Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Venezuelan President Nicolas Maduro
Aslak Versto Storsletten

Sosialismens mesterverk

Det er lov å håpe at Nicolás Maduro vil tillate et fritt valg i Venezuela i år, men sjansen er veldig liten, skriver Aslak Versto Storsletten.
Demokrati og rettigheterSosialisme og sosialdemokrati
Eirik Løkke

Venezuela: Grove beskyldninger mot Leopoldo Lopez fra Benedicte Bull

Bull burde vite bedre enn å beskylde Lopez for å oppfordre til vold. Eirik Løkke i Minerva.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Krisen i Venezuela

Venezuela har utviklet seg til å bli en humanitær katastrofe. Hva er årsakene til krisen? Og finnes det noen løsning? Gjest er Leiv Marsteinstredet, førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk ved UiB.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

LOs kamerat i Venezuela: «Landet fungerer og alt er rolig.»

LO bør snarest rydde opp i dette autoritære samrøret, skriver Bård Larsen.
InternasjonaltSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Venezuela og ytre venstre

Både moralsk og logisk fremstår det absurd og ikke så lite kynisk at enkelte fremdeles ikke forlater chavismeskuta, siden landet har blitt til et humanitært katastrofeområde. Så hva er egentlig rasjonalet?
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Ideologiske blindspor

LO låner ut sitt navn og sine lokaler til aktiv propaganda for Maduros gale regime. Det bør de slutte med. Bård Larsen i Minerva.
Totalitære og autoritære regimerInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Venezuela er ikke en lekegrind

"Espen Goffeng reduserer debatten om Venezuela til en liten fight om hjemlig hegemoni", skriver Bård Larsen.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Skivebom om Venezuela fra NRK

«Dagens analyse av Venezuela i NRK P2s Nyhetsmorgen står i grell kontrast til det vi vet om landet», skriver Bård Larsen.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerMedia
Bård Larsen

Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke. Det er bare å feste sikkerhetsbeltene.

"Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke," skriver Bård Larsen i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Venezuela og den knuste drømmen om sosialisme

Bortsett fra teppebombing, finnes det neppe en mer effektiv måte å ødelegge et lands velstand, enn å innføre sosialisme. Eirik Løkke i Bergens Tidene.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Den lange Venezuela-debatten

Bård Larsen svarer Benedicte Bull og Eirik Vold om Venezuela og demokratiet.
DemokratiInternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Chavismens støttespillere har bidratt til å legitimere et autoritært og forfeilet styresett

Hvorfor er så mange venstresosialister impregnert mot å trekke lærdom fra historien? Bård Larsen i Aftenposten.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Klassekampens uredelige praksis

I sin iver etter å sette agendaen selv, sender Klassekampen redelighet i friminutt. Bård Larsen i Klassekampen.
Politikk og samfunnMedia
Bård Larsen

Tro, håp og skylapper

Hvorfor synker det ikke inn på venstresiden at gode intensjoner ikke kan legitimere undertrykkelse? Bård Larsen i Klassekampen.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Autoritær sosialisme i LO-systemet

Autoritære svermerier vil alltid eksistere i politikkens ytterkanter, men det er oppsiktsvekkende at autoritært svermeri er organisert fra innsiden av LO. Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Nr. 8 2016: “Et sosialistisk prosjekt” – om LO og forholdet til Cuba og Venezuela

Cuba og Venezuela: Det er et kommunikasjonsproblem for LO at betydelige deler av organisasjonen lefler med autoritær sosialisme.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Fyrtårnet sluknet, igjen

"SVs støtte til Hugo Chavez og andre revolusjonære ledere peker mot deres hjemlige ideologi. Ifølge deres eget program ønsker partiet å avskaffe kapitalismen og innføre sosialisme. Men hva slags sosialisme?" Bård Larsen i VG:
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Kristian Tonning Riise

Hva er et demokrati?

"Et demokrati forutsetter noe mer enn tilstedeværelsen av et illusorisk demokratisk rammeverk. Det forutsetter også at man følger enn del grunnleggende demokratiske spilleregler, og det er her både Russland og Venezuela, i ulik grad, kommer til kort," skriver Kristian Tonning Riise hos Minerva.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Demokrati: Et legitimt opprør

"At regjeringer trer av (altså ikke at den styrtes, men tar ansvar) ved langvarige og massive protester er ikke noe sært overhodet. Det skjer også i liberale demokratier. Noen ganger er det en statsleders plikt å tre tilbake for å skape ro, ikke minst når demonstranter blir myrdet av ordensmakten under dennes ledelse," skriver Bård Larsen i Klassekampen, i et svar til Torgeir Salih Holgersen i Rødt.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Venstresiden, Venezuela og mistankens hermeneutikk

"Det er tragisk for den venezuelanske opposisjonen at den må kjempe mot et venstreautoritært regime. For da må jo opposisjonen være reaksjonær? Enn si middelklasse. Om den vitterlig er det spiller ingen rolle. Og et land som går til krig mot sin egen middelklasse er åpenbart et land i dyp krise," skriver Bård Larsen i Klassekampen, i et svar til utenriksredaktør Yohan Shanmugaratnam.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Demokratiforståelse i Rødt

"«Det som bekymrer Civita, er at noen våger å forsvare demokratisk valgte regjeringer som ikke fører tilstrekkelig markedsliberal eller tilstrekkelig provestlig politikk», fortsetter Leraand. Men det er jo ikke det som bekymrer. Det som bekymrer er volden mot egen befolkning, mangelen på rettsstat, ytringsfrihet og galopperende korrupsjon og inflasjon," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Sosialismens fyrtårn?

"Klassekampen fornekter seg ikke. Avisa gjentar feil ifra i går: Å forsvare et åpenbart råttent nepotistisk regime fordi det promoterer seg som radikalt og antiamerikansk. Jeg tenker i denne omgang på dekningen av uroen i Venezuela. Demonstrasjonene fremstilles som propagandakrig, drevet av borgerskap og fascisme," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheterSosialisme og sosialdemokrati
Kristian Tonning Riise

Venezuela: Autokratens nye klær

"Venezuela under Hugo Chávez var en spennende studie i det ”forkledde” autokratiets utvikling. Under Nicolás Maduro er forkledningen i ferd med å falle helt av," skriver Kristian Tonning Riise hos Minerva.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Kristian Tonning Riise

Forstyrrende fakta fra høyre

"Jeg mistenker at Brekkes irritasjon henger sammen med at LAG-miljøet fortsatt sliter med å innse at Venezuela aldri ble det sosialistiske paradiset mange hadde håpet, men står igjen som et ganske tragisk eksempel på tapte muligheter etter 14 år med ikonet Chávez," skriver Kristian Tonning Riise hos NRK Ytring.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Kristian Tonning Riise

Venezuela: Stadig i Chávez-tåka

Kristian Tonning Riise skriver om Venezuela etter Chavez: "Maduros bortimot nekrokratiske kampanje kunne nærmest gi inntrykk av at det var Chávez’ gjenferd som stilte til valg, med lite subtile slagord som «Vi er alle Chávez» og «Med Chávez og Maduro er folket trygt»."
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Kristian Tonning Riise

Chávez tar Norge videre

"Denne uken skrev Dagsavisen at Aps sentralstyre er splittet i synet på hva som er riktig valgkampstrategi. Nå har forfatter og journalist, Eirik Vold, strukket ut en hjelpende hånd og rådet dem til å lære av Hugo Chávez. Kanskje har de et poeng? Når sant skal sies er det mye Stoltenberg kunne lært av Chávez. Norges liberaldemokratiske samfunnsinnretning har nemlig ikke gjort det lett for Jens," skriver Kristian Tonning Riise i Dagbladet.
DemokratiTotalitære og autoritære regimer
Kristian Tonning Riise

Ganske gjennomsnittlige resultater fra Chàvez

"Venezuela har fått til mye, men det er i tråd med de generelle utviklingstrekkene, og andre land skiller seg ut som bedre eksempler på fattigdomsbekjempelse," skriver Kristian Tonning Riise hos E24, hvor han går gjennom tall for fattigdomsreduksjon: "Jeg undres derfor: Hvorfor det er Venezuela som er forbildet til norsk venstreside, og ikke Peru eller Brasil?"
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer

Arnt Stefansens harang

Frilansjournalist og tidligere NRK-korrespondent Arnt Stefansen lar på NRK Ytring sin vrede går utover Civita-medarbeider og forfatter Kristian Tonning Riise. Bakgrunnen er Tonning Riises kronikk om Hugo Chavez' bortgang. "Bortsett fra utskjellingene fremstår Stefansens kritikk lite substansiell. Tonning Riise bruker ifølge Stefansen ikke de rette ord og vendinger," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Ideer
Kristian Tonning Riise

En historie om tapte muligheter

"I tiden fremover vil Hugo Chávez’ ettermæle bli diskutert flittig i medier over hele verden. Jeg har vanskelig for å konkludere med noe annet enn at Hugo Chávez alt i alt har vært en skuffelse for Venezuela", skriver Kristian Tonning Riise i Aftenposten.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
Kristian Tonning Riise

Landesorgen Chávez

"Myndighetene i Venezuela har erklært syv dager med landesorg, etter president Hugo Chávez’ bortgang. For mange har landesorgen allerede vart i over 14 år", skriver forfatter av boken "Diktator i forkledning", Kristian Tonning Riise, på NRK Ytring.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer

Frokostmøte og bok om Chavez

Venezuelas president Hugo Chavez er død. Civitas Kristian Tonning Riise ga i januar ut boken "Diktator i forkledning", der han tar opp skyggesidene ved Chavez' regime. I den forbindelse avholdt Civita også frokostmøte om mannen og landet, som kan sees her.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Kristian Tonning Riise

Venezuelas ”kafkaiske” kaos

"Ingen har hørt eller sett noe til Hugo Chávez på over en måned. Likevel signerer han dokumenter og utnevner ny utenriksminister. Om man ikke visste bedre, kunne det vært fristende å tro at det er en novelle av Franz Kafka, og ikke nyheter i utenriksspaltene, man har foran seg", skriver Kristian Tonning Riise i Bergens Tidene.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer

Diktator i forkledning

Hvor velfungerende er egentlig demokratiet i Venezuela? Chavez har blitt kritisert for å være en autoritær leder uten demokratisk sinnelag. Er Hugo Chavez et forbilde for fattigdomsbekjempelse, slik tilhengerne hans hevder, eller er han en diktator i demokratisk forkledning? Se video fra frokostmøte her.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Kristian Tonning Riise

Venezuelas fremtid på en sykeseng i Havanna

InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer