Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
hender som sammenligner penger, ulikhet
Kristin Clemet

Spørsmål til Aaberge

Jeg er riktig nok bare siviløkonom, men i min bok er skatt en kostnad for bedrifter og eiere, og den må regnes med når man beregner lønnsomheten i et prosjekt.
UlikhetSkatt og avgifter
Aslak Versto Storsletten

Rødts kamp mot «Forskjells-Norge» mangler troverdighet

Å skape velstand er et av de viktigste fenomenene bak vår moderne sivilisasjon. Det er også et av fenomenene som ytre venstre er minst opptatt av.
UlikhetArbeid og sysselsetting
hender som sammenligner penger, ulikhet
Steinar Juel

Små endringer i ulikheten det første pandemiåret

Nye data publisert av Statistisk sentralbyrå i år viser at den økonomiske ulikheten økte svært lite i 2020. De med lavest inntekt fikk en sterkere vekst i kjøpekraften enn de fleste andre inntektsgrupper. Dette notatet ser på de nye tallene for inntektsulikhet, som hittil har blitt forbigått i stillhet.
ØkonomiUlikhet
Kristin ClemetMathilde Fasting

Forskning fortjener debatt

«Det som er økonomifaglig eller skattejuridisk korrekt, er ikke alltid opplagt for vanlige borgere eller folkevalgte. Derfor må vi kunne debattere om verdiøkninger «låst» i bolig eller bedrift skal regnes som inntekt».
ForskningPolitikk og samfunnUlikhet
Steinar Juel

Fag og ideologi, igjen

"Man kan ikke konkludere med at Norge er mindre egalitært enn vi tror, uten å ta med hele bildet", skriver Steinar Juel i DN.
ØkonomiUlikhet
Steinar Juel

Vi er likere enn Agenda tror

Når folk tror ulikhetene er mindre enn det Svensson hevder, skyldes nok det at folk ikke kjenner seg igjen i hans svært ufullstendige historiefortelling.
ØkonomiUlikhet
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen om rettferdighet og likhet

Alle er «for» rettferdighet og likhet, men det avgjørende er HVA SLAGS rettferdighet og likhet man er for. Hvis du vil høre mer om dette, kan du laste ned denne månedens Civita-foredrag med filosof Lars Fr. H. Svendsen.
IdeerPolitisk filosofiUlikhet
Lars Kolbeinstveit

En mer rettferdig debatt

Det er ingen som ønsker økte forskjeller bare for at de rike skal bli rikere. Likevel aksepterer moderate politikere både til venstre og høyre noe ulikhet. Grunnen er at økonomisk likhet ikke er den eneste verdien som teller, hvis vi skal bevare og videreutvikle et godt samfunn, skriver Lars Kolbeinstveit i avisen Fremover.
IdeerØkonomiUlikhet
jente som holder jorden

Hva skjer etter koronakrisen?

Hvordan vil koronakrisen påvirke samfunnet og politikken? I dette notatet ser Civitas ansatte på fremtidsutsiktene på 20 ulike felt. Blant temaene som tas opp er klima, ulikhet, internasjonalt samarbeid, norsk økonomi og velferdsstaten.
Politikk og samfunnØkonomi
Kristin Clemet

Ulike mennesker – like muligheter

For tiden virker det som likhet er den verdien som fremheves mest i norsk politikk. Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Marius Doksheim

Ulikhet, en dårlig forklaring

Tajik mener at regjeringens politikk fører til økte forskjeller, og at dette kan forklare den folkelige motstanden mot bompenger og EØS. Denne retorikken er ikke så presis. Marius Doksheim i Dagbladet.
Økonomi
Marius Doksheim

Også SV er avhengig av næringslivet for å nå sine mål

"Å stadig ville øke skattene på de rike, som eier og investerer i bedriftene, er neppe veien å gå, om man ønsker høy sysselsetting, høye og jevne lønninger blant alle som arbeider, og små forskjeller også på sikt", skriver Marius Doksheim i DN.
Økonomi

Fordeling

Fordeling betegner i en politisk sammenheng fordelingen av ressurser, spesielt inntekter og formue, i befolkningen.
ØkonomiUlikhet
Mathilde Fasting

Er klassebegrepet relevant i Norden?

Kanskje ser vi etter arbeiderklassen på feil sted. Mathilde Fasting i Minerva.
Ideer

Temaside: Civita om ulikhet

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om økonomisk ulikhet.
ØkonomiUlikhet
Kristin ClemetMarius Doksheim

Underlige konklusjoner om ulikhet

"Professor Einar Øverbye vurderer noen av Solberg-regjeringens politiske tiltak og slår fast at de antakelig vil øke inntektsforskjellene på lang sikt – i en slik grad at Øverbye mener det er passende å snakke om ættesamfunn og advare mot at store arvede ressurser konsentreres om få familier, hvilket kan gi disse familiene betydelig politisk innflytelse. I denne artikkelen diskuterer vi hvor godt Øverbyes «begrunnete antakelser» egentlig er begrunnet."
ØkonomiUlikhet
Kristin ClemetMarius Doksheim

Civita og ulikhet

"Økt skatt kan kanskje gi ”penere” ulikhetstall på kort sikt, men det bidrar ikke i seg selv til verken høyere arbeidsdeltakelse blant innvandrere, en enklere hverdag for aleneforeldre, færre unge utenfor arbeidsmarkedet, bedre utdanning eller økt omstillingsevne," skriver Kristin Clemet og Marius Doksheim.
Demokrati og rettigheter
Marius Doksheim

Civita og ulikhet

Vi håper at vi med våre notater, rapporter, bøker og kronikker har bidratt til at både høyre- og venstresiden har fått et bedre grunnlag å føre ulikhetsdebatten på.
Ulikhet
Lars Kolbeinstveit

SVs forståelse av ulikhet og makt strider mot den norske modellen

"Det er riktig at økonomisk ulikhet kan skape konsentrasjon av makt," skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet

"Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ulikhet
Lars Kolbeinstveit

Høyresiden er ikke mot likhet

"Det er useriøst av venstresiden å mene at høyresiden er mot likhet. Målene om høy velferd og små forskjeller er politisk felleseie," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ulikhet
Kristin Clemet

Klassekamp er ikke alt, Kristjánsson

"Selv hvis man tror at løsningen er «klassekamp», skulle man tro det var tyngre å kjempe mot amerikanske hedgefond enn en norsk familiebedrift," skriver Kristin Clemet.
Ulikhet
Iven OpsahlTorstein Ulserød

Kamp mot sosial dumping har en pris

Det er mulig å gjøre mer, innenfor rammene av EØS-avtalen, for å bekjempe ulikhet i arbeidslivet som følge av arbeidsinnvandring. Det betyr ikke at vi bør gjøre det. Torstein Eidsmo Ulserød og Iven Opsahl i VG.
Økonomi
Kristin Clemet

Fiksjon og fakta om skatt

Økonomi
Kristin Clemet

Ulikhetsdebatten

Økonomi
Kristin Clemet

Høyrepopulismen i Europa

Økonomisk ulikhet er et svært viktig tema, men det kan ikke brukes til alt - slik det virker som om Marte Gerhardsen har spesialisert seg på. Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer
Haakon Riekeles

Ulikhet: Feil på feil av Agenda

"Ulikhet er et komplisert og politisk betent tema. Da trenger vi å være nøye med fakta, og ikke komme med ubegrunnede anklager om tåkelegging og talltull," skriver Haakon Rikeles i et svar til Agendas Sigrun Aasland.
UlikhetØkonomi
Haakon Riekeles

Økt skatt til de rike ga økt ulikhet

"Mange vil gi skattepolitikken skylden for økt ulikhet. De har sannsynligvis rett, men på en annen måte enn de tror," skriver Haakon Riekeles.
ØkonomiUlikhetSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Ulike fortellinger om ulikhet

"Norske politikere er flinke til å velge fakta og argumenter som gjør at de snakker sant, samtidig som de kan etterlate helt forskjellig inntrykk av samme fenomen," skriver Kristin Clemet hos NRK Ytring.
Økonomi
Kristin Clemet

Ulikhetsdebatten

"Jeg tror diskusjonen om hvordan man kan forebygge store og uheldige økonomiske forskjeller, ville blitt bedre dersom den ikke bygget på så mange innbilte og påståtte uenigheter som Reegård fra LO og Kaski fra SV bærer til torgs." Kristin Clemet i Vårt Land.
Økonomi
Kristin Clemet

Om å forebygge ulikhet

Det er mye god «fordelingspolitikk» i et marked som virker godt. Kristin Clemet i Vårt Land.
Økonomi
Steinar Juel

IMF forkaster ikke neoliberalismen

Ostry og hans kolleger finner mye å glede seg over i liberal økonomisk politikk. Men de mener også at dereguleringen av kortsiktige kapitalbevegelser har gått for langt, og at noen land har strammet for kraftig til i offentlige budsjetter. Steinar Juel på Minervanett.no.
Økonomi
Mathilde Fasting

«Ulikhetskrisa» kan løses med utdanningspolitikk

Hvis man er opptatt av å redusere ulikheten i samfunnet, er det mye viktigere å fokusere på skolen enn å insistere på en vekstdempende formueskatt. Mathilde Fasting på Minervanett.no.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Marius Doksheim

Svar til Klassekampen

Klassekampen hadde 25.2. et oppslag om Civitanotat 4/2016 om ulikhetsutviklingen i Norge. Her er et svar:
Økonomi