Kommunisme

Marx, Marxisme

Marxisme

Marxisme er en filosofisk og økonomisk teori eller sett av teorier som ble utviklet av Karl Marx og til dels Friedrich Engels, og som deretter er videreutviklet i mange ulike retninger.
IdeerAndre ideologierKommunisme
Lars Peder Nordbakken

Karl Marx 200 år: Profeten som umyndiggjorde dem han ville befri

«Karl Marx var ikke bare en profet som umyndiggjorde dem han ville befri. Han var også en av historiens største fiender av det åpne, liberale samfunnet.» Lars Peder Nordbakken hos Minerva.
Ideer
Bård Larsen

IDEALISTENE – Venstresidens reise i det autoritære

Hvorfor har så mange venstreradikale pleiet en slik lidenskap for det illiberale? Hvorfor slet de, i sin iver etter å bygge en ny virkelighet, med autoritære tilbøyeligheter? Og hvorfor var mange av dem uttalte fiender av det liberale demokratiet de har så stor glede og nytte av selv? I denne boken forsøker forfatter og historiker Bård Larsen å besvare disse spørsmålene.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterKommunisme
Bård Larsen

Da Lenin kapret den russiske revolusjonen

«Oktober 1917 oppfattes som kimen til prosessen som la grunnlaget for internasjonal arbeiderkamp og faglige rettigheter i årene som skulle komme. Der Lenin førte lyset og håpet inn i historien, kom Stalin til å forgifte det hele.» Langt på vei har denne romantiserende fortellingen om Lenin og bolsjevikene festet seg hos folk flest. I dette essayet forteller Bård Larsen, historiker i Civita, om den russiske revolusjonen.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerKommunisme

Hva er kommunisme?

Kommunisme Lenin

Kommunisme (nydanning av latin communis, «felles») er i sin moderne form en politisk ideologi utledet av Karl Marx’ teorier og institusjonalisert gjennom Vladimir Iljitsj Lenin under den andre fasen av den russiske revolusjonen (1917).

Målet for kommunister er en samfunnsform hvor likhetfrihet og brorskap råder, hvor arbeiderklassen har overtatt produksjonsmidlene, og hvor eiendomsretten er avskaffet. Som endemål ser kommunister for seg et samfunn hvor statsmakt og lover er overflødige, da mennesket har funnet tilbake til naturtilstandens harmoni.

Siden kommunismen i praksis var den mest blodige ideologien i det forrige århundre, har kollisjonen mellom teori og virkelighet vært gjenstand for mye debatt og forskning. For eksempel ble frie fagforeninger umiddelbart forbudt og fagligpolitisk opposisjonelle forfulgt eller drept i alle land som innførte en sosialistisk statsform.

Mer innen Kommunisme

Sovjet Russland kommunisme
Bård Larsen

Det røde vrakgodset: Russland er en forlengelse av Sovjetunionens kriminelle system.

Et av våre tids største paradokser er at Vladimir Putin begynte karrieren sin som portvokter for det sovjetiske kommunistpartiet, og endte opp som diktator i en stat hvis ideologi er å finne på den andre ytterkanten. Putin og den russiske makteliten ligger nært opptil vår tids fascisme. 
InternasjonaltNazisme og fascismeKommunisme
Putin and Macron meeting with a large table.jpg - Wikimedia Commons
Lars Fr. H. Svendsen

Vladimir Pinocchio

Putin-regimet legemliggjør hva filosofen Hannah Arendt omtalte som den moderne, politiske løgnaktigheten. Det dreier seg ikke om å tildekke virkeligheten, men om å ødelegge virkeligheten slik at den ikke kan konfrontere løgnen.
Totalitære og autoritære regimerKommunisme
Angela Davis
Bård Larsen

Hvorfor omtales venstretotalitarisme så velvillig i den liberale offentligheten?

Det er synd at Angela Davis’ årelange støtte til brutale kommunistregimer ikke ble nevnt da hun gjestet Melafestivalen denne uken. De som har gått i ærend for det autoritære, skal tåle å bli belyst.
Andre ideologierKommunisme
Eirik Løkke

Putins krig mot Ukraina og Vesten

Årsaken til at Ukraina er under angrep fra Russland, er ikke at Putin frykter NATO, men at han frykter demokratiet. I så måte er skjebnen til Ukraina uløselig knyttet til demokratiets fremtid i Europa.
DemokratiKommunisme
Revolusjon Rødt
Bård Larsen

De velvillige

Unnfallenheten for Rødts idégrunnlag bidrar til en svekkelse av vår demokratiske beredskap.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKommunisme
Gard Løken Frøvoll

Kommunisme uten støtte

Få av Rødts velgere er ideologiske kommunister. De er bare misfornøyde med det etablerte. 
IdeerDemokrati og rettigheterKommunisme
Bård Larsen

Rødt sier det selv: Revolusjon!

Rødt er selverklærte revolusjonære – nevnt 14 ganger i inneværende prinsipprogram – noe som for Rødt er selve bunnplanken i det å skille seg ut i den norske, venstreradikale faunaen.
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Bård Larsen

Rødt og revolusjon i et liberalt demokrati

"Sett i lys av dette er det forbløffende naivt at mange på venstresiden er så raske med å «tilgi» Rødt og ønske dem velkommen inn i varmen. Det skulle altså gå syv år fra å erklære statskupp til å bli helt vanlige venstresosialdemokrater. Dette mens Vårt Land altså mener at Rødt er et mer normalt parti enn Frp"
DemokratiDemokrati og rettigheterKommunisme
Bård Larsen

Ja, Rødt er bedre enn nazismen

"I sum er Rødt et dypt problematisk parti, men det er problematisk helt uten Hitler", skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierNazisme og fascismeKommunisme
Aslak Versto Storsletten

Slik vil Rødt bruke opp fellesskapets penger

Rødt har begynt å skjønne at luftige, naive visjoner ikke samler en bred velgermasse. Nå skal partiet vedta et mer «realistisk program», men mellom linjene skimtes fortsatt det kommunistiske spøkelse, skriver Aslak Versto Storsletten.
Offentlig eierskapNorsk politikkKommunisme
Bård Larsen

Rødt skandaliserer seg selv

Hvis man har innsett at kommunismen er en katastrofe, er minstekravet egentlig å slutte å være kommunister. Bård Larsen i Minerva.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

En annen bøtteballett

Min kritikk av Rødt handler ikke om hva Rødt mener om ulikhet, privatisering eller klassesamfunnet. Det hører til i en helt ordinær politisk diskurs i et liberalt demokrati. Det jeg advarer mot er kommunisme som foreldet, forfeilet og menneskefiendtlig tankegods. Altså kommunisme som «en annen bøtteballett» enn den øvrige venstresiden. Bård Larsen i Vårt Land.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

En urovekkende tid

Det er ikke proletariatets diktatur vi skal bekymre oss for, ikke generaler til hest heller. Trusselen fra Rødt er mer subtil enn som så. Bård Larsen i Vårt Land.
DemokratiNorsk politikkAndre ideologierKommunisme
Bård Larsen

Det er snodig at et sekterisk parti med et kommunistisk, planøkonomisk program seiler frem på meningsmålingene

Rødt går solid frem på meningsmålingene. Antagelig forstår mange av de som støtter partiet at den autoritære partilinja ville være dårlig nytt hvis den noensinne skulle veksles inn i realiteter.
Norsk politikkAndre ideologierKommunisme
Dag Ekelberg

Klassekampens tøv om motiver

IdeerAndre ideologierKommunisme
Kristin Clemet

Oppgjør med fortiden

SkolepolitikkKommunismeUtdanning og forskning