Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Haakon Riekeles

Markedet med raskere klimakutt

"Også utslippskutt som skjer via markeder er avhengig av kloke politiske vedtak, godt illustrert med effekten reformene av kvotemarkedet har hatt. Men politikken blir først klok når den innser at incentiver og markeder gjerne virker bedre enn planer."
Økonomi og velferdØkonomiske systemerKlima og miljø
Haakon Riekeles

Feil om ikke-kvotepliktig sektor og elbiler

Geir Bjertnæs skriver i DN 25. juli at samarbeid med EU om utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor utraderer alle utslippsreduksjoner fra elbilpolitikken. Det er en tvilsom påstand som hviler på sviktende forutsetninger.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon RiekelesSimon Seland

Norge trenger en målrettet hydrogenpolitikk

Skal Norge utnytte de store hydrogenambisjonene i EU krever det en  målrettet politikk. Hverken  regjeringens passivitet eller opposisjonens  overilte  optimisme  adresserer  de virkelige hindringene.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon RiekelesSimon Seland

Hydrogen – muligheter og hindringer for en ny norsk eksportnæring

Dette notatet ser på hydrogenets potensiale i ulike bruksområder, markedsmuligheter i Europa, mulige hindringer for norsk eksport av grønt og blått hydrogen, og måter disse hindringene kan forseres.
KlimaomstillingsutvalgetKlima og miljø
Haakon Riekeles

Samme feil, en gang til

Hver gang det er en økonomisk krise dukker det opp et krav om at permitteringstiden skal forlenges. Hver gang gir myndighetene etter. Og hver gang konkluderer forskere at effekten av endringene gir økt arbeidsledighet på sikt, skriver Haakon Riekeles i VG.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Hva skjer med klimaet etter koronakrisen?

På kort sikt er det to effekter som er tydelige. For det første har krisen en positiv effekt på selve utslippsnivået mens krisen pågår. For det andre har krisen en direkte negativ effekt på fremdriften i den internasjonale klimapolitikken.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Koronakrisen har gjort oss fattigere – vi må prioritere hardere

Koronakrisen har gjort Norge fattigere. Det må politikken ta hensyn til, midt blant stadig dyrere krisepakker. Det betyr innsparinger på statsbudsjettet, og at et sterkt eksportrettet norsk næringsliv blir viktigere, skriver Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Hastverk ble lastverk – og kanskje økt arbeidsledighet

"Prosessen som første frem mot den første corona-krisepakken kan i verste fall ha forverret krisen", skriver Haakon Riekeles.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Rødglødende seddelpresser

"Til mange tradisjonelle økonomers store frustrasjon har en perifer retning innen økonomifaget kalt Modern Monetary Theory (forkortet til MMT), fått stadig mer oppmerksomhet." Haakon Riekeles i Morgenbladet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Selvfølgelig trenger vi meglere i en krise

Rødt-politiker Mimir Kristjansson skriver i Dagbladet at ingen trenger finansnæringen i en krise. Det er en absurd påstand.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Haakon Riekeles

Hvor skal alle krisepengene komme fra?

De økonomiske tiltakene mot korona må være langvarige, men handlingsrommet finnes for de landene som vil. I flere land kan det raskt bli aktuelt å ty til seddelpressen, skriver Haakon Riekeles i Minerva.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Forhastede vedtak og overspent retorikk

"Med den store skepsisen, og de mange relevante motforestillingene mot loven, der Advokatforeningen har gått så langt som å si at den strider med Grunnloven, tilsier at regjeringen og Stortinget gå en runde til, og foreslå en mer begrenset lov."
Demokrati og rettigheterRettsstat
Haakon Riekeles

Ja til utenlandskabler er riktig for klimaet

NorthConnect er både lønnsom og en del av klimaløsningen. Å si nei til slike investeringer er direkte bakstreversk, skriver Haakon Riekeles i Minerva.
HandelØkonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Oljebransjen må omstilles, ikke utvikles

"Listhaug og resten av regjeringen bør begynne det neste tiåret med å snakke mer om omstilling og mindre om videre utvikling av oljebransjen", skriver Haakon Riekeles.
Økonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk
Haakon Riekeles

En kjærlighetserklæring til miljøavgiftene

Målet med miljøavgifter er først og fremst å redusere etterspørselen etter det som forurenser. Dersom man ønsker å kutte utslipp ytterligere, kan inntektene fra næringslivet gå til å utvikle utslippsfri teknologi.
AvgifterKlimaomstillingsutvalgetØkonomi og velferdKlima og miljøSkatt og avgifter
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Hvilket statsbudsjett kreves for å løse klimakrisen?

I dagens episode diskuterer samfunnsøkonom i Civita, Haakon Riekeles, hvordan statsbudsjettet må innrettes dersom Norge skal bidra til å nå målet om begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdKlima og miljøFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Det er grunn til å tro at Agendas tåkeprat om klima egentlig har en annen agenda

Det grønne skiftet krever en stor omstilling av økonomien, skriver Haakon Riekeles i Aftenposten.
Klima og miljøNæringspolitikk
Haakon Riekeles

Å ta klimamålene på alvor vil koste, men folk flest kan gå i pluss

Om vi øker prisen på bensin og diesel med to kroner og prisen på oksekjøtt med 18 kroner kan Norge nå sin del av 1,5-gradersmålet. Om vi fordeler inntektene flatt blant alle skattebetalere, blir det 4675 kroner per person. For de aller fleste vil det bety at de får klart mer igjen enn de betaler i økt pris på kjøtt og drivstoff, skriver Haakon Riekeles i Harvest Magazine.
AvgifterKlima og miljø
Haakon Riekeles

Kjøtt må tas med i klimaregnestykket – og klimaavgiftene

"Med tilstrekkelig omstillingsvilje kan norsk landbruk komme godt ut av en mer ambisiøs klimapolitikk", skriver Haakon Riekeles i Nationen.
AvgifterKlima og miljø
global oppvarming, 1,5-gradersmålet, statsbudsjettet
Haakon Riekeles

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

Hvordan kan statsbudsjettet endres så det er i tråd med 1,5-gradersmålet, uten uakseptable økonomiske konsekvenser, og uten urettferdige utslag? Dette notatet prøver å svare på det.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdKlima og miljøFinanspolitikk
grunnrente olje

Oljefondet

Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, er et fond eid av den norske stat. Det er verdens største statlige fond. Fondet tilføres årlig alle statens netto oljeinntekter.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til?

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeidsinnsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Haakon RiekelesHelene Sommerset Busengdal

Hvor lenge er det et marked for norsk gass i Europa?

Sluttdatoen for store deler av norsk petroleumsnæring kan bli fastsatt av noen helt andre enn oss. Derfor bør norske myndigheter ha en plan for hvordan vi skal håndtere en nedgang som kan komme raskere enn vi tror. Haakon Riekeles og Helene Sommerset Busengdal i Stavanger Aftenblad.
NæringslivKlima og miljøNæringspolitikk
penger kontant
Haakon Riekeles

Djevelen i detaljene

Derfor er forslaget til revidert nasjonalbudsjett enda verre enn hva kritikken tilsier. Haakon Riekeles i Minerva.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Er skatt eller velferdsstaten viktigst for utjevning?

"Det er overraskende at Tankesmien Agenda underspiller betydningen av velferdsstaten i arbeidet mot ulikhet."
VelferdsstatenUlikhetSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Bør du føle flyskam?

En lang flyreise veier opp for 200 år med gjenvinning. Bør du føle flyskam? Haakon Riekeles i Minerva.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Utgiftssjokk kan håndteres

Regjeringen må lære seg å håndtere risiko uten å måtte ty til kreative budsjettriks. Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Haakon Riekeles

KrF kjemper for bedre utvalg og lavere priser på taxfree

KrF bør droppe sitt ubehjelpelige mellomstandpunkt om Vinmonopolet på taxfree, og heller kjempe for å fjerne hele ordningen. Haakon Riekeles i Minerva.
Ideer
Haakon Riekeles

Null poeng til Regjeringen

Med skatteomleggingen for flybonuospoeng har Siv Jensen prioritert et hypotetisk fremtidig skattetap for staten, over høyst reelle administrative kostnader for tusenvis av norske bedrifter. Haakon Riekeles i Minerva.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Legg ned rovviltnemndene!

"En av hensiktene bak lokale rovviltnemnder var å redusere konfliktnivået. Skarpe politiske skiller internt i nemndene og vedtak som hele tiden utfordrer grensene for nemndenes myndighet, bidrar de til det motsatte". Haakon Riekeles i Internrevisjonen i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltning
penger kontant

Pengepolitikk

Pengepolitikken er et sentralt virkemiddel for å styre aktiviteten og inflasjonen i økonomien.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Erna Solberg undervurderer Norges klimarisiko

Hvis EU gjør alvor av sine klimaambisjoner, kan lyset bli slukket på norsk sokkel tidligere enn Erna Solberg tror. Haakon Riekeles i Internrevisjonen i Aftenposten.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Hjelp, vi er besatt av EU!

"I stedet for å innrømme at politikken til venstresiden ikke har fungert spesielt godt i Frankrike, er det fristende å legge skylden på EU, slik en ny bok på Manifest forlag gjør", skriver Haakon Riekeles.
InternasjonaltPolitikk og samfunnEU og EØS
Haakon Riekeles

Stortingsgruppene får for mye penger

Det er ekstra pinlig at partier på høyresiden utmerker seg i negativ forstand når det gjelder penger på fest og moro. Haakon Riekeles i internrevisjonen i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningDemokrati