Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Nærings- og fiskeridepartementet/flickr.com
Kristin Clemet

Næringsministeren lurer ingen i næringslivet

Det fremstår som spinn når næringsministeren prøver å etterlate inntrykk av at næringslivet har fått skattelette når skattebyrden i virkeligheten har økt.
FormuesskattNæringslivØkonomiSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
jenga spill, avkastning, skatt, norsk næringsliv, klosser, byggeklosser, hånd
Mathilde Fasting

All avkastning går til skatt – Realavkastning og skatt for norsk eierskap i statsbudsjettet for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil føre til at all realavkastning vil gå til å betale skatt. Det vil ikke gi rom for verken levekostnader eller investeringer i norskeide bedrifter.
FormuesskattØkonomiSelskapsskatt
Mathilde Fasting

Er det mulig å drive business i Ukraina i dag?

Hva gjør en næringslivsleder når et land blir angrepet? Og hvordan skal Ukraina bygges opp igjen?
Demokrati og rettigheterNæringsliv
Mathilde Fasting

Beskatningen av norske eiere har økt kraftig

Dagens regjering står for den største skjerpningen i skatt på næringskapital fra ett år til et annet noen gang. Dette notatet presenterer fakta om skattlegging på norsk privat eierskap i 2022.
FormuesskattSelskapsskattØkonomiSkatt og avgifter
Strøm, strømkabler, strøm, strømnett, Fjell-Norge, Rauland, Telemark
Steinar Juel

Ikke krise i næringslivet

Strømstøtte til næringslivet er en usedvanlig dårlig ide. Derimot bør alle i sør aktivt støtte forslag til å bedre overføringskapasiteten for strøm mellom sør og nord i Norge. Tusen år etter at Norge ble samlet til ett rike er det på tide av Norge også blir ett strømrike.
Offentlige utgifterØkonomiNæringspolitikk
stat moral lov
Kristin Clemet

Vi trenger ikke en moraliserende stat

Moralsk kritikk bør primært formuleres av sivilsamfunnet. En moraliserende stat vil i verste fall undergrave respekten for statens viktigste oppgaver, som blant annet er å lage lover og regler.
NæringslivLikestilling og feminisme
Kristin ClemetMathilde Fasting

Aksjonærmodellen og fritaksmetoden – og det Erikstad ikke nevner

Terje Erikstad kunne nevnt i sin kommentar om aksjonærmodellen og fritaksmetoden at det norske skattesystemet legger opp til at mennesker som driver næringsvirksomhet og investerer i næringsvirksomhet, skal plassere pengene sine i aksjeselskaper, ikke ta dem ut og bruke dem privat.
NæringslivØkonomiSkatt og avgifter
avgifter
Gard Løken Frøvoll

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Seks grunner til at privat sektor er viktig

Er man bekymret for utviklingen der offentlig sektor fortrenger privat sektor, er det få eller ingen partier som fortjener ens fulle tillit. Men det er likevel forskjeller mellom blokkene. Økte offentlige utgifter og økte skatter hjelper i hvert fall ikke.
Offentlige utgifterNæringspolitikkSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Hvorfor trenger vi en sterk privat sektor?

Dette notatet ser på noen av grunnene til hvorfor det er viktig å også ha en sterk og mangfoldig privat sektor.
NæringslivØkonomiNæringspolitikk
Mathilde FastingMartin V. JonsterhaugLinn SkyumEdvard KunzendorfCaroline Hoff

Bedrifter i front

Med prosjektet «Bedrifter i front» ønsker vi å vise at næringslivet ofte er de som går foran når det gjelder å løse viktige utfordringer. Eksemplene i denne rapporten viser alle det samme: Verden endres ikke til det bedre av seg selv, og næringslivet har et ansvar for å ta aktive og modige valg. Heldigvis har vi bedrifter som går i front.
NæringslivØkonomi

Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.
FormuesskattNæringslivSelskapsskattNæringspolitikk
skatt
Kristin Clemet

Formuesskatten har selvsagt betydning for bedriftene

For næringsdrivende må formuesskatten finansieres ved uttak fra bedriften. Da blir den et problem for dem som foretrekker å bygge sten på sten, basert på sikrede verdier og arbeidsplasser, skriver Kristin Clemet.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter

Temaside: Civita om aktiv næringspolitikk

Her har vi samlet publikasjonene gitt ut av Civita, og et utvalg av artiklene skrevet av ansatte, i debattene om aktiv næringspolitikk, grønn omstilling og innovasjon
ØkonomiNæringspolitikk

Spesialepisode: #BedrifteriFront handler om næringslivets mot og omstillingsvilje

Martin Virkesdal Jonsterhaug, Linn Skyum, Edvard Kunzendorf og Caroline Hoff forteller om sine erfaringer i møter med bedrifter som går foran på områdene klima, integrering og omstilling, i forbindelse med prosjektet #BedrifteriFront.
NæringslivØkonomiNæringspolitikk
Martin V. Jonsterhaug

Spesialepisode: #BedrifteriFront med Clas Ohlson som utvikler sirkulære forretningsmodeller

Clas Ohlson er levende opptatt av å utvikle sirkulære forretningsområder. Hør nye podcastepisode med Martin Jonsterhaug i samtale med administrerende direktør i Clas Ohlson, Stine Trygg-Hauger.
NæringslivNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Bedrifter omstiller Norge

Verden endres ikke til det bedre av seg selv, og næringslivet har et ansvar for å ta aktive og modige valg. Heldigvis har vi bedrifter som går i front.
NæringslivØkonomiNæringspolitikk
Caroline HoffEdvard Kunzendorf

Podcast: #BedrifteriFront med Møller Medvind og Det Norske Brenneri

Møller Medvind har tatt grep for å fylle unge menneskers «hull i CV-en». Det Norske Brenneri mistet alle kundene da Norge ble stengt og det ble en lang prosess for å få lov til å produsere håndsprit under koronapandemien. Hør ny podcastepisode med Edvard Kunzendorf i samtale med Bjørn Erik Tangen fra Møller Medvind, og Caroline Hoff i samtale med Odd Johan Nelvik fra Det Norske Brenneri.
NæringslivØkonomiNæringspolitikk
Edvard KunzendorfLinn Skyum

Podcast: #BedrifteriFront med Asko og Lava Oslo

Logistikkbedriften Asko går foran på klima og vil gjøre all varetransporten klimanøytral. Lava Oslo mistet alle kundene da koronaepidemien traff byen, men snudde en krisesituasjon til en suksess.. Hør ny podcastepisode med Edvard Kunzendorf i samtale med Torbjørn Johannson fra Asko, og Linn Skyum i samtale med Anders Braathen i Lava.
NæringslivØkonomiNæringspolitikk

Bedrifter i front

#BedrifteriFront er et prosjekt hvor fire engasjerte studenter fra de ikke-sosialistiske partiene presenterer bedrifter som går foran på områdene klima og miljø, inkludering og omstilling.
NæringslivØkonomiNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Rødgrønne skatteøkninger

Samtlige rødgrønne partier foreslår økte skatter. Hvilke konsekvenser vil det kunne få for norske bedrifter etter stortingsvalget?
NæringslivØkonomiSkatt og avgifter
skatt, økonomi, reform
Mathilde FastingSteinar Juel

Uforutsigbart for norskeide private bedrifter

Påstanden om at det for Civita bare handler om «lavest mulig skatt» for norske eiere gir ingen mening.
NæringslivØkonomiSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Når man lytter til dem som har skoa på, er det viktigst å høre hva som blir sagt

Næringslivet støttet innføringen av utbytteskatt, men forventet samtidig at formuesskatten ville bli trappet ned og på sikt faset ut. Men det skjedde ikke. Utbytteskatten kom og er senere økt i flere omganger – mens formuesskatten ikke ble borte. Resultatet er at den totale eierbeskatningen er om lag tidoblet siden 2005.
FormuesskattØkonomiSelskapsskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Hvordan vil venstresiden finansiere fremtidens velferdsstat?

Det er viktig å ha en tilstrekkelig stor, lønnsom og konkurransedyktig privat sektor, fordi det i private bedrifter som regel er lettere å presse frem produktivitetsvekst, blant annet fordi alternativet kan være konkurs.
VelferdsstatenNæringsliv
Mathilde Fasting

Utbytteforbud og koronakrisen

I dette notatet ser Mathilde Fasting på hva utbytte er, hvordan det benyttes, og hva som vil skje dersom det skulle bli forbud mot å ta eller dele ut utbytte.
ØkonomiNæringspolitikkSkatt og avgifter

Hvilken betydning har næringslivet for velstanden i Norge?

NæringslivØkonomiNæringspolitikk
27 nov
tirsdag 27 november 2018 kl. 00:00

Hvilken betydning har næringslivet for velstanden i Norge?

Civitafrokost tirsdag 27. november: Hva må til for at næringslivet skal sikre oss en bærekraftig velferdsstat i fremtiden? Er vilkårene for verdiskaping gode nok? Er samspillet mellom offentlig og privat sektor, og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, godt nok? Og er næringslivets organisasjoner flinke nok til å tale bedriftenes sak? Hva kan Næringslivets perspektivmelding gi oss av svar?
NæringslivØkonomiNæringspolitikk
Marius Doksheim

Også SV er avhengig av næringslivet for å nå sine mål

"Å stadig ville øke skattene på de rike, som eier og investerer i bedriftene, er neppe veien å gå, om man ønsker høy sysselsetting, høye og jevne lønninger blant alle som arbeider, og små forskjeller også på sikt", skriver Marius Doksheim i DN.
Økonomi
Kristin Clemet

Den norske modellen er avhengig av private velferdstilbydere

"I Norge har vi lang tradisjon for et godt samspill mellom offentlig og privat sektor i løsningen av viktige velferdsoppgaver. Det har tjent oss godt, så slik bør det fortsatt være."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferd: Lavmål fra Marsdal

"At virksomheten går med overskudd, eller at det tas ut utbytte, er ikke i seg selv et argument mot privat drift", skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferdssektoren trenger private

Selvsagt skjer det verdiskaping også i offentlig sektor. Poenget er bare at uten god produktivitetsvekst i privat sektor vil mulighetene til å finansiere en stor offentlig sektor, slik samtlige partier i Norge ønsker seg, være svært begrenset.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Alle vet at offentlig sektor er viktig. Men hvor viktig er privat sektor?

"Det er forstemmende å se alle de negative uttalelsene enkelte politikere nå kommer med om næringslivet. Mange tar næringslivet som en selvfølge. Andre ignorerer det helt", skriver Kristin Clemet.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Sukkeravgiften – det mest fornuftige er å fjerne den

"Viljen til å øke eller komme opp med nye avgifter er som kjent større enn evnen til å kutte i budsjettet." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Skaper fiendebilde, skader fellesskapet

"Skal vi opprettholde et godt arbeidsliv – og også fremover ha råd til gode velferdsordninger – er vi helt avhengig av et fritt næringsliv, som ses på som en helt naturlig og likeverdig del av det norske fellesskapet." Lars Kolbeinstveit i DN.
Økonomi