Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Strømnett og strømpriser
Steinar Juel

Strømstøtten bidrar til høyere rente

Generell strømstøtte, også til de av oss som ikke trenger den, fører til at mange får høyere renteutgifter.
Økonomi
De olympiske ringer
Eirik Løkke

De olympiske leker har utspilt sin rolle

For Norge og resten av verden bør det være mer enn nok å arrangere jevnlige verdensmesterskap som skaper idrettsglede uten å bikke over i økonomisk galskap. Hvorfor kan vi ikke være fornøyd med det?
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
Lommebok med norske sedler/penger
Kristin Clemet

It’s the economy, stupid!

Nå kan vi stå ved et vendepunkt, som fører til at folk igjen blir mer opptatt av egen økonomi. Da blir de antagelig også mer opptatt av hva skattepengene brukes til og om de brukes fornuftig.
Økonomisk politikkPolitikk og samfunnOffentlige utgifter
Steinar Juel

Når alle mener noe om hvem som bør bli sentralbanksjef

I debatten om ny sentralbanksjef gis det inntrykk av at Norges Bank svever som institusjon, uavhengig av politiske organer. Det gjør den ikke.
Institusjoner og forvaltningØkonomi
Mathilde Fasting

Økonomiske utsikter for 2022 og årene som kommer

Vil rentene stige, og vil inflasjonen feste seg? Hvordan påvirker pandemien den globale handelen, og hva har dette å si for den økonomiske utviklingen i Norge?
Økonomisk politikkØkonomi

Livepodcast: Er økonomifaget høyrevridd?

Økonomifaget beskyldes ofte for å være høyrevridd, ved å basere seg på modeller som vektlegger økonomisk motivasjon, markeder og rasjonalitet. Er beskyldningen riktig? Og i hvilken grad evner dagens økonomifag å systematisere og operasjonalisere kunnskap om økonomiske fenomener i den virkelige verden?
IdeerForskningØkonomiUtdanning og forskning
istockphoto.com Produktivitet

Insentiver

Insentiver er drivkrefter bak menneskelig handling. Dermed kan endring av insentiver føre til endringer i hvordan mennesker opptrer.
Økonomi
penger kontant

Pengepolitikk

Pengepolitikken er et sentralt virkemiddel for å styre aktiviteten og inflasjonen i økonomien.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi
Steinar Juel

Trumponomics er nødt til å mislykkes

"Min spådom er at Trumponomics ikke kommer til å bli en suksess. En periode kan politikken likevel tenkes å få bredere oppslutning", skriver Steinar Juel.
Økonomi
Marked med mat

Blandingsøkonomi

Blandingsøkonomi er et begrep som ikke lenger er særlig relevant, da alle moderne land har en økonomi som er dominert av private bedrifter i markedskonkurranse, samtidig som man på noen områder driver offentlig virksomhet utenom markedet.
Økonomisk politikkØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Reisen til Bretton Woods: En leseopplevelse av de sjeldne, men ingen veileder for vår tid.

"Jeg er like begeistret for bokens litterære kvaliteter, som jeg er kritisk til boken som økonomisk-politisk veileder i vår tid," skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Den inkluderende globaliseringsutfordringen

Norges frihandelspolitikk har vært avgjørende for landets velstandsutvikling.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Kjenner du en familie som vil skatte 60 prosent av inntekten sin?

«Hvis vi kun skal øke skattene for å finansiere fremtidens velferdsstat, må de settes så høyt at de vil skade økonomien i alvorlig grad. Skatteøkninger hjelper knapt – veksten i offentlige utgifter skal ned», skriver Lars Kolbeinstveit
Økonomi
Steinar Juel

Reformer seiret over populisme

"Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til utviklingen i eurosonen, men det er et svært godt utgangspunkt at franske velgere sa ja til reformer og globalisme, og nei til populisme og nasjonalisme," skriver Steinar Juel.
Økonomi
Haakon Riekeles

Modellkamp i SSB

Haakon Riekeles hos Minerva: En teorikamp i SSB kan gi dramatiske endringer i forutsetningene norsk politikk baserer seg på. De nye modellene er flotte i teorien, men i praksis bør vi fortsatt holde oss med gode, gamle, sosialdemokratiske MODAG.
Økonomi
Steinar Juel

Den lille forskjellen

Unge menn med god inntekt synes å bli mest optimistiske i gode tider, mens kvinner og eldre holder mer igjen. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi

Kinesisk økonomi; fra beundring til bekymring

Overgangen fra å være en fremvoksende til å bli en utviklet økonomi er krevende, og usikkerheten er stor om hvor godt Kina vil mestre den. Kinesisk økonomi vil måtte over i en ny fase, hvor veksten må komme fra egen kreativitet. Se video og hør podcast fra møtet her!
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Filosofi uten økonomisk innsikt

"Når Skirbekk er hard mot andre og snakker om akademisk kvalitet, og behovet for høye vitenskaplige krav og bredde i faglige perspektiver, bør han være minst like kravstor til seg selv. "Krise og medansvar" viser at Skirbekk ikke helt evner dette på alle områder, siden han ikke bryner seg nok på andre perspektiver på økonomi," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Ideer
Andreas Hardhaug Olsen

Lærdommer fra en krise

Nedgangstidene vestlige økonomier gjennomlever, er de mest alvorlige på 80 år. For å bekjempe krisen og hindre gjentakelser, må vi hente frem perspektiver formulert i kjølvannet av 1930-tallets depresjon, og supplere med senere innsikter. Andreas Hardhaug Olsen i Klassekampen:
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Økonomi for dummies

«Jeg er opptatt av utdanning. Men lærte jeg selv noe av studiene? I dag tar jeg sjansen på å fremstille meg til en liten sommereksamen - for leserne», skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterØkonomi

Philippe Legrain on Europe

Watch video from the breakfast meeting Tuesday May 12th with the British economist and writer Philippe Legrain, Harald Magnus Andreassen and Jan Erik Grindheim.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Nr.19 2014: Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet

Piketty overser at den viktigste årsaken til at det i utgangspunktet skapes urimelige forskjeller, herunder mekanismer som både skaper store inntektsforskjeller, som forsterker insider-outsider-problemene i samfunnet og som dessuten undergraver økonomiens vekstkraft, er av strukturell art – og kun kan løses ved hjelp av liberal strukturpolitikk..
InternasjonaltØkonomiUlikhet
Kristin Clemet

Statsbudsjettet: Har vi råd til fremtiden?

"En synliggjøring av produktivitetsveksten i offentlig sektor er fornuftig av flere grunner. Det vil kunne hjelpe til med å prioritere og tydeliggjøre overfor velgerne hvilke valg fellesskapet egentlig har. I tillegg vil det synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i offentlig sektor, som ofte helt urettmessig blir beskyldt for å være ineffektiv og unødig byråkratisk," skriver Kristin Clemet i DN.
Økonomi

Look to Sweden

"Fredrik Reinfeldt går av som statsminister i Sverige. Til tross for lavkonjunktur og finanskrise, har han ledet landet gjennom åtte gode år. Det er imponerende," skriver Eirik Løkke i VG. "Reinfeldt forlater et Sverige som er i bedre økonomisk stand enn da han overtok. Det kommer også til å bli hans politiske ettermæle."
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

OL: Når Fremskrittspartiet tar ansvar

"Kostnadene ved et eventuelt OL kan bli langt større enn selve OL: Et OL kan også bidra til å undergrave det politiske grunnlaget for de viktigste reformene framover. Det kan bli dyrt," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit hos NRK Ytring.
Offentlige utgifterKulturVelferdsstatens bærekraft

Nytt Civita-notat: Allianse-regjeringen i Sverige 2006-2014

Den økonomiske politikken og reformagendaen til den borgerlige Alliansen i Sverige har vært omdiskutert. Mens endringene ofte har fått positiv oppmerksomhet i Europa, har utviklingen stort sett blitt karakterisert i negative ordelag av venstresiden i Norge. Ser man på de økonomiske indikatorene, viser de at perioden 2006-2014 i all hovedsak har vært en god periode for Sverige.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Mathilde FastingVilleman Vinje

Velferdens usikre fremtid

"Skal velferdsstaten være økonomisk bærekraftig i fremtiden, trenger vi modige politikere som så tidlig som mulig våger å debattere ut fra en realistisk utviklingsbane for velferdsstaten. Den har de nå fått fra Statistisk sentralbyrå," skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Aftenposten.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Har vi råd til fremtiden?

"Vi står overfor en rekke utfordringer for velferdens bærekraft i fremtiden. Håpet er at politikere og andre vil diskutere hvilke veivalg vi har fremover og gjennomføre reformer som vil sørge for at samfunnsutviklingen vil bli bærekraftig. Begynnelsen er å sikre en bred forståelse av at slik velferds-Norge utvikler seg, er det mørke skyer i horisonten," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Mathilde Fasting

Har vi råd til fremtiden? – Perspektivmeldingens utfordringer

Velferdsstaten er ikke bærekraftig. Det blir færre yrkesaktive til å finansiere den, samtidig som det blir flere eldre og større krav til kvalitet. Det betyr at vi har store utfordringer fremover. Denne pamfletten tar opp de viktigste utfordringene og peker på en rekke mulige tiltak som kan bidra til god velferd, sunne statsfinanser og et produktivt arbeidsliv også i fremtiden.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Kristin ClemetVilleman Vinje

Fjern formuesskatten nå

"Formuesskatten svekker verdiskapingen og velferden. Derfor bør den fjernes nå," skriver Kristin Clemet og Villeman Vinje i VG: "Regjeringens handlefrihet vil aldri bli større, hverken politisk eller økonomisk, enn den er når den lager 2015-budsjettet. Da har Høyre og FrP sjansen, sammen med samarbeidspartiene i Stortinget, til å gjøre det de svært lenge har ønsket."
Økonomi

Frokostmøte i Bergen 7/3: Er Norge forberedt på fremtiden?

Civita inviterte til det første frokostmøtet i Bergen fredag 7/3. I panelet var leder i Civita, Kristin Clemet, adm. direktør for Bergen Næringsråd, Marit Warncke, leder av SV, Audun Lysbakken og professor ved NHH, Victor Norman.
VelferdsstatenØkonomiVelferdsstatens bærekraft
Villeman Vinje

Formuesskatten virker mot sin hensikt

"Den fagkunnskap vi har i dag viser at det er fornuftig å avvikle formuesskatten fordi det vil styrke norske bedrifter, arbeidsplasser og grunnlaget for fremtidig velstand og skatteinntekter. Hensynet til statens inntekter, og til omfordeling, blokkerer heller ikke en slik avvikling. Det bør skje allerede i 2015-budsjettet," skriver Villeman Vinje i Aftenposten.
Økonomi
Marius Doksheim

Blindsoner i Holden III

"Et utvalg satt sammen av representanter fra arbeidslivets organisasjoner konkluderer med at arbeidslivets organisasjoner gjør det meste rett. Det finnes åpenbare blindsoner i deres utredning." Marius Doksheim skriver hos Minerva om Holden III-utvalget.
Økonomi
Villeman Vinje

Et blått budsjett

"To budsjetter med lik oljepengebruk kan ha forskjellig pressvirkning på økonomien. Det er fordi budsjettpenger virker ulikt på økonomien, avhengig av hva som er prioritert," skriver Villeman Vinje i Aftenposten. "Det er lov å håpe at budsjettet for 2014 blir det første skrittet på veien tilbake til handlingsregelens opprinnelige intensjon."
Økonomi