Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
fly flytting
Kristin Clemet

Hvorfor flytte fra Norge?

Eierbeskatningen er mer enn doblet siden Støre-regjeringen overtok i fjor. Den rammer bedriftene også.
FormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
fabrikk næringsliv eierskap
Mathilde Fasting

Hvem skal eie det lokale næringslivet?

Regjeringen vil bytte ut nordmenn med utlendinger land og strand rundt. Det høres kanskje rart ut, når vi har Senterpartiet i regjering.
NæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter
jenga spill, avkastning, skatt, norsk næringsliv, klosser, byggeklosser, hånd
Kristin Clemet

Ingen er syke i Civita, Hegnar

For mange medier virker det som næringslivet er blitt ensbetydende med «rikingene».
NæringslivØkonomiNæringspolitikkSkatt og avgifter
lager næringsliv
Steinar Juel

Farlig tunnelsyn i skattedebatten

Skattedebatten dreier seg bare om fordelingseffekter og om å skaffe mer inntekter til rekordhøye og økende offentlig utgifter. Er eierskap og egenkapital til norske bedrifter virkelig helt uinteressant?
ØkonomiNæringspolitikkSkatt og avgifter
gründer, entreprenør
Mathilde Fasting

Det blir ikke lett å være gründer i Norge

Skatteøkningene vil gi dårligere tilgang på risikokapital for norske bedrifter. Investeringer blir lagt på is, og kompetente økonomer og ingeniører blir for dyre.
NæringslivØkonomiNæringspolitikkSkatt og avgifter
bakeri, næring, næringsliv
Mathilde Fasting

Å være eier av næringsvirksomhet i Norge er kostbart, og det skal bli enda dyrere

Skjerpingene i formuesskatt på næringskapital etter at Ap/Sp-regjeringen tiltrådte er, historisk sett, de største vi har sett fra ett år til et annet
FormuesskattØkonomiSelskapsskattSkatt og avgifter
gull rikdom penger
Kristin Clemet

Kjære Raymond Johansen. Du skrev et fint brev til milliardærene. Men det treffer ikke helt blink.

Norge har en helt særegen skatt på næringskapital. Det er det som er problemet.
FormuesskattSkatt og avgifter
arbeidende

Arbeidende kapital

Arbeidende kapital er betegnelsen på den delen av en privatpersons formue som er knyttet til investeringer og bedriftseierskap.
NæringslivFormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norske eiere tar ut over dobbelt så mye utbytte

Hvorfor skal norske eiere ta ut opp til 2,5 ganger så mye utbytte fra sine selskaper som utlendinger, når de er mindre lønnsomme?
NæringslivØkonomiSkatt og avgifter
arbeid
Mathilde Fasting

Formuesskatten doblet fra i fjor – rammer norske arbeidsplasser

Formuesskatteregningen er doblet siden i fjor, til 14 milliarder kroner i år. Det rammer arbeidsplasser i bedrifter der eierne stort sett har moderat eller lav ligningsformue.
NæringslivFormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Eierskap betyr noe

Det er ikke illiberalt, slik Thomassen påstår, å legge vekt på ulike kvaliteter ved ulike typer investorer og eiere. Det er forskjell på offentlige og private eiere, på aktive og passive eiere
Økonomi
Mathilde Fasting

Amatører har ikke kompetent kapital

Norsk kapital og eierskap er like viktig når en bedrift etableres, som når de vokser, og over tid skaper nye arbeidsplasser og verdier.
FormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norge beskatter næringsformuer høyt

Privatboliger har lav skatt, men næringsformuer beskattes høyt. Det er godt et skatteutvalg nå vurderer «hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurran­se­kraften».
NæringslivFormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
https://www.istockphoto.com/
Mathilde Fasting

Norske eiere er ikke skurker

Svært lave renter har ført til at formuesverdiene har økt kraftig, det samme har aksjeverdiene. Det er lenge siden boligkrakket på begynnelsen av 1990-tallet, men krakk i aksjemarkedene kan komme, og renten kan stige igjen. Da vil mange av holdingselskapene tape penger, og verdiene vil reduseres. Det er kanskje bra for den målte ulikheten, men det er  ikke bra for Norge.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivUlikhet
https://www.istockphoto.com/
Kristin Clemet

Witzøe, skatten og mediene

I Norge går det norske private eierskapet ned, mens det utenlandske og offentlige eierskapet vokser. Men gjør det noe? Betyr det noe om det er lokale eiere, for eksempel på Frøya?
NæringslivFormuesskattMediaSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Verdiskaping og velferd henger sammen

"Etter min mening burde derfor regjeringen ha gjennomført større skatteletter og blant annet fjernet skatten på arbeidende kapital. Det ville styrket det nasjonale og lokale private eierskapet, det vil si små og mellomstore bedrifter, over hele landet."
Norsk politikkFormuesskatt

Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.
FormuesskattNæringslivSelskapsskattNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Skattejurist Bettina Banoun om norsk beskatning av aksjonærer og bedrifter

Er det riktig å beskatte norske aksjonærer hardere enn utlendinger? Hvordan har skattleggingen av norske eiere og bedrifter utviklet seg? Hør ny episode av Liberal halvtime med skattejurist i Wiersholm, Bettina Banoun.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norske bedriftseiere beskattes hardest i hele OECD

Selv uten å ta hensyn til formuesskatten, ligger Norge høyt. Tar vi med formuesskatten på næringskapital, topper Norge skalaen.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Notat om selveierdemokrati

Selveierdemokrati

Målet er en bred folkelig oppslutning om markedsøkonomien og et demokrati bestående av en mest mulig selveiende befolkning, hvor samtlige borgere skal ha mulighet til å delta i samfunnets økonomiske aktivitet.
ØkonomiØkonomiske systemer
Kristin ClemetMathilde Fasting

Uforutsigbart skatteopplegg

Det er ikke forutsigbart for norsk privateid næringsliv når Arbeiderpartiet øker formuesskatten i 2021 med over ni milliarder kroner. Det gir dårligere rammevilkår og stor uforutsigbarhet for norske eiere, skriver Kristin Clemet og Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
ØkonomiSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

I sneglefart mot arbeiderkollektivet

"Med historien som guide er det heller ikke dristig å spå at omfattende forsøk på å erstatte privateide bedrifter med arbeiderkollektiv vil ende i en ny økonomisk og politisk tragedie, med kjennetegn som peker i stikk motsatt retning av de forespeilede."
ØkonomiØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Møllersen skyter til side for målet i systemdebatten

"I sin artikkel introduserer ikke Joakim Møllersen noe nytt økonomisk system, men kun et ønske om en «ny» organisasjonsform."
Økonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Hva betyr det å kreve et nytt økonomisk system?

"Den nye rapporten som kritiserer dagens økonomiske system, viker unna alle vanskelige spørsmål, og legger til grunn en antiliberal forståelse av politikk og demokrati."
Økonomiske systemer
Steinar JuelMathilde Fasting

Ønsker norske politikere norske eiere i Norge?

"Hvis vi i fremtiden ønsker et sterkt norsk næringsliv, må vi satse på norske private eiere. Vi er ikke tjent med at de store, norske bedriftene oftere eies av utlendinger eller av staten", skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.
Økonomi
Mathilde Fasting

Statskapital kun der det trengs

"Om staten skal være til hjelp, må den bidra der det er markedssvikt, ikke der de private kapitalmarkedene fungerer og utenlandsk kapital er tilgjengelig", skriver Mathilde Fasting i DN.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eiergrupper – private norske, utenlandske og offentlige.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Mímirs karikaturer

"Å mene at eieren er viktig, er ikke det samme som å mene at alle andre er uviktige. Private bedrifter trenger både arbeidskraft, kapital og gode eiere," skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Økonomi
Mathilde Fasting

Eierskap: Plukker suksessene

"Svekkes norsk eierskap i det norske næringslivet på sikt, er det ikke sikkert at utlendingene er med på den omstruktureringen og nyskapingen Norge trenger," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Privatiser Statoil og Statkraft

"Staten kan aldri bli en god eier i bedrifter som har profitt som hovedformål - uavhengig av hvem som sitter i regjering," skriver Mats Kirkebirkeland i Finansavisen.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Hjemfallsinstituttet er utgått på dato

Det er ingen tvil om at forvaltningen av norske petroleumsressurser, der staten og private aktører sitter i samme båt, har vært en stor suksess. Hvorfor kan man ikke ha en lignende modell for eierskapet til norsk vannkraft?
Økonomi
skatt, økonomi, reform
Villeman Vinje

Norsk skattereform

Kapitalbeskatningen i Norge bør fornyes, og de neste par årene skal det gjennomføres en skattereform. Samlet skisserer denne rapporten alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne, innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solberg-regjeringens forslag til skattereform.
ReformerØkonomiSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Omstillingsheltene

"Uten mennesker som er villige til å ta risiko, blir det ingen verdiskaping." Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv:
Økonomi
Mathilde Fasting

Norske eiere

Denne rapporten viser noen av de merverdiene lokal og kompetent kapital og aktivt eierskap tilfører norsk verdiskaping, næringsliv og arbeidsplasser. Rapporten belyser hvorfor norsk privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon og bedriftsutvikling.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter