Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
moske menn islam
Torkel Brekke

Er muslimske menn likestilte?

Muslimske menn i Norge kan komme i en bestemt type skvis mellom islamske familienormer og norske, individualistiske verdier.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
stat moral lov
Kristin Clemet

Vi trenger ikke en moraliserende stat

Moralsk kritikk bør primært formuleres av sivilsamfunnet. En moraliserende stat vil i verste fall undergrave respekten for statens viktigste oppgaver, som blant annet er å lage lover og regler.
NæringslivLikestilling og feminisme
Pekefinger mot en sittende mann
Kristin Clemet

Pekefinger-politikk fra Høyre

Er det borgerlig politikk å opprette en «svarteliste» for å henge ut private selskaper som ikke har gjort noe som helst ulovlig?
Likestilling og feminismeNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Klara Kloks samlivsråd og 8. mars

Er samlivsrådene fra Klara Klok preget av sin tid? Eller kunne de funnet plass i dagens 8. mars-paroler? Klara Klok hadde spalte i bladet "Alle Kvinner" etter krigen. Nå er noen av spaltene samlet i en ny bok.
Likestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Likestilling er viktig og lønnsomt

Hør ny podcastepisode med generalsekretær i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen, som mener at likestilling er lønnsomt, både for norske bedrifter og for næringsutvikling verden over. Pandemien har gått ut over kvinners situasjon, men i et lengre perspektiv går utviklingen i riktig retning for de landene som satser på kvinner.
Bistand og utviklingLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Identitetsgate

Vedtaket om gatenavn i Bergen skader likestillingen, både prinsipielt og i praksis. Vanlige folk kan gå lei. Debatten overlates til krefter som verken er særlig moderate eller liberale.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Mangfold synes ikke alltid utenpå

Mangfoldet synes ikke alltid utenpå. Folk som er like utenpå, kan representere et stort mangfold.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

«Nei, vi trenger en kvinne»

"Møtet kan sees i opptak på Civitas nettsider. Jeg mener og håper at det kan være av interesse uavhengig av kjønnet på paneldeltakerne!"
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Alle kvinner er ikke Ap-kvinner

Det de ikke forstår eller ikke vil forstå, er at det kan være ulike syn på hva som er best for kvinner, og at kvinner ikke alltid har de samme verdiene eller interessene som de har selv. Noe av poenget med kvinnefrigjøringen er å frigjøre kvinner fra et patriarkat der menn definerer hva som er i kvinners interesse. Da kan vi ikke spasere rett inn i en ny felle, der venstresidens kvinner får definere hva som er i alle kvinners interesse.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Norsk kvinnehistorie på én time

I denne podcastepisoden forteller journalist og forfatter Hege Duckert om modige og sterke kvinner som har brakt Norge frem til å bli et av verdens mest likestilte land.
Likestilling og feminismeDemokrati og rettigheter

8. mars spesial med Kjetil Rolness

Hvordan står det til med likestillingen i Norge? Har norske jenter like store muligheter som gutter? Og hvordan står til med likestillingen i resten av verden? Trenger vi fremdeles 8. mars, eller har kvinnedagen utviklet seg til å bli en kampdag for den radikale venstresiden? Episoden hører du her!
Likestilling og feminismeDemokrati og rettigheter

Hvor mye skal staten bestemme over familien?

Er det staten eller familiene som vet best hvilke valg som er best for barna? Er det likestilling eller barns beste som er det viktigste i familiepolitikken? Og er det fornuftig å legge til rette for at nordmenn får flere barn? Hør nye episode av vår podcast Liberal halvtime med Ida Lindtveit Røse.
VelferdsstatenLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Karrierekvinner i skvis

Norske karrierekvinner er i skvis, mellom mann, barn, arbeidsgiver og ambisjoner. Likestillingspolitikken har ikke vært en fordel for karrierekvinnene.
Likestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Permisjonsdebatten: – Fraværet av borgerlig familiepolitikk

Et liberalt samfunn godtar at familier velger både tradisjonelt og utradisjonelt. Lars Kolbeinstveit i VG.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Guttene sakker akterut i norsk skole

Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene? Se video fra frokostmøtet her!
Likestilling og feminismeSkolepolitikkUtdanning og forskning

Likestilling

Likestilling dreier seg om at alle mennesker skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller livssyn.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Kan det tenkes at Jon Helgheim fra Frp har et lite poeng?

"Ingen har så langt greid å gi en fullgod forklaring på hvorfor de mest likestilte landene i verden på viktige områder har det minst likestilte utdannings- og arbeidslivet", skriver Kristin Clemet.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Kvinner må også ta selvstendig ansvar

"En konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet", skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Iyad el-Baghdadi

Saudi-Arabias feminisme i krise

"Regimet har erklært krig mot likestillingsaktivister, satt ledende kvinnesaksaktivister i fengsel og truet de øvrige til taushet", skriver Iyad El-Baghdadi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
penger kontant
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjonen bør bli kortere for å finansiere selvstendig opptjeningsrett for fedre

Lars Kolbeinstveit hos Verdidebatt: Fedre bør få selvstendig opptjeningsrett. Men foreldrene må ordne opp selv og kutte i den totale permen. Reduseres den totale foreldrepermlengden litt får vi råd til å gi fedre fulle rettigheter.
ArbeidslivVelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
kvotering, likestilling

Kvotering

Kvotering innebærer å gi posisjoner eller stillinger til personer på bakgrunn av bestemte personlige forhold eller egenskaper, fremfor utelukkende eller hovedsakelig å se på relevant kompetanse
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Likestilling og ansvar

"Et mer liberalt syn på likestilling som ansvarliggjør individet, samt en konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet," skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

8. mars: Hvor blir det av mennene?

"Vi er stolte av at Norge er et av verdens mest likestilte land, men skal likestilling fremdeles være relevant fremover, kan ikke likestilling fortsette å være en «kvinnegreie»," skriver Mathilde Fasting.
Ideer

Menn har liten grunn til å frykte #metoo-kampanjen

"Det er vanskelig å overvurdere betydningen av det enorme fokuset på seksuell trakassering det siste halve året," skriver Eirik Løkkke.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

Kvinnesamling 1. mars: Intervju med Erna Solberg og paneldebatt

Torsdag 1. mars samlet Civitakvinnene og Ladies Only 200 kvinner til debatt og samtale. Her kan du se intervju med Erna Solberg og paneldebatt fra kvelden.
Demokrati og rettigheter

Se utdrag fra kvinnesamling 1. mars

Torsdag 1. mars samlet Civitakvinnene og Ladies Only 200 kvinner til debatt og samtale. Her kan du se et utdrag fra arrangementet.
Demokrati og rettigheter

Liberal halvtime: Har vi oppnådd full likestilling i Norge?

I anledning 8. mars diskuterer vi i denne utgaven av Liberal Halvtime likestilling med Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ Oslo.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

SV er i regjering

"Det er blitt for liten forskjell på venstresiden og høyresiden i likestillingspolitikken. Det er synd, for det er forskjeller, og den største taperen i mangelen på mangfold er likestillingen selv," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Mathilde Fasting

Karrierestopperen

"Pappaperm reduserer sjansen for at far får toppjobb. Den erkjennelsen bør påvirke hvordan vi tenker om mammaperm også," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Påstandene om at andre er egoistiske sitter løst – spesielt fra de som mener kvinner jobber for mye eller for lite.

"Enten er de egoistiske fordi de ikke vil bruke mer tid sammen med barna sine, eller så er de egoistiske fordi de ikke setter samfunnsøkonomien eller likestillingen først," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Likestilling og feminismeArbeid og sysselsetting

Feminisme

Feminisme er teorien om politisk, sosial og økonomisk likhet mellom kjønnene.
Politikk og samfunnAndre ideologierLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Likestilling i utdanning og arbeidsliv

"Privat sektor i Norge har et lavt antall kvinnelige toppledere. Det skyldes ikke at kvinner ikke tar de riktige utdanningene for å være kvalifiserte til topplederstillinger," skriver Mathilde Fasting.
Likestilling og feminismeArbeid og sysselsetting

Diskriminering

Diskriminering er, på et urimelig grunnlag, å behandle noen mennesker annerledes eller ugunstig i forhold til andre.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Likestilling er også kvinners ansvar

"Strukturargumentet kan virke mot sin hensikt hvis det blir for dominerende, for eksempel ved at det gis en særstilling i lovverket," skriver Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
Ideer