Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Aslak Versto Storsletten

Det offentlige klarer ikke la være å sløse penger.

Subsidiekulturen fører gang på gang til økte kostnader på offentlige prosjekter. Det grønne skiftet er et godt eksempel.
Økonomisk politikk
Lars Peder Nordbakken

Flere spørsmål gjenstår om SVs økonomiske sosialisme

SV må regne med at det stilles berettigede spørsmål om hva «en passelig blanding mellom statlig og privat drift» egentlig betyr».
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Eirik Løkke

Økonomi og politikk med Espen Henriksen

Hvor viktig er den økonomiske politikken for velstandsutviklingen? Og hvordan bør en fornuftig økonomisk politikk utformes?
Økonomisk politikk
Jonas Gahr Støre og regjeringen
Steinar Juel

Noe annet på budsjettet må prioriteres ned

Greier ikke regjeringen og Stortinget å prioritere, blir det inflasjonen og renten som gjør prioriteringsjobben.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Jon Nicolaisen

Handlingsregelens eksamen

Våre myndigheter står foran en krevende oppgave: å stramme inn bruken av oljepenger over statsbudsjettet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Støre, Stoltenberg, Wall Street og økonomisk politikk
Steinar JuelJon Nicolaisen

Inflasjon, renter og økonomisk politikk

Dette notatet ser på utsiktene for inflasjon og renter i verden og i Norge de nærmeste årene, på risikobildet og den økonomiske politikken frem mot 2025.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Stortingssalen
Sondre Hansmark

Fingrene unna rentefatet

Vi bør frykte Stortinget mer enn vi frykter Stoltenberg. Politikerne må holde godt på pengepungen og la pengepolitikken virke.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Lønnsstøtteordningen: Mikrotankegang i makropolitikken

Vedtaket av lønnsstøtteordningen er et eksempel på hvordan mikromanagement i den økonomiske politikken gjør at en mister totaliteten av syne.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Jon Nicolaisen

Stagflasjon i pandemiens tid

Vi må trolig lære oss å leve med pandemien som et vedvarende fenomen. Det gir lavere vekstkraft. Knapphet på varer og energi vil gjenta seg. Løsningen er ikke å bruke enda mer oljepenger. Da risikerer vi en større renteøkning for vanlige folk.
Norsk politikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Folkeopplysning fra innsiden av den norske modellen

Boken "Nasjonaløkonomi - en guide til økonomisk politikk" av Stein Reegård formidler på en komprimert, enkel og oversiktlig måte viktige sammenhenger i norsk økonomi.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
penger kontant

Pengepolitikk

Pengepolitikken er et sentralt virkemiddel for å styre aktiviteten og inflasjonen i økonomien.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

Vi kommer ikke utenom hardere prioriteringer

Selv borgerlige politikere trenger en stat med høye inntekter. Lars Kolbeinstveit i Bergens Tidene.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikk
Steinar Juel

Derfor viker Rødt unna å snakke om hva sosialisme er i praksis

"Det er to nærliggende forklaringer på hvorfor Rødt viker unna å snakke om hva sosialisme er i praksis: De vet ikke selv, noe sitatet over kan tyde på. Eller de vil ikke skremme bort velgere som sympatiserer med noen av de konkrete sakene de flagger i Stortinget."
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokratiKommunisme

Økonomi

Helt siden mennesker begynte å produsere varer utover det de behøvde til eget forbruk, har det eksistert en form for økonomi. Frem til den industrielle revolusjon var imidlertid økonomibegrepet nærmest synonymt med handel, og noe overordnet teoretisk rammeverk fantes ikke.
Økonomi og velferd

Finanspolitikk

Finanspolitikken vil vanligvis prøve å kombinere mål om langsiktig balanse og bærekraft i de offentlige finansene, og mål om å bidra til en stabil utvikling i økonomien på kort sikt.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Haakon RiekelesSteinar Juel

Tre prosent er ikke ansvarlig

Regjeringens forslag om å senke handlingsregelen til tre prosent i tråd med den lavere forventede realavkastningen er nødvendig. Samtidig er det minst tre grunner til at dette i seg selv ikke gir en ansvarlig politikk. Steinar Juel og Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Haakon RiekelesSteinar Juel

Nr. 5 2017: En bedre handlingsregel

Å justere handlingsregelen er nødvendig for å sikre en ansvarlig finanspolitikk, men det er ikke tilstrekkelig. Ansvarlig finanspolitikk handler om mer enn bruken av oljepenger. I dette notatet foreslåes det flere tiltak for en fremtidig ansvarlig finanspolitikk.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Bedriftsledelse og økonomisk politikk

Det er ikke underlig at Trump beundrer Putin. Den russiske presidenten har den direkte kontrollen med økonomien Trump ikke har, men som han var vant til i sitt forretningsimperium. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkInternasjonaltUSA
Haakon RiekelesSteinar Juel

Regjeringer skaper ikke jobber

NRK slo stort opp at sysselsettingen økte mye sterkere under den rødgrønne regjeringen enn den nåværende. Men en regjeringen kan ikke ta æren for et positivt oljeprissjokk, like lite som en annen bør få skylden når oljeprisen halveres. Steinar Juel og Haakon Riekeles på Minervanett.no.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Lars Kolbeinstveit

Wickholm bør svare, ikke vri på sitater

Truls Wickholm (Ap) løper fortsatt rundt naken uten Høyres klær. Lars Gauden-Kolbeinstveit i DN.
Økonomisk politikk
Haakon RiekelesSteinar Juel

Ikke bare en dump i veien

Det er for lettvint når opposisjonen på Stortinget sier at de store pengene sløses bort på skattelettelser. Steinar Juel og Haakon Riekeles i Bergens Tidene.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Villeman Vinje

Et blått budsjett

"To budsjetter med lik oljepengebruk kan ha forskjellig pressvirkning på økonomien. Det er fordi budsjettpenger virker ulikt på økonomien, avhengig av hva som er prioritert," skriver Villeman Vinje i Aftenposten. "Det er lov å håpe at budsjettet for 2014 blir det første skrittet på veien tilbake til handlingsregelens opprinnelige intensjon."
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Eirik Løkke

Spørsmål sjelden stilt

"Utfordringene som beskrives i perspektivmeldingen løses dessverre ikke av ”kutt i byråkratiet”. Regjeringen på sin side er uvillig til å diskutere høyere skatt. Nettopp derfor trenger debatten journalister som evner å gjøre langsiktige utfordringer relevante i valgkampen. Så vidt jeg kan bedømme er dette nesten totalt fraværende i valget," skriver Eirik Løkke i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Økonomi: Stram igjen, Jens

"Finanskrisen åpnet en mulighet til å bruke mer penger. Det kan være riktig å drive motkonjunkturpolitikk, men det er ikke likegyldig hva man bruker penger på. De rødgrønne, men også resten av Stortinget som støttet opp om pengebruken, kan kritiseres for å ha vært mer opptatt av kortsiktige tiltak fremfor tiltak som kunne sikret langsiktigheten og bærekraften i økonomien," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i BT.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Kristin Clemet

Finansavisens omtrentligheter

"Finansavisens Ole Asbjørn Ness omtaler ofte Civita og meg negativt. En av omtalene sto å lese 10.5. Bakgrunnen er beregninger SSB har foretatt. Ness’ påstand er at vi ikke har forstått disse og derfor gjengir SSB feil, og at sannheten er helt motsatt. Men det er den ikke," skriver Kristin Clemet i Finansavisen. Clemet svarer også om debatten om Regjeringens handlingsrom.
Økonomi og velferdInnvandring og integreringFinanspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Mennesker og milliarder

"Man trenger ikke reise langt for å oppdage at det er de politikerne som ikke har vært opptatt av budsjettbalanse som er de virkelige kynikerne. Min kronikk var blant annet en kritikk av en politisk kultur hvor det å være kritisk til økte offentlige utgifter blir oppfattet som ensbetydende med å være kjedelig, kald eller kynisk," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i et svar til bystyrerepresentant Odd E. Rambøl i BT.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft

Handlingsregelen – en del av skaperverket?

"Det arbeidet FrP nå gjør for å revidere sin egen økonomiske politikk og, slik de selv ser det, "avsløre mytene rundt ansvarlig pengebruk", vil både føre til mer og mer reell debatt - og til at det blir lettere for de borgerlige partiene å bli enige, den dagen de eventuelt skal forhandle om en ny regjerings politikk." Les hele innlegget på Kristin Clemets blogg.
Økonomi og velferd

Handlingsregelen – mantra eller mening?

"Fremskrittspartiets forslag til ny handlingsregel inneholder i hvert fall to positive elementer for dem som er opptatt av å forsvare handlingsregelen: FrP erkjenner at det er grenser for hvor mye penger som kan brukes. Og FrP vil gjerne prioritere investeringer som styrker vekstevnen i norsk økonomi, herunder de formålene som handlingsregelen var ment å ivareta," skriver Kristin Clemet.
Økonomi og velferd