Hvordan ble Norge et rikt land?

Civita inviterte til kveldsmøte onsdag 28. februar klokken 18.00-19.30.

Professor Pål Thonstad Sandvik har nylig sluppet boken Nasjonens velstand, som tar for seg Norges økonomiske historie fra 1800 til 1940. I denne perioden ble Norge et langt rikere land enn før, og grunnlaget for den norske samfunnsmodellen og velferdssystemet ble utformet.

Hvilke institusjoner og hvilken politikk har vært viktig for Norges økonomiske utvikling? Hva var statens rolle? Hvordan var synet på markedet? Hvilke forutsetninger har ligget til grunn for Norges fremgang de siste 200 årene?

I panelet deltok professor Pål Thonstad Sandvik, Institutt for historiske studier ved NTNU, Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita, professor Einar Lie, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO, og Morten Søberg, direktør for myndighetskontakt i Sparebank 1, tidligere statssekretær i Finansdepartementet (Sp) og forfatter av bøker om norsk politisk historie.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Fagbokforlaget.

Her kan du se video fra møtet:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »