Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
23 nov
torsdag 23 november 2023 kl. 15:30

EU-kommissær Paolo Gentiloni om Europas økonomiske fremtid

Velkommen til Civitamøte med EU-kommissær og tidligere italiensk statsminister Paolo Gentiloni.
Økonomi og velferdEU og EØS
Ukraina
Mats Kirkebirkeland

Med vestlig støtte vil den ukrainske krigsøkonomien seire over den russiske

Mens Ukraina er inne i sitt andre år med krigsøkonomi, har Kreml fremdeles ikke omdannet det russiske samfunnet til en krigsøkonomi. Men det betyr ikke nødvendigvis at Russland har en fordel.
Økonomi og velferdØkonomiske systemerForsvar og sikkerhet
Røyk og eksplosjon, krig og terror
Mats Kirkebirkeland

Krigsøkonomien i praksis

Krigsøkonomi er egentlig en form for planøkonomi, men det betyr ikke at i en krigsøkonomi er markedsbaserte og liberale demokratier svakere enn i autoritære stater. Snarere tvert imot.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Norske kroner, hundrelapper, sedler, NOK, penger
Steinar Juel

Neppe stabil, lav inflasjon og lave renter igjen snarlig

Mye tilsier at vi vil oppleve høyere og mer variabel inflasjon fremover enn vi har gjort de siste 30 årene.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
sosialistisk økonomi
Lars Peder Nordbakken

SVs nysosialistiske økonomi er rik på illusjoner og sosialt sprengstoff.

Gode hensikter, men det blir for lettvint, SV.
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokratiØkonomi og velferdØkonomiske systemer
ideer innovasjon
Lars Peder Nordbakken

For lettvint om Mazzucato

Haugland og Myklebust dekker over økonomifagets mangfold, og forvirrer mer enn å klargjøre.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Hvordan skal politikere håndtere store reformprosesser?

Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferd
24 jan
tirsdag 24 januar 2023 kl. 08:00

Økonomisk styring i tider med uro og store omstillingsbehov

Hva kan gjøres for å bedre den finanspolitiske styringen og gjøre den mer forutsigbar? Meld deg på digital Civitafrokost tirsdag 24. januar.
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Strømnett og strømpriser
Steinar Juel

Strømstøtten bidrar til høyere rente

Generell strømstøtte, også til de av oss som ikke trenger den, fører til at mange får høyere renteutgifter.
Økonomi og velferd
De olympiske ringer
Eirik Løkke

De olympiske leker har utspilt sin rolle

For Norge og resten av verden bør det være mer enn nok å arrangere jevnlige verdensmesterskap som skaper idrettsglede uten å bikke over i økonomisk galskap. Hvorfor kan vi ikke være fornøyd med det?
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
Lommebok med norske sedler/penger
Kristin Clemet

It’s the economy, stupid!

Nå kan vi stå ved et vendepunkt, som fører til at folk igjen blir mer opptatt av egen økonomi. Da blir de antagelig også mer opptatt av hva skattepengene brukes til og om de brukes fornuftig.
Økonomisk politikkPolitikk og samfunnOffentlige utgifter
Steinar Juel

Når alle mener noe om hvem som bør bli sentralbanksjef

I debatten om ny sentralbanksjef gis det inntrykk av at Norges Bank svever som institusjon, uavhengig av politiske organer. Det gjør den ikke.
Institusjoner og forvaltningØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Økonomiske utsikter for 2022 og årene som kommer

Vil rentene stige, og vil inflasjonen feste seg? Hvordan påvirker pandemien den globale handelen, og hva har dette å si for den økonomiske utviklingen i Norge?
Økonomisk politikkØkonomi og velferd

Livepodcast: Er økonomifaget høyrevridd?

Økonomifaget beskyldes ofte for å være høyrevridd, ved å basere seg på modeller som vektlegger økonomisk motivasjon, markeder og rasjonalitet. Er beskyldningen riktig? Og i hvilken grad evner dagens økonomifag å systematisere og operasjonalisere kunnskap om økonomiske fenomener i den virkelige verden?
IdeerForskningØkonomi og velferdUtdanning og forskning

Ola Kvaløy om atferdsøkonomi og Daniel Kahneman

Hør podcast med professor ved Universitetet i Stavanger, Ola Kvaløy, om fremveksten av atferdsøkonomi og forskningen til pioneeren og forfatteren Daniel Kahneman.
IdeerØkonomi og velferd
Steinar Juel

Hva skjer med økonomien etter koronakrisen?

"Trekker perioden med begrensninger i bevegelsesfriheten ut, kan gjeninnhentingen komme til å gå langsommere, og større stimulanser må til etter at økonomien har gjenåpnet."
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Steinar Juel

Coronakrisen og økonomiske tiltak

Steinar Juel om hva som virker og hva som blir konsekvensene på kort og lang sikt. 
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Fremtidens økonomer trenger både hode og hjerte

«Mye tyder på at tiden da økonomifaget handlet om å lage modeller, analyser og regnestykker er forbi», skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomi og velferd
istockphoto.com Produktivitet

Insentiver

Insentiver er drivkrefter bak menneskelig handling. Dermed kan endring av insentiver føre til endringer i hvordan mennesker opptrer.
Økonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Undervurderer økonomer offentlig sektors bidrag til økonomien?

"Flere økonomer bør føle seg kallet til å gi bedre svar på de spørsmålene Mazzucato har reist, selv om det vil utfordre økonomifagets dominerende nyklassisisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Me må lytta meir – ikkje mindre – til økonomane

"Gløymer me økonomiske samanhengar, skadar me demokratiet si evne til å styra samfunnet. Då kan demokratiet missa legitimitet. Det gjer økonomiske tenkjemåtar viktige for demokratiet si funksjonsevne."
DemokratiDemokrati og rettigheterØkonomi og velferd
Steinar Juel

Verdiskapning her og der

Ulike næringer og ulike deler av landet er avhengig av hverandre for at vi tilsammen skal få høy verdiskapning og velstand. Steinar Juel i Nordlys.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
penger kontant

Pengepolitikk

Pengepolitikken er et sentralt virkemiddel for å styre aktiviteten og inflasjonen i økonomien.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Steinar Juel

Trumponomics er nødt til å mislykkes

"Min spådom er at Trumponomics ikke kommer til å bli en suksess. En periode kan politikken likevel tenkes å få bredere oppslutning", skriver Steinar Juel.
InternasjonaltUSAØkonomi og velferd
Marked med mat

Blandingsøkonomi

Blandingsøkonomi er et begrep som ikke lenger er særlig relevant, da alle moderne land har en økonomi som er dominert av private bedrifter i markedskonkurranse, samtidig som man på noen områder driver offentlig virksomhet utenom markedet.
Økonomisk politikkØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Reisen til Bretton Woods: En leseopplevelse av de sjeldne, men ingen veileder for vår tid.

"Jeg er like begeistret for bokens litterære kvaliteter, som jeg er kritisk til boken som økonomisk-politisk veileder i vår tid," skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerØkonomisk politikkØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Den inkluderende globaliseringsutfordringen

Norges frihandelspolitikk har vært avgjørende for landets velstandsutvikling.
HandelGlobaliseringNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Kjenner du en familie som vil skatte 60 prosent av inntekten sin?

«Hvis vi kun skal øke skattene for å finansiere fremtidens velferdsstat, må de settes så høyt at de vil skade økonomien i alvorlig grad. Skatteøkninger hjelper knapt – veksten i offentlige utgifter skal ned», skriver Lars Kolbeinstveit
Økonomisk politikkOffentlige utgifterFinanspolitikk
Steinar Juel

Reformer seiret over populisme

"Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til utviklingen i eurosonen, men det er et svært godt utgangspunkt at franske velgere sa ja til reformer og globalisme, og nei til populisme og nasjonalisme," skriver Steinar Juel.
InternasjonaltPolitikk og samfunnØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Modellkamp i SSB

Haakon Riekeles hos Minerva: En teorikamp i SSB kan gi dramatiske endringer i forutsetningene norsk politikk baserer seg på. De nye modellene er flotte i teorien, men i praksis bør vi fortsatt holde oss med gode, gamle, sosialdemokratiske MODAG.
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Useriøst av Svein Harald Øygard

Spania er ikke dårligere enn Norge i fotball når landslaget faller på rankingen - fra gullplass - mens Norge ligger stabilt. Øygard svartmaler norsk økonomi. Steinar Juel i DN.
Økonomi og velferd
Steinar Juel

Den lille forskjellen

Unge menn med god inntekt synes å bli mest optimistiske i gode tider, mens kvinner og eldre holder mer igjen. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd

Kinesisk økonomi; fra beundring til bekymring

Overgangen fra å være en fremvoksende til å bli en utviklet økonomi er krevende, og usikkerheten er stor om hvor godt Kina vil mestre den. Kinesisk økonomi vil måtte over i en ny fase, hvor veksten må komme fra egen kreativitet. Se video og hør podcast fra møtet her!
InternasjonaltGlobalisering
Lars Kolbeinstveit

Filosofi uten økonomisk innsikt

"Når Skirbekk er hard mot andre og snakker om akademisk kvalitet, og behovet for høye vitenskaplige krav og bredde i faglige perspektiver, bør han være minst like kravstor til seg selv. "Krise og medansvar" viser at Skirbekk ikke helt evner dette på alle områder, siden han ikke bryner seg nok på andre perspektiver på økonomi," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
IdeerKonservatismeØkonomiske systemer