Ulikhet

Hva gjør vi med ulikheten?

Publisert: 1. mars 2019

Civitafrokost fredag 1. mars

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om ulikhet, fordeling og sosial bærekraft. Temaet kan bli viktig i tiden som kommer. Hvilke utviklingstrekk trekker i retning av økt ulikhet, og hva bidrar til å holde ulikheten lav? Hva kan vi gjøre for å forebygge stor ulikhet? Hvordan skal et mål om lav økonomisk ulikhet veies mot andre mål for samfunnsutviklingen? Er det forskjell på venstresidens og høyresidens løsninger?

I panelet var:

Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Stortingets finanskomité, Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV, Roar Hagen, dr. philos og professor ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og Kjell Gunnar Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH).