre land, der det fortsatt er noen som husker at borgerne også er skattebetalere."
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
16 feb
tirsdag 16 februar 2021 kl. 00:00

Har vi råd til velferdsstaten i fremtiden?

Hva sier perspektivmeldingen om hva vi har i vente de neste 10 årene? Hvordan påvirker koronapandemien utsiktene fremover? Hvordan skal Norge omstille seg i mer klimavennlig retning? Vil fremtidens velferd bli slik vi forventer når det blir færre yrkesaktive og flere pensjonister? Se møtet med Jan Tore Sanner, Kari Elisabeth Kaski og Sylvi Listhaug.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Vil norske politikere være i stand til å sette på bremsen?

Hvis vi fortsatt skal ha glede av fondet, må det holdes intakt. Det kan ikke tømmes. Vil Stortinget være i stand til å ta de beslutninger som er nødvendige?
Økonomisk politikkVelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft

Hvorfor får vi færre barn? Er det et problem? Og hvis ja – hva skal vi gjøre med det?

Se video fra møtet med statsminister Erna Solberg (H), stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap), overlege på Kvinneklinikken ved Ahus og professor II ved UiO, Anne Eskild og innledende samtale med psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Den mest stabile og moderate blokken vinner valget i 2021

Velgere flest ønsker en raus og omfattende velferdsstat. Men noen av oss konservative grinebitere etterspør også stabilitet og ansvarlighet. Hvis det siste ikke får flertall, kan det være like greit å kaste kortene og komme tilbake i 2025.
Norsk politikkPolitikk og samfunnVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Om velferd og klassekamp

"Tar vi ikke også hensyn til økonomiske faktorer - inntekter og utgifter - og at velferdsordninger må gi incentiver til å stå i arbeid, undergraves velferdsstaten", svarer Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft

Hvordan vil fremtiden bli nå?

Se video fra Civitafrokost med Jan Tore Sanner, Eirik Newth og Jørn Rattsø.
VelferdsstatenØkonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Har vi råd til fremtiden?

I denne episoden diskuterer vi perspektivmelding, demografisk utvikling og hva som avgjør hvordan statsfinansene blir i fremtiden med forsker i SSB, Erling Holmøy.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft

Ungdomspartiene debatterer fremtidens velferdsstat

Kåkånomics og Civita inviterte til debattmøte med alle ungdomspartiene om landets økonomiske fremtid.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Haakon Riekeles

Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til?

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeidsinnsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva skal vi med økonomisk gevinst?

Det røde byrådet i Oslo burde jobbe for kvalitet, valgfrihet, mangfold og velfungerende konkurranse i velferdssektoren. I stedet er de opphengt i gevinst. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
27 nov
tirsdag 27 november 2018 kl. 00:00

Hvilken betydning har næringslivet for velstanden i Norge?

Civitafrokost tirsdag 27. november: Hva må til for at næringslivet skal sikre oss en bærekraftig velferdsstat i fremtiden? Er vilkårene for verdiskaping gode nok? Er samspillet mellom offentlig og privat sektor, og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, godt nok? Og er næringslivets organisasjoner flinke nok til å tale bedriftenes sak? Hva kan Næringslivets perspektivmelding gi oss av svar?
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mathilde FastingSteinar Juel

Feilaktige påstander blir ikke riktige ved at de gjentas

"Det vil være veldig bra dersom den antatte underdekningen i hovedsak blir inndekket ved at vi jobber mer, blant annet ved å stå lenger i jobb, som Jensen peker på. Det krever politiske tiltak, og påvisninger av behovet for noen politiske justeringer er da også nettopp formålet med perspektivmeldinger."
Økonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Steinar JuelMathilde Fasting

Nei, eldrebølgen og kostnadene som følger med den, kan ikke avblåses.

Nye tiltak for at folk skal stå lenger i jobb bør være en del av løsningen på den økte forsørgerbyrden, skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.
FinanspolitikkVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingSteinar Juel

ELDREBØLGEN: Økt forsørgelsesbyrde kan ikke trylles bort

I Fagbladet Samfunn Økonomi 1-2018 hevdes det at det er feil at forsørgelsesbyrden vil øke. Analysene som leder opp til disse konklusjonene holder imidlertid ikke mål. Dette notatet viser hvorfor eldrebølgen medfører økt forsørgerbyrde for de som er i arbeid, og derfor krever politiske tiltpasninger.
VelferdsstatenDen nordiske modellenVelferdsstatens bærekraft

Statsbudsjettet

Når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, har det bestemt hvor mye skatter og avgifter som kan kreves inn det neste året, og hva pengene skal brukes til.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Hvem betaler pensjonene?

"Også ansatte i offentlig sektor er tjent med at velferdsstaten vår er bærekraftig også i fremtiden," skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft

Eldrebølgen

Mens fem personer i arbeidsdyktig alder skulle spleise på utgiftene til én pensjonist i 1970, vil det i 2060 bare være 2,5 personer til å dele på den samme regningen. Dermed blir det mer å betale for hver som er yrkesaktiv.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Trangere økonomiske rammer, også for husholdningene

«Å gå løs på statsbudsjettets utgiftsside kan ha fremstått som politisk vanskeligere enn å heve skattene. Arbeiderpartiets erfaring ved årets valg, og utsiktene til langt lavere vekst i reallønningene fremover, gjør at dette kan endre seg fremover», skriver Steinar Juel
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikk
Steinar Juel

Skattenivået – sett fra husholdningene

Sterk vekst i offentlige utgifter vil kreve høyere skatter, samtidig som husholdningenes realinntekter før skatt kan antas å ville vokse med omlag det halve av hva vi har vært vant til. Spørsmålet om høyden på skattenivået vil derfor bli et mer sentralt stridsspørsmål i valgkampen om fire eller åtte år.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikkSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Hvor stor offentlig sektor tåler vi?

Dette notatet viser hvordan offentlig sektors størrelse har utviklet seg over tid, og sammenligner situasjonen med andre industriland.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
23 aug
onsdag 23 august 2017 kl. 00:00

Makter vi eldrebølgen og stadig høyere forventninger til helse?

Se live streaming fra kl. 08.00 her!
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft

Velferdsstat

En velferdsstat er kjennetegnet ved at det offentlige spiller en sentral rolle i beskyttelsen og opprettholdelsen av den økonomiske og sosiale levestandarden blant innbyggerne.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft