Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Marine Le Pen, Frankrike
Skjalg Stokke Hougen

Truer den frie verden

Marine Le Pen får mulighet til å revansjere forrige presidentvalg. Valget blir annerledes i år, hun kan faktisk vinne. Det vil få være tjent med.
InternasjonaltPolitikk og samfunnPopulisme
Bård Larsen

Case in point 2.0

Sett med norske øyne fremstår beskrivelsen av at woke har kapret institusjoner og strukturer og den endelige definisjonsmakten over kulturen «vår» nesten absurd i sin overdrivelse.
Demokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Case in point

Å bygge bro mellom konservative, som Kathrine Jebsen Moore etterlyser, er vel og bra, men det kan ikke bygges bro mellom liberale verdier og autoritære krefter.
IdeerPopulismeDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Høyresiden som gikk fra forstanden

Det er vanskelig å begripe at tungt beleste, kultursensitive, verdikonservative mennesker med trykk på etos og dannelse kan omfavne de mest vulgære og banale politiske krefter som er å oppspore.
IdeerKonservatismeDemokrati og rettigheterPopulisme
Jan Erik Grindheim

Brede koalisjoner skaper populistiske reaksjoner

Økt ulikhet er blitt trukket frem som en årsak til høyrepopulismens fremvekst i Europa. Men hvorfor har populismen økt også i Europas mest velutviklede velferdsstater?
InternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

En halv sannhet kan være en hel løgn

Den pågående kulturkrigen dreier seg i bunn og grunn om å skrive om historien. Resultatet er at vi står fattigere tilbake.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Albert Didriksen

Norge og Europa i møte med orbánsk illiberalisme

Dette notatet ser på de siste årenes utvikling i Ungarn. Notatet undersøker også hvorvidt retningen Orbán har tatt er ideologisk motivert, og ser på hva EU og Norge har gjort i møte med ungarsk illiberalitet. 
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård Larsen

Stakkars Latin-Amerika

"Lærdommen er at demokratier uten institusjoner som ikke kan motvirke korrupsjon på en skikkelig måte, til slutt vil møte en vegg av antidemokrati." Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Populisme i politikken – sunt folkevett eller en trussel mot demokratiet?

Hva er egentlig populisme? Hva er problemet med denne typen retorikk, dersom den blir dominerende i det politiske ordskiftet? Og hva gjør vi for å møte den tematikken og de sakene velgerne er opptatt av?
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Jan Erik Grindheim

Myter om høyrepopulistenes oppslutning

"Partier som appellerer til «folket» mot «eliten», og spiller på nasjonalisme og fremmedfrykt, er på fremmarsj i Europa. Men kanskje ikke der vi skulle tro."
Ideer
fagforening
Jan Erik Grindheim

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Opplever land som er blitt styrt av sentrum-høyrepartier en politisk tillitskrise, høy arbeidsledighet, en følelse av utenforskap og manglende fremtidshåp blant velgerne, som igjen fører til økt støtte til høyrepopulistiske partier?
Politikk og samfunnPopulisme
migrasjon

Populisme

Populisme er en politisk strategi blant partier og bevegelser som påberoper seg å representere folket (grasrota) fremfor utvalgte eliter. Begrepet populisme har tradisjonelt hatt negative konnotasjoner.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Jan Erik Grindheim

Er velgerne problemet?

Jan Erik Grindheim svarer Sylo Taraku i debatten om høyrepopulsime.
Ideer
Kristin Clemet

Høyrepopulismen i Europa

Økonomisk ulikhet er et svært viktig tema, men det kan ikke brukes til alt - slik det virker som om Marte Gerhardsen har spesialisert seg på. Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer
Kristin Clemet

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

I Aftenposten 18. april blir Jonas Gahr Støre intervjuet i anledning Arbeiderpartiets forestående landsmøte. Han har to lett forståelige budskap: Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme. Sammenkoblingen av disse to ønskene hviler imidlertid på en oppsiktsvekkende svak analyse, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer
Jonas Vikingstad

Det liberale Europas utfordring

"Vi risikerer å oppleve et mindre fritt og liberalt Europa om populistene skulle få mer makt," skriver Jonas Vikingstad, ungdomsrådgiver i Civita.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

Det klassiske diktaturet er på vei ut. Donald Trump er på vei inn.

"Høyresiden i Europa er i sterk fremvekst. Men for liberalt innstilte borgerlige er ikke det særlig gjevt," skriver Bård Larsen.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Kan det dukke opp en norsk Trump?

"Vi kan vel konstatere at «den norske trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Det kan vel ikke skje her?

"Utfordringen vi står overfor, er en reell mulighet for små eller store sammenbrudd i den liberale orden," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Derfor bør vi følge nøye med på Polen

"Vi lever i en sint tid, hvor misnøyens kanonader rettes mot selve liberaldemokratiet, båret frem av globale konspirasjonsideer og elendighetsbeskrivelser," skriver Bård Larsen i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

En ekstrem tid

"Vi som er liberale demokrater, har en særlig plikt til å sette foten ned mot den dypt antidemokratiske og fremmedfiendtlige bevegelsen som nå brer seg over hele den vestlige sivilisasjonen. Men det blir ikke enkelt," skriver Bård Larsen i VG.
IdeerDemokrati
Kristin Clemet

Svak brexit-analyse

Er høyrepolitikk årsaken til at britene vil melde seg ut av EU? Kristin Clemet skriver i Vårt Land.
Ideer
Jan Erik Grindheim

Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?

Marte Gerhardsen mener tradisjonell høyrepolitikk skyver velgerne til høyre. La oss se på fakta. Jan Erik Grindheim i Aftenposten.
Ideer
Morten KinanderBård Larsen

Nytt Civita-notat: Ungarn på ville veier

Utviklingen i Ungarn henger sammen med en autoritær utvikling i flere andre stater, særlig eksemplifisert ved Putins styre i Russland. Forskjellen er imidlertid at Ungarn er EU-medlem, og at Orbáns parti Fidesz er medlem av Den internasjonale demokratiske union. Vi har altså å gjøre med et autoritært styresett i vår midte.
Demokrati og rettigheter
Morten KinanderBård Larsen

Nr. 22 2014: Ungarn på ville veier

I dette notatet gjøres det først rede for den seneste konstitusjonelle utviklingen i Ungarn og deretter det historiske bakteppet. I denne andre delen gis det et overblikk over Ungarns historie og utviklingen frem til i dag. I notatets tredje del drøftes fremveksten av en nasjonalkonservativ kulturkamp og de implikasjonene denne har, sett i både historisk og kontemporær kontekst. Det historiske bakteppet er viktig, siden det kan forklare hvilken plattform og hvilket tankegods Orbáns politikk kan synes å ligge tett opp til, og hvor han søker inspirasjon.
Totalitære og autoritære regimerInternasjonaltDemokrati og rettigheterPopulisme
Kristin Clemet

En ubegripelig fremstilling av Norge

"Journalist Henrik Arnstad gir i Dagens Nyheter (14.10.) en beskrivelse av et Norge på vei inn i reaksjonens mørke. Han gir et feilaktig bilde av norsk politikk og samfunn, av en rasistisk nasjon med en halvfascistisk nasjonal identitet og av Anders Behring Breivik som et produkt av denne tilstanden. Arnstad gjør ingen forsøk på nyanser eller differensiering. Det kan tyde på at Arnstads spekulative argumentasjon har som formål å innskrenke den offentlige samtale," skriver Kristin Clemet, Øyvind Strømmen og Ketil Raknes.
Ideer
Kristin Clemet

En obegriplig framställning av Norge

"Journalisten Henrik Arnstad beskriver i Dagens Nyheter (14/10) Norge som ett land på väg in i ett reaktionärt mörker. Han tecknar en felaktig bild av norsk politik och det norska samhället, av en rasistisk nation med en halvfascistisk nationell identitet och av Anders Behring Breivik som en produkt av dessa faktorer," skriver Kristin Clemet, Ketil Raknes og Øyvind Strømmen.
Ideer
Bård Larsen

Nr. 24 2013: Ekstremisme, radikalisme og populisme

I debatten om høyrepopulisme og Fremskrittspartiet, i kjølvannet av valgkampen 2013, har begreper som ekstremisme, radikalisme og populisme til en viss grad glidd over i hverandre. Debatten har dessuten avslørt påfallende mangler på symmetri mellom høyre- og venstresiden i politikken når disse begrepene brukes i norsk offentlighet. Dette Civita-notatet drøfter disse begrepene. Last ned notatet her.
DemokratiPopulisme