Konservatisme

Mer innen Konservatisme

Bøker, bokhylle, bok, bibliotek, haug med bøker, stabel med bøker

Høyresidens kanon

Civita og Minerva presenterer høyresidens kanon: En liste over 100 bøker som har bidratt til å forme høyresidens tanker og politikk.
IdeerKonservatismeLiberalismeKultur
Mathilde Fasting

Fukuyama og det postliberale

Den røde tråden som går gjennom Francis Fukuyamas tanker om politisk orden, er mer konservativ enn liberal.
LiberalismeKonservatismeIdeer
italia
Knut Jørgen Kirkeberg

Statsminister Meloni og Italias vei videre

100 år etter Mussolinis marsj mot hennes hjemby, Roma, vil Giorgia Meloni lede Italias mest høyrelente regjering siden krigen. Hvilken tid går landet i møte med sin første kvinnelige statsminister?
KonservatismeInternasjonaltPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Kåre Willoch. Den elskverdige reformator.

«Opp gjennom historien kan man stadig se hvor vanskelig folk har for å se sammenhenger i det som gjøres og i det som skjer. Også små ting må ses i en større sammenheng og man må alltid spørre hvilke konsekvenser de kan få på lengre sikt!»
KonservatismeNorsk politikk
Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget
Theodor Barndon Helland

Noen av høyresidens prinsipper er så gode at partiene bør vurdere å følge dem

Politikk bør bygges på prinsipper. Særlig troen på at en bør ta utgangspunkt i individet og de små fellesskap fremfor staten bør være det førende prinsipielle utgangspunktet for fremtidig politikk på høyresiden.
KonservatismeLiberalismePolitisk filosofi
Bård Larsen

Høyresiden som gikk fra forstanden

Det er vanskelig å begripe at tungt beleste, kultursensitive, verdikonservative mennesker med trykk på etos og dannelse kan omfavne de mest vulgære og banale politiske krefter som er å oppspore.
KonservatismeIdeerPopulismeDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Jeg savner en intellektuelt nysgjerrig Rune Slagstad

"Norsk styringskunst har vist seg på sitt beste når samfunnsøkonomiske sammenhenger har blitt hensyntatt samtidig som politisk ledelse har forankret dette hos velgerne", skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkLiberalismeKonservatismeIdeer
Lars Kolbeinstveit

Alle er konservative

Det kan virke rart at en fra liberale Civita hevder at alle er konservative. Men mitt poeng er spissformulert. Og dessuten er det viktig å huske at norsk konservatisme alltid har vært liberal. En viktig grunn til å tenke konservativt er at det er ved å reformere sakte, og ved å ta hensyn til norsk særegenhet, at vi best bevarer et liberalt og åpent samfunn.  
IdeerKonservatisme

Både Erna Solberg, Donald Trump og Gene Simmons i Kiss kaller seg konservative. Hva er det som forener dem?

Se video fra Civitakveld og bokbad med Torbjørn Røe Isaksen, Erik Lunde og Ola Borten Moe. Møtet ble ledet av Kristin Clemet.
IdeerKonservatismeAndre ideologier
Bård Larsen

Liberal kompleksitet

Vi i Civita er ikke alltid enige om alt, noe som åpenbart er et sunnhetstegn for en tankesmie. For å illustrere dette skal jeg kjekle litt med min kollega Lars Kolbeinstveit og hans innlegg Liberal intoleranse i Minerva forleden dag, skriver Bård Larsen.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Hegel 250 år

Hegels filosofi peker på motsetninger og at vi må ta hensyn til disse, hvis vi skal få økt innsikt. Sannheten er helheten, som Hegel sa, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
LiberalismeKonservatismeIdeerPolitisk filosofi

Civitasamtalen: Henrik Syse om konservatisme

Se ny episode av Civitasamtalen med Henrik Syse om konservatisme.
IdeerKonservatisme
Torstein Ulserød

Nullvisjon: Ord som ikke betyr noe

"En nullvisjon for selvmord burde ligge fjernt for konservative og liberale partier."
LiberalismeKonservatismeIdeer
Lars Kolbeinstveit

Liberalisme på speed

At noen har forstokkede holdninger tilsier heller ikke at all liberalisering er uproblematisk. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
KonservatismeLiberalismeBioteknologi
Lars Kolbeinstveit

Konservatisme i Norden

"Moderate og liberale bør ta eierskap til konservatismen, og ikke overlate den til de på ytterste høyre fløy."
IdeerKonservatismeAndre ideologier
Bård Larsen

Den nye bølgen av nasjonalkonservatisme er dypt problematisk

Det er slik demokratiet bryter sammen i våre dager. Not with a bang, but a whimper.
KonservatismeDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Makten korrumperer – politiske innsikter fra Game of Thrones

"Til tross for at GoT byr på en rekke innsikter fra den politiske filosofien, er serien klart konservativ i sin politiske formidling."
KonservatismePolitikk og samfunnKultur
Eirik Løkke

USA behøver et oppegående konservativt parti

"Tirsdagens mellomvalg i USA er et spørsmål om landets sjel", skriver Eirik Løkke i VG.
KonservatismeUSA
Lars Peder Nordbakken

Hva skal til for å redde det liberale samfunn? Kritikk av Toje og Vanebo.

Når en gåtefull nasjonalkonservatisme konkurrerer med en tilbakeskuende liberalisme, ender vi med full forvirring og et skritt tilbake.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Bård Larsen

Trumpismen har fått frem det verste på høyresiden

"Det er først og fremst som en konservativ Frum er interessant. Ikke minst når han nærmer seg det konservative sviket fra en moralsk posisjon," skriver Bård Larsen om ny bok.
DemokratiKonservatismeUSA
Bård Larsen

Et stykke reinhekla fascistisk demagogi

"Trump har lest fra «The Snake» tidligere, men ikke til en forsamling av Amerikas «finest conservatives». Sånn sett kan Trumps opptreden hos CPAC fremstå som en mulig anekdote for fremtidige historikere; i bøkene om den amerikanske konservatismens moralske og politiske kapitulasjon," skriver Bård Larsen.
KonservatismeNazisme og fascisme
Mats Kirkebirkeland

Et forsøk på å svare på de «konservatives» argumenter mot eggdonasjon

"Ja, ny teknologi påvirker  nye familiekonstruksjoner. Slik jeg ser det, er dette en fortsettelse av en eldgammel tradisjon for samspillet mellom ny teknologi og organisering av menneskelige samfunn," skriver Mats Kirkebirkeland.
IdeerKonservatismeLiberalismeBioteknologi
Lars Kolbeinstveit

Filosofen: Individualisme og konservatisme

At individet kan bli utsatt for misbruk av autoritet i det sivile samfunn er det liten tvil om. Men det legitimerer ikke nødvendigvis statlig overstyring, skriver Lars Kolbeistveit.
KonservatismePolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Marius Doksheim

Winston Churchills liberalisme

"Churchill bør leses også som en praktisk orientert, politisk tenker, ikke bare som en stor statsmann. Hans liberalisme er pragmatisk, men nettopp derfor er den viktig," skrev Marius Doksheim i Minerva i 2013.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Reagan
Eirik Løkke

Mens Trump appellerer til det verste hos amerikanerne, valgte Ronald Reagan i sin tid å aspirere til deres beste instinkter.

"For de av oss som hentet mye inspirasjon fra den konservative idétradisjonen, er det i sannhet et trist skue å observere det omfattende kognitive og moralske forfallet som har funnet sted i det republikanske partiet," skriver Eirik Løkke.
KonservatismeUSA
Lars Peder Nordbakken

Masvies påstand om frihetens normløshet faller sammen

"Den virksomme friheten forutsetter en frihetens infrastruktur, bestående av rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet," skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Konservatismen må være antipaternalistisk

"I et åpent samfunn er en helsepolitikk som henfaller til propaganda – i tillegg til å være uetisk – uhensiktsmessig," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Konservatisme
Kristin Clemet

En liberal konservativ

For Lars Roar Langslet var det ingen motsetning mellom klassisk konservatisme og en åpen markedsøkonomi, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
IdeerKonservatismeØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Nasjonalkonservatisme: Enig om innholdet

Det er hyggelig å registrere at Vedum bekrefter at analysen min er riktig, selv om han ikke liker begrepene så godt. Kristin Clemet i Klassekampen.
KonservatismeNorsk politikkPopulisme
Lars Kolbeinstveit

Erfaring

En konservativ innser at individet ikke er seg selv nok og at vi har bedre mulighet til å gjøre samfunnet bedre når vi lytter til andres erfaringer. Likevel kan erfaring som begrep, og hva som legges i det, være forskjellig. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerKonservatisme
Kristin Clemet

Kristin Clemets minneord over Georg Apenes: Oppreist, om så alene

«Et menneske må ikke bli et middel.» Dette sitatet kan stå som en oppsummering av Apenes’ viktige gjerning. Kristin Clemet i Aftenposten.
IdeerKonservatismePersonvern
Kristin Clemet

Merkelapper med innhold

Forleden omtalte jeg Senterpartiet som vårt mest nasjonalistiske og nasjonalkonservative parti. Det har fått enkelte, blant annet Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen, til å reagere, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
KonservatismePopulisme
Kristin Clemet

Nasjonalismen i Europa

Det pågår en omfattende debatt, både i Europa og USA, om årsakene til at nasjonalismen er på fremmarsj. Og enkelt sagt er det mitt inntrykk at forklaringene kan deles i to grupper, skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
KonservatismePopulisme
Lars Kolbeinstveit

Filosofi uten økonomisk innsikt

"Når Skirbekk er hard mot andre og snakker om akademisk kvalitet, og behovet for høye vitenskaplige krav og bredde i faglige perspektiver, bør han være minst like kravstor til seg selv. "Krise og medansvar" viser at Skirbekk ikke helt evner dette på alle områder, siden han ikke bryner seg nok på andre perspektiver på økonomi," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
IdeerKonservatismeØkonomiske systemer