Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Kolbeinstveit

Rossebø, Arild: Den siste komle

En roman om en ung mann som ville vekk, men som gjerne skulle hatt et sted å komme hjem til.
Lars Kolbeinstveit

Bjella, Stein Torleif: Fiskehuset

Fiskehuset handler om menn og hvordan vi forvalter vårt domene: jakt og fiske.
Lars Kolbeinstveit

Toleranse for KrF

"Mange som fortsatt sympatiserer med KrF i dag opplever at pekefingermentaliteten kommer fra nye steder. Der bedehusets predikanter og klamme ledertyper harmdirrende advarte mot samfunnshusets umoral og dans, er det predikanter i den sosialliberale skravleklassen som retter pekefinger mot mennesker som føler seg hjemme i KrFs hus. Det er ikke spesielt tolerant, og derfor er det viktig at noen tar KrF-ere i forsvar."
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Trang kultur i KrF?

"Gjennom mange år med arbeid med Civitas akademi og kurs har jeg møtt flere røde og blå KrF-ere. De er enige om noe og uenige om annet. Felles for dem jeg har truffet, er at de tenker reflektert og selvstendig."
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Jeg savner en intellektuelt nysgjerrig Rune Slagstad

"Norsk styringskunst har vist seg på sitt beste når samfunnsøkonomiske sammenhenger har blitt hensyntatt samtidig som politisk ledelse har forankret dette hos velgerne", skriver Lars Kolbeinstveit.
KonservatismeLiberalismeNorsk politikkIdeer
Lars Kolbeinstveit

Liberale mørkemenn, Den norske kirke og KrF

Den store fortellingen om norsk kristen kultur de siste tiårene preges av modernisering og radikal åpenhet.
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Derfor bør ikke KrF lukes bort

Den gule løvetannen i norsk partiflora representerer verdier hinsides det berømte sidevalget og ideologiske merkelapper som «konservativ» eller «liberal».
IdeerPolitisk filosofiKristendemokratiAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

KrFs rolle i det moderne Norge

Det kan virke som at mange av KrFs kritikere blander det å være snever med å være annerledes. Ikke så overraskende, for partiet representer en motkultur i norsk partiflora. En gul løvetann som vokser for seg selv.
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Klima og kulturkrig

Det er fullt mulig å kritisere MDG uten å mistolke det partiet sier.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Når SV ikke er ekstreme nok

I klimadebatten er spørsmål som er hinsides hva som er realistisk, dessverre blitt for normalt. Det er uheldig. For vi burde ha en fornuftig diskusjon om hvordan Norge kan bidra til reduserte klimautslipp.
ØkonomiKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Sympati for KrF

Noe paradoksalt bidrar sympati med et parti kanskje til en bedre analyse enn antipati.
Norsk politikkIdeerKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Alle er konservative

Det kan virke rart at en fra liberale Civita hevder at alle er konservative. Men mitt poeng er spissformulert. Og dessuten er det viktig å huske at norsk konservatisme alltid har vært liberal. En viktig grunn til å tenke konservativt er at det er ved å reformere sakte, og ved å ta hensyn til norsk særegenhet, at vi best bevarer et liberalt og åpent samfunn.  
IdeerKonservatisme
Lars Kolbeinstveit

Toleranse og kritikk

Toleranse handler om å holde ut det man ikke liker, men det utelukker ikke kritikk.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

De uavhengige

Ideelt sett burde vi kunne drøfte sak og argumenter uavhengig av verdier, interesser, livssyn eller ideologiske preferanser hos avsender.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Friheten fra havet

Fruen fra havet viser oss at det ikke finnes noen kjærlighet uten frihet og fornuft, skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Sylvi Listhaug om Fremskrittspartiets økonomiske politikk

Henger Frps økonomiske syn sammen, og har partiet troverdige alternativer i sin økonomiske politikk? Hør ny episode av Liberal halvtime med leder i Frp, Sylvi Listhaug, i samtale med Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Integrering på speed

Velferdsordninger er til for mer enn integrering. Shazia Majid er for enøyd i synet på kontantstøtten.
Uncategorized
Lars Kolbeinstveit

Å holde ut med KrF

"KrF representer på sitt beste en liberal motvekt til sosialdemokrati fra venstre og høyre. Den motmakten skal vi som samfunn være glade for. KrF må bare huske at folk må betale for moroa selv, dersom staten skal bli mindre", skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

En for aktiv stat kan svekke velferd, klima og arbeid

Trygge arbeidsplasser er viktig. Men det som ivaretar og skaper grunnlag for arbeidsplasser med gode lønninger, er produktiv, lønnsom og konkurransedyktig drift.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Team korona – hvilket lag er du på?

Når tiltakene lettes på, er ikke politikerne vennlige som gir oss mer frihet. De bruker mindre makt inn i sivil- og privatsfæren.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

En for aktiv stat kan svekke velferd, klima og arbeid

I lederen i Avisa Nordland 26. april tas det til orde for mer statlig eierskap. Om det vil fungere er høyst usikkert. Vi har lyktes med mye i norsk økonomi til nå. Det har mange forklaringer, men en vesentlig årsak er en god arbeidsdeling mellom politikk og gode rammebetingelser på den ene siden, og et omstillingsdyktig næringsliv med åpen markedskonkurranse på den andre.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Identitetsgate

Vedtaket om gatenavn i Bergen skader likestillingen, både prinsipielt og i praksis. Vanlige folk kan gå lei. Debatten overlates til krefter som verken er særlig moderate eller liberale.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Myten om det snevre KrF

Hva kjennetegner dagens KrF? Klarer KrF å sette grenser for politikk og offentlige utgifter? Hvordan kan KrF klare å reise kristendemokratiet i Norge? Bør partiet slå hardere tilbake mot kritikk, eller snarere være en moderat kraft i norsk politikk? Hør ny episode av Liberal halvtime med Kjell Ingolf Ropstad.
IdeerDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Hedvig Montgomery om frihet og familier under korona

Hva betyr koronatiltak for barn, unge og familier? Å hindre spredning av koronasmitte er viktig for å bevare både helse og frihet, men er det andre hensyn som vi bør tenke på i møtet med korona? Hør ny podcastepisode med psykolog, forfatter og familieterapeut Hedvig Montgomery i samtale med Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Skadeprinsippet bør ikke brukes som hersketeknikk i debatten om koronatiltak

Det er grunner til å drøfte Tvedts analyser kritisk, men vi bør kanskje ikke avfeie hans bekymring for demokrati og frihet som «hysterisk».
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

På grunn av riktig poIitikk

Politikere med visjoner om å skape industri og arbeidsplasser har ofte feilet. Sosialdemokraten Helmut Schmidt mente politikere med visjoner burde gå til lege. Gro Harlem Brundtland er utdannet lege. Hun hevdet at ansvaret for resultatene måtte være reelle, og at staten ikke måtte drive med selektive støttetiltak.
Uncategorized
Lars Kolbeinstveit

Fra rødgrønn orden til rødgrønt kaos

Etter åtte år med borgerlig flertall og tidenes såkalt blåeste regjering, ønsker mange å gjenskape det rødgrønne prosjektet i en eller annen form. Men hva kjennetegnet den forrige rødgrønne regjeringen, og hva kan bli problemet for et nytt rødgrønt prosjekt, sett med blå og liberale øyne?
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Pietisme og koronatiltak

Det er naivt å tro at nordmenn følger tiltak bare basert på selvstendig overbevisning, samstemthet og tillit, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Fra rødgrønn orden til rødgrønt kaos

Historien har vist oss hva som kan gå galt når Arbeiderpartiet mister overtaket på venstresiden, skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Kan verden klare seg uten olje?

Bruk av olje fører til høyere CO2-utslipp, men hvilke andre hensyn er det viktig å ha med seg i diskusjonen om olje og utvikling? Og er det mulig å redusere global fattigdom uten olje? Hør ny podcastepisode med samfunnsøkonom Øystein Sjølie i samtale med Lars Kolbeinstveit.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Mangfold synes ikke alltid utenpå

Mangfoldet synes ikke alltid utenpå. Folk som er like utenpå, kan representere et stort mangfold.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

«Nei, vi trenger en kvinne»

"Møtet kan sees i opptak på Civitas nettsider. Jeg mener og håper at det kan være av interesse uavhengig av kjønnet på paneldeltakerne!"
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Sannheten er helheten – også når det gjelder velferdsstaten

Politiske visjoner for fremtidens velferdssamfunn, som ikke tar hensyn til de helhetlige og samfunnsøkonomiske rammene som blant annet Perspektivmeldingen trekker opp, bør kritiseres, enten de kommer fra venstre- eller høyresiden, skriver Lars Kolbeinstveit.
Uncategorized
Lars Kolbeinstveit

Må flere arbeide mer for å bevare velferden?

Er Norges velferd avhengig av at vi øker sysselsetningen? Hvordan kan det i så fall gjøres? Hør ny episode av Liberal halvtime med Anne-Kari Bratten i samtale med Lars Kolbeinstveit.
Offentlige utgifterVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting