Økonomi og velferd

Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.

Publisert: 14. juni 2021

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.

Analysen har vært gjennomført av NyAnalyse i samarbeid med professor Amir Sasson ved Handelshøyskolen BI.

Rapporten er utformet som en presentasjon med forklaringer. Spørsmål om datagrunnlag og metode kan rettes til NyAnalyse ved partner Villeman Vinje eller til professor og prorektor ved Handelshøyskolen BI, Amir Sasson.

Last ned og les rapporten her:

Fylkesanalysene:

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Østfold

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Vestfold

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Vest-Agder

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Troms

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Telemark

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Sør-Trøndelag

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Sogn og Fjordane

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Rogaland

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Oslo

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Oppland

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Nord-Trøndelag

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Nordland

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Møre og Romsdal

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Hordaland

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Hedmark

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Finnmark

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Buskerud

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Aust-Agder

Privat eierskap, næringsaktivitet og skattebidrag – Fylkesanalyse – Akershus