Fattigdom

Mer innen Fattigdom

tom lommebok
Steinar Juel

Inflasjon skaper nyfattigdom som det går an å gjøre noe med

De med lavest inntekt rammes av sterk kostnadsvekst, og kunne blitt prioritert ved nysalderingen av 2022-budsjettet. Det valgte imidlertid regjeringen ikke å gjøre.
VelferdsstatenFattigdomØkonomi og velferd
Fattigdom
Mathilde Fasting

Nok et utvalg om barnefattigdom

Det er mye viktigere at forslagene vi kom med i 2017 nå iverksettes, enn at det kommer nok en utredning.
VelferdsstatenFattigdomUlikhetVelferdstjenester

Hvordan skal vi utjevne sosiale forskjeller?

Se video fra Civitafrokost med Torbjørn Røe Isaksen (H) og Kari Elisabeth Kaski (SV) om økonomi og arbeidsplasser, skole og oppvekst, og sosiale ytelser.
Norsk politikkVelferdsstatenFattigdomUlikhet
Gard Løken Frøvoll

Ineffektiv momspolitikk

Dersom Senterpartiet mener alvor med ønsket om å hjelpe barnefamilienes matbudsjetter vil en fjerning av de særnorske tollmurene halvere prisforskjellen mellom norske og svenske matvarer, skriver Gard Løken Frøvoll i NRK Ytring.
FattigdomHandelØkonomi og velferdGlobalisering
Velgere
Marius Doksheim

Hva skjer med økonomisk ulikhet etter koronakrisen?

En mulig og sannsynlig effekt av en langvarig koronakrise er at alle blir fattigere, men at de rikeste taper mest i absolutte beløp. Det vil gi redusert ulikhet, noe som mest av alt viser problemet med å fokusere for mye på ulikhet alene.
FattigdomØkonomi og velferdUlikhet
https://www.istockphoto.com/ Photo: ideabug
Steinar Juel

Barnefattigdommen øker fordi handlinger mangler

VelferdsstatenFattigdomVelferdstjenesterUlikhet
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Fattigdomsmål uten retning

"Fattigdomsbekjempelse brukes til å begrunne nesten hvilken som helst bruk av bistandsmidler. Nettopp derfor er målet uegnet til å styre bistanden," skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utviklingFattigdomGlobalisering
Marius Doksheim

Ulikhetsbegrepet som politisk moteord

"Å hevde at høyresiden først de siste årene har blitt opptatt av ulikhet – eller fortsatt ikke er det – er imidlertid bare mulig om man ikke skiller mellom fattigdomsbekjempelse og rikdomsbekjempelse," skriver Marius Doksheim hos Minerva, i forkant av Thomas Pikettys forelesning i Oslo.
FattigdomUlikhet
Mathilde Fasting

Barnetrygden viktig for de fattigste

"Uansett hva en eventuell borgerlig regjering går inn for, er det viktig å ta med seg at barnetrygden er den viktigste støtteordningen for barn som lever i lavinntektsfamilier. En eventuell reform bør sørge for en oppjustering av barnetrygden for lavinntektsfamilier. Om oppjusteringen skal komme alle barnefamilier til gode eller om den skal behovsprøves, blir opp til Stortinget å avgjøre," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenFattigdomVelferdstjenester
Torkel Brekke

Amartya Sen: De fattiges filosof

"An Uncertain Glory er en inngående dokumentasjon av den bunnløse fattigdommen som holder flere hundre millioner indere i sitt jerngrep, og en skarp kritikk av det politiske systemets manglende evne til å gjøre noe med den," skriver Torkel Brekke om Amartya Sen og Jean Drèzes nye bok "An Uncertain Glory: India and its Contradictions."
IdeerLiberalismeBistand og utviklingPolitisk filosofiFattigdom
Mathilde Fasting

Ja til KrFs støtte til lavinntektsfamilier

"Familiepolitikken bør treffe dem som trenger det mest, nemlig barn som lever i familier med lav inntekt. KrFs forslag til familiepolitiske endringer vil løfte mange lavinntektsfamilier. Det er bra, for det trengs", blogger Mathilde Fasting.
VelferdsstatenFattigdomVelferdstjenester

Barnas behov først

"Familiepolitikken bør treffe dem som trenger det mest, nemlig barn som lever i familier med lav inntekt", skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidende.
VelferdsstatenFattigdom
Kristin Clemet

Den kongelige moral

"Er det "hyklersk" eller "dobbeltmoralsk" å engasjere seg i fattigdomsbekjempelse når man samtidig kan "velte seg i luksus"? Jeg syns ikke det", skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Institusjoner og forvaltningFattigdom
Kristin Clemet

Likhetens pris

"Det er ingen tvil om at sosiale faktorer har betydning for helsen. Inntekt, utdanning og andre sosiale forhold påvirker helsen vår. Det boken forteller oss, er imidlertid noe helt annet, nemlig at det er den (økte) økonomiske ulikheten i seg selv som skaper helseproblemer, uansett om alle andre forhold er i bedring," skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
FattigdomØkonomi og velferdUlikhet

Kritikerne tok feil: Velferdsreform fyller ti år

VelferdsstatenFattigdomØkonomi og velferd