Tre essays om Konservatisme

Denne pamfletten inneholder tre essays om konservatismen. Til sammen presenterer de de konservative ideene, sentrale tenkere og skoleretninger og ikke minst konservatismens historiske rolle.

Boken er utsolgt.

Tomt på lager

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Våren 2007 startet Civita en debatt om innholdet i begrepet liberalisme. Et godt besøkt frokostmøte og en kronikk av Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten fikk overraskende stor oppmerksomhet. Dette viste at det er interesse for politiske ideer. Ideologiene er så visst ikke døde. Vi bestemte oss for å lage to pamfletter, en om liberalismen og en om konservatismen. Begge idétradisjonene er sentrale for å forstå borgerlig eller ikke-sosialistisk politisk tenkning. Dette er den andre av de to pamflettene.

Denne pamfletten inneholder tre essays om konservatismen. Til sammen presenterer de de konservative ideene, sentrale tenkere og skoleretninger og ikke minst konservatismens historiske rolle.

Boken er utsolgt.