Forskning

Forskning i krise?

Hvordan utnytter vi best de nye mulighetene som åpne data og åpen forskning gir? Hvordan sikrer vi at forskere og forskning vurderes på riktig måte i kampen om stillinger og finansiering? Se video fra frokostmøtet her!

Publisert: 9. oktober 2019

Civitafrokost onsdag 9. oktober

Vi opplever en vitenskapelig revolusjon drevet fram av ny teknologi. Samtidig mener mange at forskningen er i krise. Det publiseres for mye, og mange forskningsresultater kan ikke repliseres. Forskere lar seg lure av røvertidsskrifter. Uhensiktsmessige mål på kvalitet styrer forskningen og forskernes karrierer.

Hvordan staker vi ut en politisk retning midt i en vitenskapelig revolusjon? Hvordan utnytter vi best de nye mulighetene som åpne data og åpen forskning gir? Hvordan sikrer vi at forskere og forskning vurderes på riktig måte i kampen om stillinger og finansiering?

I panelet var: Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, Torkel Brekke, professor ved OsloMet og Civita, og Katerini Storeng, leder for Akademiet for yngre forskere.

Se video fra frokostmøtet her:

Dørene åpner kl. 7.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Nytt Norsk Tidsskrift