Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Penger vekst
Jon Nicolaisen

Revidert galskap

Til syvende og sist må gildet gjøres opp. Hvis regjeringen og Stortinget ikke vil gjøre den jobben nå, må fremtidens næringsliv, skattebetalere og låntagere ta regningen for galskapen.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomiFinanspolitikk
Mathilde Fasting

Individuell pensjonssparing: Nå får du kun spare 15.000 i året

Den nye regjeringen har vist seg svært kortsiktig i sin vurdering av en pensjonsordning, den burde også tenkt langsiktig. Når det gjelder pensjon bør rammebetingelsene være stabile og ha et langsiktig perspektiv, ikke være gjenstand for ulike regjeringers forgodtbefinnende i statsbudsjettsforhandlinger.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi
Mats Kirkebirkeland

Solbergs avskjedsbudsjett skaper trøbbel for Støre

Solberg-regjeringen har lagt frem sitt siste statsbudsjett. Her er en kort oversikt over hvorfor dette kan skape trøbbel for Ap/Sp-regjeringen.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Simon Seland

Åtte år med borgerlig regjering: Hvor har de store pengene gått?

Dette notatet gir en kortfattet oversikt over hovedprioriteringene i budsjettene disse årene.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
global oppvarming, 1,5-gradersmålet, statsbudsjettet
Haakon Riekeles

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

Hvordan kan statsbudsjettet endres så det er i tråd med 1,5-gradersmålet, uten uakseptable økonomiske konsekvenser, og uten urettferdige utslag? Dette notatet prøver å svare på det.
Økonomisk politikkØkonomiKlima og miljøFinanspolitikk
Mathilde Fasting

Total mangel på borgerlige perspektiver i diskusjonen om statsbudsjettet

"Statsbudsjettet er på 1 350 milliarder kroner. Hvis vi hele tiden minner oss selv om at dette er skattepengene fra folk flest, det vil si borgernes penger, er det kanskje lettere å bruke dem fornuftig." Mathilde Fasting hos Minerva.
Uncategorized
penger kontant
Haakon Riekeles

Solberg-regjeringen har blitt edru

Kritikken mot regjeringens «uansvarlig høye pengebruk» bærer preg av å komme på autopilot. Haakon Riekeles i Minerva.
Økonomi

Statsbudsjettet

Når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, har det bestemt hvor mye skatter og avgifter som kan kreves inn det neste året, og hva pengene skal brukes til.
Økonomisk politikkØkonomi
Haakon Sandvik

Erkeliberalistisk høyrepolitikk?

Dette notatet analyserer Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 og opposisjonspartienes alternative budsjetter.
Økonomisk politikkNorsk politikkFinanspolitikk

Mediene fungerer som katalysator for overbudspolitikk

«I nyhetssakene fortsetter journalistene å fortelle velgerne at det aller meste kan løses ved å bruke mer penger», skriver Eirik Løkke.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Statsbudsjettet er for detaljert

«Den vanvittige detaljeringsgraden i statsbudsjettet gjør at de viktige debattene forsvinner i støy», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund
Institusjoner og forvaltning
Mathilde Fasting

Ikke nok å begrense oljepengebruken

«Årets statsbudsjett begrenser oljepengebruken. Det er ikke nok. Utfordringen blir å gjennomføre reformer, uten å bruke mer penger», skriver Mathilde Fasting
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Vi er en gruppe, vi vil ha penger

«Hvordan er det mulig å bruke 1300 milliarder kroner og gjøre alle misfornøyde?» spør Mats Kirkebirkeland.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Nu går alt så meget bedre – bare ikke for Vestlandet

«Statsbudsjettet er ikke noen gavepakke til de mange vestlandsbedriftene», skriver Mathilde Fasting
Økonomi
Haakon Riekeles

Statsbudsjettet: Ansvarligheten kaller

"Hvis regjeringen skal har råd til å gjennomføre sine dyre løfter, blant annet nesten 1000 mrd. kroner til samferdsel, i en tid der pensjonsutgiftene øker, er det på tide å også igangsette reformer som også reduserer utgiftene," skriver Haakon Riekeles.
Økonomi
Haakon Riekeles

Ingen vilje til kutt foreløpig

"Forhåpentligvis vil både Ap og Høyre se nærmere på fornuftige forslag til kutt før stortingsvalget i 2021," skriver Haakon Riekeles.
Uncategorized
Kristin Clemet

Oljeinntektene og offentlig sektor

Kristin Clemet svarer Erik Hernæs i Aftenposten
Uncategorized
Mathilde Fasting

Hvilken fremtid får vi råd til?

Vi trenger modige politikere som ikke løser problemer ved å bruke flere oljepenger. Mathilde Fasting i Bergens Tidene.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Transportplan som sirkus og show

Nasjonal transport plan ser igjen ut til å ha blitt mer av en ønskeliste enn et reelt planleggingsverktøy. Det er synd. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Stor velferdsstat tilsier høy skatt

Økt skatt er feil medisin, men har de borgerlige noe godt alternativ? Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Haakon Riekeles

To feil og seks forslag til løsninger i budsjettdramaet

For å rette opp feilene trengs det tiltak som gjør bilpakken mer klimavennlig, og tiltak som gjør bilpakken mer bilistvennlig, uten at klimaeffekten forsvinner. Haakon Riekeles om budsjettfloken og seks forslag til løsninger i Dagbladet.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Hylekoret fra Høyden

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen mener at Solberg-regjeringens statsbudsjett er "uansvarlig" og "et svik". Herre min hatt. Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
Uncategorized
Steinar Juel

Omstillingene pågår nå

Vi bør være forsiktig med enda større pengebruk over statsbudsjettet. Omstillingene er i gang og må ikke bremses. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Haakon Riekeles

Seg selv nærmest

"Hvis et fattig barn får mat, men ingen i Norge hører om det, har da barnet likevel blitt mett?" Haakon Riekeles på Minervanett.no:
Økonomi
Daniel Ras-VidalMathilde FastingVilleman Vinje

Myter om jobbskaping

"Aftenposten gjentar myter om at unge bedrifter ikke skaper arbeidsplasser. I realiteten gjør de det, og vekstevnen deres må forsterkes av skatte- og innovasjonspolitikken." Fasting, Vinje og Ras-Vidal i Aftenposten:
Demokrati og rettigheter
Haakon Riekeles

Vekstfremmende pensjonister?

"Regjeringen har nylig lekket det som antagelig er en av statsbudsjettets største utgiftsøkninger, nemlig at gifte og samboende pensjonister i snitt får 8000 kroner mer, til en totalkostnad på nesten tre milliarder kroner i 2017. Dette fremstår som en svært merkelig prioritering, både i lys av den økonomiske situasjonen og Regjeringens mål om å føre en mer vekstfremmende politikk." Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv:
Uncategorized
Mathilde Fasting

Regjeringen følger Scheel

"VG skriver i dag at avisen vet hva Regjeringen har tenkt å foreslå når det gjelder skatter i statsbudsjettet for 2016. Ifølge VGs krigsoverskrift vil det bli foreslått "nye milliardkutt til de rikeste". Det stemmer i liten grad, dersom VG har rett. Forslagene om reduksjon i selskapsskatt og personskatt er helt i tråd med forslagene fra Scheel-utvalget", blogger Mathilde Fasting.
Økonomi
Villeman Vinje

Skatteletter sikrer velferd på sikt

"Redusert skattenivå gir avkastning i en mer robust og nyskapende norsk økonomi og høyere velstandsnivå. Det igjen bygger opp under skatteinntektene over tid," skriver Villeman Vinje hos E24.no.
Økonomi
Villeman Vinje

Den skjulte økningen av formuesskatten

"Ender budsjettforhandlingene med at formuesskattesatsen reduseres mindre enn Regjeringen har foreslått, og verdsettelsen av næringseiendom ikke samtidig justeres, vil formuesskatt på investeringer i næringseiendom øke. Et slikt valg bør tas basert på åpenhet og innsikt. Hverken Regjeringen eller den offentlige debatten har lagt til rette for det," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomi
Marius Doksheim

Nytt Civita-notat: Avgiftsfri grense for utenlandshandel

I et godt skattesystem står alle aktører overfor de samme rammebetingelsene. For å unngå uheldig konkurransevridning, bør Regjeringen legge bort forslaget om økt avgiftsfri grense. Det langsiktige målet må være å fjerne fritaket. Men for at det ikke skal gi nye skjevheter, må man samtidig se på fortollingskostnadene. Det er i hovedsak disse som gir en uheldig situasjon både for forbrukere.
Økonomi
Mathilde Fasting

Produktivt statsbudsjett

"Som jeg har skrevet om i Har vi råd til fremtiden, er det produktiviteten som vil avgjøre hvor velstående vi blir, hva vi kan klare å finansiere, og hvordan vi best mulig kan omstille økonomien til å bli mer klimavennlig. Statsbudsjettet bør følges opp med en produktivitsforbedringsplan. Neste års budsjett bør vise oss hva som er gjort," skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Kristin Clemet

Statsbudsjettet: Har vi råd til fremtiden?

"En synliggjøring av produktivitetsveksten i offentlig sektor er fornuftig av flere grunner. Det vil kunne hjelpe til med å prioritere og tydeliggjøre overfor velgerne hvilke valg fellesskapet egentlig har. I tillegg vil det synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i offentlig sektor, som ofte helt urettmessig blir beskyldt for å være ineffektiv og unødig byråkratisk," skriver Kristin Clemet i DN.
Økonomi
Kristin ClemetVilleman Vinje

Fjern formuesskatten nå

"Formuesskatten svekker verdiskapingen og velferden. Derfor bør den fjernes nå," skriver Kristin Clemet og Villeman Vinje i VG: "Regjeringens handlefrihet vil aldri bli større, hverken politisk eller økonomisk, enn den er når den lager 2015-budsjettet. Da har Høyre og FrP sjansen, sammen med samarbeidspartiene i Stortinget, til å gjøre det de svært lenge har ønsket."
Økonomi
Villeman Vinje

Dynamikk og kortsiktighet i skattepolitikken

"Svakheten ved dagens budsjettpraksis er behandlingen av skatt på kapital. Finansdepartementet viser til at lavere skatt vil ha vekststimulerende virkninger, men anslag på hva det kan utgjøre beregnes ikke. Det er derfor gledelig at det britiske finansdepartementet nå har utarbeidet en modell for sin budsjettbehandling, som anslår virkninger av endringer i skatt på bedrifter," skriver Villeman Vinje i DN.
Økonomi