Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mats Kirkebirkeland

Har finansbyråden lest rapporten?

De mange enkelteksemplene viser at Oslo kommune har et stort forbedringspotensial.
Offentlige utgifter
Oslo Holmenkollen
Mats Kirkebirkeland

Liste over mulig sløsing i Oslo kommune

Her har vi samlet noen av sakene som har dukket opp etter at Mats Kirkebirkelands rapport om sløsing i Oslo kommune ble publisert i februar 2023.
Offentlige utgifterØkonomi
Oslo kommune
Mats Kirkebirkeland

Offentlig sløsing må tas seriøst

Jeg trekker frem mer enn 50 eksempler på sløsing i Oslo kommune. Finansbyrådens svar er nedslående.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
Oslo Holmenkollen
Mats Kirkebirkeland

Er det styringsproblemer på systemnivå i Oslo? Omfanget av sløsing og svikt tyder på det.

Oslo kommune forvalter store inntekter på vegne skattebetalerne. Hva kan de gjøre bedre?
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
kunst kultur dans
Aslak Versto Storsletten

Er norsk kulturpolitikk et rent subsidiesluk?

Økte bevilgninger har liten påvirkning på befolkningens kulturkonsum. Politikken er ikke tilpasset til kulturens siste paradigme.
Offentlige utgifterKultur
Byråkrati
Aslak Versto Storsletten

Systemet, og ikke menneskene i offentlig sektor, er problemet

Ikke noe sammenlignbart land har like mange offentlig ansatte som Norge.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
arbeid fravær
Lars Kolbeinstveit

Sykelønnsdebatt på høyresiden

Hvis opposisjonen ikke makter å diskutere bedre, risikerer vi at Høyre i posisjon vil måtte fremme ugjennomtenkte kutt.
VelferdsstatenØkonomiVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting
Skjalg Stokke Hougen

Høyresiden må tørre å kutte i offentlige utgifter

Det er utfordrende å få til endringer i velferdsstatens ordninger. Det krever bred enighet, men det krever også politikere som er villige til å ofre egen popularitet.
Økonomisk politikkVelferdsstaten
Aslak Versto Storsletten

Offentlig sløsing er naturgitt

Politikere og byråkrater bruker andres penger. Derfor er de dømt til å sløse.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
Kristin Clemet

Tale til hylekoret

Kanskje har han dempet forventningene så mye at folk flest blir lettet når budsjettet kommer. Og kanskje kan situasjonen bidra til at vi får en ny politisk kultur, som i mindre grad er preget av en konkurranse mellom partiene om å bevilge mest mulig. 
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikk
Eirik Løkke

Kan vi stole på politikerne?

Hva er årsaken til at mange offentlig prosjekter blir mye dyrere enn budsjettert? Hør ny episode med Henning Carr Ekroll, nyhetssjef i Aftenposten.
IdeerØkonomisk politikkOffentlige utgifter
Penger vekst
Jon Nicolaisen

Revidert galskap

Til syvende og sist må gildet gjøres opp. Hvis regjeringen og Stortinget ikke vil gjøre den jobben nå, må fremtidens næringsliv, skattebetalere og låntagere ta regningen for galskapen.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomiFinanspolitikk
Lommebok med norske sedler/penger
Kristin Clemet

It’s the economy, stupid!

Nå kan vi stå ved et vendepunkt, som fører til at folk igjen blir mer opptatt av egen økonomi. Da blir de antagelig også mer opptatt av hva skattepengene brukes til og om de brukes fornuftig.
Økonomisk politikkPolitikk og samfunnOffentlige utgifter

Bør handlingsregelen vernes av Grunnloven?

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet for Sp og medlem av Norges Banks representantskap, Morten Søberg, mener vi må tenke langsiktig og konstitusjonelt om oljefondet, forvaltningen og handlingsregelen. Med et voksende statsbudsjett og mange gode ønsker for bruk av oljefondet, vil presset på bruk av penger øke fremover.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Eirik Løkke

Høyresiden har abdisert 

Den borgerlige regjeringen har i de siste åtte årene stort sett forsvart seg med at de har bevilget mer penger enn den forrige regjeringen. Viljen til å argumentere for, eller forsvare, kutt i offentlige utgifter, er nærmest fraværende.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
avgifter
Gard Løken Frøvoll

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Seks grunner til at privat sektor er viktig

Er man bekymret for utviklingen der offentlig sektor fortrenger privat sektor, er det få eller ingen partier som fortjener ens fulle tillit. Men det er likevel forskjeller mellom blokkene. Økte offentlige utgifter og økte skatter hjelper i hvert fall ikke.
Offentlige utgifterNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Når SV ikke er ekstreme nok

I klimadebatten er spørsmål som er hinsides hva som er realistisk, dessverre blitt for normalt. Det er uheldig. For vi burde ha en fornuftig diskusjon om hvordan Norge kan bidra til reduserte klimautslipp.
ØkonomiKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

For høye offentlige utgifter gjør folket avmektig i forholdet til staten

Skatt er for mange en usynlig utgift som materialiserer seg i synlige offentlige goder. Dette kan gi staten for stor makt over individene, skriver Gard Løken Frøvoll
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
Kristin Clemet

Vil norske politikere være i stand til å sette på bremsen?

Hvis vi fortsatt skal ha glede av fondet, må det holdes intakt. Det kan ikke tømmes. Vil Stortinget være i stand til å ta de beslutninger som er nødvendige?
Økonomisk politikkVelferdsstatenØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Om velferd og klassekamp

"Tar vi ikke også hensyn til økonomiske faktorer - inntekter og utgifter - og at velferdsordninger må gi incentiver til å stå i arbeid, undergraves velferdsstaten", svarer Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft

Hvordan vil fremtiden bli nå?

Se video fra Civitafrokost med Jan Tore Sanner, Eirik Newth og Jørn Rattsø.
VelferdsstatenØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Alle skal få Korona og penger

Mangelen på prioriteringer ser ut til å skape en egen raushetslogikk, som smitter nesten like fort som Korona, skriver Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
Jan Erik Grindheim

O jul med din glede…

Utad fremstår vi nordmenn lykkelige, med en høy leve- og livsstandard. Hvorfor er det da så mange innad som ser et land og et folk i dyp krise?
ØkonomiDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Kan penger vokse på trær?

Rødt ønsker “et nasjonalt forbud mot profitt i velferden», og definerer velferden som “alt fra sykehjem, asylmottak og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester”. Hvis dette blir resultatet av forhandlinger på rødgrønn side etter valget i 2021, får vi, for velferdsstatens skyld, håpe at penger kan vokse på trær. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Steinar Juel

Feil av Skjalg Fjellheim

Det jeg skrev i Dagens Næringsliv er at Nord-Norgebanen ikke bør forlenges, fordi kostnadene er svært høye og nytten svært liten.
Offentlige utgifterØkonomi
Mats Kirkebirkeland

Snorklipping mens Norge råtner på rot

Om det var ett ensaksparti som jeg faktisk hadde vurdert å stemme på, så hadde det vært «Ta igjen vedlikeholdsetterslepspartiet».
Offentlige utgifterØkonomi
Kristin Clemet

Bryr folk seg om hva de betaler i skatt – eller hva skattepengene går til?

Det fine med bompengeprotestene er at de som betaler denne skatten, har begynt å interessere seg for hva pengene går til. Kristin Clemet i Aftenposten.
AvgifterOffentlige utgifterSkatt og avgifter

Liberal halvtime: Har høyresiden gitt opp kampen mot en større stat?

De offentlige utgiftene fortsetter å øke, også under den nåværende borgerlige regjeringen. Betyr det at norsk høyreside har gitt opp kampen mot en større stat? Er høyresiden ikke lenger interessert i å kutte skatter og redusere statens utgifter? Og hva innebærer det å være borgerlig i 2019? Gjest er Nils August Andresen, redaktør i Minerva.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterSkatt og avgifter

Sløser politikerne med offentlige midler?

Civitafrokost onsdag 16. januar: Preges norsk politikk og forvaltning  av dårlig styring og ansvarsfraskrivelser? Eller er det tvert imot slik at offentlig sektor i all hovedsak fungerer godt?
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
Mathilde Fasting

Hva skal vi med en borgerlig regjering om den ikke kan prioritere?

"Det er fullt mulig for politikerne å prioritere annerledes enn hva vi gjorde i Barnefamilieutvalget, men da må de også synliggjøre hva som ikke prioriteres."
Offentlige utgifterØkonomiFinanspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Vi kommer ikke utenom hardere prioriteringer

Selv borgerlige politikere trenger en stat med høye inntekter. Lars Kolbeinstveit i Bergens Tidene.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikk
16 jan
onsdag 16 januar 2019 kl. 00:00

Sløser politikerne med offentlige midler?

Preges norsk politikk og forvaltning  av dårlig styring og ansvarsfraskrivelser? Eller er det tvert imot slik at offentlig sektor i all hovedsak fungerer godt? Civitafrokost onsdag 16. januar kl. 8.00 - 9.00:
Institusjoner og forvaltningØkonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
Haakon Sandvik

Små forskjeller mellom de norske partiene

"Tiden er inne for å trykke inn bremsen. Derfor bør regjeringen i de kommende statsbudsjettene legge betydelig mer vekt på å bremse den kraftige veksten i offentlige utgifter", skriver tidligere praktikant i Civita, Haakon Sandvik.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft