Selskapsskatt

publikasjoner

jenga spill, avkastning, skatt, norsk næringsliv, klosser, byggeklosser, hånd
Mathilde Fasting

All avkastning går til skatt – Realavkastning og skatt for norsk eierskap i statsbudsjettet for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil føre til at all realavkastning vil gå til å betale skatt. Det vil ikke gi rom for verken levekostnader eller investeringer i norskeide bedrifter.
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskatt
Mathilde Fasting

Beskatningen av norske eiere har økt kraftig

Dagens regjering står for den største skjerpningen i skatt på næringskapital fra ett år til et annet noen gang. Dette notatet presenterer fakta om skattlegging på norsk privat eierskap i 2022.
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
skatt, utbytte, norske eiere, norsk flagg, grafer og menneske
Mathilde Fasting

Skattebidrag og utbytte fra ulike eiergrupper

Dette notatet har som mål å styrke faktagrunnlaget i debatten om norsk privat eierskap og betaling av skatt. I notatet presenteres nytt empirisk materiale over bedriftsdata fra 2016.
FormuesskattSelskapsskatt
Mathilde Fasting

Skatt og samfunnsbidrag

Denne rapporten ser på norske eieres totale skatteinnbetalinger og samfunnsbidrag, og viser blant annet at svært få velstående mennesker i Norge ville vært nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital ble fjernet helt.
FormuesskattSelskapsskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
skatt, økonomi, reform
Villeman Vinje

Norsk skattereform

Kapitalbeskatningen i Norge bør fornyes, og de neste par årene skal det gjennomføres en skattereform. Samlet skisserer denne rapporten alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne, innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solberg-regjeringens forslag til skattereform.
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norske eiere

Denne rapporten viser noen av de merverdiene lokal og kompetent kapital og aktivt eierskap tilfører norsk verdiskaping, næringsliv og arbeidsplasser. Rapporten belyser hvorfor norsk privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon og bedriftsutvikling.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter

Mer innen Selskapsskatt

utflytting, exit-skatt
Lars Peder NordbakkenMathilde Fasting

Hvorfor exit-skatten er som gift for innovative gründere

Det er på tide at større deler av det politiske Norge ser skriften på veggen og tar seriøse skritt for å etablere en mer kompetent og gründervennlig økonomisk politikk.
SelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter
laks
Steinar Juel

Uforståelig at Høyre vil ha lakseskatt à la Færøyene

En produksjonsavgift må betales enten oppdrettsvirksomheten går i pluss eller minus. Vi vet allerede at et avgiftsbasert system som på Færøyene vil være et uklokt valg.
SelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Nærings- og fiskeridepartementet/flickr.com
Kristin Clemet

Næringsministeren lurer ingen i næringslivet

Det fremstår som spinn når næringsministeren prøver å etterlate inntrykk av at næringslivet har fått skattelette når skattebyrden i virkeligheten har økt.
FormuesskattNæringslivØkonomi og velferdSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
bakeri, næring, næringsliv
Mathilde Fasting

Å være eier av næringsvirksomhet i Norge er kostbart, og det skal bli enda dyrere

Skjerpingene i formuesskatt på næringskapital etter at Ap/Sp-regjeringen tiltrådte er, historisk sett, de største vi har sett fra ett år til et annet
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

En mer balansert skattepakke

Regjeringen kunne valgt å foreslå en skattepakke med skatteendringer, ikke bare skatteøkninger.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Hva med utbytteskatt også på utbytter som betales til selskaper?

Kritikken har vært sterk, men forslagene til alternativer få. Det enkleste hadde vært å øke skatten på bedriftenes overskudd, mot tilsvarende reduksjon i utbytteskatten.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norge beskatter næringsformuer høyt

Privatboliger har lav skatt, men næringsformuer beskattes høyt. Det er godt et skatteutvalg nå vurderer «hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurran­se­kraften».
FormuesskattNæringslivSelskapsskattSkatt og avgifter

Mot slutten på den internasjonale skattekonkurransen?

Se video fra Civitafrokost med Jan Tore Sanner, Karen Helene Ulltveit-Moe, og Steinar Hareide.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Når man lytter til dem som har skoa på, er det viktigst å høre hva som blir sagt

Næringslivet støttet innføringen av utbytteskatt, men forventet samtidig at formuesskatten ville bli trappet ned og på sikt faset ut. Men det skjedde ikke. Utbytteskatten kom og er senere økt i flere omganger – mens formuesskatten ikke ble borte. Resultatet er at den totale eierbeskatningen er om lag tidoblet siden 2005.
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Kamp mot skatteparadis – hva er det?

Skatteparadisdebatten i Norge er underlig. Enkeltbegivenheter utløser kraftige fordømmelser av skatteparadis. Så blir det stille, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Statsdrilling på norsk

Den store skattepakken til oljenæringen viser tegn til at den detaljinngripende korporative staten kan komme tilbake som nissen på lasset.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdSelskapsskattFinanspolitikk
Mathilde Fasting

Når formuer og bedrifter ikke er det samme

"Kapur må ta inn over seg at det i realiteten ikke er gitt skatteletter til bedriftene, bortsett fra i selskapsskatten, som også Arbeiderpartiet har stemt for."
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Skatteparadis: Det fins fortsatt nyanser

"Når investorer fra mange land skal investere sammen, når investeringen er veldig langsiktig eller når man skal investere i noen av verdens vanskeligste markeder, trengs det et rammeverk som er tryggere og mer forutsigbart enn det mange land normalt kan tilby."
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Schjelderup glemmer dobbeltbeskatningen

Fleksibilitet, takling av risiko og opsjonsverdi ved å ha penger i selskaper er bra. Fritaksmetoden bidrar til det og dermed til investeringer og verdiskaping. Mathilde Fasting i DN.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Flickr.com: Norsk Havbrukssenter
Mats Kirkebirkeland

Det som er samfunnsøkonomisk fornuftig, er ikke alltid politisk rettferdig

Grunnrenter er et godt skatteobjekt som hindrer effektivitetstap i økonomien. Men det er ikke gitt at det er rettferdig å innføre grunnrenteskatt likevel, skriver Mats Kirkebirkeland i Finansavisen.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Flickr.com: Norsk Havbrukssenter
Mats Kirkebirkeland

Finneren er vinneren?

Oppdrettsnæringen har selv skapt grunnrenten som nå kan høstes i norske fjorder. Om de bør betale grunnrenteskatt for oppfinnsomheten, er et vanskelig spørsmål å svare på. Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Bedriftseierne bidrar med store skatteinntekter

"Mennesker med formue har ikke pengene sine banken, og bare en svært liten andel brukes til forbruk. Pengene er investert i næringsvirksomhet landet rundt, og bidrar til sysselsetting og skatteinntekter til fellesskapet."
FormuesskattNæringslivSelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hvordan en fjær blir til ti høns

SSBs analyse sier ingenting om hvordan investeringene faktisk er blitt påvirket etter nedsettelsen av selskapsskatten, skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
SelskapsskattSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

På tide med kapitalreform

"At Regjeringen nedsatte kapitaltilgangsutvalget var en god start, men det gjenstår å se om den vil gjennomføre både tidligere løfter og nye forslag som kan gjøre en forskjell", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Innovasjon og entreprenørskapSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Fra kapitalutvalg til kapitalreform?

Mjøs-utvalget bekrefter at Norge er overmoden for en «svensk» kapitalreform for økt tilgang på kompetent kapital til nye vekstbedrifter.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Det er tid for kapitalreform i Norge

«Mjøs-utvalget foreslår en viktig reform for styrking av tilgangen på kompetent kapital for gründere med vekstambisjoner. Nå er det opp til politikerne å levere», skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Høyresiden må sikre et rettferdig skattesystem

«Markedsøkonomiens tydeligste forkjempere bør også være de første til å forsvare den mot sviktende spilleregler», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Kreativitet og skatt

"Et system med omvendt skattekreditt vil fjerne insentivet internasjonale foretak har til å bokføre størst mulig utgifter i ”høyskatteland” som Norge," skriver Steinar Juel.
SelskapsskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Norske private eiere har kommet dårligst ut

"Norske private eiere har alt i alt kommet dårligere ut av skattereformen enn både utenlandske og offentlige eiere. Det er rart at norske politikere syns det er greit, når det er norsk, og ikke utenlandsk, kapital som finansierer de aller fleste av de nye arbeidsplassene," skriver Mathilde Fasting.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
skatt, økonomi, reform
Steinar Juel

Skatteomgåelse satt i system

Aggressiv skatteplanlegging brer seg. Det er et race ingen land vil vinne over tid. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Internasjonale institusjonerSelskapsskattSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Forslaget til finansskatt er en dårlig idé

"Det kan stilles spørsmål ved de premissene regjeringen har lagt til grunn i denne saken," skriver Lars Peder Nordbakken i Adresseavisen.
SelskapsskattSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Finansskatten: Mindre aktører rammes

"Den foreslåtte finansskatten vil ramme de lokale sparebankene hardest," skriver Lars Peder Nordbakken i Romerikes Blad.
SelskapsskattSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Finansskatten er sterkt konkurransevridende

Er det denne regjeringens politikk å bidra til mindre konkurranse og økt forskjellsbehandling i den norske finansnæringen? Lars Peder Nordbakken
SelskapsskattKonkurranseNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Fristelser i paradis

Det er ulovlig å være kriminell, og det er umoralsk. Panama Papers handler både om umoral og om straffbare handlinger. Mathilde Fasting i BT.
SelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter

Scheel-utvalget og fremtidens skattesystem

Scheel-utvalget har vurdert selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen, der blant annet våre naboland har redusert satsene. Hvordan ser utvalget på innretningen av det norske skattesystemet? Hvordan skal norske bedrifter kunne konkurrere internasjonalt, og hvordan skal Norge tiltrekke seg aktivitet og investeringer? Hva tenker arbeidsmarkedets parter om utvalgets forslag? Se video fra frokostmøtet her!
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er til diskusjon. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. I denne rapporten, lansert i 2011, foreslås en reform av måten dagens skattesystem beskatter (men også i betydelig grad subsidierer) eiendom og formue på. Beskatning på arbeid og kapital bør reduseres, og økes på eiendom.
ReformerFormuesskattSelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Dynamikk og kortsiktighet i skattepolitikken

"Svakheten ved dagens budsjettpraksis er behandlingen av skatt på kapital. Finansdepartementet viser til at lavere skatt vil ha vekststimulerende virkninger, men anslag på hva det kan utgjøre beregnes ikke. Det er derfor gledelig at det britiske finansdepartementet nå har utarbeidet en modell for sin budsjettbehandling, som anslår virkninger av endringer i skatt på bedrifter," skriver Villeman Vinje i DN.
SelskapsskattSkatt og avgifter