Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om arbeid

Selvsagt er inntekt viktig, men det store flertallet sier at arbeidet deres er motivert av noe mer enn som så. Hva er dette mer?
IdeerArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Privat eierskaps betydning for arbeidsplasser

Dette notatet ser på betydningen privat eierskap har for sysselsetting og verdiskaping i Norge, og presenterer nytt empirisk materiale utarbeidet av BI.
FormuesskattNæringslivArbeid og sysselsetting
unge i arbeid
Kristin Clemet

En gyllen mulighet til å få flere unge i arbeid

I en lederartikkel 16. februar skriver Bjørgulv Braanen at vi nå har en gyllen sjanse til å få flere inn i arbeidslivet, siden det mange steder er eller vil bli mangel på arbeidskraft. 
ØkonomiArbeid og sysselsetting
Eirik Løkke

Hvem er det som får jobb på universitetene?

Universitetene er en sentral premissleverandør for offentlig debatt og politikk. Men hvilke personer er det som ansettes, og hvilke kriterier er det som avgjør konkurransen om faste ansettelser?
Utdanning og forskning

Pseudoarbeid – er mye av det arbeidet vi utfører bortkastet eller unødvendig?

Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatterne Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen om Pseudoarbeid.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Pseudoarbeid – er mye av det arbeidet vi utfører bortkastet eller unødvendig?

Hva er pseudoarbeid, og hva skjer dersom vi kutter ut alt unødvendig arbeid? Blir det massearbeidsløshet, får vi for mye fritid, eller finner vi andre mer meningsfylte og nyttige måter å arbeide på? Se video fra møtet her!
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting

Arbeidets filosofi og fremtidens arbeidsliv

Hør ny episode av Liberal halvtime med filosof Lars Fr. Svendsen, i samtale med Mathilde Fasting, om arbeidets filosofi og fremtidens arbeidsliv.
ArbeidslivPolitisk filosofiArbeid og sysselsetting

Er arbeid bare et slit?

Professor Jan Lucassen ved Universitetet i Amsterdam har skrevet boken The Story of Work. Hør første podcastepisode, av to, om arbeid før, nå og i fremtiden.
IdeerArbeidslivArbeid og sysselsetting
Guy Kiddey

Behov for radikale endringer i arbeidslivet etter pandemien

"Det er selvsagt vanskelig å forutsi fremtiden, og dagens raske teknologiske utvikling gjør det kanskje vanskeligere enn noen gang. Men vi kan forberede oss på å møte det uventede. Det gjør vi blant annet ved å etablere et system der alle, uansett hva som skjer, har mulighet til å opprettholde en verdig levestandard."
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Samme feil, en gang til

Hver gang det er en økonomisk krise dukker det opp et krav om at permitteringstiden skal forlenges. Hver gang gir myndighetene etter. Og hver gang konkluderer forskere at effekten av endringene gir økt arbeidsledighet på sikt, skriver Haakon Riekeles i VG.
ØkonomiArbeid og sysselsetting
bistand afrika
Sigrun Marie MossEivind Fjeldstad

Ingen utvikling uten jobbskaping – hvorfor vi trenger mer «næringsfremvikling» i Afrika

Jobbskaping er nøkkelen til utvikling. Det finnes knapt noe som er bedre for samfunnsutviklingen enn lønnsomme bedrifter som skaper gode arbeidsplasser.
Bistand og utviklingHandelNæringspolitikkArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til?

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeidsinnsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.
Offentlige utgifterØkonomiVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Den norske modellen finnes ute på hver enkelt norske arbeidsplass

"I motsetning til mange andre steder i verden er norske ansatte og tillitsvalgte opptatt av å støtte bedriften og hjelpe eieren med å lykkes. Eiere som involverer ansatte og tillitsvalgte i bedriftens viktigste utfordringer, får også de beste resultatene."
ArbeidslivDen nordiske modellen
Haakon Riekeles

Hvis Regjeringen mener alvor med at vi trenger flere i jobb, er det på høy tid å se på studiestøtten

"Regjeringen er opptatt av at vi må jobbe mer. Likevel slipper studentene fri, mens gamle slitere må utsette pensjonen." Haakon Riekeles i internrevisjonen i Aftenposten.
Økonomi

Arbeid

Nye arbeidsmønstre har vokst frem hvor arbeideren verken er på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt eller arbeider et bestemt antall timer.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er migrasjon inn i et land med det hovedformål å ta seg arbeid i det nye landet. Denne typen innvandring kan ha en rekke fordeler.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Steinar JuelHaakon Riekeles

Arbeidet er grunnlaget for velferden

Sysselsettingsnivået i Norge er relativt høyt. Det er verken grunnlag for å rope krise, eller hvile seg på laurbærene. Steinar Juel og Haakon Riekeles i VG.
Økonomi
Mathilde Fasting

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape. Mathilde Fasting i Aftenposten.
Økonomi

200.000 nordmenn i Ingenmannsland

Stadig flere overlever alvorlige sykdommer som kreft. Selv om det er svært gledelig at flere blir kreftfrie, er ikke alltid livet etter kreften problemfritt. Mange har vansker med å komme tilbake i arbeid. Hvordan kan arbeidslivet og velferdssystemet tilpasses denne utviklingen? Hva gjøres for å sikre at systemene er tilpasset individuelle behov og ikke omvendt? Se video fra frokostmøtet her!
Politikk og samfunnArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Kvinner, ikke klag, ta tak i deltiden

Partene i arbeidslivet har ikke gjort jobben sin. Kvinner som arbeider i sektoren, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg gjennom sine fagforeninger eller på sin arbeidsplass, og bidra til endring. Mathilde Fasting i Dagbladet Meninger.
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Vi trenger mange veier til arbeid

"Vi trenger mange veier til bedre integrering av flyktninger i arbeidslivet. Derfor blir det feil å ensidig fokusere på ett spor, som Ola Rydje fra Agenda tar til orde for", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Ulikhet løses ved arbeid

"Arbeid, selv med noe lavere lønn, vil være bedre enn arbeidsløshet." Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Dagbladet:
UlikhetØkonomiArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Vasketanker

Det er ikke helt klart hva Klassekampen ville med sin reportasje sist lørdag, der avisen «avslørte» at Cathrine Sandnes, Marte Gerhardsen og jeg bruker vaskehjelp i hjemmet. Uansett hvilke motiver Klassekampen hadde, kan de diskuteres, så la oss se på noen mulige motiver. Kristin Clemet i Dagsavisen:
ØkonomiØkonomiske systemerArbeid og sysselsetting
Villeman Vinje

Prioriter arbeid, ikke bolig

«Landet trenger vekst og omstilling. Den kommende skattereformen bør derfor, innenfor handlingsregelen, innrettes klart mer vekststimulerende og med større skatteletter enn regjeringens skattemelding legger opp til.» Villeman Vinje i Dagens Næringsliv:
Økonomi
Mathilde Fasting

Norske eiere

Denne rapporten viser noen av de merverdiene lokal og kompetent kapital og aktivt eierskap tilfører norsk verdiskaping, næringsliv og arbeidsplasser. Rapporten belyser hvorfor norsk privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon og bedriftsutvikling.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mari Mamre

Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner – en sammenligning

Hva har innvandringen betydd for norske kommuner? Har de lyktes eller mislyktes i å integrere innvandrere og med å utnytte befolkningsveksten til å skape nye arbeidsplasser og ny optimisme?
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Konkurransegutter og trygghetsjenter

"Er det slik at kvinner er mer trygghetssøkende, mens menn tiltrekkes av konkurranse med andre? Forskning ved The Choice Lab på NHH kan tyde på det. Forskerne her prøver å finne ut hvordan vilje til konkurrere, forhold til risiko, tro på egne evner, tidspreferanser (lang utdanning, høy lønn, interessant jobb, versus det motsatte), slår ut på hva gutter og jenter velger," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
Likestilling og feminismeKonkurranse
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Svendsen på BBC World Service: The Forum

Filosof i Civita og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Fr. H. Svendsen, deltok i helgen i BBCs "The Forum", sammen med nobelprisvinner i økonomi Edmund Phelps og kunstneren Dyanita Singh. Samtalen dreier seg rundt temaet i Svendsens bok Arbeidets filosofi: Hvorfor er arbeidet viktig for oss mennesker? Er det bare noe vi gjør for pengenes skyld? Hvilken dypere mening har arbeidet - for individene og for samfunnet?
Økonomi
Mathilde Fasting

Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

"En au pair-jobb i Norge er for mange en billett til sosial jumping", skriver Mathilde Fasting i VG. "Dersom au pairen ses på som det hun eller han egentlig er, en arbeidsinnvandrer, kan det legge grunnlag for bedre kontrakter, rimelige boforhold, arbeidstid og lønn, samtidig som det blir mulig for au pairen å finne seg en ny jobb, dersom arbeidsforholdet ikke fungerer."
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Villeman Vinje

Ikke bærekraftig velferdsstat

"Veksten i de offentlige utgiftene kan ikke fortsette", skriver samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, på Aftenposten.no. "Perspektivmeldingen viser at de valg den rødgrønne regjeringen har gjort i de siste to stortingsperiodene har bidratt til å svekke velferdsstatens langsiktige bærekraft".
VelferdsstatenFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Mer arbeid eller mindre velferdsstat

"Mange er bekymret for at vi ikke har nok arbeidskraft i fremtiden. Vi trenger mer og bedre arbeidskraft i verdiskapende næringer som betaler skatt, og vi trenger mer og bedre arbeidskraft i offentlig sektor. Her er 15 tiltak som kan vurderes", skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Økonomi

Nytt Civita-notat: Helse og arbeid

Å øke arbeidsdeltakelsen i befolkningen er et viktig politisk mål. For å øke arbeidsdeltakelsen er det nødvendig å få flere som i dag mottar helserelaterte ytelser i arbeid. Dette notatet tar for seg noen av tiltakene for hvordan dette kan gjøres. Forskning på arbeidsintegrerende tiltak viser imidlertid at tiltak rettet mot ordinært arbeid har størst suksess i å få folk i arbeid. Tiltak som integrerer behandling av sykdom og arbeid i ordinære bedrifter har vist seg å være spesielt vellykkede. Denne typen tiltak bør det satses mer på i Norge.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting

På trygd uansett

"En forenkling i Navs tiltaksmeny vil lette medarbeidernes muligheter til å følge opp den enkelte. Derfor bør man legge om systemet så arbeidsrettede tiltak i ordinært arbeidsliv er førstevalget for alle, og at tiltakene tilbys så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Det vil være arbeidslinjen i praksis. Det ville også være til gunst for de mange som ville ha bedre av å arbeide, enn av å havne utenfor arbeidslivet," skriver Mathilde Fasting hos Minerva.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting

Arbeidet skaper velferden

Vårt formål er enkelt: Vi ønsker å bidra til en åpen debatt om Norges fremtid: Hvordan kan vi gjøre et godt arbeidsliv enda bedre? Og hvordan skal vi sikre velferden i fremtiden? Det er en viktig debatt, som bør fortsette, skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting