Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Regjeringen Støre 28. april 2022. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Kristin Clemet

I utakt med folket

Jeg tror at en av årsakene til Arbeiderpartiets tilbakegang er at partiet har forandret karakter.
Norsk politikkPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Skjalg Stokke Hougen

Spørsmålet er om Høyre er bedre skikket

La oss håpe vi får en regjering som i tiden fremover nærmer seg Macrons økonomiske politikk mer enn den nærmer seg den øvrige venstresiden.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet
Kristin Clemet

Rolleforståelse og demokrati

Hvorfor ser ikke mediene ut til å bry seg om eller problematisere rollen Arbeiderpartiets partisekretær tilsynelatende spiller i beslutninger som burde tas av regjeringen eller stortingsgruppen?
Norsk politikkDemokratiPolitikk og samfunn
Theodor Barndon Helland

Er Aps oppdrag allerede utført?

Er Aps oppdrag allerede utført? Arbeiderpartiet vil både være et folkeparti som representerer og forener mange forskjellige interesser, og et interesseparti for en bestemt gruppe. Det lar seg nok ikke gjøre
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Mathilde FastingTheodor Barndon Helland

Er Arbeiderpartiets tilknytning til LO et problem?

Interesseorganisasjoner har en legitim plass i liberale demokratier, men kan sterke korporative bindinger ha uheldige utslag?
IdeerDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Nå er det vanlige folks tur – eller?

«Vanlige folk» og «folk flest»? Hvem er det og hvordan stemmer de?
Politikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Eirik Løkke

Høyre, Ap og økonomisk måtehold

Ifølge Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har Ap, i motsetning til Høyre, beholdt evnen til å prioritere. Det er en sannhet med modifikasjoner.
ReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Theodor Barndon Helland

Arbeiderpartiet må stå klippefast på EØS-avtalen

Arbeiderpartiet står «klippefast» på EØS-avtalen ifølge eget program. Kun tidvis er Jonas Gahr Støre like forbilledlig klar i spørsmål om Norges tilknytning til EU.
EU og EØS

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes til debatt

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes til valgkampens første duell. Møtet sendes direkte.
Norsk politikk
9 aug
mandag 9 august 2021 kl. 00:00

Valg 2021: Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møtes til debatt

Civitafrokost mandag 9. august kl. 8.00. Se opptak av møtet her!
Norsk politikk
Bård Larsen

Fra Arbeiderpartiets store sjanse, til venstresidens store sjanse

Et nylig byks på meningsmålingene har gitt Ap selvtillit, men partiet har gjort det dårlig under Støres ledelse. Er det Støres feil, eller har tiden løpt fra et sosialdemokratisk folkeparti?
Norsk politikkPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati

Er Arbeiderpartiets storhetstid over?

Ap har vært det dominerende partiet i Norge etter andre verdenskrig, men er partiets storhetstid over? Hva er årsaken til at Ap har slitt de siste årene? Og hva skal til for at Ap på nytt kan løfte seg mot gamle høyder? Hør ny episode av Liberal halvtime med Jan-Erik Larsen i samtale med Eirik Løkke.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Lars Kolbeinstveit

Fra rødgrønn orden til rødgrønt kaos

Historien har vist oss hva som kan gå galt når Arbeiderpartiet mister overtaket på venstresiden, skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Mathilde Fasting

Kjenner ikke Ap konsekvensene av egen skattepolitikk?

Det er foruroligende at et parti som skjerper skatten på norske arbeidsplasser så mye, ikke kjenner konsekvensene av egen politikk.
FormuesskattØkonomiSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Jonas Gahr Støre er rik. Og hva så?

Jeg håper vi fortsatt kan ta for gitt at partiledere motiveres av saker og ideer, fremfor egen personlige vinning. Arbeiderpartiet bør innse at Støres privatøkonomi verken er et argument for eller imot ham som statsminister, skriver Gard Løken Frøvoll i Minerva.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin ClemetMathilde Fasting

Er norske bedrifter viktige for Arbeiderpartiet?

Kristin Clemet og Mathilde Fasting svarer Hadia Tajik i Trønderdebatt.
FormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
Aslak Versto Storsletten

Arbeiderpartiet går fra pragmatisme til ideologi

Brundtland-regjeringen ga en utvetydig invitasjon til private aktører av ulikt slag om å satse på barnehager. Den siste tiden er det mye som tyder på at Ap vil bytte ut den historiske pragmatismen med lånt ideologi, skriver Storsletten i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Arbeiderpartiets barnehagepolitikk – fra pragmatisme til ideologi?

Dette notatet ser på hvilken holdning Arbeiderpartiet historisk sett har hatt til private barnehager, og det tar for seg den generelle utviklingen i sektoren, både før og etter tusenårsskiftet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Creative Commons CC-BY-SA-4.0
Lars Kolbeinstveit

Arbeiderpartiets kritikk av profitt bør bekymre moderate velgere

Arbeiderpartiet har i moderne tid hatt et pragmatisk syn på profitt. Nå er de med på å spre uheldige myter om private velferdstjenester, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Sosialdemokrati, Arbeiderpartiet

Sosialdemokrati

Sosialdemokrati er en politisk retning som tradisjonelt hører inn under paraplybetegnelsen sosialisme. Sosialdemokrater regnes i dag for å være pragmatiske til hvilke løsninger som fungerer best for å nå sine politiske mål.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

SV er et fløyparti

"Men om det i det hele tatt skal gi mening at vi faktisk har fløypartier, altså partier som står utenfor det vi med rimelig sikkerhet kan plassere i det politiske sentrum, så er SV et slikt parti." Bård Larsen i Minerva.
Ideer
migrasjon
Haakon RiekelesNikolai HegertunTorstein Ulserød

Gode migrasjonsforslag fra Ap

"Selv om Aps utvalg i noen grad faller for fristelsen til å skjule reelle avveininger bak uklare formuleringer, har det likevel kommet med et godt og prinsipielt grunnlag for noe som kan bli en mer konstruktiv politisk diskusjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk."
Norsk politikkMenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

Hvor går Arbeiderpartiet?

Lavere partilojalitet preger norsk politikk, men velgerne holder seg til høyre eller venstre.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Det er ikke rart at Arbeiderpartiet sliter når ingen forsvarer det moderne sosialdemokratiet

"Arbeiderpartiene i Europa har blitt kritisert for å ha blitt for elitistiske og ha lite forståelse for arbeideres verdier. Samtidig er det kanskje grunn til å spørre om ledende sosialdemokrater har vært villige nok, eller om det har vært politisk mulig, å forsvare, formidle og forankre ideene de styrer etter."
IdeerAndre ideologierSosialisme og sosialdemokrati
Kristin Clemet

Sosialdemokrater og kristendemokrater: Ikke naturlige samarbeidspartnere

"Det taktiske rådet Gerhardsen gir til Mette Frederiksen og andre sosialdemokrater i Europa,er altså egentlig bare et råd til det norske Arbeiderpartiet, som ledd i bestrebelsene med å få KrF til å skifte side," skriver Kristin Clemet.
Ideer
Torstein Ulserød

Ærlighet om innvandring

"Det er ikke lett for noe parti å «slå» Frp på strenghet når det gjelder innvandring. Men det er ikke en umulig oppgave å være bedre på ærlighet," skriver Torstein Ulserød.
Demokrati og rettigheter
Mats Kirkebirkeland

Det nye samfunnsbærende partiet?

"Skal Høyre overta for Arbeiderpartiet som det naturlige styringspartiet, må man kunne vinne valg også uten en folkelig statsminister Erna Solberg som kan strø om seg med offentlige penger til hver enkelt statsbudsjettpost."
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Hvis ingen på venstresiden står opp for det moderne sosialdemokratiet, går det galt

"Arbeiderpartiet har en markedsliberal arv som ikke må glemmes," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Haakon RiekelesMats Kirkebirkeland

Forvirring om Osloskolen

«Det er ingen politikere som mener at Osloskolen har vært uten feil eller potensial til å bli bedre. Men det er ingen som har "slått hull på myten" om at Osloskolen er blant landets beste», skriver Mats Kirkebirkeland og Haakon Riekeles.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Torstein Ulserød

Arbeiderpartiets asylretorikk gir ikke mening

"Det er flere enn Sylvi Listhaug som ser seg tjent med lavt presisjonsnivå, deriblant Støre og Barth Eide," skriver Torstein Ulserød.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

26,9 er nærmere enn 36,9

Arbeiderpartiet opplever målinger på godt under 30 prosent to uker før stortingsvalget. Det betyr at partiet begynner å nærme seg gjennomsnittet for de sosialdemokratiske partiene i Europa.
Norsk politikkPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Haakon Riekeles

Arbeiderpartiets dyre løfte til bøndene

Skal bøndene være Aps viktigste prioritering fremover, spør Haakon Riekeles i Dagbladet.
Økonomi
Kristin Clemet

Fiksjon og fakta om skatt

Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Historieskrivning fra venstresiden i LO

"Det oppstår et politisk problem fordi avstanden til de borgerlige partiene blir liten. Retorikken legges derfor til venstre for å vinne valg, men om politikken endres, og om det bidrar til et bedre forhold mellom «folk og elite», er tvilsomt," skriver Lars Kolbeinstveit hos Minerva.
IdeerAndre ideologierSosialisme og sosialdemokrati