Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
EU, flagg, Brussel
Theodor Barndon Helland

Seniortankens EU-bekymringer er på sin plass

Seniortanken har mye rett i at det fort kan bli en enda større risiko å stå utenfor. Alt er ikke perfekt med EU, men EU påvirker oss og særlig unge har interesse av å få mer medbestemmelse.
Politikk og samfunnEU og EØS
1 des
onsdag 1 desember 2021 kl. 00:00

Hvilken gjennomslagskraft har EØS-retten i norsk rett?

Den nye regjeringen vil øke bruken av handlingsrommet i EØS-avtalen. Men hvor stort er egentlig dette handlingsrommet og hvor sannsynlig er det at avtaler og EØS-rettslig lovgivning kan reverseres? Vil et ønske om mindre EØS-rett kunne bli mer EØS-rett? Se video fra møtet her!
Demokrati og rettigheterEU og EØS
Theodor Barndon Helland

Arbeiderpartiet må stå klippefast på EØS-avtalen

Arbeiderpartiet står «klippefast» på EØS-avtalen ifølge eget program. Kun tidvis er Jonas Gahr Støre like forbilledlig klar i spørsmål om Norges tilknytning til EU.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

EØS kan ikke erstattes med en handelsavtale

"For et lite land som Norge, med en svært åpen økonomi i Europas periferi, kan det umulig være i norske bedrifters og arbeidstakeres interesse å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, slik de tre partiene Sp, SV og Rødt vil, eller å reforhandle den, slik FrP vil."
HandelEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Arbeidsplasser avhengige av EØS-avtalen

Møre og Romsdal er landets største eksportfylke per sysselsatt. Likevel gjør de politiske partiene som er mot EØS-avtalen det spesielt godt her. Det kan utfordre lokale arbeidsplasser.
EU og EØSArbeid og sysselsetting

Norges forhold til EU og EØS sett med unge øyne

Får vi en ny EU/EØS-debatt etter valget? Er EØS-avtalen så udemokratisk at vi må utforske alternativer? Hør ny episode av Liberal halvtime.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Sørlandet som porten til Europa?

EØS-avtalen er viktig for arbeidsplassene på Sørlandet, men den støttes bare av et knapt flertall av velgerne her. Hvorfor det?
ØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

EØS er ikke et handelsdogme

"Det finnes absolutt et alternativ til EØS-avtalen for Norge, og det er et fullt medlemskap i EU, som også ville gi norske velgere politisk innflytelse og medbestemmelsesrett i utviklingen av vår egen fremtid."
HandelEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Vi trenger en ny EØS- og EU-debatt i Norge

"Vi kan ikke lenger diskutere dette med utgangspunkt i gamle tenkemåter og politiske skillelinjer som hører fortiden til. Vi må ta dagens realiteter inn over oss og diskutere fremtiden. Da finnes det kun ett realistisk alternativ til dagens EØS-avtale, og det er et fullt norsk medlemskap i EU", skriver Jan Erik Grindheim.
Demokrati og rettigheterEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser

Denne boken gir et innblikk i hva EØS-avtalen betyr for utviklingen av gode og trygge arbeidsplasser over hele landet, og hvor viktig EØS-avtalen er for en fremtidsrettet utvikling innen miljøvern, utdanning og forskning, arbeidsliv og sosiale spørsmål.
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

EU-medlemskap vil gi mer demokrati

Det går faktisk an å tenke seg at «plagsomme reguleringer» fra EUs side også kan virke demokratiserende hvis det er individet som er kjernen i demokratiet og ikke nasjonen.
DemokratiEU og EØS

Temaside: Civita om EØS og EU

Her er en oversikt over Civitas publikasjoner om Europa og EØS, og noen utvalgte artikler.
InternasjonaltHandelEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Utfordrer EØS lokaldemokratiet?

I dette notatet ser vi nærmere på hvordan EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret i Norge.
DemokratiEU og EØS
Norske kroner og Euro
Torstein Ulserød

Handlingsrommet i EØS-avtalen: Bør det brukes i større grad?

Det kommer stadig krav om at Norge må bruke «handlingsrommet» i EØS-avtalen. Men hva innebærer det? Dette notatet ser på mulighetene for å føre en aktiv europapolitikk.
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked?

I dette notatet ser vi nærmere på hvilke oppgaver det nye arbeidslivsbyrået skal ha, hvordan ansvaret for EUs politikk på arbeidslivsområdet må balanseres mot de enkelte medlemsstatenes politikk, og den norske politiske debatten om byrået.
ArbeidslivEU og EØSArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet?

I dette notatet ser vi nærmere på grunnlaget for EØS-avtalen, hvilke prinsipper den baserer seg på og hva EØS-avtalen betyr for norske bedrifter og arbeidsplasser. Notatet viser at EØS-avtalen har tjent norsk arbeidsliv godt og at handelsavtalen fra 1973  ikke er noe alternativ.
ArbeidslivØkonomiEU og EØSArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Drømmen om Brexit og Norge

De som ønsker at Norge skal ut av EØS, bør lære av det kaoset dette har vært med på å skape for Storbritannia. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Steinar Juel

Hva Norge kan lære av Brexit – så langt

Dette notatet ser på de signaler og rammer som angis i felleserklæringen og hva vi i Norge kan lære av den.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerØkonomiEU og EØS
Marius Doksheim

Ulikhet, en dårlig forklaring

Tajik mener at regjeringens politikk fører til økte forskjeller, og at dette kan forklare den folkelige motstanden mot bompenger og EØS. Denne retorikken er ikke så presis. Marius Doksheim i Dagbladet.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Nå må britene bestemme seg

Dersom Storbritannia forlater EU går landet også ut av EØS. Det kan skape store utfordringer for norske bedrifter og arbeidsplasser. Jan Erik Grindheim i Drammens Tidende.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Hva betyr Brexit for EØS og for Norge?

Måten Storbritannia går ut av EU på, hva som blir det endelige resultatet på lang sikt og hvilke overgangsordninger som blir valgt, vil også få betydning for tredjeland som Norge. Dette notatet ser på den britiske Brexit-prosessen og betydningen Brexit vil ha for Norge og norsk næringsliv.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Utdatert av virkeligheten

SV vil erstatte EØS med en handelsavtale. Men handelsavtaler er utdatert av virkeligheten. Jan Erik Grindheim i Dagbladet.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Bare to alternativer til EØS

"Å si opp EØS-avtalen vil være ensbetydende med å legge ned store deler av norsk næringsliv og norske arbeidsplasser", skriver Jan Erik Grindheim.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Bør trygdeytelser i EØS differensieres?

"Rettighetene må følge den enkelte arbeidstager, uavhengig av nasjonalitet eller bosted, i hele EØS-området", skriver Jan Erik Grindheim i Aftenposten.
Uncategorized
Jan Erik Grindheim

Hva skjer med EØS-avtalen?

Hvis Ap endrer sitt grunnsyn på EØS, er regjeringen avhengig av KrF for å sikre EØS-avtalen fremover. Vil KrF på vippen stå fast på sitt EØS-syn og sikre norske bedrifter og arbeidsplasser fortsatt forutsigbarhet?
Økonomi
Haakon Riekeles

Høyresiden må snakke mer om norsk EU-medlemskap

"EØS-avtalen er et nasjonalt kompromiss. Når de som er for EU tilsynelatende har sluttet å forfekte det, så flytter debatten seg. EØS-avtalen går fra å være et kompromiss til det ene av to alternativer, hvor den isolasjonistiske og nasjonalistiske neisiden får definere den andre siden."
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Handel mellom stater er bra, men felles markeder er bedre

"La oss håpe at Trumps bilaterale handelspolitikk og en eventuell Brexit ikke endrer EUs forhold til tredjeland som Norge. Det vil kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardt."
Internasjonale institusjonerHandelKonkurranseEU og EØSNæringspolitikk

EØS

Fordelen for EFTA-landene er at de gjennom EØS får adgang til det indre markedet på lik linje med EU-landene.
HandelØkonomiEU og EØS
Steinar Juel

EU: Om å være annerledes

Det er forunderlig at det ikke er mulig med en levende debatt om dette paradokset; at vi i praksis er medlem i EU, men ikke ønsker å bestemme.
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Hva skal vi med EØS-avtalen?

"EØS-avtalen sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår med bedrifter fra andre land i EUs indre marked, den sikrer norske arbeidsplasser i distriktene og den sikrer at bedrifter som trenger det kan få høyt kvalifisert arbeidskraft fra utlandet til Norge," skriver Jan Erik Grindheim.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

«Eg vonar at ikkje Arbeidarpartiet no vil surfe på dei nasjonalkonservative bølgjene i Europa», skriver Jan Erik Grindheim.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

EØS er ikkje utanrikspolitikk

«Europapolitikken er blant dei viktigaste delane av utanrikspolitikken,» seier generalsekretær i Kristeleg Folkeparti Hilde Frafjord Johnsen i Dag og Tid 8.09. Men ho tek heilt feil.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

SP, SV og Rødt truer norsk næringsliv og velferd

"De internasjonale verdikjedene er mer integrerte enn noen gang, dermed vil handelsproteksjonisme gjøre stor skade," skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomi
FN, internasjonale institusjoner
Lars Peder Nordbakken

Økonomisk nasjonalisme er en av vår tids største trusler

HandelØkonomiGlobalisering