Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Strømkabler, fjellet, Rauland
Mats Kirkebirkeland

Risiko i Statkraft

Statkraft og selskapets tradere tjener milliarder. Men er det en risiko for at oppsiden er privatisert, mens nedsiden er sosialisert?
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Suksessoppskriften som blir misforstått

Politikere fra Rødt sminker historien for å selge inn sine reaksjonære forestillinger.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Statsaktivisme på nye veier

Hvor mye de nye statlige engasjementene og selskapene skal koste, er høyst uklart. Det kan bli kostbart for norske skattebetalere, samtidig som det kanskje ikke gir noen reell gevinst i form av arbeidsplasser og verdiskaping – slik som fort skjer når bedrifter ikke trenger å bestå markedets seleksjonsprosess.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Kristin Clemet

God klimapolitikk krever ikke mer statlig eierskap

Staten har mange virkemidler for å påvirke næringslivet, og ingen har noe imot at de har en «retning». Men store, selektive subsidietiltak og nye statlige selskaper er ikke veien å gå.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Venstresidens misvisende historiefortelling

Politikere og andre med tilhørighet på norsk venstreside viser ofte til etableringen av Statoil og statens engasjement i petroleumsindustrien som et argument for at nye statlige selskaper er en fornuftig strategi for fremtiden. Dette notatet sikter mot å vise hvorfor dette er en misvisende sammenligning.
Offentlig eierskapInnovasjon og entreprenørskapDen nordiske modellenNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

På grunn av riktig poIitikk

Politikere med visjoner om å skape industri og arbeidsplasser har ofte feilet. Sosialdemokraten Helmut Schmidt mente politikere med visjoner burde gå til lege. Gro Harlem Brundtland er utdannet lege. Hun hevdet at ansvaret for resultatene måtte være reelle, og at staten ikke måtte drive med selektive støttetiltak.
Økonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto StorslettenKristin Clemet

Staten og næringslivet

Venstresiden går nå mye lenger i å ville føre en politikk der politikerne satser fellesskapets penger på å etablere, kjøpe opp og eie bedrifter. Det viser forslagene som partienes landsmøter skal ta stilling til i vår, skriver Kristin Clemet og Aslak Versto Storsletten.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Statkraft er som skapt for børsen

"Alle de borgerlige partiene åpner i sine programutkast for å redusere det statlige eierskapet. Partiene bør følge Venstres eksempel ved å gå konkret inn for en børsnotering av Statkraft, slik at selskapet kan bli et enda større lokomotiv i det grønne skiftet."
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Rødgrønn gambling med næringslivet

"Vi kan risikere en svært uheldig feilfordeling av ressurser, for eksempel ved at viktig kompetanse og kapital blir bundet opp i ulønnsom og lite fremtidsrettet industri."
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.
Aslak Versto Storsletten

Lite pragmatisk fra Senterpartiet

Når Pollestad gir uttrykk for at han vil øke eierandelen i Yara med det formål å sikre større grad av nasjonal styring og kontroll, fremstår det som blindet ideologi, skriver Aslak Versto Storsletten i Finansavisen.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Staten bør forbli passiv i sitt eierskap

Hvis man er oppriktig bekymret for utviklingen i Equinor, bør en heller foreslå noe som vil styrke denne markedsmekanismen. Aslak Versto Storsletten i Dagbladet.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

La Equinor fortsatt være en kjempe

Detaljstyring av Equinor vil ikke løse verdens klimaproblem – det vil bare ødelegge vårt mest vellykkede selskap. Aslak Versto Storsletten i Dagbladet.
Offentlig eierskapKlima og miljøNæringspolitikk
grunnrente olje
Mats Kirkebirkeland

Tidenes dyreste ansettelse IV

Mediene har vært for ensidig opptatt av klima og miljø i dekningen av Norges største selskap, skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Offentlig eierskapKlima og miljøNæringspolitikk

Hva skal vi med det statlige eierskapet?

Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Selg Flytoget

Endrede rammebetingelser gjør altså at man sterkt bør vurdere et salg av Flytoget i nærmeste fremtid. Dette tror jeg regjeringen vet. Men det kan tenkes at den ikke er modig nok til å foreslå noe som helt sikkert vil møte motbør.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
28 nov
torsdag 28 november 2019 kl. 00:00

Hva skal vi med det statlige eierskapet?

Se live stream fra møtet her!
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Aslak Versto Storsletten

Vy og Posten bør på børs

Posten og Vy fremstår som to klare eksempler på hvor det vil være fornuftig – både for fellesskapet og selskapene selv – med delprivatisering, skriver Aslak Versto Storsletten i DN.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Vy tog og Posten lastebil
Aslak Versto Storsletten

Et mindre og bedre statlig eierskap

Dette notatet diskuterer noen generelle fordeler ved statlig nedsalg, og gir eksempler på bedrifter der endret eierstruktur kan være gunstig for både samfunnet og selskapene selv.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud BekkelundEirik Løkke

Bør staten eie bedrifter?

Hva er fordelene og ulempene med statlig eierskap? Bør det stilles andre krav enn rent kommersielle til statlig eide selskaper? Og hvordan bør politikerne forholde seg til statens eierskap i næringslivet?
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Vyer for statlig eierskap

"Alt oppstyret om saken illustrerer nok en gang hvor vanskelig det er for enkelte politikere, og mange kommentatorer, å forholde seg til de prinsippene stortingsflertall har blitt enige om." Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Haakon Riekeles

Selg Equinor, ikke oljefondets energiaksjer

Rådet kan rette opp i problemer de borgerlige pleide å være opptatt av, men nå synes å ha glemt. Haakon Riekeles i Aftenposten.
Offentlig eierskapKlima og miljøNæringspolitikk

Privatisering

Privatisering innebærer å gjøre noe privat som tidligere var offentlig. På økonomiområdet betyr privatisering av en offentlig oppgave at man overfører eierskap, finansiering og drift til en eller flere private aktører.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Mats Kirkebirkeland

Splitt Statoil i to

«Statoil bør splittes i to selskaper, ett internasjonalt og ett nasjonalt, og staten bør selge seg ned i den internasjonale delen», skriver Mats Kirkebirkeland
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

«Kraft-arvesølvet» fortjener bedre enn kommunalt eierskap

Når man velger å ta Hafslund av børs, øker dette risikoen for en dårligere eierstyring. Mats A. Kirkebirkeland i Dagbladet.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
grunnrente olje
Mats Kirkebirkeland

Tidenes dyreste ansettelse III

Staten og samfunnet blir snytt for betydelige inntekter når norsk sokkel blir brukt som en melkeku og panteobjekt for Statoils utenlandske imperiebygging. Mats Kirkebirkeland i nettavisen Minerva.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Arbeiderpartiet har ikke lært av Aker-fadesen

"Konsekvensene av den rødgrønne regjeringens aksjekjøp i Aker viser kostnadene og de prinsipielt problematiske sidene av en aktiv statlig eierskapspolitikk. Men partiet har fortsatt ikke lært," skriver Mats Kirkebirkeland.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Tidenes dyreste ansettelse II

"Staten kan aldri bli en god kapitalist, og bør selge seg ut av Statoils utenlandske virksomhet," skriver Mats Kirkebirkeland.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Politikerne må skille butikk og politikk

"De siste årenes krumspring i Statkraft illustrerer hvorfor rikspolitikerne bør holdes på armlengdes avstand fra styringen av de statseide selskapene – og aller helst selge seg ut," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Statens eierskap i Statkraft har bare symbolsk verdi

"Private aktører bør kunne eie kraftrettigheter, på samme måte som private aktører forvalter petroleumsressursene på norsk sokkel. Dette vil gi en bedre ressursforvaltning, samtidig som fellesskapets andel av verdiene sikres mer effektivt gjennom en økt grunnrenteskatt." Mats A. Kirkebirkeland i Dagbladet.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Privatiser Statoil og Statkraft

"Staten kan aldri bli en god eier i bedrifter som har profitt som hovedformål - uavhengig av hvem som sitter i regjering," skriver Mats Kirkebirkeland i Finansavisen.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Kulturlivet må på børs

 Det er på tide at næringslivstopper og moderne sosialdemokrater tar ansvar for å forklare Jan Kjærstad og Martin Kolberg at ikke alt var bedre før. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
IdeerLiberalisme
Jan Erik GrindheimTorstein Ulserød

Misforstår statens eierrolle

Statens legitimitet som eier undergraves av kontrollkomiteens aktivisme, av ivrige statsråder og av mikrofonstativmedier. Torstein Ulserød og Jan Erik Grindheim i Dagens Næringsliv.
Institusjoner og forvaltningOffentlig eierskap
Lars Kolbeinstveit

Statlig eierskap: Mellom fornuft og pragmatikk

"Statleg eigarskap kan fungera godt, men å tenkja økonomisk langsiktig kan ha ein politisk pris. Det er ein myte at det er ein aktiv stat som har sikra eit godt næringsliv i Noreg. Rett nok er det statslege eigarskapet stort, men det er berre mogleg fordi staten er pragmatisk og fører ein politikk der forretningsmessig logikk er leiande prinsipp," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dag og tid.
Offentlig eierskapNæringspolitikk

Staten som kapitalist

I løpet av de siste 30 år har den norske staten blitt en av verdens største kapitalister. Hvordan håndterer staten sitt omfattende eierskap? Hvor går grensene mellom politikk og forretningsmessig logikk? Når er det viktig og riktig at staten er eier, og hvilken rolle skal eierskapet ha på lang sikt – for en rik stat i et høykostland? Se video eller hør podcast fra frokostmøtet her!
Offentlig eierskapØkonomi og velferdNæringspolitikk