Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
kvinne
Jan Erik Grindheim

Gratulerer med kvinnedagen!

Har likestillingen for kvinner gått på bekostning av menn? Nei, tvert imot!
Likestilling og feminisme
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om Mary Wollstonecraft

Hør ny episode om filosof Mary Wollstonecraft, den liberale feminismens mor som så hvilke konsekvenser liberalismen hadde for likestillingen.
LiberalismeLikestilling og feminisme
folk
Kristin Clemet

Ali Rana hadde fortjent et svar fra Helleland og Vestre

Hvis mangfold i bedriftsstyrene skal «virke», forutsetter det at kvinner og flerkulturelle som blir toppledere, tenker annerledes enn de som er der fra før. Gjør de det?
Likestilling og feminismeNæringslivNæringspolitikk
Kristin Clemet

Hvilken lut vil Dagsavisen bruke i offentlig sektor?

Dagsavisen er begeistret for regjeringens forslag til kjønnskvotering til styrene i 20.000 private aksjeselskaper.
Likestilling og feminismeNæringsliv
likestilling, kvotering
Oda Oline Omdal

Vi kvinner kan hvis vi vil, og vi trenger ikke å kvoteres inn for å få det til

Jeg håper likestillingskampen i årene som kommer, ikke bare blir kvinnekamp, men også likestillingskamp, der kompetanse veier tyngre enn kjønn.
Likestilling og feminisme
Caroline Gruer

Norge er et av verdens mest egalitære samfunn – men vil det vedvare?

Likestillingspolitikken har havnet i et spor der målsettingene ikke lenger husker hva som var begrunnelsen, og der virkemidlene er blitt mål i seg selv.
Høyere utdanningLikestilling og feminisme
likestilling
Kristin Clemet

Hvorfor er det greit med bare 17 prosent menn i Forskningsrådets ledelse?

De store likestillingsutfordringene i Norge befinner seg ikke i privat sektor, men i offentlig sektor.
Likestilling og feminismeNæringsliv
styrerom
Mathilde Fasting

De gjør mer av det som ikke virker

Likestillingsarbeidet starter på bunnen, ikke på toppen i aksjeselskapenes styrer.
Likestilling og feminismeNæringslivNæringspolitikk
moske menn islam
Torkel Brekke

Er muslimske menn likestilte?

Muslimske menn i Norge kan komme i en bestemt type skvis mellom islamske familienormer og norske, individualistiske verdier.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
stat moral lov
Kristin Clemet

Vi trenger ikke en moraliserende stat

Moralsk kritikk bør primært formuleres av sivilsamfunnet. En moraliserende stat vil i verste fall undergrave respekten for statens viktigste oppgaver, som blant annet er å lage lover og regler.
NæringslivLikestilling og feminisme
Pekefinger mot en sittende mann
Kristin Clemet

Pekefinger-politikk fra Høyre

Er det borgerlig politikk å opprette en «svarteliste» for å henge ut private selskaper som ikke har gjort noe som helst ulovlig?
Likestilling og feminismeNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Klara Kloks samlivsråd og 8. mars

Er samlivsrådene fra Klara Klok preget av sin tid? Eller kunne de funnet plass i dagens 8. mars-paroler? Klara Klok hadde spalte i bladet "Alle Kvinner" etter krigen. Nå er noen av spaltene samlet i en ny bok.
Likestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Likestilling er viktig og lønnsomt

Hør ny podcastepisode med generalsekretær i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen, som mener at likestilling er lønnsomt, både for norske bedrifter og for næringsutvikling verden over. Pandemien har gått ut over kvinners situasjon, men i et lengre perspektiv går utviklingen i riktig retning for de landene som satser på kvinner.
Bistand og utviklingLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Identitetsgate

Vedtaket om gatenavn i Bergen skader likestillingen, både prinsipielt og i praksis. Vanlige folk kan gå lei. Debatten overlates til krefter som verken er særlig moderate eller liberale.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Mangfold synes ikke alltid utenpå

Mangfoldet synes ikke alltid utenpå. Folk som er like utenpå, kan representere et stort mangfold.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

«Nei, vi trenger en kvinne»

"Møtet kan sees i opptak på Civitas nettsider. Jeg mener og håper at det kan være av interesse uavhengig av kjønnet på paneldeltakerne!"
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Alle kvinner er ikke Ap-kvinner

Det de ikke forstår eller ikke vil forstå, er at det kan være ulike syn på hva som er best for kvinner, og at kvinner ikke alltid har de samme verdiene eller interessene som de har selv. Noe av poenget med kvinnefrigjøringen er å frigjøre kvinner fra et patriarkat der menn definerer hva som er i kvinners interesse. Da kan vi ikke spasere rett inn i en ny felle, der venstresidens kvinner får definere hva som er i alle kvinners interesse.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Norsk kvinnehistorie på én time

I denne podcastepisoden forteller journalist og forfatter Hege Duckert om modige og sterke kvinner som har brakt Norge frem til å bli et av verdens mest likestilte land.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

8. mars spesial med Kjetil Rolness

Hvordan står det til med likestillingen i Norge? Har norske jenter like store muligheter som gutter? Og hvordan står til med likestillingen i resten av verden? Trenger vi fremdeles 8. mars, eller har kvinnedagen utviklet seg til å bli en kampdag for den radikale venstresiden? Episoden hører du her!
Likestilling og feminismeDemokrati og rettigheter

Hvor mye skal staten bestemme over familien?

Er det staten eller familiene som vet best hvilke valg som er best for barna? Er det likestilling eller barns beste som er det viktigste i familiepolitikken? Og er det fornuftig å legge til rette for at nordmenn får flere barn? Hør nye episode av vår podcast Liberal halvtime med Ida Lindtveit Røse.
VelferdsstatenLikestilling og feminisme
Kristin Clemet

Er det galt med egne klubber for kvinner og menn?

Debatten om Norske Selskab er fascinerende. Det går liksom ikke an å ha en slik herreklubb i 2020. Men går det an å ha en dameklubb, spør Kristin Clemet.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Karrierekvinner i skvis

Norske karrierekvinner er i skvis, mellom mann, barn, arbeidsgiver og ambisjoner. Likestillingspolitikken har ikke vært en fordel for karrierekvinnene.
Likestilling og feminisme

The Time is Now: Women Leading Middle East Uprisings

Watch video from the meeting with courageous stories featuring prominent female activists from Iran, Iraq and Lebanon.
InternasjonaltMenneskerettigheterLikestilling og feminismeDemokrati og rettigheter

Har kvinner for lite makt?

Ukens gjester i vår podcast Liberal halvtime er Heidi Aven, grunnlegger av She-community og Christin Erichsen Bøsterud, administrerende direktør i EY Norge.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Pareto-sjefen er mer liberal enn gammeldags

"Enhver kjønnsfordeling skjevere enn 60/40 tyder ikke på at noe er galt på system- eller ledelsesnivå. Det kan også skyldes ulike valg og preferanser på individnivå."
Likestilling og feminisme
Jan Erik Grindheim

Hvorfor stemmer menn blått og kvinner rødt?

Kjønn er en viktig skillelinje i politikken, men om du arbeider i privat eller offentlig sektor betyr kanskje mer?
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Mats Kirkebirkeland

Det er tydeligvis kun kvinner som får lov å «sutre»

«Den svake, puslete, hvite mannen som sitter og sutrer» har også problemer som bør kunne diskuteres åpent og fordomsfritt, uten at det betyr at man underkjenner kvinners likestillingsproblemer i 2019. Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
Politikk og samfunnLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Vi kommer ikke utenom friksjon i likestilingskampen

"Likestilling er viktig, men skal kvinner og menn lykkes med å ta utradisjonelle valg, må vi skille skarpere mellom reelle og ubetydelige hindre vi møter på veien."
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme

Podcast: Erna Solberg i samtale med Kristin Clemet om likestilling og feminisme

Hva er de største likestillingsutfordringene i Norge i dag? Og hvilke er de største i verden? Hva kan vi gjøre for å skape et enda mer likestilt samfunn? Og hvilke refleksjoner gjør Erna Solberg seg om det å være kvinne i politikken? Civita-leder Kristin Clemet snakker med statsminister og Høyre-leder Erna Solberg i anledning kvinnedagen 8.mars.
Likestilling og feminisme

Erna Solberg i samtale med Kristin Clemet om 8. mars, likestilling og feminisme

Civita inviterte til frokostmøte og samtale med statsminister og Høyreleder Erna Solberg om kvinner og kvinnekamp, likestilling og feminisme.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Permisjonsdebatten: – Fraværet av borgerlig familiepolitikk

Et liberalt samfunn godtar at familier velger både tradisjonelt og utradisjonelt. Lars Kolbeinstveit i VG.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Guttene sakker akterut i norsk skole

Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene? Se video fra frokostmøtet her!
Likestilling og feminismeSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Bidrar likestillingspolitikk til ulikhet?

Jordan Peterson til tross: Norge er midt på treet i kjønnsdeling mellom bransjer. Derimot har vi få kvinnelige ledere. Har dagens likestillingspolitikk noe av skylden? Mathilde Fasting i Minerva.
Likestilling og feminisme

Likestilling

Likestilling dreier seg om at alle mennesker skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller livssyn.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminisme