Forskning

Åpen tilgang til forskningsresultater. Norge som foregangsland?

Er det en konflikt mellom kvalitet i forskning og åpen publisering? Hvilke konsekvenser vil en omlegging av publiseringskulturen og –økonomien få? Hva kan Norge bidra med? Se film fra frokostmøtet 15.6.16 her.

Publisert: 15. juni 2016

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 15. juni.

I mange år er det snakket og skrevet om åpen tilgang (open access) til forskningsresultater, dvs. at forskning som er betalt med offentlige penger, skal være fritt tilgjengelig for alle. Slik er det ikke i dag.

En arbeidsgruppe har nylig foreslått en omfattende endring, som skal sikre åpen tilgang. Men er endring mulig? Er det en nødvendig konflikt mellom kvalitet i forskning og åpen publisering? Hvilke konsekvenser vil en omlegging av publiseringskulturen og –økonomien få? Hva kan Norge bidra med?

I panelet var: Bjørn Haugstad, statssekretær (H) i Kunnskapsdepartementet, Torkel Brekke, leder for arbeidsgruppen for åpen tilgang og Tore Slaatta, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Laura Jandal, professor i russisk ved UiT Norges arktiske universitet.

 

 

 

Innlegg:

 

 

 

 

Debatt: