Ulikhet

Temaside: Debatten om formuesfordelingen i Norge

Her har vi samlet hele debatten rundt formuesfordelingen i Norge basert på samfunnsøkonom Steinar Juel sitt notat Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev.

Publisert: 2. mai 2019

Her har vi samlet hele debatten rundt formuesfordelingen i Norge, basert på samfunnsøkonom Steinar Juel sitt notat som kan lastes ned og leses her:

Steinar Juel i Dagens Næringsliv, Aftenposten, Oppland Arbeiderblad og Dagsavisen:

Hva hvis ikke noe oljefond?

Spiller statens formue virkelig ingen rolle?

Fellesformuen i oljefondet betyr noe for formuesfordelingen

Aftenposten, DN, Dagsavisen, Dagbladet og Nettavisen:

Kommentator Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv:

Slik sørger staten for at store forskjeller i formue går hånd i hånd med små forskjeller i inntekt

Aftenposten:

 Jo, formuesfordelingen i Norge er skjev

De 10 prosent rikeste husholdningene eier halve Norges private formue. Men tankesmien Civita mener ulikhetene egentlig er mye mindre.

Dagsavisen:

Ikke så god Juel

Dagbladet:

Mislykket tåkelegging

Nettavisen:

Din andel av Oljefondet er nå verdt over 1,7 millioner kroner etter fantastisk vekst

Dagbladet:

En ulykke for økonomien om handlingsregelen brytes 

Minerva:

Alternativet til at noen har høy privat formue er tapt velferd for folk flest

Aftenposten:

Hva om vi delte ut alle pengene i Oljefondet, likt fordelt på hver?

Svarinnlegg fra Kalle Moene:

Civita-notatet om formuesfordeling er ikke et godt utgangspunkt

Mange legger for stor vekt på ett tall

Tankeløst om formuesfordeling

Varsellamper bør lyse rødt når noen sier «som økonom mener jeg»

Civitas useriøse beregninger

Andre innlegg:

Måling av ulikhet gir muligens et mangelfullt bilde

Epler, pærer, pølser og bananer

Formuesulikheten er et problem 

Oljepenger til alle

Fordeling av formue handler først og fremst om fordeling av makt

Jostein Tvedt, finansanalytiker, i Finansavisen (ikke på nett): «Et naturlig neste steg vil være å diskutere hvorvidt alternative modeller for eierskap til fellesformuen kan bidra til en jevnere fordeling av formuen i Norge. «

Stortingets spørretime 8. mai 2019:

Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til statsministeren om oljefondet skal medregnes når man vurderer ulikhet i privat formue mellom innbyggerne i Norge