Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Gard Løken Frøvoll

Rødts gode intensjoner

"Rødt er for uærlig i omgangen med sin egen ideologi. For selv gode intensjoner kan brolegge veien til helvete", skriver Gard Løken Frøvoll.
DemokratiDemokrati og rettigheterAndre ideologierPopulisme
Jan Erik Grindheim

Norske journalister går stadig mer til venstre – hva betyr det for den politiske journalistikken?

Hvordan skal vi forholde oss til at de politiske preferansene til norske journalister ser ut til å være langt mer i favør av partiene på venstresiden enn høyresiden? Kan vi stole på at journalistene refererer og kommenterer politikken så objektivt som mulig?
Politikk og samfunnMedia
Bård Larsen

Marsdals terapeutiske blikk

Bård Larsen svarer Manifest Analyses Magnus Marsdal om høyre- og venstresiden i Europa.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Ny Tids svanesang

"Ny Tid og dens forløper Orientering er påkrevet kildemateriale for den som ønsker å studere den norske venstreradikalismens utvikling," skriver Bård Larsen.
Ideer
Bård Larsen

Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke. Det er bare å feste sikkerhetsbeltene.

"Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke," skriver Bård Larsen i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Den autoritære maren

Det er grunn til å tro at kultur spiller en større rolle enn fremtidsoptimistene har forestilt seg – både for de som kommer til Europa og de som allerede bor i Europa. Bård Larsen på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Nr. 8 2016: “Et sosialistisk prosjekt” – om LO og forholdet til Cuba og Venezuela

Cuba og Venezuela: Det er et kommunikasjonsproblem for LO at betydelige deler av organisasjonen lefler med autoritær sosialisme.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Hvor ble det av venstresidens sterke religionskritiske tradisjon?

"Har venstresiden en særlig berøringsangst for å kritisere ufrie praksiser blant minoriteter?" Bård Larsen i Aftenposten:
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Problematisk konstellasjon

"Er Mao en figur man skal humre over? Og hvorfor tar så mange så lett på totalitære innslag langt ute på venstresiden?" Historiker i Civita, Bård Larsen på nordnorskdebatt.no:
Demokrati og rettigheter
Lars KolbeinstveitErik Jarle Nordbø

Nr. 22 2015: Miljøpartiet De Grønne – blokkuavhengig eller venstreorientert?

Har det vært noen utvikling i stemmegivningen som tydeliggjør eller endrer MDGs posisjonering? Realitetene fra kommuner hvor partiet er representert, viser at MDG i de fleste tilfeller stemmer med venstresiden.
Norsk politikk
Kristin Clemet

Friskoler eller privatskoler?

"Venstresiden vil kalle begge skoleslag for «privat­skoler», mens høyresiden vil kalle dem «privatskoler» og «frittstående skoler». Men hvem er det da som retorisk er mest behendig?" Kristin Clemet i Vårt Land:
Uncategorized
Bård Larsen

Det svartner for ytre venstre

"Det som gjør saken oppsiktsvekkende er ikke bare at Lie mister hodet så etter­trykkelig, og publiserer udokumenter­bare påstander på impuls, men også at han i ettertid ikke gjør noe forsøk på å rette det opp," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Forlaget Pax 50 år: En ideologisk nostalgitripp

"I våre dager, hvor politikken er mye mer institusjonalisert og konsensuspreget enn «før i tida», fremstår Pax’ forlagshistorie som en herlig ideologisk nostalgitripp," skriver Bård Larsen hos VG.
Ideer
Bård Larsen

Ribbede fredsduer

"Den som ikke så den fundamentale forskjellen på USA og Sovjet under den kalde krigen, manglet både politisk kart og moralsk kompass," skriver Bård Larsen i Prosa, i en anmeldelse av Bent Jensens "Ulve, får og vogtere. Den kolde krigen i Danmark 1945–1991".
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Kampen om historien?

"Denne uken ble det kjent at justisministeren gir grønt lys for å søke om innsyn i de såkalte Rosenholz-kartotekene som CIA har råderett over. Forskere mener at over 30 norske borgere var agenter og at mer enn 300 Stasi-agenter rapporterte om norske forhold. Historiefaglig handler innsyn i arkiver om noe ganske annet enn snever verdikamp," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Den autoritære impuls

"Kan det være at Russland over tid kan bli en internasjonal tiltrekning som forener tradisjonalister og kommunister «uten land» - gjennom felles fiendebilder i form av EU og USA? Er det noe av det vi ser konturer av i enkelte venstrekretser i deres tolkninger av hendelsene i Ukraina?" Bård Larsen skriver i VG.
Demokrati og rettigheter
Ståle Hagen

Derfor er De Grønne et venstreparti

"Miljøpartiet De Grønne profilerer seg som blokkuavhengig, men denne profilen er vanskelig å få øye på i praksis," skriver Ståle Hagen hos Aftenposten. "I samtlige kommuner, fylker og bydeler, med ett unntak, samarbeider MDG med partiene på venstresiden."
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

Heller Putin enn EU?

"Det er både ahistorisk og arrogant å forvente et slags speilbilde av kosenorsk opinion i en så mishandlet og rundspilt befolkning som den ukrainske. Den russiske aggresjonen, men også tilstedeværelsen av ukrainsk hyperbol bør være et argument for europeisk integrasjon, ikke isolasjon," skriver Bård Larsen hos Aftenposten: "Jeg klarer ikke å tolke ytre venstres posisjon på annen måte enn at alt er bedre enn EU - og det ulne Vesten."
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Sosialismens fyrtårn?

"Klassekampen fornekter seg ikke. Avisa gjentar feil ifra i går: Å forsvare et åpenbart råttent nepotistisk regime fordi det promoterer seg som radikalt og antiamerikansk. Jeg tenker i denne omgang på dekningen av uroen i Venezuela. Demonstrasjonene fremstilles som propagandakrig, drevet av borgerskap og fascisme," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Mandelas portvoktere

"Det er noe smålig over å kaste Anders Lange etter høyresiden i en tid hvor de fleste retter sin oppmerksomhet mot en statsleder som utmerket seg ved sin pluralisme. Forestillingen om at antirasisme skulle være noe eksklusivt venstreorientert var nok en fremmed tanke hos Mandela," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Statsbesøk og pilegrimsgreiser

"Det hadde vært interessant om Ørnhøi kunne spa opp reisebrev, kronikker eller kommentarer fra sentralt hold i Høyre, som forteller om paradisiske tilstander i Sør-Afrika. Eller partiledere som jubler og håndhilser og forteller om overflod og mirakler i Pinochets Chile. Og hadde Høyre offisielle delegater fra slike land på sine landsmøter, slik SV hadde rumenske, sovjetiske og østtyske representanter på sine?" Bård Larsen skriver i DN.
Demokrati og rettigheter

Har venstresiden en fremtid i Norge?

Ved valget i september fikk SV og Rødt ca. fem prosent av stemmene. Har partiene til venstre for Ap en fremtid i norsk politikk? I Danmark har Rødts søsterparti, Enhedslisten, lyktes med å prege dansk politikk. Hva skal til for at noe lignende skjer i Norge? Og hva kan tenketankene på venstresiden bidra med? Se video fra frokostmøtet med Audun Lysbakken, Bjørnar Moxnes og Cathrine Holst.
Ideer
Bård Larsen

Nytt Civita-notat: SVs ekstreme kontakter

I dette notatet argumenterer Bård Larsen for at SV tilhørte venstreekstremismens sympatiserende omland. Sterkt undertrykkende og brutale regimer fikk nærmest ikonisk status som alternativer til det vestlige samfunnet radikalerne følte misnøye med. Dermed har partiet SV et ansvar både for å ha økt aksepten for slike regimer og for å kneble kritikken mot dem.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Nr. 23 2013: SVs ekstreme kontakter

I dette notatet, som er publisert tidligere i boken "Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser", argumenteres det for at SV tilhørte venstreekstremismens sympatiserende omland. Sterkt undertrykkende og brutale regimer fikk nærmest ikonisk status som alternativer til det vestlige samfunnet radikalerne følte misnøye med. Dermed har partiet SV et ansvar både for å ha økt aksepten for slike regimer og for å kneble kritikken mot dem.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Ståle HagenBård Larsen

Nr.21 2013: Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne vokser på meningsmålingene og kan for første gang bli representert på Stortinget. Dette notatet undersøker hva slags parti MDG er. Stemmer det at partiet er uavhengig av de to blokkene i norsk politikk?
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Kulturens røde fane

"Går det att vara kulturutövare i Sverige och samtidigt ifrågasätta vänstern? Kan man känna empati utan att rösta rött?" Spørsmålene forfatter Bengt Ohlsson stilte i et innlegg i Dagens Nyheter har skapt debatt. I et nytt innlegg oppsummerer han det han mener er kultur-venstres intoleranse.
Demokrati og rettigheter

The Future of History

"The left has not been able to make a plausible case for an agenda other than a return to an unaffordable form of old-fashioned social democracy. This absence of a plausible progressive counter­narrative is unhealthy, because competition is good for intellectual ­debate just as it is for economic activity. And serious intellectual debate is urgently needed," skriver Francis Fukuyama i Foreign Affairs.
Ideer

Norsk venstreside: Opprørt og indignert?

"Det er merkelig hvor undervurdert dette hverdagsarbeidet og hverdagsengasjementet - og de gradvise forbedringene - er på venstresiden. Der etterlyser man hele tiden en total forandring, men når man ikke aner hva forandringen skal bestå i, henfaller man i stedet til passivitet," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Økonomi
Bård Larsen

IDEALISTENE – Venstresidens reise i det autoritære

Hvorfor har så mange venstreradikale pleiet en slik lidenskap for det illiberale? Hvorfor slet de, i sin iver etter å bygge en ny virkelighet, med autoritære tilbøyeligheter? Og hvorfor var mange av dem uttalte fiender av det liberale demokratiet de har så stor glede og nytte av selv? I denne boken forsøker forfatter og historiker Bård Larsen å besvare disse spørsmålene.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterKommunisme
Kristin Clemet

Venstresiden er parkert. Høyresiden er dypt splittet.

Det politiske landskapet i Europa og USA er i endring. Venstresiden har store problemer, og høyresiden er dypt splittet. Ytterste venstre og ytterste høyre er dessuten enig om ganske mange til dels skremmende og illiberale standpunkter. Norge er foreløpig en stille øy i et opprørt hav, men kan vi forvente større politisk uro her også? Kristin Clemet blogger.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Venstrevridningen i pressen

"Viktigere enn journalistenes stemmegivning er det imidlertid om de utfører jobben sin godt. Egne politiske preferanser blir først og fremst et problem, dersom man ikke er profesjonell og dyktig nok, eller dersom man ikke tar dette alvorlig," skriver Kristin Clemet.
Ideer