Kommunisme

Sovjet Russland kommunisme
Bård Larsen

Det røde vrakgodset: Russland er en forlengelse av Sovjetunionens kriminelle system.

Et av våre tids største paradokser er at Vladimir Putin begynte karrieren sin som portvokter for det sovjetiske kommunistpartiet, og endte opp som diktator i en stat hvis ideologi er å finne på den andre ytterkanten. Putin og den russiske makteliten ligger nært opptil vår tids fascisme. 
InternasjonaltNazisme og fascismeKommunisme
Lars Peder Nordbakken

Karl Marx 200 år: Profeten som umyndiggjorde dem han ville befri

«Karl Marx var ikke bare en profet som umyndiggjorde dem han ville befri. Han var også en av historiens største fiender av det åpne, liberale samfunnet.» Lars Peder Nordbakken hos Minerva.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

IDEALISTENE – Venstresidens reise i det autoritære

Hvorfor har så mange venstreradikale pleiet en slik lidenskap for det illiberale? Hvorfor slet de, i sin iver etter å bygge en ny virkelighet, med autoritære tilbøyeligheter? Og hvorfor var mange av dem uttalte fiender av det liberale demokratiet de har så stor glede og nytte av selv? I denne boken forsøker forfatter og historiker Bård Larsen å besvare disse spørsmålene.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterKommunisme
Bård Larsen

Da Lenin kapret den russiske revolusjonen

«Oktober 1917 oppfattes som kimen til prosessen som la grunnlaget for internasjonal arbeiderkamp og faglige rettigheter i årene som skulle komme. Der Lenin førte lyset og håpet inn i historien, kom Stalin til å forgifte det hele.» Langt på vei har denne romantiserende fortellingen om Lenin og bolsjevikene festet seg hos folk flest. I dette essayet forteller Bård Larsen, historiker i Civita, om den russiske revolusjonen.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerKommunisme

Hva er kommunisme?

Kommunisme Lenin

Kommunisme (nydanning av latin communis, «felles») er i sin moderne form en politisk ideologi utledet av Karl Marx’ teorier og institusjonalisert gjennom Vladimir Iljitsj Lenin under den andre fasen av den russiske revolusjonen (1917).

Målet for kommunister er en samfunnsform hvor likhetfrihet og brorskap råder, hvor arbeiderklassen har overtatt produksjonsmidlene, og hvor eiendomsretten er avskaffet. Som endemål ser kommunister for seg et samfunn hvor statsmakt og lover er overflødige, da mennesket har funnet tilbake til naturtilstandens harmoni.

Siden kommunismen i praksis var den mest blodige ideologien i det forrige århundre, har kollisjonen mellom teori og virkelighet vært gjenstand for mye debatt og forskning. For eksempel ble frie fagforeninger umiddelbart forbudt og fagligpolitisk opposisjonelle forfulgt eller drept i alle land som innførte en sosialistisk statsform.

Mer innen Kommunisme

Kommunisme Lenin
Bård Larsen

Syltynt Lenin-forsvar

Mari Skurdal vil lære om «sosialismen og kommunismens smertefulle historie». Gjør man det ved å opprette priser som er oppkalt etter autoritære massemordere?
Andre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Knausgård burde takket nei til Leninprisen

Det er forskjell på å ha et åpent sinn og høl i huet. Det er en særegen form for kunstnerisk arroganse å takke for en pris som er oppkalt etter en diktator.
KommunismeKultur
Sovjet Russland kommunisme
Bård Larsen

Det røde vrakgodset: Russland er en forlengelse av Sovjetunionens kriminelle system.

Et av våre tids største paradokser er at Vladimir Putin begynte karrieren sin som portvokter for det sovjetiske kommunistpartiet, og endte opp som diktator i en stat hvis ideologi er å finne på den andre ytterkanten. Putin og den russiske makteliten ligger nært opptil vår tids fascisme. 
InternasjonaltNazisme og fascismeKommunisme
Putin and Macron meeting with a large table.jpg - Wikimedia Commons
Lars Fr. H. Svendsen

Vladimir Pinocchio

Putin-regimet legemliggjør hva filosofen Hannah Arendt omtalte som den moderne, politiske løgnaktigheten. Det dreier seg ikke om å tildekke virkeligheten, men om å ødelegge virkeligheten slik at den ikke kan konfrontere løgnen.
Totalitære og autoritære regimerKommunisme
Angela Davis
Bård Larsen

Hvorfor omtales venstretotalitarisme så velvillig i den liberale offentligheten?

Det er synd at Angela Davis’ årelange støtte til brutale kommunistregimer ikke ble nevnt da hun gjestet Melafestivalen denne uken. De som har gått i ærend for det autoritære, skal tåle å bli belyst.
Andre ideologierKommunisme
Eirik Løkke

Putins krig mot Ukraina og Vesten

Årsaken til at Ukraina er under angrep fra Russland, er ikke at Putin frykter NATO, men at han frykter demokratiet. I så måte er skjebnen til Ukraina uløselig knyttet til demokratiets fremtid i Europa.
DemokratiKommunisme
Revolusjon Rødt
Bård Larsen

De velvillige

Unnfallenheten for Rødts idégrunnlag bidrar til en svekkelse av vår demokratiske beredskap.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKommunisme
Gard Løken Frøvoll

Kommunisme uten støtte

Få av Rødts velgere er ideologiske kommunister. De er bare misfornøyde med det etablerte. 
IdeerDemokrati og rettigheterKommunisme
Bård Larsen

Rødt sier det selv: Revolusjon!

Rødt er selverklærte revolusjonære – nevnt 14 ganger i inneværende prinsipprogram – noe som for Rødt er selve bunnplanken i det å skille seg ut i den norske, venstreradikale faunaen.
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Bård Larsen

Rødt og revolusjon i et liberalt demokrati

"Sett i lys av dette er det forbløffende naivt at mange på venstresiden er så raske med å «tilgi» Rødt og ønske dem velkommen inn i varmen. Det skulle altså gå syv år fra å erklære statskupp til å bli helt vanlige venstresosialdemokrater. Dette mens Vårt Land altså mener at Rødt er et mer normalt parti enn Frp"
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Bård Larsen

Ja, Rødt er bedre enn nazismen

"I sum er Rødt et dypt problematisk parti, men det er problematisk helt uten Hitler", skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierNazisme og fascismeKommunisme
Aslak Versto Storsletten

Slik vil Rødt bruke opp fellesskapets penger

Rødt har begynt å skjønne at luftige, naive visjoner ikke samler en bred velgermasse. Nå skal partiet vedta et mer «realistisk program», men mellom linjene skimtes fortsatt det kommunistiske spøkelse, skriver Aslak Versto Storsletten.
Offentlig eierskapNorsk politikkKommunisme
Bård Larsen

Rødt skandaliserer seg selv

Hvis man har innsett at kommunismen er en katastrofe, er minstekravet egentlig å slutte å være kommunister. Bård Larsen i Minerva.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

En annen bøtteballett

Min kritikk av Rødt handler ikke om hva Rødt mener om ulikhet, privatisering eller klassesamfunnet. Det hører til i en helt ordinær politisk diskurs i et liberalt demokrati. Det jeg advarer mot er kommunisme som foreldet, forfeilet og menneskefiendtlig tankegods. Altså kommunisme som «en annen bøtteballett» enn den øvrige venstresiden. Bård Larsen i Vårt Land.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

En urovekkende tid

Det er ikke proletariatets diktatur vi skal bekymre oss for, ikke generaler til hest heller. Trusselen fra Rødt er mer subtil enn som så. Bård Larsen i Vårt Land.
DemokratiNorsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Det er snodig at et sekterisk parti med et kommunistisk, planøkonomisk program seiler frem på meningsmålingene

Rødt går solid frem på meningsmålingene. Antagelig forstår mange av de som støtter partiet at den autoritære partilinja ville være dårlig nytt hvis den noensinne skulle veksles inn i realiteter.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Steinar Juel

Derfor viker Rødt unna å snakke om hva sosialisme er i praksis

"Det er to nærliggende forklaringer på hvorfor Rødt viker unna å snakke om hva sosialisme er i praksis: De vet ikke selv, noe sitatet over kan tyde på. Eller de vil ikke skremme bort velgere som sympatiserer med noen av de konkrete sakene de flagger i Stortinget."
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokratiKommunisme
Lars Peder Nordbakken

Marx-debatt: Å kritisere de store

"I Marx’ tenkning møter vi ikke på normative forestillinger om et demokrati tuftet på politisk frihet som et mål i seg selv. I stedet møter vi på forestillingen om et «flertallsstyre» som et middel som blir helliget av et historisk determinert mål om proletariatets revolusjon og maktovertagelse."
Sosialisme og sosialdemokratiKommunisme
Lars Peder Nordbakken

Opium for de intellektuelle?

"Økonomiprofessor Kalle Moene er tidstypisk når han feirer den Marx som passer ham best", skriver Lars Peder Nordbakken.
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Lars Peder Nordbakken

Karl Marx 200 år: Profeten som umyndiggjorde dem han ville befri

"Karl Marx var ikke bare en profet som umyndiggjorde dem han ville befri. Han var også en av historiens største fiender av det åpne, liberale samfunnet." Lars Peder Nordbakken hos Minerva.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Hvorfor skal vi egentlig bry oss om partiet Rødt?

"Kommunister har alltid hevdet at de er mer demokrater enn liberale demokrater. Men i effekt, når kommunister har overtatt makta - har resultatet uten unntak blitt sentralisert og voldelig statsmakt", skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Bård Larsen svarer Gisle Selnes om Vladimir Lenin

«Tonen i Selnes’ kritikk fremstår på grensen til det konspiratoriske», skriver Bård Larsen.
Andre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Manifests tegneserieversjon av den russiske revolusjonen er skoleflink og unnvikende

Bård Larsen anmelder tegneserieboken «Den russiske revolusjonen» av Kristian Krogh-Sørensen.
InternasjonaltPolitikk og samfunnKommunisme
Bård Larsen

«Opplegget var noe mer sentralisert enn demokratisk»

«Leser man Per Egil Hegges bok om den russiske revolusjonen, forstår man hvorfor det gikk galt alle steder sosialismen ble innført», skriver Bård Larsen.
InternasjonaltKommunismeØkonomiske systemer
Bård Larsen

Gulag og erindring

Bård Larsen hos Minerva: ""Gulag: Det farfar ikke fortalte" er viktig på flere nivåer. En ting er de faktiske historiske forholdene, som er forbløffende nok. Også overgrepenes arkitekter og medløpere er dypt fascinerende materiale, i all sin menneskelige kompleksitet. Man kan bli misantrop av mindre."
Totalitære og autoritære regimerKommunisme
Bård Larsen

Den vanskelige løsrivelsen

Eirik Wig Sundvalls bok kan bli et standardverk om Arbeiderpartiets ideologiske rivninger i spennet mellom kommunisme og sosialdemokrati. Bård Larsen på Minervanett.no.
IdeerNorsk politikkSosialisme og sosialdemokratiKommunisme
Torstein Ulserød

Samarbeid med Norges heteste kommunist

"I dekningen av Rødts forhandlinger med byrådspartiene i Oslo fremstilles det typisk som om vi her har å gjøre med et parti som bare kjemper enda litt hardere for mer penger til velferd enn de andre venstreside-partiene," skriver Torstein Ulserød i Aftenposten.
Norsk politikkKommunisme
Bård Larsen

Liberalt demokrati i kommunistisk tapning?

"På kommunistspråket er begrepet ”folket” et trylleformular, hvor folkevilje, arbeiderklasse og stat fremstilles som synonymer etter en sosialistisk revolusjon", skriver Bård Larsen på Nordnorskdebatt.no:
DemokratiKommunisme
Bård Larsen

Problematisk konstellasjon

"Er Mao en figur man skal humre over? Og hvorfor tar så mange så lett på totalitære innslag langt ute på venstresiden?" Historiker i Civita, Bård Larsen på nordnorskdebatt.no:
Norsk politikkTotalitære og autoritære regimerKommunisme
Bård Larsen

Osvald-monumentet: Braanens bekvemmelige misforståelser

"De unge og idealistiske sabotørene som mest av alt ønsket handlekraft, har nærmest blitt desimert av et forskjønnende ettermæle fra en mann som sto langt fra tanken om et fritt, selvstendig og demokratisk Norge. Osvald-monumentet er ikke bare et norsk minnesmerke, men også forlengelsen av en evigvarende kamp om historien," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
Politikk og samfunnKommunismeKultur
Paul Joakim Sandøy

Osvald-monumentet: Umulig å diskutere

"Debatten om Osvald-monumentet viser hvor vanskelig det er å diskutere med vidt forskjellige premisser og forståelser lagt til grunn," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva.
Totalitære og autoritære regimerKommunismeKultur
Bård Larsen

Skivebom om Osvald-monumentet

"Det er neppe veldig kontroversielt å hevde at datidens kommunister ikke var særlig åpne for pluralisme og frihet - enn si nasjonal suverenitet. På den annen side blir det helt urimelig å hefte Stalin ved alle som var del av Osvald-gruppens aktiviteter. Derfor burde både det propagandistiske uttrykket og inskripsjonen fra Sunde vært utelatt," skriver Bård Larsen i Dagsavisen.
Totalitære og autoritære regimerKommunismeKultur
Bård Larsen

Borgersrud blander kortene – igjen

"Borgersrud klarer heller ikke denne gang å dy seg fra å trekke paralleller mellom antikommunisme og nazisme. Han kjenner igjen «nazistenes propagandaspøkelse om at «jødebolsjevismen» skulle innføres i Norge». Men man må altså ikke være brun for å betrakte stalinismen som totalitær," skriver Bård Larsen i VG.
Totalitære og autoritære regimerKommunismeKultur
Bård Larsen

Osvald-monumentet: Borgersruds pussige kritikk

"Lars Borgersrud mener tilsynelatende at min kritikk av minnesmerket til Osvald-gruppen er i god McCarthy-ånd. Det er ord til å bli usikker på," skriver Bård Larsen i VG.
Totalitære og autoritære regimerKommunismeKultur