Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Akademia

Plagiat

Uttrykket «plagiat» retter seg derimot mot den som vil høste en eller annen fordel – med henblikk på inntekt, eksamenskarakterer eller omdømme – ved å foregi at en annens arbeid er ens eget.
ForskningUtdanning og forskning
briller bok forskning
Kristin Clemet

Kalle Moene må følge sin egen regel

Både forskning og forskere må tåle kritikk. Men kritikken bør være saklig. I Civita har vi både kritisert kvalitet og relevans på enkelte forskningsarbeider, og vi har debattert med og kritisert forskere når de deltar i samfunnsdebatten. 
ForskningUtdanning og forskning
Aviser, PC, journalistikk, skrive
Skjalg Stokke Hougen

Diskrimineringsrapport om Oslo kommune: Det virker som om mediene ikke leser forskningen de gjengir

Det store problemet er ikke forskningsrapporten i seg selv. Det er gjengivelsen av funnene som er problematisk.
ForskningMedia
statistikk
Steinar Juel

SSB-rapporten om ulikhet – igjen

Rapporten heter «Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundre», og i mediene og av politikere ble den fremstilt som en fasit. Jeg har ikke registrert at forskerne har korrigert dette bildet.
ForskningUlikhet
Tomme stoler i et auditorum
Torkel Brekke

Tenk om forskningen var dominert av dem som stemmer Høyre, KrF og Frp. Man ville fått en annen debatt.

Det som er pussig, er at forskere som identifiserer seg med venstresiden, ikke har fantasi til å forestille seg at situasjonen var snudd på hodet.
IdeerForskning
Steinar Juel

Noe er underlig i SSB

Når noen later som at det presenteres mer fullstendige mål for formuesfordelingen enn de offisielle tallene, er det veldig rart at et så dominerende element som pensjonsformuen ikke tas med. Skulle det være en sammenheng mellom å utelate dette, og rykter om et høyt konfliktnivå mellom noen forskere i SSB, er det svært ille.
ForskningØkonomi og velferd
Forskning Filosofi Aristoteles
Kristin Clemet

Forskere kan gjerne stemme Rødt, hvis de er modige nok

Kristin Clemet om forskere og familiepolitikken.
ForskningVelferdsstaten
Kristin Clemet

Forskning og vold

I et innlegg i Klassekampen 3. februar skriver tidligere skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), at «med skiftende innfallsvinkler hamrer Kristin Clemet løs på forskerne som har bidratt til å sette utsatte barns situasjon på dagsorden både før og under pandemien (sist i Klassekampen 26. januar)».
ForskningPolitikk og samfunn
Mathilde FastingKristin Clemet

Forskning fortjener debatt

«Det som er økonomifaglig eller skattejuridisk korrekt, er ikke alltid opplagt for vanlige borgere eller folkevalgte. Derfor må vi kunne debattere om verdiøkninger «låst» i bolig eller bedrift skal regnes som inntekt».
ForskningPolitikk og samfunnUlikhet

Er forskningen politisert?

Filosof Lars Fr. Svendsen i Civita mener at alle forskere har et verdimessig ståsted, men at de i sin forskning bør etterstrebe å være så objektive som mulig. I denne podcastepisoden samtaler han med Mathilde Fasting om utviklingen ved universiteter i USA hvor forskere nektes å komme til orde på grunn av politiske meninger.
ForskningUtdanning og forskning

Utfordringer og muligheter for norske universiteter

Hvilken rolle skal universitetene fylle i det norske samfunnet? Er det for mange som tar høyere utdanning? Og er utdanningstilbudene gode nok? Bør universitetene satse på bredde eller elite innen forskningen? Gjest i denne podcastepisoden er Dag Rune Olsen, rektor for UiT og tidligere rektor for UiB.
ForskningUtdanning og forskning
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om akademisk frihet

I vår tid er den akademiske friheten, i likhet med ytringsfriheten, under press. Men hva menes egentlig med akademisk frihet, og hvordan skiller den seg fra ytringsfriheten? Hør ny episoden her!
ForskningYtringsfrihetUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Koronaåret 2020 har satt forholdet mellom forskning og politikk på prøve

Forskere og fagfolk, med ulike meninger, har i uvanlig grad preget mediebildet dette året. Når uenighet mellom forskere, og mellom forskere og politikere, blir så tydelig, kan det få betydning for vårt syn på både forskning og politikk, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiForskningDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Noen ganger tar forskere feil

Det Gitmark ikke sier, er at venstresiden ukritisk omfavner de samme rapportene. Noen ganger virker det som det skjer, selv uten at rapportene er lest, skriver Mathilde Fasting i Dagsavisen.
ForskningUlikhetUtdanning og forskning
Torkel Brekke

Kritisk raseteori er et kolonialistisk prosjekt

Tradisjonen er uløselig knyttet til en amerikansk virkelighet, men virkelighetsforståelsen skal brukes globalt, nærmest uavhengig av kultur, skriver Torkel Brekke.
IdentitetspolitikkForskningDemokrati og rettigheter
Torkel Brekke

Hva skjer med forskningen etter koronakrisen?

Til tross for nasjonalistiske tendenser, politisk polarisering og utfordringer med falske forskningsnyheter, er det grunn til å tro og håpe at koronakrisen har den effekt at forskningen vil bli enda mer globalisert og effektiv, og at verdensbefolkningens generelle tillit til forskning vil styrke seg, slik at verden kan bekjempe koronaviruset effektivt og være bedre forberedt på neste pandemi.
ForskningUtdanning og forskning
Lars Fr. H. Svendsen

Fakta og verdier i politisk debatt

I dette notatet diskuterer filosof Lars Fr. H. Svendsen skillet mellom fakta og verdier, og ser på hvordan vitenskapsfilosofien kan bidra til bedre forståelse av forskning og politikk.
ForskningUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Legitim og viktig debatt om forskning

Det finnes mye forskning, og hele forskningsfelt, som har et ideologisk preg, eller som fremstår som mer ideologiske enn de faktisk er i møte med mediene, som også kan ha en agenda. Å påpeke det og være klar over det er selvsagt både legitimt og viktig, skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
ForskningUtdanning og forskning
Mathilde FastingTorkel Brekke

Bør all forskning gjøres tilgjengelig for alle?

Eksisterer det en motsetning mellom åpen publisering av forskningsresultater og kvaliteten på forskningen? Bør det være et absolutt krav at all forskning som er finansiert av det offentlige også blir åpent tilgjengelig for alle? Ukens gjest i podcasten Liberal halvtime er Torkel Brekke, professor ved OsloMET og religionshistoriker i Civita.
ForskningUtdanning og forskning

Forskning i krise?

Hvordan utnytter vi best de nye mulighetene som åpne data og åpen forskning gir? Hvordan sikrer vi at forskere og forskning vurderes på riktig måte i kampen om stillinger og finansiering? Se video fra frokostmøtet her!
ForskningUtdanning og forskning
kvalitet, undersøkelse, forskning
Torkel Brekke

Hvordan bør vi måle forskningskvalitet?

Norske forskere kan komme til å stå i varig skvis mellom krav om åpen publisering og insentivene i den norske publiseringsindikatoren. Dette notatet er del av Civitas arbeid med åpen publisering av forskningsresultater.
ForskningUtdanning og forskning

Forskning

Forskning er aktiviteter og prosesser som på systematisk vis og ved hjelp av bestemte metoder tar sikte på å frambringe nye data, ny kunnskap eller nye perspektiver.
ForskningUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Kunnskapsbasert skolepolitikk

"Å gjennomføre tiltak som ikke er basert på kunnskap, er ikke uvanlig. Det uvanlige er at man gjør det når tiltaket er meget kostbart, når det potensielt kan få uheldige følger, og når den kunnskapen man trenger, er bestilt og vil foreligge om ganske kort tid," skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
17 jan
onsdag 17 januar 2018 kl. 00:00

Hvordan bedre samarbeidet mellom akademia og næringslivet?

UiB, Bergen Næringsråd og Civita inviterer til debatt i Universitetsaulaen i Bergen om forholdet mellom akademikere og arbeidsliv, onsdag 17. januar 2018
ForskningNæringslivUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Hvorfor gjør Osloskolen det bra?

«Ansvarliggjøring betyr at det både for elever, lærere, ledere og politikere bør være en sammenheng mellom ansvar og konsekvens. Det er det mer av i Osloskolen nå enn det var før og mer enn det er mange andre steder», skriver Kristin Clemet
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Torkel Brekke

Forskningspolitikken svekker forskningen

"Dessverre er forskning et politikkområde hvor manglende koordinering og ansvarsfraskrivelse gjør at vår forskning ikke er så god som den kunne vært," skriver Torkel Brekke i VG.
ForskningUtdanning og forskning

Hva skal vi med Forskningsrådet?

Civita og UiB inviterte til frokostmøte og dialogmøte om Forskningsrådets fremtid i Bergen fredag 31. mars.
ForskningUtdanning og forskning
Torkel Brekke

Om bullshit og forskning

"Det ser ut som det blir en naturlig del av arbeidshverdagen til forskere å imøtegå bullshit," skriver Torkel Brekke i Aftenposten.
Forskning
Kristin Clemet

Kunnskapsbasert politikk

Både forskere og politikere gir, på hver sin måte, svært viktige bidrag til den opplyste samtalen som trengs i et demokrati. Men de bør ikke dyrkes som guder. Kristin Clemet i Morgenbladet.
ForskningUlikhet

Åpen tilgang til forskningsresultater. Norge som foregangsland?

Er det en konflikt mellom kvalitet i forskning og åpen publisering? Hvilke konsekvenser vil en omlegging av publiseringskulturen og –økonomien få? Hva kan Norge bidra med? Se film fra frokostmøtet 15.6.16 her.
ForskningUtdanning og forskning
Lars Peder Nordbakken

Nr. 7 2016: Bør Norge bruke tre prosent av BNP på FoU?

Investeringer i forskning og utvikling (FoU) er viktig for kunnskapsvekst og innovasjon som kilder til verdiskaping og velferd. Det er imidlertid ikke gitt at det er fornuftig for et land å sette seg et bestemt politisk mål for hvor mye offentlig og privat sektor til sammen skal bruke på FoU årlig.
ForskningInnovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Torkel Brekke

La studentene forske!

"Regjeringen bør sette høyere krav til forskningsdeltagende undervisning". Torkel Brekke i Forskerforum:
ForskningHøyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Peder Nordbakken

Konstruktivt svar fra Innovasjon Norge

"Jeg vil berømme Hungnes for å ta imot utfordringen i min kritiske analyse på en god og konstruktiv måte. Det lover godt for Innovasjon Norges videre arbeid." Lars Peder Nordbakken i Bergens Tidene:
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Forskere gründer ikke nok bedrifter

"Det er bra at Regjeringen satser på presåkorn og kapital til tidligfasen i en bedrift, men det ser ut til at satsingen på samarbeid mellom forskere og universiteter gjennom såkalte TTO'er ikke har vært vellykket." Mathilde Fasting blogger:
ForskningInnovasjon og entreprenørskap