Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Pekefinger mot en sittende mann
Kristin Clemet

Pekefinger-politikk fra Høyre

Er det borgerlig politikk å opprette en «svarteliste» for å henge ut private selskaper som ikke har gjort noe som helst ulovlig?
Likestilling og feminismeNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Klara Kloks samlivsråd og 8. mars

Er samlivsrådene fra Klara Klok preget av sin tid? Eller kunne de funnet plass i dagens 8. mars-paroler? Klara Klok hadde spalte i bladet "Alle Kvinner" etter krigen. Nå er noen av spaltene samlet i en ny bok.
Likestilling og feminisme
Kristin Clemet

Kan det tenkes at Jon Helgheim fra Frp har et lite poeng?

"Ingen har så langt greid å gi en fullgod forklaring på hvorfor de mest likestilte landene i verden på viktige områder har det minst likestilte utdannings- og arbeidslivet", skriver Kristin Clemet.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Kvinner må også ta selvstendig ansvar

"En konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet", skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Iyad el-Baghdadi

Saudi-Arabias feminisme i krise

"Regimet har erklært krig mot likestillingsaktivister, satt ledende kvinnesaksaktivister i fengsel og truet de øvrige til taushet", skriver Iyad El-Baghdadi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
penger kontant
Lars Kolbeinstveit

Foreldrepermisjonen bør bli kortere for å finansiere selvstendig opptjeningsrett for fedre

Lars Kolbeinstveit hos Verdidebatt: Fedre bør få selvstendig opptjeningsrett. Men foreldrene må ordne opp selv og kutte i den totale permen. Reduseres den totale foreldrepermlengden litt får vi råd til å gi fedre fulle rettigheter.
ArbeidslivVelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
kvotering, likestilling

Kvotering

Kvotering innebærer å gi posisjoner eller stillinger til personer på bakgrunn av bestemte personlige forhold eller egenskaper, fremfor utelukkende eller hovedsakelig å se på relevant kompetanse
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Likestilling og ansvar

"Et mer liberalt syn på likestilling som ansvarliggjør individet, samt en konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet," skriver Lars Kolbeinstveit.
Uncategorized
Mathilde Fasting

8. mars: Hvor blir det av mennene?

"Vi er stolte av at Norge er et av verdens mest likestilte land, men skal likestilling fremdeles være relevant fremover, kan ikke likestilling fortsette å være en «kvinnegreie»," skriver Mathilde Fasting.
Ideer

Menn har liten grunn til å frykte #metoo-kampanjen

"Det er vanskelig å overvurdere betydningen av det enorme fokuset på seksuell trakassering det siste halve året," skriver Eirik Løkkke.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

Kvinnesamling 1. mars: Intervju med Erna Solberg og paneldebatt

Torsdag 1. mars samlet Civitakvinnene og Ladies Only 200 kvinner til debatt og samtale. Her kan du se intervju med Erna Solberg og paneldebatt fra kvelden.
Demokrati og rettigheter

Se utdrag fra kvinnesamling 1. mars

Torsdag 1. mars samlet Civitakvinnene og Ladies Only 200 kvinner til debatt og samtale. Her kan du se et utdrag fra arrangementet.
Demokrati og rettigheter

Liberal halvtime: Har vi oppnådd full likestilling i Norge?

I anledning 8. mars diskuterer vi i denne utgaven av Liberal Halvtime likestilling med Cathrine Linn Kristiansen, talsperson for Feministisk Initiativ Oslo.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

SV er i regjering

"Det er blitt for liten forskjell på venstresiden og høyresiden i likestillingspolitikken. Det er synd, for det er forskjeller, og den største taperen i mangelen på mangfold er likestillingen selv," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Mathilde Fasting

Karrierestopperen

"Pappaperm reduserer sjansen for at far får toppjobb. Den erkjennelsen bør påvirke hvordan vi tenker om mammaperm også," skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Påstandene om at andre er egoistiske sitter løst – spesielt fra de som mener kvinner jobber for mye eller for lite.

"Enten er de egoistiske fordi de ikke vil bruke mer tid sammen med barna sine, eller så er de egoistiske fordi de ikke setter samfunnsøkonomien eller likestillingen først," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized

Feminisme

Feminisme er teorien om politisk, sosial og økonomisk likhet mellom kjønnene.
Politikk og samfunnAndre ideologierLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Likestilling i utdanning og arbeidsliv

"Privat sektor i Norge har et lavt antall kvinnelige toppledere. Det skyldes ikke at kvinner ikke tar de riktige utdanningene for å være kvalifiserte til topplederstillinger," skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized

Diskriminering

Diskriminering er, på et urimelig grunnlag, å behandle noen mennesker annerledes eller ugunstig i forhold til andre.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Likestilling er også kvinners ansvar

"Strukturargumentet kan virke mot sin hensikt hvis det blir for dominerende, for eksempel ved at det gis en særstilling i lovverket," skriver Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
Ideer
Øyvind Eggen

Veier ut av fattigdom

"Det er ingen lovmessighet i at likestilling skaper vekst eller reduserer fattigdom overalt. Langt mindre at det er den mest effektive strategi," skriver Øyvind Eggen i DN.
Økonomi
Mathilde Fasting

Blåstrømpenes 8. mars

De nye kvinnekampsakene handler om hvordan vi skal komme videre i et samfunn som har full likestilling på papiret, gode velferdsordningene for familier, men som på mange områder likevel ikke kan sies å være likestilt. Mathilde Fasting i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter

Hva har blåstrømpene egentlig bidratt med?

Hvordan var det å være borgerlig kvinnesakskvinne før i tiden? Fortjener de noe av æren for dagens likestilling mellom kvinner og menn? Hva var de viktige sakene før, og hva blir de viktige sakene nå? Hvor gikk de politiske skillelinjene den gangen, og hvor går de nå? Se video fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheter
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Faglig snevert om likestilling

Jeg har nok «et horn i sida til Sunniva Ørstavik». Men vår kritikk er først og fremst prinsipiell og fortjener bedre svar fra faglig hold. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Ideer
Mathilde Fasting

Kvinner, ikke klag, ta tak i deltiden

Partene i arbeidslivet har ikke gjort jobben sin. Kvinner som arbeider i sektoren, og som år etter år oppgir at de arbeider ufrivillig deltid, får enten akseptere at det er slik, eller så får de engasjere seg gjennom sine fagforeninger eller på sin arbeidsplass, og bidra til endring. Mathilde Fasting i Dagbladet Meninger.
Uncategorized
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Solveig Horne gjør det radikale feminister ikke klarer

Barne- og likestillingsministeren vil frata Likestillingsombudet rollen som lovhåndhever. De som har grunn til å være mest fornøyd er, ironisk nok, venstresidens feminister. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Utopiske ideer om likestilling

Høyresidens feminister har sluttet å bry seg om realiteter. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
Uncategorized

Hvem skal bestemme – staten eller familien?

Hva slags familie- og likestillingspolitikk får vi etter 2017? Civita inviterte til frokostmøte onsdag 28. september i samarbeid med KrFs programkomité. Se video og hør podcast fra frokostmøtet her!
Uncategorized
Mathilde Fasting

Likestillings­politikken gagner ikke karrierekvinner

Kvinner velger, ifølge forskningen, trygghet fremfor karriere. Mathilde Fasting i Dagbladet.
Uncategorized
Kristin Clemet

Kvinner som engasjerer seg

Det er mange kvinner i toppen av norsk politikk, men det er, relativt sett, få kvinner som deltar i samfunnsdebatten. Hvorfor er det slik?
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Ensporet likestillingskritikk av Telenor

"Kritikken mot Telenor-ledelsen er likestillingskritikk på autopilot." Torstein Ulserød på minervanett.no:
Demokrati og rettigheter
Heidi Nordby LundeMathilde Fasting

En likestilling for vår tid

"Likestillingsmeldingen understreker at likestilling er en samfunnsverdi. Meldingen fortjener en mer konstruktiv og grundig debatt enn det som vanligvis tilfelle i likestillingsdebattens skyttergraver." Mathilde Fasting og Heidi Nordby Lunde på VG Nett:
Uncategorized
Kristin Clemet

Er det dette de vil ha?

"Norsk likestillingsbistand virker donororientert, dvs. utformet på våre og ikke mottakerlandenes premisser. Vet vi at kvinnene (og mennene) i mottakerlandene etterspør «den norske likestillingsmodellen»?" Kristin Clemet skriver i Bistandsaktuelt.
Økonomi
Mathilde Fasting

Kvoterte kvinner

"De forventede ringvirkningene av styrekvoteringsloven har uteblitt, viser en ny bok. Næringslivet selv må komme mer aktivt på banen dersom kjønnsbalansen skal bli bedre." Mathilde Fasting skriver om boken "Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv", av Mari Teigen (red).
Ideer