MORALDANNENDE KRETSLØP – Stat, samfunn og sivilt engasjement

Boken handler om hva som skjer med de sivile tradisjonene i møtet med det moderne samfunnet og det sosialdemokratiske velferdsregimet.

kr 245,–inkl. porto

Boken handler om hva som skjer med de sivile tradisjonene i møtet med det moderne samfunnet og det sosialdemokratiske velferdsregimet. Sosialdemokratisk politikk preges av instrumentell tenkning: Sivilt engasjement er bra i den grad det fremmer velferdsstatlige mål. Med tette bånd til staten svekkes organisasjonenes kritiske og korrigerende evne. En liberal politikk vil måtte gjenreise sivile deltakelsesformer og organisasjonenes rolle som kritiske korrektiver. I en liberal tilnærming har det sivile samfunn verdi i seg selv.

Boken er skrevet på initiativ fra Civita med prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen og utgis i samarbeid med Abstrakt Forlag.

Den kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles via Abstrakt Forlags webside: http://www.abstrakt.no