Politikk og samfunn

200.000 nordmenn i Ingenmannsland

Stadig flere overlever alvorlige sykdommer som kreft. Selv om det er svært gledelig at flere blir kreftfrie, er ikke alltid livet etter kreften problemfritt. Mange har vansker med å komme tilbake i arbeid. Hvordan kan arbeidslivet og velferdssystemet tilpasses denne utviklingen? Hva gjøres for å sikre at systemene er tilpasset individuelle behov og ikke omvendt? Se video fra frokostmøtet her!

Publisert: 21. mars 2017

Civita inviterte til frokostmøte tirsdag 21. mars

Stadig flere overlever alvorlige sykdommer som kreft. Selv om det er svært gledelig at flere blir kreftfrie, er ikke alltid livet etter kreften problemfritt. Mange har vansker med å komme tilbake i arbeid.

Hvordan kan arbeidslivet og velferdssystemet tilpasses denne utviklingen? Hva gjøres for å sikre at systemene er tilpasset individuelle behov og ikke omvendt?

Møtet var knyttet til utgivelsen av Håvard Aagesens bok Ingenmannsland.  For oss som ikke er døde, som ikke lenger er syke, men som heller ikke blir friske. 

Aagesens bok er en personlig beretning om kreftsykdom og senskader, og om hvordan det er å være syk, selv om man betraktes som frisk, fordi kreften er borte. Aagesen viser også hvordan velferdsordninger og arbeidsliv kan endres, slik at flere kan beholde en tilknytning til arbeidslivet.

I panelet var forfatter Håvard Aagesen, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke, og seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning ved UiO, Simen Markussen.

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast her: