1 nov
onsdag 1 november 2023 kl. 08:00

Svekker den norske velferdsstaten fellesskapene våre?

Civita, Konrad Adenauer Stiftung, Skaperkraft og Universitetsforlaget inviterer til boklansering av «Kristendemokrati» 1. november kl. 08.00-09.15.

Civitafrokost onsdag 1. november kl. 08.00-09.15

Som mennesker er vi avhengige av hverandre og vi trenger fellesskap for å leve gode og frie liv. Samtidig har staten påtatt seg et stadig større ansvar for vår velferd. Vi har blitt mer avhengige av staten og mer løsrevet fra de nære fellesskapene. Bidrar velferdsstaten til at vi er mer overlatt til oss selv i dag? Hva gjør det med muligheten til å leve gode liv?

Boken Kristendemokrati består av en rekke tekster av sentrale tenkere innenfor den kristendemokratiske tradisjonen. I innledningskapittelet beskriver statsviter Eilev Hegstad en distinkt kristendemokratisk velferdsamfunnsmodell som nedprioriterer statlige tjenester til fordel for støtteordninger som gjør familier i stand til å ta ansvar for å dekke egne behov. I tillegg er det et stort innslag av private og ideelle tjenesteutøvere Med utgangspunkt i boken inviterer vi til debatt om den norske velferdsstaten.

I panelet:

  • Erik Lunde, tidligere KrF-politiker og forfatter av Sammen er vi mer alene (2020)
  • Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti
  • Fredrik Thue, professor i historie ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Møtet ledes av Eilev Hegstad, statsviter og redaktør for boken Kristendemokrati.

Dørene åpner kl. 07.30.

Møtet finner sted på Brød og Sirkus, Tordenskjolds gate 3.

Påmelding i den oransje boksen øverst på siden.

Velkommen!