Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Milica Javdan

Opprøret i Iran – Den islamske republikken er et ideologisk okkupasjonsregime

Hvordan har khomeinismen medvirket til situasjonen i Iran i dag? Kan vi håpe på et fremtidig demokratisk Iran?
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
War's destruction in Ukraine
Bård Larsen

Ikke godt ment – Om Rødt og holdningen til Ukraina

Rødts nei til å hjelpe ukrainerne kom ikke ut av ingenting. Og en omgjøring på landsmøtet i april løser ikke Rødts grunnleggende illiberale ideologi.
DemokratiUtenrikspolitikkNorsk politikkKommunisme
Theodor Barndon Helland

Finnes det en ideologisk høyreside i Kristiansand?

Jeg savner en ideologisk høyreside i Kristiansand, som snakker om politikk fremfor personvalg og samarbeidsproblemer.
IdeerNorsk politikk
Hestesko, smed

Hesteskoteorien

Hesteskoteorien beskriver tilstanden der den ytre høyresiden og den ytre venstresiden ikke er lineære motpoler, men finner sammen.
IdeerPolitikk og samfunn
Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget
Theodor Barndon Helland

Noen av høyresidens prinsipper er så gode at partiene bør vurdere å følge dem

Politikk bør bygges på prinsipper. Særlig troen på at en bør ta utgangspunkt i individet og de små fellesskap fremfor staten bør være det førende prinsipielle utgangspunktet for fremtidig politikk på høyresiden.
KonservatismeLiberalismePolitisk filosofi
Theodor Barndon Helland

Høyresidens ideologiske utgangspunkt

Hvilke trekk i partiene på høyresiden kan danne et ideologisk utgangspunkt for samarbeid? Eller er det for komplisert og for mange motsetninger i partienes ideologiske forståelse? Dette notatet ser på tre sentrale trekk ved ideologiene på den partipolitiske høyresiden i Norge, og viser hvilke ideologiske trekk som samler eller splitter partiene på høyresiden.
IdeerKonservatismeLiberalismeNorsk politikk
Kristin Clemet

Norge er ikke USA

Partiene har en vanskeligere oppgave enn de hadde før. Velgerne skifter parti oftere, bestemmer seg senere og stemmer i mindre grad på bakgrunn av klasse og tradisjon.
IdeerNorsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

En merkelig politisk analyse

Kalle Moene fremstiller trygghet for liv, helse og arbeid som «sosialistiske verdier». Norge i dag ligner mer på det samfunnet de borgerlige så for seg etter krigen enn det samfunnet Arbeiderpartiet ønsket.
IdeerNorsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Blindsoner

«Den enorme utvidelsen av den offentlige samtalen tilsier at kanskje særlig vi høyt utdannede i skravleklassen bør åpne oss for egne blindsoner», skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Hvis verdier er viktigst for KrF

"Det bildet Hareide tegner av høyresiden, for å legitimere en venstresving, blir meget misvisende", skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
USA, libertarianisme

Libertarianisme

Det er vanlig å skille mellom minarkisme og anarkisme innenfor libertarianismen, hvor tilhengerne av det førstnevnte ønsker en minimal stat, og av det sistnevnte ikke ønsker noen stat overhodet.
LiberalismePolitisk filosofiAndre ideologier
fellesskap, kommunitarisme

Kommunitarisme

Kommunitarisme er en politisk teori som tar utgangspunkt i at den grunnleggende sosiale enheten er lokalt forankrede grupper
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

Lærernorm er ikke kristendemokratisk

"At det i enkelte klasser kan være hensiktsmessig med flere lærere er opplagt, men dette bør avgjøres på den enkelte skole. Sentralstyring har lite med kristendemokrati å gjøre," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer

Ideologi

Ideologi er et uttrykk med flere ulike betydninger. Felles for disse er at det siktes til bærende idéer i et samfunnssyn eller et politisk system.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

Tenketankene i norsk offentlighet

På sitt beste kan tenketanker bidra til en bedre og mer langsiktig politisk debatt. På sitt verste kan de forsterke politisk spill. Lars Gauden-Kolbeintsveit i Stavanger Aftenblad.
IdeerPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Det vindskjeve mennesket

"Er det genetisk hvor man ender opp i det politiske landskapet?" Bård Larsen skriver i Dagbladet om politisk ståsted, holdninger, psykologi og gener.
IdeerPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Fyrtårnet sluknet, igjen

"SVs støtte til Hugo Chavez og andre revolusjonære ledere peker mot deres hjemlige ideologi. Ifølge deres eget program ønsker partiet å avskaffe kapitalismen og innføre sosialisme. Men hva slags sosialisme?" Bård Larsen i VG:
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Lars KolbeinstveitOve Vanebo

Konservatisme og liberalisme – en brevveksling

Mangler liberalismen en forståelse av fellesskap? Er konservatismens grunnprinsipp at endringer skal gå sakte? Filosof Lars Gauden-Kolbeinstveit og jurist Ove Vanebo brevveksler hos Minerva om likheter og spenninger i liberalismen og konservatismen.
IdeerKonservatismeLiberalisme

Debatt: Er sosialdemokratiet liberalt?

Er sosialdemokratiet liberalt og er alle stortingspartier liberale? Eller er det fortsatt liberale frihetskamper som gjenstår? Nils Gilje, professor ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved UiB, innleder til debatt. Også i panelet: Jurist og filosof i Civita, Morten Kinander, postdoktor ved Institutt for offentlig rett ved UiO, Silje Langvatn, og stortingsrepresentant og parlamentarisk leder i SV, Bård Vegar Solhjell.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati

Den liberale friheten

"Den liberale frihetsforståelsen er selvsagt ikke blind for betydningen av fellesskap, herunder f.eks. et demokratisk fellesskap. Men den liberale idétradisjonen er opptatt av at også et demokratisk flertall kan begå overgrep. Nettopp derfor behøver man en bestemt type demokrati – dvs. det liberale demokrati," skriver Eirik Løkke i et svar til Hilde Nagell.
Ideer
Bård Larsen

Den vanskelige ideologien

"Partiene på Stortinget har liberaldemokratiet både som mål og middel. Uansett hva Frp får gjennomslag for på innvandringsfeltet, vil det i lengden opprøre kontrajihadister og andre høyreekstreme som faktisk støtter terroristen. I bunn og grunn er avstanden like stor mellom Frp og Breivik som den er mellom Ap og venstreekstremisme," skriver Bård Larsen i Dagsavisen.
IdeerInnvandringNazisme og fascisme
Torstein Ulserød

Sentrum i norsk politikk

"Det er, etter min mening, ikke opplagt at det eksisterer et ideologisk fellesskap mellom KrF, Sp og V som kan sies å utgjøre en «tredje vei» i norsk politikk. Jeg syns heller ikke at det er riktig å si at disse tre partiene utgjør et slags naturlig midtpunkt i det politiske landskapet. Fremfor bare å avvise disse synspunktene, kunne det vært interessant om Kjekstad forsøkte å fylle sentrumsbegrepet med innhold," svarer Torstein Ulserød i Nationen.
IdeerNorsk politikk
Torstein Ulserød

Nytt Civita-notat: Sentrum – bare en vei til makt?

Alle synes å være enige om at det er Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som representerer sentrum i norsk politikk. Men hva ligger egentlig i dette sentrumsbegrepet? I dette notatet ser vi nærmere på hva som knytter KrF, V og Sp sammen, og hva som skiller dem. Representerer de tre partiene en egen ideologisk retning? Og er det opplagt at det er akkurat disse tre partiene som utgjør ”sentrum” i norsk politikk?
Norsk politikk

Ny bok: Liberalisme på norsk

Denne boken, skrevet av Sveinung Rotevatn, drøfter en rekke politiske spørsmål, fra problemstillinger noen kan mene er smale og sære, som surrogati og skolegudstjenester, til spørsmål mange mener er så store at de blir uhåndgripelige, som klimaendringer og velferdsstatens bærekraft. Liberalisme på norsk er en debattbok med klare konklusjoner, som naturlig nok er farget av forfatterens liberale politiske grunnholdning.
IdeerLiberalisme
Kristin Clemet

Kristin Clemet hos Jul i P2

"Jeg har lyst til å bruke denne timen til noe av det jeg syns har vært mest spennende med politikk – nemlig å utforske og diskutere de verdiene og ideene som ligger til grunn for standpunktene våre. Det er begreper som vi ofte bare tar som en selvfølge – uten at vi egentlig har tenkt grundig over hva de betyr," sier Kristin Clemet i innledningen. Hør sendingen her.
Ideer
Torkel Brekke

Ideologifattig høyreside

Torkel Brekke gjennomgår partiprogrammene, og konkluderer med at høyresiden er mer "ideologifattig" enn venstresiden: "De liberale på høyresiden bør vel kanskje ta sjansen på å heve ideologiske faner litt høyere enn de har gjort hvis man ønsker å utfordre venstresidens monopol på positivt ladete begreper som frihet, likhet og rettferdighet."
IdeerLiberalismeNorsk politikk