Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Forurensning, co2, nedvekst, klima, eksos
Steinar Juel

Nedvekst er en avsporing

Vi trenger ingen generell nedvekst i økonomien. Men vi må redusere aktivitet som skader klima og miljø.
Økonomisk politikkKlima og miljø
Mathilde Fasting

Hva er utsiktene for Kinas økonomiske vekst fremover?

Vil Kina oppnå den samme høye veksten som landet har hatt de siste tiårene?
Demokrati og rettigheterØkonomi og velferd
Gard Løken Frøvoll

Ressursforbruk og forurensning

Det er store utfordringer knyttet til både klima, natur og dyreliv. Kanskje vil det kreves tiltak som av mange vil oppleves som radikale. Men vi må for all del ikke betrakte økonomisk vekst som en fiende i denne kampen.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Gard Løken Frøvoll

Det stemmer, økonomisk vekst er ikke fienden i klimakampen

Det er store utfordringer knyttet til både klima, natur og dyreliv. Kanskje vil det kreves tiltak som av mange vil oppleves som radikale. Men vi må for all del ikke betrakte økonomisk vekst som en fiende i denne kampen.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Økonomisk vekst er ikke fienden

"Ved å påstå at vi må bremse den økonomiske veksten for å redusere klimautslippene går Berg i den kjente fellen som er å blande korrelasjon og kausalitet."
Økonomiske systemerKlima og miljø

Tåler jordkloden mer vekst?

Handelsnæringen har spådd at julehandelen blir større enn noensinne. Men tåler jordkloden økt forbruk og fortsatt økonomisk vekst? Se video fra frokostmøtet her.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Mats Kirkebirkeland

USA er fortsatt en velstandsmaskin

På tross av sine mange utfordringer og problemer, er den amerikanske økonomien fortsatt en enestående skaper av velstand.
USAØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Store fordeler med markedsøkonomi

De som hevder at vi ikke trenger økonomisk vekst, tar feil. Markedsøkonomien gjør det mulig å få til grønn vekst, skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Utviklingspolitikk

Begrepene bistand og utvikling benyttes i stor grad om hverandre, selv om det i dag er enighet om at bistand bare er ett av flere utviklingspolitiske verktøy.
Bistand og utviklingØkonomi og velferd
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Hvordan betale avskaffelsen av ekstrem fattigdom?

«Vekst er en avgjørende forutsetning for å kunne avskaffe ekstrem fattigdom med nasjonale ressurser, men det er ikke nok», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utvikling

Penger

En valutaenhet, som en krone, er en målenhet for økonomisk verdi, og slik økonomisk verdi kan i prinsippet tilskrives nøyaktig hva som helst.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Grønn vekst

"Etter høstens statsbudsjettsdiskusjoner er det tid for refleksjon om klima og om hva som skal til for å sikre gode budsjetter i fremtiden." Mathilde Fasting skriver hos Minerva.
Økonomi og velferdKlima og miljø

Trenger vi økonomisk vekst? 

Hvorfor er så mange økonomer og andre opptatt av vekst? Hva vil skje i et samfunn uten økonomisk vekst? Og kan vekst brukes på ferden mot fremtidens lavutslippssamfunn? Se video fra frokostmøtet her!
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Jan Erik Grindheim

AGENDA NORD-NORGE 2030

I dette notatet ser vi på styrker, svakheter, muligheter og trusler for Nord-Norge frem mot 2030.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
30 nov
onsdag 30 november 2016 kl. 00:00

Trenger vi økonomisk vekst? 

Civita og NHO inviterer til frokostmøte onsdag 30. november. Hvorfor er så mange økonomer og andre opptatt av vekst? Hva vil skje i et samfunn uten økonomisk vekst? Og kan vekst brukes på ferden mot fremtidens lavutslippssamfunn? Se live streaming fra frokostmøtet her!
Økonomisk politikkØkonomi og velferdKlima og miljø
Steinar Juel

Når griskheten dominerer

"Problemet med OL i Rio de Janeiro er ikke primært kostnadene ved arrangementet, men forholdene i vertslandet Brasil." Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Mats Kirkebirkeland

Mirakelet i Israel

"Det finnes en annen historie om den moderne nasjonen Israel. En historie som ikke er særlig belyst i den norske offentligheten. Den handler om det israelske økonomiske og multietniske mirakelet." Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no:
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Tillit gir vekst

"Det bør være et mål å bevare den høye tilliten i Norge. Men den kan dessverre ikke millimeterjusteres med skattenivået eller annen politikk. Utfordringen fremover er å komme gjennom vanskeligere økonomiske tider, uten at tilliten faller, slik den gjerne gjør i nedgangstider. Da trengs tiltak som skaper vekst.," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningØkonomisk politikk
Mathilde FastingVilleman Vinje

Ulikhet og økonomisk vekst

"OECD og IMF har den senere tid kommet med nyttige forskningsbidrag som styrker kunnskapen om hvordan ulikhet virker inn på den økonomiske veksten. Relaterer man denne forskningen til den norske virkeligheten, bør man imidlertid trekke andre konklusjoner enn at kun mer omfordeling vil hjelpe den økonomiske veksten. Vekststimulerende tiltak blir også nødvendig," skriver Vinje og Fasting i DN.
Økonomisk politikkUlikhet
Lars Peder Nordbakken

Nytt Civita-notat: Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet

Piketty overser at den viktigste årsaken til at det i utgangspunktet skapes urimelige forskjeller, herunder mekanismer som både skaper store inntektsforskjeller, som forsterker insider-outsider-problemene i samfunnet og som dessuten undergraver økonomiens vekstkraft, er av strukturell art – og kun kan løses ved hjelp av liberal strukturpolitikk.
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Forskjellene krymper

"De mange bøkene om ulikhet bidrar også til å forsterke oppmerksomheten om forholdene innad i land fremfor forskjellene mellom land. Ifølge Piketty er det de rikeste menneskene som har hatt den raskeste inntektsveksten de siste tiårene. Når vi sammenligner landene, er det omvendt. Det er de fattigste landene som har vokst raskest," skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Bistand og utviklingUlikhetGlobalisering
Kristin Clemet

Næringsutvikling gir sosial utvikling

"Det Afrika trenger nå, er ikke stadig mer bistand – men lønnsomme, bærekraftige investeringer og økte handelsmuligheter," skriver Kristin Clemet i Bistandsaktuelt. "Det underlige er at det vi vet har virket i våre egne land, ikke har vært like sentralt når vi har arbeidet med å utrydde fattigdom og skape økonomisk vekst i andre land."
Bistand og utviklingGlobalisering
Mathilde Fasting

Ulikhet og vekst

"Det er en besnærende tanke at stor grad av likhet og omfordeling også bidrar til økonomisk vekst. Det er som å få i pose og sekk. Dessverre er det ikke enkelt å finne sammenhenger mellom graden av ulikhet og økonomisk vekst," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg om IMFs ulikhetsanalyse.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdUlikhet
Mathilde Fasting

Kompetanse-innvandring i nord

"Kompetanseinnvandring er helt nødvendig dersom vi skal skape økonomisk vekst og opprettholde vårt nasjonale velferdsnivå. Derfor må det overordnede målet i en god politikk være å gjøre Norge til et foretrukket land for kompetanseinnvandrere. Næringsliv, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor må nå gjøre sitt til at Tromsøregionen mottar sin andel," skriver Mathilde Fasting m.fl. i Nordlys.
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering

Smått er godt

I en lettfattelig og oversiktlig undersøkelse viser økonomene Ryan Bourne og Thomas Oechsle forholdet mellom offentlige utgifter og forskjellige faktorer, som økonomisk vekst og offentlige velferdstjenesters nivå. Resultatene bør vekke oppmerksomhet hos alle som ønsker et mer omfattende offentlig apparat.
Økonomi og velferd

Autoritære løsninger?

"Demokrati er verken en forutsetning eller garanti for økonomisk vekst. Dessverre. Men det hjelper, spesielt over tid," skriver Marius Doksheim om NHH-professor Rögnvaldur Hannessons artikler hos E24.no, på Minervanett.no. "Demokratier vokser raskere og mer stabilt enn autoritære styresett."
DemokratiØkonomi og velferd

Borgerlig verdighet

Hva var årsaken til den helt enestående økonomiske utviklingen i vesten etter renessansen? Deirdre McCloskeys "Bourgeois Dignity" er et forsvar for entreprenøren, for individets frihet og for betydningen av holdninger og ord for samfunnsutviklingen. Mathilde Fasting skriver om den på Minervanett.no.
Ideer
Villeman Vinje

Nr. 5 2011: 10 år med handlingsregelen: Etterleves dens intensjoner?

Handlingsregelens intensjoner, å styrke vekstevnen i økonomien, er i liten grad blitt etterlevd av Stoltenberg II-regjeringen. Er det fornuftig å stramme inn på oljepengebruken fremover? Vil det gjøre oss bedre rustet til å bære de kommende utfordringer fra eldrebølgen?
Offentlige utgifterØkonomi og velferdFinanspolitikk

Vietnam – det neste Kina?

Økonomi og velferd