Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Penger vekst
Jon Nicolaisen

Revidert galskap

Til syvende og sist må gildet gjøres opp. Hvis regjeringen og Stortinget ikke vil gjøre den jobben nå, må fremtidens næringsliv, skattebetalere og låntagere ta regningen for galskapen.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomiFinanspolitikk
Lommebok med norske sedler/penger
Kristin Clemet

It’s the economy, stupid!

Nå kan vi stå ved et vendepunkt, som fører til at folk igjen blir mer opptatt av egen økonomi. Da blir de antagelig også mer opptatt av hva skattepengene brukes til og om de brukes fornuftig.
Økonomisk politikkPolitikk og samfunnOffentlige utgifter

Bør handlingsregelen vernes av Grunnloven?

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet for Sp og medlem av Norges Banks representantskap, Morten Søberg, mener vi må tenke langsiktig og konstitusjonelt om oljefondet, forvaltningen og handlingsregelen. Med et voksende statsbudsjett og mange gode ønsker for bruk av oljefondet, vil presset på bruk av penger øke fremover.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Eirik Løkke

Høyresiden har abdisert 

Den borgerlige regjeringen har i de siste åtte årene stort sett forsvart seg med at de har bevilget mer penger enn den forrige regjeringen. Viljen til å argumentere for, eller forsvare, kutt i offentlige utgifter, er nærmest fraværende.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
avgifter
Gard Løken Frøvoll

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Seks grunner til at privat sektor er viktig

Er man bekymret for utviklingen der offentlig sektor fortrenger privat sektor, er det få eller ingen partier som fortjener ens fulle tillit. Men det er likevel forskjeller mellom blokkene. Økte offentlige utgifter og økte skatter hjelper i hvert fall ikke.
Offentlige utgifterNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Når SV ikke er ekstreme nok

I klimadebatten er spørsmål som er hinsides hva som er realistisk, dessverre blitt for normalt. Det er uheldig. For vi burde ha en fornuftig diskusjon om hvordan Norge kan bidra til reduserte klimautslipp.
ØkonomiKlima og miljø
Kristin Clemet

Vil norske politikere være i stand til å sette på bremsen?

Hvis vi fortsatt skal ha glede av fondet, må det holdes intakt. Det kan ikke tømmes. Vil Stortinget være i stand til å ta de beslutninger som er nødvendige?
Økonomisk politikkVelferdsstatenØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Vi kommer ikke utenom hardere prioriteringer

Selv borgerlige politikere trenger en stat med høye inntekter. Lars Kolbeinstveit i Bergens Tidene.
Uncategorized
Haakon Sandvik

Små forskjeller mellom de norske partiene

"Tiden er inne for å trykke inn bremsen. Derfor bør regjeringen i de kommende statsbudsjettene legge betydelig mer vekt på å bremse den kraftige veksten i offentlige utgifter", skriver tidligere praktikant i Civita, Haakon Sandvik.
Uncategorized
Lars Kolbeinstveit

Å kalle «utgifter» for «investering» er en typisk politisk talemåte

"Jonas Gahr Støre må gjerne kalle offentlige utgifter til velferd for «investeringer». Men det er fortsatt utgifter." Lars Kolbeinstveit hos Minerva.
Uncategorized
Mennesker, folk, gruppe

Offentlig

Begrepet offentlig betegner noe som befinner seg i  det åpne rom, som alle har adgang til, og/eller som angår alle.
Politikk og samfunn
Haakon Riekeles

En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler

Elbilpolitikken koster allerede store summer for staten, og kostnadene vil i årene fremover øke til nivåer som ikke er bærekraftige.  Er det mulig å støtte innfasingen av lavutslippsbiler på en mer rasjonell måte enn det gjøres i dag?
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Steinar Juel

Skattenivået – sett fra husholdningene

Sterk vekst i offentlige utgifter vil kreve høyere skatter, samtidig som husholdningenes realinntekter før skatt kan antas å ville vokse med omlag det halve av hva vi har vært vant til. Spørsmålet om høyden på skattenivået vil derfor bli et mer sentralt stridsspørsmål i valgkampen om fire eller åtte år.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikkSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Hvor stor offentlig sektor tåler vi?

Dette notatet viser hvordan offentlig sektors størrelse har utviklet seg over tid, og sammenligner situasjonen med andre industriland.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Stor velferdsstat tilsier høy skatt

Økt skatt er feil medisin, men har de borgerlige noe godt alternativ? Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Haakon Riekeles

Nr. 25 2016: Hvordan redusere statens utgifter?

I dette notatet identifiseres det mulige kutt i statens utgifter på nærmere 50 milliarder kroner. Stadig flere erkjenner at veksten i statens utgifter ikke kan fortsette i dagens tempo, og at det derfor vil være behov for utgiftsreduksjoner fremover. På tross av dette mangler det konkrete forslag om hvordan man skal få det til. Notatet har som formål å rette opp i det, og foreslår femten konkrete tiltak som vil redusere statens utgifter.
Økonomisk politikkReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Haakon Riekeles

Tiden for moderasjon er nå

Etter flere perspektivmeldinger og utredninger vet de fleste at eldrebølgen vil gi oss store underskudd på statsbudsjettet mot midten av dette århundret. At økt oljepengebruk også har store konsekvenser om fem til ti år, er helt fraværende i den offentlige debatten.
Uncategorized
Steinar Juel

Hvorfor er det lagt opp til at vi skal gå i hvilestilling når vi blir 60?

Det er behov for å tenke nytt. Jeg er ikke interessert i å være målgruppe for en politikk basert på alderssegmentering. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Haakon RiekelesSteinar Juel

Skattelettelser og arbeidsplasser

Ifølge Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er det mer effektivt å bruke budsjettpenger på kjøp av varer og tjenester enn skattekutt i kampen mot arbeidsledigheten. Dette gir ikke et riktig bilde, skriver Steinar Juel og Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Haakon RiekelesSteinar Juel

Ikke bare en dump i veien

Det er for lettvint når opposisjonen på Stortinget sier at de store pengene sløses bort på skattelettelser. Steinar Juel og Haakon Riekeles i Bergens Tidene.
Økonomi
Paul NarumSverre Diesen

Nr. 10 2015: Norsk forsvarsevne: En varslet avvikling

Vi bruker stadig mer penger og oppnår samtidig mindre og mindre forsvarsevne. I dette Civita-notatet skisserer forfatterne konsekvensene av denne politikken, hvordan utviklingen påvirker vårt nasjonale handlingsrom og hvordan fremtidens forsvar mest sannsynlig vil innebære et tettere flernasjonalt samarbeid med andre stater.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Kan velferdsstaten reddes?

Mange hevder at utviklingen ikke er økonomisk bærekraftig. Kan norske velferdsordninger opprettholdes uten omfattende kutt og/eller skatteøkninger? Og hvordan kan velferdsstaten reformeres? Se film fra frokostmøtet her!
Uncategorized
Villeman Vinje

Ikke bærekraftig velferdsstat

"Veksten i de offentlige utgiftene kan ikke fortsette", skriver samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, på Aftenposten.no. "Perspektivmeldingen viser at de valg den rødgrønne regjeringen har gjort i de siste to stortingsperiodene har bidratt til å svekke velferdsstatens langsiktige bærekraft".
Uncategorized

Makroøkonomisk mørketid

"Vi er inne i en makroøkonomisk mørketid, ifølge Paul Krugman, som mener sentrale innsikter har gått tapt blant meningsmotstandere innen økonomiprofesjonen. Debatten dreier seg om hvorvidt budsjettunderskudd og økt offentlig pengebruk kan stimulere økonomien under depresjonslignende tilstander," skriver Marius Gustavson hos E24, og spør: "Kan offentlig pengebruk stimulere økonomien i nedgangstider?"
Økonomi

Smått er godt

I en lettfattelig og oversiktlig undersøkelse viser økonomene Ryan Bourne og Thomas Oechsle forholdet mellom offentlige utgifter og forskjellige faktorer, som økonomisk vekst og offentlige velferdstjenesters nivå. Resultatene bør vekke oppmerksomhet hos alle som ønsker et mer omfattende offentlig apparat.
Økonomi

Misbruk og bruk av fellesskapets midler

"Det er tydeligvis forskjell på å være del av en mindretallsregjering og hele tiden være utsatt for reell kontroll av mediene og opposisjonen - og å være del av en flertallsregjering, som bare er utsatt for formell kontroll, som likevel ikke får konsekvenser. Da kan man legge seg til arbeidsvaner som ikke så lett tåler dagens lys," skriver Kristin Clemet på bloggen.
Demokrati og rettigheter

Nytt Civita-notat: Velferdsutfordringen

Hvis den historiske utviklingen i kvaliteten på velferdstjenestene fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer – både finansielt og bemanningsmessig. Det er ikke realistisk å legge til grunn at dagens kvalitet i offentlig sektor skal ligge fast. Dette notatet tar for seg velferdsstatens utfordringer de neste femti årene.
Uncategorized
Villeman Vinje

Spiller det noen rolle?

Spiller det noen rolle hvem som regjerer? Civita lanserer nå en omfattende studie av bevilgninger til offentlig forvaltning under skiftende regjeringer. Vi ønsket å finne ut om det spilte noen rolle hva slags regjering landet har når det gjelder viljen til å bruke penger på offentlige budsjetter.
VelferdsstatenOffentlige utgifter
Villeman Vinje

Nr.10 2008: Hva går skattekronene til?

Dette notatet presenterer en oversikt over fordelingen av offentlige bevilgninger i 2007 og hvor stor andel av skatten som går til de ulike områdene.
VelferdsstatenOffentlige utgifterØkonomi

SU-støtten: Konstruert fra starten – eller bare dårlig dømmekraft?

"I dag vet vi at departementet og politisk ledelse ikke har greid å gjøre alt riktig. Om det bare skyldes en rekke hendelige uhell, dårlig dømmekraft eller en de facto og planlagt særbehandling av egen organisasjon, er uklart. Men slik saken fremstår i dag, kan ingen av de to siste mulighetene forkastes," skriver Kristin Clemet om Regjeringens tildeling av penger til Jenteforsvaret.
Ideer