Menneskerettigheter

Ingen er uskyldig – antisemittisme på venstresiden

Om Torkel Brekkes bok.

Publisert: 31. oktober 2023

Har norsk venstreside et problem med det jødiske?

Torkel Brekke viser i denne boken hvordan deler av venstresiden har dyrket konspirasjonsteorier om jøder og hvordan sovjetisk holocaust-revisjonisme ble spredt i norsk offentlighet.

Han undersøker hvordan vold mot sivile israelere rettferdiggjøres og hvordan deler av norsk fagbevegelse og organisasjonsliv beveget seg fra etterkrigstidens sympati for Israel og jødene til en retorikk med antisemittistisk preg.

Ingen er uskyldig tar et ubehagelig, men nødvendig oppgjør med en politisk tradisjon som alt for lenge har blitt ignorert.

Boken kan bestilles her.