Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Norske flagg, 17. mai
Jan Erik Grindheim

Kom mai, du skjønne milde

Mai er ikke bare vår vakreste vårmåned. Det er også måneden hvor vi feirer vår kamp for fred, frihet og fremgang!
DemokratiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Er et føderalt Europa mulig?

DemokratiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Flagget du på Nordens dag?

I år er det 70 år siden Nordisk Råd ble dannet, og onsdag denne uken regner jeg med at du heiste flagget på Nordens dag 23. mars.
Politikk og samfunnEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Er dagens demokrati bedre enn sitt rykte?

Partier som Arbeiderpartiet og Høyre gjør det ikke nødvendigvis like bra i dag som tidligere. Men er det i seg selv en trussel mot demokratiet, spør Jan Erik Grindheim.
DemokratiEU og EØS
Jente med EU-flagg
Jan Erik Grindheim

Er demokratiet i Europa virkelig i krise, Toje og Matlary?

Dystopiske fremstillinger selger, om de er sanne eller ei, skriver Jan Erik Grindheim.
Demokrati og rettigheterEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Problemet er ikke at Viken fylke er for stort. Det er for lite

Problemet med Viken er ikke at fylket er blitt for stort, men at det er for lite til å løse de oppgavene politikerne burde være opptatt av.
Norsk politikk
Jan Erik Grindheim

Nå er det vanlige folks tur – eller?

«Vanlige folk» og «folk flest»? Hvem er det og hvordan stemmer de?
Politikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Jan Erik Grindheim

Er demokratiet i Europa i fare?

Det som no skjer, er kanskje like mykje eit varsel om at de tradisjonelle folkepartia må tenkje nytt som at demokratiet i Europa er i fare? 
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunn
Jan Erik Grindheim

Kan folkepartia kome attende?

Skal dei sosialdemokratiske partia reise seg att, må dei kanskje tenkje nytt.
Jan Erik Grindheim

Bør Kristiansand innføre parlamentarisme?

Økt saksfokus, velgerflyktighet og partifragmentering bør føre til nytenkning om hvordan den nye storkommunen skal styres.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Jan Erik Grindheim

Meir pengar, eller meir sosial kontroll?

Sosiale normer og gode verdiar kan ikkje fremjast av politi, rettsapparatet eller anna myndigheit åleine.
Politikk og samfunnRettsstat
Jan Erik Grindheim

Regjering i revers?

Norsk politikk kjennetegnes av en tverrpolitisk enighet om gjennomføringen av reformer. Vil dette endres med dagens regjering?
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Jan Erik Grindheim

Ett Agder?

Aust- og vestegdene stemte svært forskjellig i årets stortingsvalg. Men det er innad i de to valgdistriktene at de virkelig store forskjellene kommer frem, og da mellom sentrum og periferi.
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Bør vi stole på politikere og media?

Høy grad av tillit er definitivt et gode for et samfunn. Men gjelder dette på alle samfunnsområder?
Demokrati og rettigheterMedia
Jan Erik Grindheim

EØS kan ikke erstattes med en handelsavtale

"For et lite land som Norge, med en svært åpen økonomi i Europas periferi, kan det umulig være i norske bedrifters og arbeidstakeres interesse å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, slik de tre partiene Sp, SV og Rødt vil, eller å reforhandle den, slik FrP vil."
HandelEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Arbeidsplasser avhengige av EØS-avtalen

Møre og Romsdal er landets største eksportfylke per sysselsatt. Likevel gjør de politiske partiene som er mot EØS-avtalen det spesielt godt her. Det kan utfordre lokale arbeidsplasser.
EU og EØSArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Hva skjer i norsk politikk?

Årets valgkamp har vært preget av en fragmentering av den politiske debatten og økt polarisering mellom opposisjonen og regjeringen. Hva vil dette kunne bety for politikkutviklingen etter valget?
DemokratiNorsk politikkPolitikk og samfunn
Jan Erik Grindheim

Brede koalisjoner skaper populistiske reaksjoner

Økt ulikhet er blitt trukket frem som en årsak til høyrepopulismens fremvekst i Europa. Men hvorfor har populismen økt også i Europas mest velutviklede velferdsstater?
InternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Jan Erik Grindheim

Sørlandet som porten til Europa?

EØS-avtalen er viktig for arbeidsplassene på Sørlandet, men den støttes bare av et knapt flertall av velgerne her. Hvorfor det?
ØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

EØS er ikke et handelsdogme

"Det finnes absolutt et alternativ til EØS-avtalen for Norge, og det er et fullt medlemskap i EU, som også ville gi norske velgere politisk innflytelse og medbestemmelsesrett i utviklingen av vår egen fremtid."
HandelEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Vi trenger en ny EØS- og EU-debatt i Norge

"Vi kan ikke lenger diskutere dette med utgangspunkt i gamle tenkemåter og politiske skillelinjer som hører fortiden til. Vi må ta dagens realiteter inn over oss og diskutere fremtiden. Da finnes det kun ett realistisk alternativ til dagens EØS-avtale, og det er et fullt norsk medlemskap i EU", skriver Jan Erik Grindheim.
Demokrati og rettigheterEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser

Denne boken gir et innblikk i hva EØS-avtalen betyr for utviklingen av gode og trygge arbeidsplasser over hele landet, og hvor viktig EØS-avtalen er for en fremtidsrettet utvikling innen miljøvern, utdanning og forskning, arbeidsliv og sosiale spørsmål.
EU og EØS
valg, stemmerett
Jan Erik Grindheim

Vet du hvorfor du stemmer som du gjør?

Hva er viktigst for deg når du avgir din stemme? Ditt syn på politiske skillelinjer, at du identifiserer deg med et spesielt parti eller at partiet fremmer en sak du er interessert i?
DemokratiDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Generasjonen som stjal fra den neste?

"I politikken er det vel knapt noen generasjon som har gjort mer for å sikre sine etterfølgere en trygg fremtid enn nettopp den de to professorene tilhører."
ØkonomiFinanspolitikk
Jan Erik Grindheim

Om å leva med Kina

Med treng òg ein ny debatt her til lands om korleis Noreg skal finna sin plass mellom aust og vest dei neste tiåra, og då må òg spørsmålet om Noreg skal melda seg inn i EU, koma opp att.
InternasjonaltGlobalisering
Jan Erik Grindheim

EU-medlemskap vil gi mer demokrati

Det går faktisk an å tenke seg at «plagsomme reguleringer» fra EUs side også kan virke demokratiserende hvis det er individet som er kjernen i demokratiet og ikke nasjonen.
DemokratiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Fotball og demokrati i skjønn harmoni?

Fotball-EMs beste lag er alle velutviklede demokratier, mens Europas diktaturstater ligger på bunn. Er god fotball avhengig av et godt demokrati?
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd

Tallet på uføretrygdede har aldri vært høyrere og arbeidsledige tar ikke tunge jobber - hvor ble det av arbeidslinjen i den norske velferdsstaten?
Økonomi
Jan Erik Grindheim

«Lives Matter»

Hvor langt bør offentlige myndigheter kunne gripe inn i den enkeltes frihet i kampen mot covid-19? Hva kan vi lære om dette fra lignende situasjoner tidligere?
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Hva utfordrer det nordiske prosjektet?

I dag er det Nordens dag! I dette foredraget fra Jan Erik Grindheim stilles det spørsmål ved om den virkelige utfordringen for det nordiske samarbeidet kanskje heller handler om innenrikspolitiske spørsmål og forskjeller i politisk kultur mellom de nordiske landene.
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Kan vi stole på media som den fjerde statsmakt?

Den teknologiske og sosiale utviklingen vil utvilsomt bringe langt mer av samfunnsdebatten over fra tradisjonelle til nye medier (hvordan nå enn de vil se ut i fremtiden), men vil tilliten automatisk følge med?
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Utviklingen i sosiale medier truer demokratiet

Et tøffere debattklima i sosiale medier utfordrer ytringsfriheten. Hvilket ansvar har journalister og redaktører for at dette ikke truer vårt liberale demokrati?
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

La det swinge, la det rock´n roll – det er stortingsvalg!

Om et halvt år er det stortingsvalg, og svingningene mellom partiene er større enn noen gang. Men finnes det noe reelt regjeringsalternativ å stemme på?
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Truer medieutviklingen ytringsfriheten?

Vil bruken av sosiale medier sørge for at tilliten til norske medier reduseres fremover? Og vil dette påvirke medienes rolle som en fjerde statsmakt, og endre presse- og ytringsfrihetens betydning for forholdet mellom velgerne og deres politiske representanter?
Demokrati og rettigheterYtringsfrihetMedia