Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
skatt frihet
Lars Peder Nordbakken

Skatt og liberalisme: It’s not only the economy, stupid!

Den kvantitative myten om staten, skatten og friheten er ikke bevaringsverdig.
LiberalismeØkonomiSkatt og avgifter
Eirik Løkke

Liberalisme på norsk

I denne episoden deler redaktør for liberaleren.no, Bent Johan Mosfjell, sine tanker om liberalismen i Norge og hvorfor nattvekterliberalismen sliter med politisk oppslutning.
IdeerLiberalisme
globalisering
Bill Emmott

What we know, and don’t know, about the new geopolitical and geoeconomic order

If ever an era confirmed why it is both right and important to be a classical liberal – or at the very least to understand and learn from classical liberalism – it is the time we are living through right now.
IdeerLiberalismeInternasjonaltPolitikk og samfunn
Mont Pelerin Society
Lars Peder Nordbakken

Ivar Hippes villedende forestillinger om Mont Pelerin Society

I sitt innlegg i Dagsavisen 16. september fremsetter journalist og forfatter Ivar Hippe en serie udokumenterte påstander og eventyrlige karakteristikker av det internasjonale nettverket av liberale tenkere som siden starten i 1947 har gått under navnet Mont Pelerin Society (MPS). 
IdeerLiberalismeLiberale tenkere

Ordoliberalisme

Det ordoliberale rammeverket er nettopp innrettet mot å forme spilleregler som gir Adam Smiths velgjørende «usynlige hånd» best mulige arbeidsbetingelser.
Liberale tenkereLiberalismeIdeer
Lars Peder Nordbakken

Ideas Trigger Change

Economics, as it has been taught historically, often departs from a static analysis of society in which economic activities are in perfect equilibrium. It is only after this baseline is given that more realistic assumptions are added for the economics students to be trained in more practical economic models.
IdeerLiberalismeInnovasjon og entreprenørskap
Theodor Barndon Helland

Frp bør holde på den økonomiske liberalismen

En stor del av kjernen i Frp er økonomisk liberalisme. Den er det nå litt vanskeligere å få øye på enn før. Hvis den forsvinner, er det synd for flere enn Frp.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
religion kirke
Torkel Brekke

Er religiøst mangfold bra? Jeg aner ikke.

I hvert fall ikke før jeg får mer informasjon om hva spørsmålsstilleren mener med ordene sine, og hvor vedkommende hevder at mangfoldet kan observeres.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
Theodor Barndon Helland

Et liberalistisk Frp i Oslo?

Fylkespartiet gjør klokt i å fremme et liberalt linjeskifte.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Hvorfor har liberale demokratier mistet sin glans?

Det er ikke i første rekke autoritære stater som truer liberale demokratier eller som vil overta som forbilder for politisk styring. Det er våre egne handlinger, skriver Mathilde Fasting.
IdeerDemokrati

Hva vil det si å være liberal?

Og hva mener liberale med frihet og hvor går grensene for denne friheten?
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Valget i Tyskland: Nå er det spennende tider

Bak de unge tyske velgeres omfavnelse av liberale FDP og De grønne ved forbundsdagsvalget kan vi skimte et lavmælt opprop for en grønn og liberal fornyelse av Tyskland.
DemokratiInternasjonalt
Guy KiddeyLars Peder Nordbakken

Episode 3: En ny liberal samfunnskontrakt for fremtiden?

I denne tredje og siste episoden stiller Guy Kiddey, som er skribent for The Economist, og Lars Peder Nordbakken, spørsmålet om hva en ny samfunnskontrakt vil si i møte med klimautfordringen og den grønne omstillingen, på veien til fornybarsamfunnet.
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

En ny liberal samfunnskontrakt for fremtiden?

Fremtidens utfordringer inviterer til nytenkning om hva slags samfunn vi vil ha og hvordan vi kan lykkes med å utvikle ny liberal samfunnskontrakt. Men hva betyr egentlig en liberal samfunnskontrakt? Og hva er det som gjør den så relevant og viktig akkurat nå?
IdeerLiberalisme

Johan Norberg om liberale verdier som grunnlag for fremgang

Hvilke verdier skaper åpne, liberale samfunn? Hvordan vokste markedsøkonomien frem? Se video fra Civitakveld med den kjente svenske idéhistorikeren Johan Norberg!
IdeerLiberalisme
Gard Løken Frøvoll

Venstre: Liberalisme på norsk?

Hvordan går det med Sveinung Rotevatns og Venstres liberalisering av Norge? Gard Løken Frøvoll har lest Rotevatns bok "Liberalisme på norsk" på nytt, om blant annet å fjerne 21 ulike forbud. Noen er fjernet i dag, mens andre har vi fortsatt. Hvorfor ikke alle?
IdeerLiberalismeNorsk politikk
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. Svendsen om liberale rettigheter

Fra et liberalt ståsted er den politiske friheten rettighetsbasert. Uten institusjoner som kan beskytte rettighetene våre, vil ikke politisk frihet være mulig. Hvorfor gir ikke flere rettigheter mer frihet? Og hva er problemet med den sterke veksten i antall rettigheter i nyere tid? I denne episoden av Civita-foredraget svarer filosof Lars Fr. Svendsen på dette og gir litt voksenopplæring om liberale rettigheter.
IdeerLiberalismeMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Civita i Debatten i P2 om liberalisme og Norge mot 2050

I dagene før jul samarbeider NRK P2 med flere ulike organisasjoner, som får låne studio og lage egne programmer. Civita er andre organisasjon ut med programmer mandag og tirsdag denne uken der temaene er liberalisme og Norge mot 2050. Programledere er Mathilde Fasting og Eirik Løkke fra Civita med gjester i studio.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunnFinanspolitikk

Sosialliberal

Denne tanken var nært forbundet med idealet om å sikre alle barn noenlunde like startmuligheter i livet, ikke minst gjennom satsing på gratis utdanning, og at en viss omfordeling av inntekt og formue er i alles opplyste fellesinteresse
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Anmeldelse og kritikk av en ny fortelling om (ny)liberalisme

Dette notatet inneholder en kritisk analyse av historikeren og nyliberalismekritikeren Ola Innsets bok Reinventing Liberalism.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Tenketank

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn

Tankesmie

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Ti grunner til at den liberale verdensorden vil bestå

De siste årenes fremvekst av politiske krefter som angriper og undergraver det liberale demokratiet har utløst mange pessimistiske kommentarer og dystre spådommer om fremtiden. Men det mange pessimister overser, er at det også finnes en rekke dypereliggende krefter som kan gi grunnlag for det motsatte.
DemokratiLiberalismeInternasjonalt
aksjer nyliberalisme

Nyliberalisme

Det store hamskiftet for begrepet nyliberalisme kom på 1980-tallet, etter gjennomføringen av en rekke økonomiske reformer, først og fremst i Storbritannia og i USA, kjennetegnet ved deregulering, privatisering og markedsliberalisering.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Peder Nordbakken

Hva betyr det egentlig å være liberal?

"Den overordnede liberale samfunnsoppgaven er derfor å vedlikeholde og videreutvikle de liberale institusjonene (spillereglene) i møte med endringer i kunnskap, teknologi og maktforhold. Her har det sviktet i mange land over lang tid, og denne forsømmelsen kan forstås som vår tids store liberale underskudd. For liberale finnes det derfor nok av oppgaver å ta fatt på."
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Liberale institusjoner

I en tid hvor det liberale demokratiet er under press i mange land, ser vi betydningen av viktige samfunnsinstitusjoner og deres helsetilstand. Dette notatet ser på de liberale institusjonene og deres innbyrdes orden og avhengigheter.
DemokratiLiberalismeLiberale tenkereInstitusjoner og forvaltning
Lars Kolbeinstveit

Frie individer styrker fellesskapet

Karikaturen av markedsøkonomien og dets menneskesyn gjentas til det kjedsommelige og uinteressante, skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Hareide hopper over friheten

Knut Arild Hareide tar en spasertur med Wilhelm Röpke, men går glipp av at Röpke var liberal, mer enn kristendemokrat.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Replikk til Toje

"Dessverre svarer ikke Toje på de konkrete spørsmålene jeg reiste om hvilke idealister han hadde i tankene, som har rotet ting til for Vesten, og hvorfor han selv systematisk bruker merkelappen «liberal» om de som har rotet det til", skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Hva betyr det å være liberal?

I de senere årene har ordet liberal vært en gjenganger i den ideologiske og prinsipielle samfunnsdebatten i mange europeiske land. Hensikten med dette notatet er å tilby en aktuell tolkning av det liberale, med utgangspunkt i et moderne integrert perspektiv på liberalisme, i europeisk forstand.
IdeerLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Hva skal til for å redde det liberale samfunn? Kritikk av Toje og Vanebo.

Når en gåtefull nasjonalkonservatisme konkurrerer med en tilbakeskuende liberalisme, ender vi med full forvirring og et skritt tilbake.
Ideer

Liberal halvtime: Trenger vi en mer realistisk liberalisme?

Hvilke prinsipper er det som utgjør kjernen i liberalismen, og hvor egnet er disse til å løse dagens utfordringer? Kan liberale innsikter og løsninger appliseres på en mer realistisk måte? Gjest er Ove Vanebo, advokat og tidligere leder for FpU. 
Ideer
Bård Larsen

Det liberale komplottet

"Hos det ytre venstre er man villig til å torpedere de liberale institusjonene til fordel for klassekamp, mens nasjonen gjør samme nytte hos høyresidens randsoner." Bård Larsen i VG.
Ideer
Kristin Clemet

Det liberale demokratiet er mer enn flertallsmakt

"Selv diktaturer avholder valg. Men vil vi bevare et liberalt demokrati, må vi som borgere også engasjere oss mellom valgene og utenfor ekkokamrene." Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter