Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
velferd, helse, private aktører i velferden, omsorg, velferdsområder, hender, gammel, ung, helsetjenester
Jan Erik Grindheim

Privatisering og konkurranseutsetjing er ikkje det same

«Fordreie, forskjønne, forføre». Det er overskrifta Linn Herning har sett på eit innlegg i Dag og Tid for to veker sidan der ho tek til motmæle mot min kritikk av hennar samtale med Morten Strøksnes i Dag og Tid veka før.
Private i velferdenVelferdstjenester
Hender som skviser en sitron
Kristin Clemet

Nå skvises også de ideelle aktørene

Noen av oss har fryktet og trodd at det bare var et tidsspørsmål før også de ideelle aktørene ble rammet. Og der er vi altså nå. Det brenner på dass.
VelferdsstatenPrivate i velferdenSkolepolitikk
velferd, helse, private aktører i velferden, omsorg, velferdsområder, hender, gammel, ung, helsetjenester
Aslak Versto StorslettenKristin Clemet

De private aktørenes rolle på de velferdsområdene som avkommersialiseringsutvalget skal se på

Dette notatet er en gjennomgang av de private (særlig kommersielle) aktørenes rolle på de velferdsområdene som Avkommersialiseringsutvalget spesielt skal se på.
Private i velferden
Barn i klatrestativ i barnehage
Aslak Versto StorslettenSteinar Juel

Monopolprofitt er aldri greit

Et svar til LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad om velferdstjenester.
VelferdsstatenPrivate i velferden
trygder
Kristin Clemet

Vi bør bevare den velferdsmodellen vi har

Uten offentlig finansierte kommersielle velferdstilbud risikerer vi mer todeling i velferdssamfunnet, der de med best økonomi, selv kan kjøpe private velferdstjenester.
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Myter og fakta om lønnsomhet i barnehagesektoren

Det er feil å påstå at penger bevilget til private barnehager går fra barn til børs. Tvert imot fører det til at vi videreutvikler en av verdens beste barnehagesektoren.
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Rødt viser dårlig forståelse av grunnleggende sammenhenger

Rødt har åpenbart problemer med å forstå at virksomheter må gå med overskudd for å overleve, enten man driver en ordinær butikk, eller om man leverer velferdstjenester til befolkningen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Profittforbud kan koste det offentlige dyrt

Nullprofittutvalget kan paradoksalt nok føre til at det offentlige må ut med store summer til de samme aktørene som man ønsker å forby.
Private i velferdenVelferdstjenester
Velferd, omsorg, gamlehjem, pensjonist
Steinar Juel

Hva er problemet?

Velferdstjenestene bør organiseres slik at man får best og flest mulige tjenester ut av skattepengene. Merkelig nok er ikke det angitt som utgangspunkt for mandatet til nullprofitt-utvalget.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Eirik Løkke

Er det «velferdsprofitørene» som må løse den ukrainske flyktningkrisen?

Krigen i Ukraina har medført millioner av mennesker på flukt. Hvor mange kan Norge ta imot? Og hvordan kan Norge skalere opp tilbudet til flyktninger på kort varsel?
Private i velferdenVelferdstjenester
Eirik Løkke

Kan vi ha tillit til næringslivet?

Burde ikke den innsatsen private bedrifter har gjort og fremdeles gjør under pandemien, anspore til mer åpenhet og tillit, fremfor ekstrem mistillit og profitør-beskyldninger?
Private i velferdenNæringslivVelferdstjenesterNæringspolitikk
Velferdsstaten
Hege Moen

Garantiinntekt – En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp. 
VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Velferdsdebatten som sporet av

"Debatten om velferdsprofitørene kan derfor føre til at vi er på god vei inn i et todelt helsevesen, og det var kanskje ikke meningen."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferdsinnovatørene

Forbud mot å ta ut profitt fra velferdstjenester kan føre til mindre innovasjon og mindre effektiv drift. Kristin Clemet i Aftenposten:
Private i velferdenØkonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

Den vanskelige profitten

"At vi kan opprettholde omfattende og bærekraftige velferdstjenester uten private aktører er høyst tvilsomt", skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private barnehager leverer

"Det offentlige sparer to milliarder kroner hvert år på at de private barnehagene driver mer effektivt – penger som kan brukes til andre velferdsformål".
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Fagforbundet og de private

"Hvis det blir forbudt å få avkastning på kapitalen, har man i virkeligheten forbudt kommersiell virksomhet, og da blir spørsmålet: Skal det gjelde alle private virksomheter som selger tjenester og produkter til det offentlige, eller bare noen?"
VelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Den norske modellen er avhengig av private velferdstilbydere

"I Norge har vi lang tradisjon for et godt samspill mellom offentlig og privat sektor i løsningen av viktige velferdsoppgaver. Det har tjent oss godt, så slik bør det fortsatt være."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferd: Lavmål fra Marsdal

"At virksomheten går med overskudd, eller at det tas ut utbytte, er ikke i seg selv et argument mot privat drift", skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferdssektoren trenger private

Selvsagt skjer det verdiskaping også i offentlig sektor. Poenget er bare at uten god produktivitetsvekst i privat sektor vil mulighetene til å finansiere en stor offentlig sektor, slik samtlige partier i Norge ønsker seg, være svært begrenset.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Magnus Marsdal misforstår og villeder om velferdsprofitt

"Å kalle utbytte et «kommersielt sugerør ned i fellesskapets velferdskasse» er like meningsløst og dumt som å kalle den lønnen offentlig ansatte får, for et «sugerør i fellesskapets velferdskasse»."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Barnehager: Å tøyle et udyr

"Den politiske logikken er slik at hver gang det oppstår et avvik eller man ser en mulig markedssvikt blant private aktører, så ønsker noen å avvikle det private tilbudet. Når det oppstår feil eller man ser svakheter i det offentlige tjenestetilbudet, er det imidlertid ingen som går ut og mener at man heller burde overlate tjenestene til det private markedet."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Velferdsdebatten trenger kunnskap, ikke anekdoter

"Private aktører i velferden bør kunne tjene penger, men etter 18 år er det på tide med en ny utredning om konkurransen," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ideelle har verdi og egenart

«Politikerne kan skape bedre rammer for ideelle aktører, uten å måtte utlyse egne konkurranser kun for dem», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan øke både kapasiteten og kvaliteten i velferden

"Det er både rom for, og behov for, konkurranse og private aktører," svarer Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Haakon RiekelesSteinar Juel

Arbeidet er grunnlaget for velferden

Sysselsettingsnivået i Norge er relativt høyt. Det er verken grunnlag for å rope krise, eller hvile seg på laurbærene. Steinar Juel og Haakon Riekeles i VG.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer eller mindre velferd med private?

"Fri konkurranse i godt regulerte markeder har vist seg å være en god løsning for mange samfunnsområder. Det ingen er grunn til at det ikke skulle fungere bare fordi tjenesten som leveres er velferd," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvem får lov til å yte velferdstjenester etter valget?

"Senterpartiets dreining mot venstre kan få viktige, realpolitiske utslag," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regulert velferd – eller konkurranse?

Ulike tjenester må vurderes ulikt, men det er langt fra sikkert at alt blir bra bare man utelater private aktører. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører sentrale for velferdsvekst

"Private aktører, markedsøkonomi og konkurranse har vært sentrale for den enestående velstandsveksten vi har sett i verden de siste hundreårene," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Velferdsinnovasjon er mulig

"De aller fleste mennesker drives av et ønske om å gjøre noe godt, og å gjøre det bedre enn de gjorde det før. Det gjelder også de private velferdsinnovatørene."
VelferdsstatenInnovasjon og entreprenørskapPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd

"Resultatet av et profittforbud kan fort bli mindre velferd. Da kan SVs prinsipper bli kostbare," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Temaside: Civita om private aktører i velferden

På denne siden har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud BekkelundKristin Clemet

Kamp mot stråmenn, Innset

"Vi mener at det i velferdstjenester som barnehager og sykehjem bør være større rom for valgfrihet for enkeltmennesket," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund og Kristin Clemet.
Private i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester