Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Gard Løken Frøvoll

Ressursforbruk og forurensning

Det er store utfordringer knyttet til både klima, natur og dyreliv. Kanskje vil det kreves tiltak som av mange vil oppleves som radikale. Men vi må for all del ikke betrakte økonomisk vekst som en fiende i denne kampen.
ØkonomiØkonomiske systemer
Gard Løken Frøvoll

Det stemmer, økonomisk vekst er ikke fienden i klimakampen

Det er store utfordringer knyttet til både klima, natur og dyreliv. Kanskje vil det kreves tiltak som av mange vil oppleves som radikale. Men vi må for all del ikke betrakte økonomisk vekst som en fiende i denne kampen.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Økonomisk vekst er ikke fienden

"Ved å påstå at vi må bremse den økonomiske veksten for å redusere klimautslippene går Berg i den kjente fellen som er å blande korrelasjon og kausalitet."
Økonomiske systemerKlima og miljø

Utviklingspolitikk

Begrepene bistand og utvikling benyttes i stor grad om hverandre, selv om det i dag er enighet om at bistand bare er ett av flere utviklingspolitiske verktøy.
Bistand og utviklingØkonomi
Øyvind EggenNikolai Hegertun

Hvordan betale avskaffelsen av ekstrem fattigdom?

«Vekst er en avgjørende forutsetning for å kunne avskaffe ekstrem fattigdom med nasjonale ressurser, men det er ikke nok», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Økonomi

Penger

En valutaenhet, som en krone, er en målenhet for økonomisk verdi, og slik økonomisk verdi kan i prinsippet tilskrives nøyaktig hva som helst.
ØkonomiØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Grønn vekst

"Etter høstens statsbudsjettsdiskusjoner er det tid for refleksjon om klima og om hva som skal til for å sikre gode budsjetter i fremtiden." Mathilde Fasting skriver hos Minerva.
Økonomi

Trenger vi økonomisk vekst? 

Hvorfor er så mange økonomer og andre opptatt av vekst? Hva vil skje i et samfunn uten økonomisk vekst? Og kan vekst brukes på ferden mot fremtidens lavutslippssamfunn? Se video fra frokostmøtet her!
Økonomi
Jan Erik Grindheim

AGENDA NORD-NORGE 2030

I dette notatet ser vi på styrker, svakheter, muligheter og trusler for Nord-Norge frem mot 2030.
Økonomi
Steinar Juel

Når griskheten dominerer

"Problemet med OL i Rio de Janeiro er ikke primært kostnadene ved arrangementet, men forholdene i vertslandet Brasil." Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Mirakelet i Israel

"Det finnes en annen historie om den moderne nasjonen Israel. En historie som ikke er særlig belyst i den norske offentligheten. Den handler om det israelske økonomiske og multietniske mirakelet." Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no:
Økonomi
Kristin Clemet

Tillit gir vekst

"Det bør være et mål å bevare den høye tilliten i Norge. Men den kan dessverre ikke millimeterjusteres med skattenivået eller annen politikk. Utfordringen fremover er å komme gjennom vanskeligere økonomiske tider, uten at tilliten faller, slik den gjerne gjør i nedgangstider. Da trengs tiltak som skaper vekst.," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi
Mathilde FastingVilleman Vinje

Ulikhet og økonomisk vekst

"OECD og IMF har den senere tid kommet med nyttige forskningsbidrag som styrker kunnskapen om hvordan ulikhet virker inn på den økonomiske veksten. Relaterer man denne forskningen til den norske virkeligheten, bør man imidlertid trekke andre konklusjoner enn at kun mer omfordeling vil hjelpe den økonomiske veksten. Vekststimulerende tiltak blir også nødvendig," skriver Vinje og Fasting i DN.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Nytt Civita-notat: Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet

Piketty overser at den viktigste årsaken til at det i utgangspunktet skapes urimelige forskjeller, herunder mekanismer som både skaper store inntektsforskjeller, som forsterker insider-outsider-problemene i samfunnet og som dessuten undergraver økonomiens vekstkraft, er av strukturell art – og kun kan løses ved hjelp av liberal strukturpolitikk.
Økonomi
Kristin Clemet

Forskjellene krymper

"De mange bøkene om ulikhet bidrar også til å forsterke oppmerksomheten om forholdene innad i land fremfor forskjellene mellom land. Ifølge Piketty er det de rikeste menneskene som har hatt den raskeste inntektsveksten de siste tiårene. Når vi sammenligner landene, er det omvendt. Det er de fattigste landene som har vokst raskest," skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Kristin Clemet

Næringsutvikling gir sosial utvikling

"Det Afrika trenger nå, er ikke stadig mer bistand – men lønnsomme, bærekraftige investeringer og økte handelsmuligheter," skriver Kristin Clemet i Bistandsaktuelt. "Det underlige er at det vi vet har virket i våre egne land, ikke har vært like sentralt når vi har arbeidet med å utrydde fattigdom og skape økonomisk vekst i andre land."
Økonomi

Kompetanse-innvandring i nord

"Kompetanseinnvandring er helt nødvendig dersom vi skal skape økonomisk vekst og opprettholde vårt nasjonale velferdsnivå. Derfor må det overordnede målet i en god politikk være å gjøre Norge til et foretrukket land for kompetanseinnvandrere. Næringsliv, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor må nå gjøre sitt til at Tromsøregionen mottar sin andel," skriver Mathilde Fasting m.fl. i Nordlys.
Økonomi

Smått er godt

I en lettfattelig og oversiktlig undersøkelse viser økonomene Ryan Bourne og Thomas Oechsle forholdet mellom offentlige utgifter og forskjellige faktorer, som økonomisk vekst og offentlige velferdstjenesters nivå. Resultatene bør vekke oppmerksomhet hos alle som ønsker et mer omfattende offentlig apparat.
Økonomi

Autoritære løsninger?

"Demokrati er verken en forutsetning eller garanti for økonomisk vekst. Dessverre. Men det hjelper, spesielt over tid," skriver Marius Doksheim om NHH-professor Rögnvaldur Hannessons artikler hos E24.no, på Minervanett.no. "Demokratier vokser raskere og mer stabilt enn autoritære styresett."
DemokratiØkonomi

Borgerlig verdighet

Hva var årsaken til den helt enestående økonomiske utviklingen i vesten etter renessansen? Deirdre McCloskeys "Bourgeois Dignity" er et forsvar for entreprenøren, for individets frihet og for betydningen av holdninger og ord for samfunnsutviklingen. Mathilde Fasting skriver om den på Minervanett.no.
Ideer
Villeman Vinje

Nr. 5 2011: 10 år med handlingsregelen: Etterleves dens intensjoner?

Handlingsregelens intensjoner, å styrke vekstevnen i økonomien, er i liten grad blitt etterlevd av Stoltenberg II-regjeringen. Er det fornuftig å stramme inn på oljepengebruken fremover? Vil det gjøre oss bedre rustet til å bære de kommende utfordringer fra eldrebølgen?
Offentlige utgifterØkonomiFinanspolitikk

Vietnam – det neste Kina?

Økonomi