Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bilde: Magnus Ross/www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-og-sykehjem/sykehjem/alle-sykehjem-og-helsehus/midtasenhjemmet/
Steinar Juel

Også staten bruker «skatteparadis»

«Oslo-sykehjem solgt til skatteparadis», skriver DN. Nei, eiendomsselskapet ble solgt til internasjonale investorer via et fond i Luxembourg. Også staten plasserer penger i fond der. Her har avisen kokt suppe på en spiker.
VelferdsstatenØkonomi
Valgfrihet, velferd, private aktører i velferden
Jan Erik Grindheim

Ikke sitert på misvisende måte

Cathrine S. Amundsen fra interesseorganisasjonen For velferdsstaten, skriver i Fædrelandsvennen 1. november at jeg i min fredagskommentar 27. oktober siterte henne og kollega Linn Herning på en misvisende måte.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Skjalg Stokke Hougen

Høyresiden må tørre å kutte i offentlige utgifter

Det er utfordrende å få til endringer i velferdsstatens ordninger. Det krever bred enighet, men det krever også politikere som er villige til å ofre egen popularitet.
Økonomisk politikkVelferdsstaten
Barnesko, sko
Jan Erik Grindheim

Anbudsbarn og velferdsprofitører?

Det foregår en polarisering i norsk politikk som utfordrer velferdsstatens verdigrunnlag. Hvem er tjent med det?
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Rødt viser dårlig forståelse av grunnleggende sammenhenger

Rødt har åpenbart problemer med å forstå at virksomheter må gå med overskudd for å overleve, enten man driver en ordinær butikk, eller om man leverer velferdstjenester til befolkningen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Profittforbud kan koste det offentlige dyrt

Nullprofittutvalget kan paradoksalt nok føre til at det offentlige må ut med store summer til de samme aktørene som man ønsker å forby.
Private i velferdenVelferdstjenester
hender som sammenligner penger, ulikhet

Universelle ordninger

Innenfor velferdsstaten betegner universelle ordninger en type ordninger som gis til alle, eller som alle i en gitt situasjon har rett til. Motsatsen er behovsprøvde ordninger, som bare gis til dem som har et etterprøvbart behov, som regel lav inntekt.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Snøballeffekten

Når ytre venstre jakter på alt som ikke representerer «demokratisk styring», kan det tyde på at ideelle velferdsleverandører er de neste på listen.
VelferdsstatenVelferdstjenester
To hender sammen
Aslak Versto Storsletten

Skredes ideologiske sump

Et mangfold av private aktører, med ulike eier- og organisasjonsformer, har lenge spilt, spiller fortsatt og vil lenge spille en svært viktig rolle for at staten skal oppfylle sine velferdsgarantier til befolkningen.
Velferdsstaten
Aslak Versto Storsletten

Makroperspektivet i velferdsdebatten

Når presset på helse- og omsorgssektoren øker i fremtiden, er mitt tips at vi vil se tilbake på debatten om fortjeneste med stor forundring.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Et brudd med den norske utredningsmodellen

Det har etter hvert blitt svært vanskelig å forstå hvorfor venstresiden mener at det er fornuftig å fase ut alle offentlig finansierte kommersielle velferdstilbud. Det inntrykket man får, er at det, av en eller annen grunn, er galt å tjene penger på velferd. Men hvorfor er det galt?
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Kunnskapsløst av Skrede

Når Anders Skrede angriper min problematisering av ideelle aktørers kapasitet og interesse i velferden, kommer hans manglende kunnskap om både tidligere og nåværende tider til syne.
VelferdsstatenPolitikk og samfunnPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Det store bildet om velferdsstaten

Agendas Tiril Rustad Halvorsen bedriver «cherry picking» i sitt svar til meg om velferdsstaten. Dermed forsvinner de lange linjene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Individuell pensjonssparing: Nå får du kun spare 15.000 i året

Den nye regjeringen har vist seg svært kortsiktig i sin vurdering av en pensjonsordning, den burde også tenkt langsiktig. Når det gjelder pensjon bør rammebetingelsene være stabile og ha et langsiktig perspektiv, ikke være gjenstand for ulike regjeringers forgodtbefinnende i statsbudsjettsforhandlinger.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi
Aslak Versto Storsletten

Frivillighetens år 2022

Skal vi ha et uavhengig og selvstendig sivilsamfunn, trenger vi økt oppmerksomhet om stiftelsenes rolle.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Regjeringen vil snu velferdsstaten på hodet

Regjeringen og SV trenger en realitetsorientering i velferdspolitikken.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Sivilsamfunnets plass i velferdsstaten

Sivilsamfunnet kan bli avgjørende i møte med eldrebølgen og pressede statsfinanser. Dette notatet ser på de ideelle organisasjonenes rolle på velferdsfeltet gjennom historien, og hvordan sivilsamfunnet i større grad kan ta del i å løse dagens utfordringer.
VelferdsstatenSivilsamfunnetVelferdstjenester
Steinar Juel

Hvem er egentlig tendensiøs?

Vi er i en helt enestående situasjon ved at staten forvalter over 60 prosent av nettoformuen, slik tallene fremkommer i SSBs formuesstatistikk og statsregnskapet. Samtidig innrømmer Gitmark at inntektene fra fellesformuen bidrar til å finansiere velferdstjenester. Hvordan kan det da være tendensiøst å ta hensyn til fellesformuen?
VelferdsstatenØkonomiUlikhet
Steinar Juel

Ekstra ferieuke til småbarnsforeldre

"Jeg sitter med en følelse av at forslaget om lengre ferie for småbarnsforeldre ville blitt diskutert på en mer seriøs måte, dersom forslaget var blitt fremmet av et annet parti."
VelferdsstatenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Skaper velferdsstaten et kaldere samfunn?

Hør ny episode av vår podcast Liberal halvtime med Erik Lunde, KrF-politiker og forfatter av boken «Sammen er vi mer alene», i samtale med Lars Kolbeinstveit fra Civita.
VelferdsstatenØkonomi
Kristin Clemet

Kristin Clemet om Velferdstjenesteutvalget, mediene og superprofitt

Nybø har uttalt seg helt sannferdig om utvalgets utredning, og hun fortjener ikke å få høre at hun driver med "manipulasjon", slik Dagbladet skriver. Det er det snarere Dagbladet som gjør.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
2 des
onsdag 2 desember 2020 kl. 00:00

Hva skal vi med de private velferdstilbyderne? Går pengene bare til profitt, eller er de en viktig del av velferdstilbudet?

Se leder i Velferdstjenesteutvalget, Kåre Hagen, i samtale med Steinar Juel og Kristin Clemet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Forskjell på offentlig og privat finansierte velferdstilbud

I en lederartikkel i Trønder-Avisa 6. oktober, som kommenterer en artikkel jeg skrev i Aftenposten 3. oktober, ser det ut som skribenten ikke vet forskjell på offentlig finansierte og privatfinansierte velferds- og utdanningstilbud. Kristin Clemet i Trønderdebatt.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Konsernsjef i Aberia, Trine Bakkeli, om sine erfaringer med å jobbe i offentlige, ideelle og kommersielle leverandører av omsorgstjenester

Trine Bakkeli, mener at private tilbydere er viktige i omsorgsmiksen og at de bidrar med fleksibilitet, innovasjon og kvalitet, samtidig som brukerne får gode tjenester og muligheter til å velge. Hør podcastepisoden her!
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Fra pionerarbeid til profesjonalisering og universalisme

I VG fremstiller professor Hilde Gunn Slottemo det som at sanitetskvinnene og de andre veldedige organisasjonene som var viktige i utviklingen av den norske velferdsstaten, har blitt skvist bort av private «velferdsprofitører». Det er nok snarere mer riktig å si at de ideelle aktørene har blitt skvist bort av stat og kommuner.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Arbeiderpartiet går fra pragmatisme til ideologi

Brundtland-regjeringen ga en utvetydig invitasjon til private aktører av ulikt slag om å satse på barnehager. Den siste tiden er det mye som tyder på at Ap vil bytte ut den historiske pragmatismen med lånt ideologi, skriver Storsletten i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Reaksjonært om velferd frå Jens Kihl

Det er ikkje slik at skattepengar vert godt nytta så lenge vi held dei private unna, skriv Lars Kolbeinstveit i Bergens Tidende.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Vi trenger både ideell og kommersiell velferd

Ideell og kommersiell sektor har både styrker og svakheter. Styrkene til en sektor bidrar til å kompensere for svakhetene til en annen. Skal vi møte morgendagens utfordringer, trenger vi dem begge.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Hvordan vil venstresiden finansiere fremtidens velferdsstat?

Det er viktig å ha en tilstrekkelig stor, lønnsom og konkurransedyktig privat sektor, fordi det i private bedrifter som regel er lettere å presse frem produktivitetsvekst, blant annet fordi alternativet kan være konkurs.
VelferdsstatenNæringsliv
Velferdsstaten
Hege Moen

Garantiinntekt – En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp. 
VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
jente som holder jorden

Hva skjer etter koronakrisen?

Hvordan vil koronakrisen påvirke samfunnet og politikken? I dette notatet ser Civitas ansatte på fremtidsutsiktene på 20 ulike felt. Blant temaene som tas opp er klima, ulikhet, internasjonalt samarbeid, norsk økonomi og velferdsstaten.
Politikk og samfunnØkonomi
NRK
Mats Kirkebirkeland

Harald Eia overser kystkulturen

Uavhengighet er den røde tråden i alt fra strilekrigen i 1765 til bompengemotstanden i 2019. Kystkulturen er minst like viktig for denne verdien som velferdsstaten, skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Politikk og samfunnDen nordiske modellen
NRK
Lars Kolbeinstveit

Harald Eia ser seg blind på velferdsstaten

"Sånn er Norge" er verken høyre- eller venstrevridd, men for teknokratisk. Harald Eia overser vår kulturhistorie for lett, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva om Eias nye tv-serie.
Politikk og samfunnVelferdsstaten
Bildet er tatt av Frantisek Krejci fra Pixabay
Aslak Versto Storsletten

«Velferdsprofitører» har en lang og ærerik tradisjon i Norge

De kommersielle, ideelle og offentlige lærer av hverandre og gjør hverandre bedre. I fremtiden må vi doble kapasiteten innen eldreomsorgen og vi har et stort innovasjonsbehov på flere velferdsområder. Det kreves derfor at alle ressurser og aktører tas i bruk. Aslak Versto Storsletten i Bergens Tidende.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester