Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Feil om fødsels- permisjon

VelferdsstatenVelferdstjenester
barn permisjon
Mathilde Fasting

Jeg har skiftet mening om foreldrepermisjon

Foreldrene bør få bestemme hvordan de vil dele foreldrepermisjonen. Det er godt mulig at fedrene vil ta ut mindre permisjon, men det har skjedd mye siden fedrekvoten ble innført i 1992.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
familie, mor, far, barn
Ingrid Lerstad

Foreldrepermisjon: Det er mer å ta hensyn til enn å få mor raskest mulig ut i jobb

Når fedrekvoten økes på bekostning av den valgfrie kvoten i foreldrepermisjonen, er det mor som taper på det.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Foto: KrF /Flickr.com
Lars Kolbeinstveit

Likhetsvrøvl på lederplass i Aftenposten

Det skal ikke stikkes under stol at også KrF har en tendens til å lene seg for mye på det offentlige fremfor å fremheve sivilsamfunnet, familien eller det privates ansvar. Men når partiet endelig gjør noe annet – slik som i debatten om foreldreperm – så er det snarere visjonært på vegne av friheten enn vrøvlete, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Lars Kolbeinstveit

Permisjonsdebatten: – Fraværet av borgerlig familiepolitikk

Et liberalt samfunn godtar at familier velger både tradisjonelt og utradisjonelt. Lars Kolbeinstveit i VG.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Spagat mellom frihet og likhet i fedrekvotesaken

Vi borgerlige står i en spagat mellom likhet og valgfrihet og mellom et system som tar utgangspunkt i individene og et som tar utgangspunkt i familien. I denne spagaten er friheten å foretrekke. Mathilde Fasting i Minerva.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjon: – Far må få av mor

"Skal far i tillegg få selvstendig opptjeningsrett er det på tide at mor betaler noe gjennom at total lengde på perm reduseres litt", skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Kristin Clemet

Barnet er viktig – hele tiden

"Jeg er heller ikke i tvil om det positive i at små barn har tett kontakt med mor og far. Jeg undrer meg bare over den voldsomme samfunnsinteressen for foreldre/barn-kontakten i barnets første år sammenlignet med den helt marginale interessen for foreldre/barn-kontakten i barnets neste 17 år."
VelferdsstatenTrygder og pensjonerVelferdstjenester
penger kontant
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjonen bør bli kortere for å finansiere selvstendig opptjeningsrett for fedre

Lars Kolbeinstveit hos Verdidebatt: Fedre bør få selvstendig opptjeningsrett. Men foreldrene må ordne opp selv og kutte i den totale permen. Reduseres den totale foreldrepermlengden litt får vi råd til å gi fedre fulle rettigheter.
ArbeidslivVelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Lars Kolbeinstveit

Likestilling og ansvar

"Et mer liberalt syn på likestilling som ansvarliggjør individet, samt en konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet," skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon gir foreldre rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Karrierestopperen

"Pappaperm reduserer sjansen for at far får toppjobb. Den erkjennelsen bør påvirke hvordan vi tenker om mammaperm også," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Foreldrepenger for fremtiden

DNs leder dagen etter kvinnedagen 8. mars tar til orde for å avskaffe fedrekvoten. DN mener at foreldrene skal fordele foreldrepermisjonen fritt, mens jeg, og Barnefamilieutvalget jeg har vært med i, mener at foreldrene skal ha like rettigheter og dele permisjonen 50/50. Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv:
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Utopiske ideer om likestilling

Høyresidens feminister har sluttet å bry seg om realiteter. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
IdeerLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Graviditet – en sykdom?

"På få år har gravide gått fra å være friske til å være syke. Det gjør at mange er sykmeldt store deler av svangerskapet. Hvordan skal man tolke denne økningen i sykefravær blant gravide?", skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Gi alle foreldre like rettigheter

"Kutt kontantstøtte og engangsstøtte. Gi heller alle foreldrepenger når de får barn. Studenter og hjemmeværende bør likestilles med yrkesaktive," skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
VelferdsstatenVelferdstjenesterØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Nytt Civita-notat: Foreldrepermisjon og likestilling

Dette notatet ser på foreldrepermisjon med et liberalt perspektiv. Et liberalt perspektiv vektlegger individuell frihet, mangfold og valgfrihet, og en liberal politikk for likestilling vil måtte ta utgangspunkt i individet og tildele dem rettigheter. En liberal likestillingspolitikk må sørge for at flere valg er mulig.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Nr. 7 2015: Foreldrepermisjon og likestilling

En liberal likestillingspolitikk må sørge for at flere valg er mulige, og større aksept for ulike valg, så lenge grunnleggende rettigheter er ivaretatt. Likebehandling er viktigere enn like resultater. En liberal likestillingspolitikk må bety at alle har like rettigheter. Dette notatet ser på foreldrepermisjon med et liberalt perspektiv. Last ned og les notatet her!
VelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Gi foreldre like rettigheter

"Vil vi for alvor ha likestilling mellom mor og far, må vi gi lik rett til foreldrepenger eller halve foreldrepermisjonen til hver. Ellers bør permisjonstida kuttes", skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Modig av Skogen Lund

"Det er modig av Skogen Lund å foreslå en reduksjon i et velferdsgode, og jeg følger hennes argumentasjon langt på vei. Skogen Lund har rett i at lang permisjon bidrar til mindre likestilling. Problemet er at permisjon ikke bare handler om likestilling, men også om hvem som skal ta seg av barnet," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Kristin Clemet

Svar til Raundalen og Mørch: Barnet er viktig – hele tiden

"Det er riktigere å si at det er Dagbladet, og ikke jeg, som har foretatt en «tabloid oppsummering» av mitt syn, som kort fortalt er dette: Jeg er ikke motstander av at fedre og mødre tar fødselspermisjon - snarere tvert imot. Jeg er derimot skeptisk til at statsråder har lange fravær fra sitt embete, uansett hva årsaken er," skriver Kristin Clemet i Dagbladet, i et svar til barnepsykologene Raundalen og Mørch.
Institusjoner og forvaltningLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Blå likestilling og fedrekvoten

Mathilde Fasting skriver om boken "Fedrekvoten - og den farsvennlige velferdsstaten": "Bidragene i boken er utelukkende positive til fedrekvoten. Det er en intens jakt på kausalitet. Man forsøker å finne at fedrekvoten er direkte knyttet til ulike positive konsekvenser. Men siden denne kausaliteten er vanskelig å finne, tas det mange forbehold. Det skinner gjennom at boken har et klart politisk budskap: Ikke fjern fedrekvoten."
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester

Frihet, likhet og latskap

Lars Gauden-Kolbeinstveit har lest Audun Lysbakkens bok Frihet, likhet og farskap: "Jeg er tilhenger av at fedre tar ut permisjon og er alene med barna. Jeg synes barselgrupper for både menn og kvinner er bra. Babysvømming er koselig. Men alt dette og mye annet her i livet er ikke dypt politiske spørsmål. De er dype sivile, familiære og private spørsmål. Det er nettopp ved å definere områder i livene våre som ikke-politiske at vi skaper grunnlag for et godt samfunn hvor vi tar vare på hverandre."
Ideer
Mathilde Fasting

Bytte pose mot sekk

Mathilde Fasting bidrar til likestillingsdebatten i Dagens Næringsliv: "Hvordan mor og far fordeler posen og sekken gjennom livet er deres valg. Hvis ikke arbeidsgiverne ser at kvinner er en stor ressurs også etter barnefødsler, er det uheldig, men å tvinge kvinner til å ta toppjobber eller menn til å være hjemme gjennom politiske vedtak er verre. Det finnes grenser for politikk, og i likestillingsdebatten er vi svært nærme den grensen."
VelferdsstatenLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

FØDSELSPERMISJON: Prinsipper og permisjon

VelferdsstatenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Pekefingerstaten

De som velger den perfekte modellen, får mest penger av staten. Ordningen kombineres med sterke sosiale sanksjoner, der særlig mediene spiller på lag med myndighetene og avslører folk som prøver å snike seg unna eller gjøre ting på en annen måte. Kristin Clemet har blogget om debatten om pappaperm.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Pappaperm og politikk

Kristin Clemet svarer på kritikken fra Likestillingsombudet, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide og andre: "Selv om noen tror det å være statsråd er en "jobb" på linje med andre viktige jobber i samfunnet, så er det faktisk ikke det. Det er heller ikke riktig at det å hevde at en statsråd er "uerstattelig" bare er en uttrykksmåte."
Institusjoner og forvaltningLikestilling og feminisme