27 nov
tirsdag 27 november 2018 kl. 00:00

Hvilken betydning har næringslivet for velstanden i Norge?

Civitafrokost tirsdag 27. november: Hva må til for at næringslivet skal sikre oss en bærekraftig velferdsstat i fremtiden? Er vilkårene for verdiskaping gode nok? Er samspillet mellom offentlig og privat sektor, og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, godt nok? Og er næringslivets organisasjoner flinke nok til å tale bedriftenes sak? Hva kan Næringslivets perspektivmelding gi oss av svar?

Civitafrokost tirsdag 27. november kl. 8.00 – 9.00

Hva må til for at næringslivet skal sikre oss en bærekraftig velferdsstat i fremtiden? Er vilkårene for verdiskaping gode nok? Er samspillet mellom offentlig og privat sektor, og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, godt nok? Og er næringslivets organisasjoner flinke nok til å tale bedriftenes sak? Hva kan Næringslivets perspektivmelding gi oss av svar?

I panelet: Ole Erik Almlid, fung. administrerende direktør i NHO, Einar Lie, historiker og professor i historie ved UiO, leder i LO Hans-Christian Gabrielsen og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det serveres frokost fra kl. 7.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Frokostmøtet blir også streamet på våre hjemmesider.

Velkommen!