Bioteknologi

PODCASTSERIE

Lars Fr. H. Svendsen

Liberal halvtime om sorteringssamfunnet, del 2: Er det greit å designe sin egen baby?

De siste årene har det blitt gjort enorme fremskritt innenfor genetikk og bioteknologi. Hvilke etiske dilemmaer skaper den teknologiske fremgangen? Dette er andre del i en mini-serie om sorteringssamfunnet, hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i andre del er Civita-filosof og professor ved UiB, Lars Fr. H. Svendsen.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Sorteringssamfunnet del 3: Hvordan skal politikken forholde seg til revolusjonen innen bioteknologi?

Dette er tredje og siste del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest i tredje del: Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. 
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Liberal halvtime om sorteringssamfunnet, del 1: Hvor mye kan vi manipulere vårt eget genmateriale?

Hvor mye vet vi om vårt eget genmateriale? Er det mulig å manipulere genene og skape en «designer-baby»? Dette er første del i en mini-serie om sorteringssamfunnet hvor vi undersøker hva som er mulig å gjøre, hvilke etiske dilemmaer dette skaper og hvilke implikasjoner utviklingen bør få for politikken. Gjest er professor Dag Erik Undlien.
BioteknologiDemokrati og rettigheter

Mer innen Bioteknologi

rowling harry potter
Eirik Løkke

Et forsvar for J.K. Rowling

Det er ikke spesielt vanskelig å forstå norske mediers beundring av Megan Phelps-Ropers podkast om forfatteren.
BioteknologiYtringsfrihet
bioteknologi lab
Knut Jørgen Kirkeberg

Liberalisering av bioteknologiloven – hva kan vi forvente?

Hvis europeisk praksis skal legge føring for bioteknologiloven, står vi neppe overfor en ny norsk liberaliseringsbølge.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
gravid abort
Kristin Clemet

Bjuland svikter ikke det ufødte liv

KrF og KrFU kan få en tydeligere og klokere stemme i disse debattene, dersom de aksepterer hovedprinsippet i dagens abortlov.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Frafjord Johnson omskriver historien

"Man kan ikke omskrive historien for å få den til å passe med det man ønsker seg politisk nå", skriver Kristin Clemet.
Bioteknologi
Kristin Clemet

For behendig om bioteknologi og sortering

Melands sortering av de som er mot «alt», og de som er tilhengere av at det gjøres fremskritt, blir litt for enkel. Det i seg selv kan tyde på at vi hadde trengt litt mer tid til åpen diskusjon, skriver Kristin Clemet i VG.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Liberalisme på speed

At noen har forstokkede holdninger tilsier heller ikke at all liberalisering er uproblematisk. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
KonservatismeLiberalismeBioteknologi
Kristin Clemet

Abort og det religiøse

"Selvsagt kan man fremføre religiøse argumenter i en diskusjon om for eksempel abort. Min erfaring er bare at diskusjon da ofte blir vanskelig i møte med mennesker som ikke deler de samme trosoppfatningene." Kristin Clemet svarer i Dagen.
Bioteknologi

Abortdebatten: Hvorfor er den så vanskelig?

Menneskeverd og Civita inviterte til debattmøte på Litteraturhuset tirsdag 29. oktober.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Problematisk dødshjelp

Essayet «Jeg vil dø» gir oss bedre innsikt – om det moderne synet på døden, og om diskusjonen om aktiv dødshjelp. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Kirkens frykt for sekulære moralister

"Kirken kan spille en viktig rolle i dagens samfunn, hvor retten til selvbestemt abort er kommet for å bli, samtidig som de etiske utfordringene ved abort alltid vil være med oss." Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
BioteknologiSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Uenighet om KrF er ikke spinn

Abortlovens 2c har fått altfor mye oppmerksomhet. Det kan blant annet skyldes at mange kommentatorer selv er sterkt engasjert i saken.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Total mangel på respekt fra venstresiden i abortdebatten

"Det er vanskelig å se at de mange uttalelsene som nå kommer fra Arbeiderpartiet, viser respekt for dem som mener at dette er dypt etiske spørsmål", skriver Torstein Ulserød.
Bioteknologi

Bør vi åpne for aktiv dødshjelp i Norge?

Menneskeverd og Civita inviterte til debattmøte på Litteraturhuset torsdag 1. november.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abortdebatten forsvinner ikke

"Jeg ser ingen bedre alternativer enn å ha en lov om selvbestemt abort. Men fristen bør ikke være mer romslig enn nødvendig."
Bioteknologi
Mats Kirkebirkeland

Bør jeg bli sæddonor?

"At en så enkel handling er så vanskelig å gjennomføre, viser hvor vanskelige mange av de bioteknologiske spørsmålene som det bare vil bli flere og flere av fremover – vil bli," skriver Mats Kirkebirkeland.
Bioteknologi
Mats Kirkebirkeland

Et forsøk på å svare på de «konservatives» argumenter mot eggdonasjon

"Ja, ny teknologi påvirker  nye familiekonstruksjoner. Slik jeg ser det, er dette en fortsettelse av en eldgammel tradisjon for samspillet mellom ny teknologi og organisering av menneskelige samfunn," skriver Mats Kirkebirkeland.
IdeerKonservatismeLiberalismeBioteknologi
Lars Kolbeinstveit

Skal tilhengerne av eggdonasjon vinne frem, bør de ta motstanderne seriøst

"Debatten om eggdonasjon er ganske treg. Det er av det gode," skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerBioteknologi

Hva slags barn burde vi lage?

Er alle gode nok til å få leve? Skal staten bestemme, eller skal vi få bestemme selv? Hva skjer med synet på mennesket, dersom noen sorteres bort?
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abort er i dag normalisert. Det samme kan skje med aktiv dødshjelp

Kristin Clemet om om bio-etikk og skråplaneffekten i Morgenbladet.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Fra Adam og Eva til barnedesign

Å lage barn er preget av religiøse, politiske og sosiale forestillinger. Det har aldri vært et anliggende kun for mannen og kvinnen.
BioteknologiPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Et foster for mye?

"Da abortloven kom, ble den begrunnet med at kvinner kan ha svært tungt­veiende grunner til å ønske en abort." Kristin Clemet i Vårt Land.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Et liberalt syn på mennesket

"Når man diskuterer ­temaet menneskesyn og menneskeverd er det ofte to spørsmål som stilles: Tror man at mennesket er godt eller ondt? Og hvilken verdi tillegger man mennesket? Svarene er vesentlige, fordi de ofte vil avgjøre hva man mener om en rekke andre, mer praktiske og politiske spørsmål." Kristin Clemet i Vårt Land:
IdeerBioteknologiDemokrati og rettigheter
Paul Joakim Sandøy

Alternativ og skolemedisin: Et tydelig skille

"Enkelte mener alternativ behandling og religion er to sider av samme sak. Det er mye sant i det – i alle fall når det kommer til lovgivningen: Alle må få lov til å tro på det man vil. Men staten skal ikke ha noen religion. Valget om å benytte seg av alternativ behandling skal være fritt, men det faller utenfor helsevesenets ansvarsområde," skriver Paul Joakim Sandøy hos NRK Ytring.
BioteknologiPolitikk og samfunnNæringspolitikk
Paul Joakim Sandøy

Ny rapport: Alternativ behandling

10 år har gått siden den omdiskuterte kvaksalverloven ble avskaffet og erstattet med lov om alternativ behandling. Siden da har ulike behandlingsformer blitt diskutert heftig i mediene, på nettet og rundt kafébord over hele landet. Den politiske debatten har derimot stått i ro. Målet med denne rapporten er å løfte den politiske debatten om alternativ behandling. Hvordan bør politikerne forholde seg til alternativ behandling?
BioteknologiPolitikk og samfunn
Lars Fr. H. Svendsen

Risikoen ved gentesting

"Et paradoksalt trekk ved risikosamfunnet er at vi i våre forsøk på å håndtere risikoen rundt oss, ofte velger midler som er verre enn det problemet de er ment å bekjempe. Problemet er at vår risikobevissthet ofte gir et systematisk fordreid bilde av verden. Det skyldes blant annet at folk flest fokuserer mer på det verst tenkelige utfallet enn hva som er mest sannsynlig." Les Lars Svendsens innlegg på Christiekonferansen.
Bioteknologi
Mathilde Fasting

Rom for etisk debatt

"Det å ha meninger som går mot majoriteten, og å respektere dem, selv om man er uenig, er adelsmerket for et liberalt demokrati. Det må være mulig å ha etiske debatter, kunne kritisere eller applaudere ulike etiske posisjoner, uten å bli oppfattet som moraliserende eller ”mørkemenn”. Denne typen debatter er de mest krevende samfunnsdebatter vi kan ha," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Bioteknologi
Bård Larsen

Reservasjonsrett: Sinnet som forbauser

"En pasifist ville neppe være komfortabel med å avtjene siviltjeneste ved et vervekontor, like lite som en abortmotstander er komfortabel med å henvise til abort. Den etiske dimensjonen underkommuniseres, fordi mange frykter at reservasjonsretten er et steg tilbake for kvinnesaken. Det er forståelig, men i et solid liberalt samfunn bør vi kunne unngå en så konstruert motsetning," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
Bioteknologi

De vanskelige valgene

"Dagens og fremtidens utvikling innen gen- og bioteknologi kan muliggjøre valgfrihet i et omfang vi ikke har mulighet til å overskue. Hvordan forholder vi oss til de valgmulighetene dette gir?" Mathilde Fasting spør i Morgenbladet. "De vanskelige valgene krever at vi reflekterer over hverandres standpunkter, og at loven til slutt setter de grensene som best ivaretar alle partene som er involvert."
BioteknologiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

VELFERD: Prisen på et liv

BioteknologiVelferdsstatenØkonomi og velferd