Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
student, jobbe, arbeid, studier, tjene penger, kafe
Mats Kirkebirkeland

Stadig færre ungdommer har sommerjobb. Hvorfor? Hva kan gjøres?


Det er behov for en mer aktiv politikk for å gi flere unge tidlig arbeidserfaring.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
unge må jobbe, sommerjobb, ungdom i arbeid, arbeid, jobb, iskrem, salg
Mats Kirkebirkeland

Ungdom bør jobbe mer

Hvorfor er det stadig færre unge som har en sommerjobb? Hva kan vi gjøre for å endre dette og gi flere ungdommer tidlig arbeidserfaring? Dette notatet foreslår 16 tiltak.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
arbeid hender
Mats Kirkebirkeland

Ideen om et obligatorisk pliktår er interessant, men …

Forslaget har likevel for mange praktiske og for store prinsipielle problemer til å kunne støttes.
ArbeidslivForsvar og sikkerhetArbeid og sysselsetting
student, jobbe, arbeid, studier, tjene penger, kafe
Oda Oline Omdal

Studentene må jobbe!

Det er sunt for studenter å jobbe ved siden av studiene.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Batteri til elektrisk bil
Steinar Juel

Snarveier til å tjene penger blir utnyttet

Manifest Analyse kritiserer godtgjørelsene i Freyr, men støtter samtidig en politikk som legger til rette for tilkarring og urettmessig gevinst.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
penger, skatt, formuesskatt, arbeid
Skjalg Stokke Hougen

Vi må faktisk stimulere mennesker til å jobbe

Arbeidslinjedebatten burde hovedsakelig handle om prioriteringer og samfunnsøkonomi. Krav må stilles, men på en hensiktsmessig og human måte. Da er det lite konstruktivt å anklage noen for å ville «plage» dem som mottar ytelser.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
arbeidslinjen
Skjalg Stokke Hougen

Arbeidslinjen sikrer ikke alt, men den sikrer verdighet for flest mulig

Hvis arbeidslinjen er uønsket, burde vi også redusere størrelsen på velferdsstaten. Vi  ikke ha en så stor velferdsstat som vi har.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Skjalg Stokke Hougen

Arbeidsomhet lønner seg – slik må det være

Arbeid har en verdi for samfunnet som er langt større enn det som kan måles i tall. Vi må fortsatt fortelle våre unge at hardt arbeid er en dyd.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Hvem var sosiologen Emile Durkheim?

Hva var Emile Durkheims viktigste bidrag til sosiologien, og hvorfor ble han kalt den moderne sosiologiens far? Er Durkheims tanker om samfunn og arbeidsliv fremdeles relevante?
ArbeidslivPolitisk filosofi
arbeid
Henrik Bjørøen

Regjeringens politikk hever terskelen for inkludering

Fleksibiliteten i norsk arbeidsliv strammes inn på bekostning av de mest sårbare.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om arbeid

Selvsagt er inntekt viktig, men det store flertallet sier at arbeidet deres er motivert av noe mer enn som så. Hva er dette mer?
IdeerArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Privat eierskaps betydning for arbeidsplasser

Dette notatet ser på betydningen privat eierskap har for sysselsetting og verdiskaping i Norge, og presenterer nytt empirisk materiale utarbeidet av BI.
FormuesskattNæringslivArbeid og sysselsetting
unge i arbeid
Kristin Clemet

En gyllen mulighet til å få flere unge i arbeid

I en lederartikkel 16. februar skriver Bjørgulv Braanen at vi nå har en gyllen sjanse til å få flere inn i arbeidslivet, siden det mange steder er eller vil bli mangel på arbeidskraft. 
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Eirik Løkke

Hvem er det som får jobb på universitetene?

Universitetene er en sentral premissleverandør for offentlig debatt og politikk. Men hvilke personer er det som ansettes, og hvilke kriterier er det som avgjør konkurransen om faste ansettelser?
Utdanning og forskning

Pseudoarbeid – er mye av det arbeidet vi utfører bortkastet eller unødvendig?

Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatterne Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen om Pseudoarbeid.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Pseudoarbeid – er mye av det arbeidet vi utfører bortkastet eller unødvendig?

Hva er pseudoarbeid, og hva skjer dersom vi kutter ut alt unødvendig arbeid? Blir det massearbeidsløshet, får vi for mye fritid, eller finner vi andre mer meningsfylte og nyttige måter å arbeide på? Se video fra møtet her!
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting

Arbeidets filosofi og fremtidens arbeidsliv

Hør ny episode av Liberal halvtime med filosof Lars Fr. Svendsen, i samtale med Mathilde Fasting, om arbeidets filosofi og fremtidens arbeidsliv.
ArbeidslivPolitisk filosofiArbeid og sysselsetting

Er arbeid bare et slit?

Professor Jan Lucassen ved Universitetet i Amsterdam har skrevet boken The Story of Work. Hør første podcastepisode, av to, om arbeid før, nå og i fremtiden.
IdeerArbeidslivArbeid og sysselsetting
Guy Kiddey

Behov for radikale endringer i arbeidslivet etter pandemien

"Det er selvsagt vanskelig å forutsi fremtiden, og dagens raske teknologiske utvikling gjør det kanskje vanskeligere enn noen gang. Men vi kan forberede oss på å møte det uventede. Det gjør vi blant annet ved å etablere et system der alle, uansett hva som skjer, har mulighet til å opprettholde en verdig levestandard."
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Samme feil, en gang til

Hver gang det er en økonomisk krise dukker det opp et krav om at permitteringstiden skal forlenges. Hver gang gir myndighetene etter. Og hver gang konkluderer forskere at effekten av endringene gir økt arbeidsledighet på sikt, skriver Haakon Riekeles i VG.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
bistand afrika
Eivind FjeldstadSigrun Marie Moss

Ingen utvikling uten jobbskaping – hvorfor vi trenger mer «næringsfremvikling» i Afrika

Jobbskaping er nøkkelen til utvikling. Det finnes knapt noe som er bedre for samfunnsutviklingen enn lønnsomme bedrifter som skaper gode arbeidsplasser.
Bistand og utviklingHandelNæringspolitikkArbeid og sysselsetting

Har vi bruk for eldre arbeidstakere?

Hvordan kan vi få flere arbeidstakere til å jobbe lengre? Hva skal til for at folk arbeider helt til de blir 70 år, og gjerne enda lengre? Trenger vi en egen seniorpolitikk? Hør ny episode av Liberal halvtime!
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til?

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeidsinnsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Den norske modellen finnes ute på hver enkelt norske arbeidsplass

"I motsetning til mange andre steder i verden er norske ansatte og tillitsvalgte opptatt av å støtte bedriften og hjelpe eieren med å lykkes. Eiere som involverer ansatte og tillitsvalgte i bedriftens viktigste utfordringer, får også de beste resultatene."
ArbeidslivDen nordiske modellen
Haakon Riekeles

Hvis Regjeringen mener alvor med at vi trenger flere i jobb, er det på høy tid å se på studiestøtten

"Regjeringen er opptatt av at vi må jobbe mer. Likevel slipper studentene fri, mens gamle slitere må utsette pensjonen." Haakon Riekeles i internrevisjonen i Aftenposten.
Trygder og pensjonerUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting

Arbeid

Nye arbeidsmønstre har vokst frem hvor arbeideren verken er på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt eller arbeider et bestemt antall timer.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er migrasjon inn i et land med det hovedformål å ta seg arbeid i det nye landet. Denne typen innvandring kan ha en rekke fordeler.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Haakon RiekelesSteinar Juel

Arbeidet er grunnlaget for velferden

Sysselsettingsnivået i Norge er relativt høyt. Det er verken grunnlag for å rope krise, eller hvile seg på laurbærene. Steinar Juel og Haakon Riekeles i VG.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape. Mathilde Fasting i Aftenposten.
NæringslivNæringspolitikkArbeid og sysselsetting

200.000 nordmenn i Ingenmannsland

Stadig flere overlever alvorlige sykdommer som kreft. Selv om det er svært gledelig at flere blir kreftfrie, er ikke alltid livet etter kreften problemfritt. Mange har vansker med å komme tilbake i arbeid. Hvordan kan arbeidslivet og velferdssystemet tilpasses denne utviklingen? Hva gjøres for å sikre at systemene er tilpasset individuelle behov og ikke omvendt? Se video fra frokostmøtet her!
Politikk og samfunnArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Kvinner, ikke klag, ta tak i deltiden

Partene i arbeidslivet har ikke gjort jobben sin. Kvinner som arbeider i sektoren, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg gjennom sine fagforeninger eller på sin arbeidsplass, og bidra til endring. Mathilde Fasting i Dagbladet Meninger.
ArbeidslivLikestilling og feminismeArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Vi trenger mange veier til arbeid

"Vi trenger mange veier til bedre integrering av flyktninger i arbeidslivet. Derfor blir det feil å ensidig fokusere på ett spor, som Ola Rydje fra Agenda tar til orde for", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Ulikhet løses ved arbeid

"Arbeid, selv med noe lavere lønn, vil være bedre enn arbeidsløshet." Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Dagbladet:
Økonomi og velferdUlikhetArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Vasketanker

Det er ikke helt klart hva Klassekampen ville med sin reportasje sist lørdag, der avisen «avslørte» at Cathrine Sandnes, Marte Gerhardsen og jeg bruker vaskehjelp i hjemmet. Uansett hvilke motiver Klassekampen hadde, kan de diskuteres, så la oss se på noen mulige motiver. Kristin Clemet i Dagsavisen:
Økonomi og velferdØkonomiske systemerArbeid og sysselsetting