Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin ClemetMathilde Fasting

Aksjonærmodellen og fritaksmetoden – og det Erikstad ikke nevner

Terje Erikstad kunne nevnt i sin kommentar om aksjonærmodellen og fritaksmetoden at det norske skattesystemet legger opp til at mennesker som driver næringsvirksomhet og investerer i næringsvirksomhet, skal plassere pengene sine i aksjeselskaper, ikke ta dem ut og bruke dem privat.
NæringslivØkonomiSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Seks grunner til at privat sektor er viktig

Er man bekymret for utviklingen der offentlig sektor fortrenger privat sektor, er det få eller ingen partier som fortjener ens fulle tillit. Men det er likevel forskjeller mellom blokkene. Økte offentlige utgifter og økte skatter hjelper i hvert fall ikke.
Offentlige utgifterNæringspolitikkSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Hvorfor trenger vi en sterk privat sektor?

Dette notatet ser på noen av grunnene til hvorfor det er viktig å også ha en sterk og mangfoldig privat sektor.
NæringslivØkonomiNæringspolitikk
Caroline HoffEdvard KunzendorfLinn SkyumMartin V. JonsterhaugMathilde Fasting

Bedrifter i front

Med prosjektet «Bedrifter i front» ønsker vi å vise at næringslivet ofte er de som går foran når det gjelder å løse viktige utfordringer. Eksemplene i denne rapporten viser alle det samme: Verden endres ikke til det bedre av seg selv, og næringslivet har et ansvar for å ta aktive og modige valg. Heldigvis har vi bedrifter som går i front.
NæringslivØkonomi

Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.
NæringslivFormuesskattSelskapsskattNæringspolitikk

Temaside: Civita om aktiv næringspolitikk

Her har vi samlet publikasjonene gitt ut av Civita, og et utvalg av artiklene skrevet av ansatte, i debattene om aktiv næringspolitikk, grønn omstilling og innovasjon
ØkonomiNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Utbytteforbud og koronakrisen

I dette notatet ser Mathilde Fasting på hva utbytte er, hvordan det benyttes, og hva som vil skje dersom det skulle bli forbud mot å ta eller dele ut utbytte.
ØkonomiNæringspolitikkSkatt og avgifter
Marius Doksheim

Også SV er avhengig av næringslivet for å nå sine mål

"Å stadig ville øke skattene på de rike, som eier og investerer i bedriftene, er neppe veien å gå, om man ønsker høy sysselsetting, høye og jevne lønninger blant alle som arbeider, og små forskjeller også på sikt", skriver Marius Doksheim i DN.
Økonomi
Kristin Clemet

Den norske modellen er avhengig av private velferdstilbydere

"I Norge har vi lang tradisjon for et godt samspill mellom offentlig og privat sektor i løsningen av viktige velferdsoppgaver. Det har tjent oss godt, så slik bør det fortsatt være."
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferd: Lavmål fra Marsdal

"At virksomheten går med overskudd, eller at det tas ut utbytte, er ikke i seg selv et argument mot privat drift", skriver Kristin Clemet.
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferdssektoren trenger private

Selvsagt skjer det verdiskaping også i offentlig sektor. Poenget er bare at uten god produktivitetsvekst i privat sektor vil mulighetene til å finansiere en stor offentlig sektor, slik samtlige partier i Norge ønsker seg, være svært begrenset.
Uncategorized
Kristin Clemet

Alle vet at offentlig sektor er viktig. Men hvor viktig er privat sektor?

"Det er forstemmende å se alle de negative uttalelsene enkelte politikere nå kommer med om næringslivet. Mange tar næringslivet som en selvfølge. Andre ignorerer det helt", skriver Kristin Clemet.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Sukkeravgiften – det mest fornuftige er å fjerne den

"Viljen til å øke eller komme opp med nye avgifter er som kjent større enn evnen til å kutte i budsjettet." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Skaper fiendebilde, skader fellesskapet

"Skal vi opprettholde et godt arbeidsliv – og også fremover ha råd til gode velferdsordninger – er vi helt avhengig av et fritt næringsliv, som ses på som en helt naturlig og likeverdig del av det norske fellesskapet." Lars Kolbeinstveit i DN.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det teknologiske arbeidslivet

Denne rapporten gir et innblikk i de mange debattene rundt hvordan teknologien kan tenkes å virke inn på samfunnet, og da først og fremst på arbeids- og næringslivet. Hva er det egentlig som skjer når maskiner tar over arbeidsoppgaver og arbeidsplasser? Og er de endringene vi står oppe i nå vesensforskjellige fra tidligere tiders teknologiske sprang?
ArbeidslivØkonomi
Mathilde FastingSteinar Juel

Ønsker norske politikere norske eiere i Norge?

"Hvis vi i fremtiden ønsker et sterkt norsk næringsliv, må vi satse på norske private eiere. Vi er ikke tjent med at de store, norske bedriftene oftere eies av utlendinger eller av staten", skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.
Økonomi

Næringsliv

For at en bedrift skal overleve i næringslivet må den over tid generere overskudd. Det innebærer at aktørene i næringslivet hele tiden må optimalisere virksomheten sin for å overleve i konkurranse med andre bedrifter.
NæringslivNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Verdier og børs

"Norge trenger flere sterke eiere, og det er viktig å ta vare på de private eierne vi har", skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Økonomi
Kristin Clemet

Åpent brev til NRK

Hvordan kan NRK forklare at næringslivet dekkes så dårlig av vår viktigste og felles finansierte allmennkringkaster? Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi

Færre fra privat sektor på Stortinget

"Andelen som rekrutteres til Stortinget fra privat sektor faller betydelig. Blir det et problem?" Eirik Løkke i Dagens Næringsliv.
Demokrati og rettigheter
Marked med mat

Marked

Markedet er en prosess drevet frem av samspillet mellom alle enkeltmennesker, som i sine ulike roller tar del i samfunnets arbeidsdeling og handel.
HandelØkonomiØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Næringslivet er mer enn formuesskatt

Formuesskatt er for enkelte blitt selve symbolet på næringslivet, og det er et problem. Særlig er det problematisk fordi det kobles til en idé om at dersom man ikke har formuesskatt, får Norge mange rike nullskattytere. Det er feil. Mathilde Fasting i Nationen.
Økonomi
Kristin Clemet

Offentlig sektor eser ut

Offentlig sektor kan ikke være større enn at den er mulig å bære for det næringslivet som skaper de økonomiske verdiene. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi
Mathilde Fasting

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape. Mathilde Fasting i Aftenposten.
Økonomi

Hvorfor har næringslivet så dårlig omdømme?

Hvorfor er holdningene til næringslivet dårligere i Norge enn i våre naboland Danmark og Sverige? Og hvorfor heier nordmenn på idrettsprestasjoner, men ikke på mennesker som lykkes med å skape arbeidsplasser og verdier for samfunnet? Se video fra frokostmøtet her!
Økonomi
Mathilde Fasting

Formuesskatten åpner for utenlandske eiere

"Det ser ut til at det å eie og drive norske bedrifter for nordmenn er stadig mindre attraktivt," skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidende.
Økonomi
Mathilde Fasting

Eierskap: Plukker suksessene

"Svekkes norsk eierskap i det norske næringslivet på sikt, er det ikke sikkert at utlendingene er med på den omstruktureringen og nyskapingen Norge trenger," skriver Mathilde Fasting.
Økonomi

Norsk eierskap

Norske eiere og lokal kapital vil være sentralt i den omstillingen næringslivet skal gjennom. Hvorfor er norske eiere og gründere viktige, og hvordan bidrar de til sysselsetting og verdiskaping? Se video fra frokostmøtet om norsk eierskap her:
Økonomi
Mathilde Fasting

Norske eiere

Denne rapporten viser noen av de merverdiene lokal og kompetent kapital og aktivt eierskap tilfører norsk verdiskaping, næringsliv og arbeidsplasser. Rapporten belyser hvorfor norsk privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon og bedriftsutvikling.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Nr. 28 2015: Virker Innovasjon Norge?

I dette notatet blir INs påstander satt under et kritisk søkelys basert på blant annet innholdet i SSBs rapport. Notatet konkluderer med at INs påstander ikke er holdbare, og at flere av SSBs funn reiser flere spørsmål enn de besvarer.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomiNæringspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nytt Civita-notat: Rettssikkerhet i finansnæringen: Behov for en ny klageordning?

Dette notatet ser nærmere på rettssikkerhet i finansnæringen og dagens klageordning. Finansdepartementet er i dag i realiteten første og siste klageinstans. Det er prinsipielt uheldig, og det skader finansnæringen.
Økonomi

Kompetent kapital og eierskap

Det er unge bedrifter som skaper nye arbeidsplasser, men disse melder om mindre tilgang til privat kapital enn før finanskrisen. Bør skatteincentivene og andre rammebetingelser vris, slik at det blir gunstigere å investere i bedrifter? Se video fra frokostmøtet her!
Økonomi
Mathilde Fasting

Nr.1 2014: Styrekvotering

Har kvoteringen til ASA-styrer vært en suksess? Dette notatet har til hensikt å se på hvordan kvotering til ASA-styrer har fungert, samt redegjøre for pågående debatter og forslag om utvidelse av kvoteringsbestemmelsene. Last ned notatet her!
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminismeNæringsliv