Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Hvorfor har liberale demokratier mistet sin glans?

Det er ikke i første rekke autoritære stater som truer liberale demokratier eller som vil overta som forbilder for politisk styring. Det er våre egne handlinger, skriver Mathilde Fasting.
IdeerDemokrati

Hva vil det si å være liberal?

Og hva mener liberale med frihet og hvor går grensene for denne friheten?
LiberalismeIdeer
Lars Peder Nordbakken

Valget i Tyskland: Nå er det spennende tider

Bak de unge tyske velgeres omfavnelse av liberale FDP og De grønne ved forbundsdagsvalget kan vi skimte et lavmælt opprop for en grønn og liberal fornyelse av Tyskland.
DemokratiInternasjonalt

Sosialliberal

Denne tanken var nært forbundet med idealet om å sikre alle barn noenlunde like startmuligheter i livet, ikke minst gjennom satsing på gratis utdanning, og at en viss omfordeling av inntekt og formue er i alles opplyste fellesinteresse
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Anmeldelse og kritikk av en ny fortelling om (ny)liberalisme

Dette notatet inneholder en kritisk analyse av historikeren og nyliberalismekritikeren Ola Innsets bok Reinventing Liberalism.
LiberalismeIdeerPolitisk filosofi

Ordoliberalisme

Den ordoliberale skolen innen samfunnsøkonomisk tenkning skiller seg ut som en normativ skole, nærmere bestemt som en teoretisk fundert retningsviser for en sammenhengende økonomisk politikk med et liberalt siktemål, så vel i økonomisk som i politisk og sosial forstand.
Liberale tenkereLiberalismeIdeer

Tenketank

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn

Tankesmie

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap og ideer på viktige samfunnsområder.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Ti grunner til at den liberale verdensorden vil bestå

De siste årenes fremvekst av politiske krefter som angriper og undergraver det liberale demokratiet har utløst mange pessimistiske kommentarer og dystre spådommer om fremtiden. Men det mange pessimister overser, er at det også finnes en rekke dypereliggende krefter som kan gi grunnlag for det motsatte.
DemokratiLiberalismeInternasjonalt

Nyliberalisme

Det store hamskiftet for begrepet nyliberalisme kom på 1980-tallet, etter gjennomføringen av en rekke økonomiske reformer, først og fremst i Storbritannia og i USA, kjennetegnet ved deregulering, privatisering og markedsliberalisering.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Peder Nordbakken

Hva betyr det egentlig å være liberal?

"Den overordnede liberale samfunnsoppgaven er derfor å vedlikeholde og videreutvikle de liberale institusjonene (spillereglene) i møte med endringer i kunnskap, teknologi og maktforhold. Her har det sviktet i mange land over lang tid, og denne forsømmelsen kan forstås som vår tids store liberale underskudd. For liberale finnes det derfor nok av oppgaver å ta fatt på."
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Liberale institusjoner

I en tid hvor det liberale demokratiet er under press i mange land, ser vi betydningen av viktige samfunnsinstitusjoner og deres helsetilstand. Dette notatet ser på de liberale institusjonene og deres innbyrdes orden og avhengigheter.
DemokratiLiberalismeLiberale tenkereInstitusjoner og forvaltning
Lars Kolbeinstveit

Frie individer styrker fellesskapet

Karikaturen av markedsøkonomien og dets menneskesyn gjentas til det kjedsommelige og uinteressante, skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Hareide hopper over friheten

Knut Arild Hareide tar en spasertur med Wilhelm Röpke, men går glipp av at Röpke var liberal, mer enn kristendemokrat.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Replikk til Toje

"Dessverre svarer ikke Toje på de konkrete spørsmålene jeg reiste om hvilke idealister han hadde i tankene, som har rotet ting til for Vesten, og hvorfor han selv systematisk bruker merkelappen «liberal» om de som har rotet det til", skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Hva betyr det å være liberal?

I de senere årene har ordet liberal vært en gjenganger i den ideologiske og prinsipielle samfunnsdebatten i mange europeiske land. Hensikten med dette notatet er å tilby en aktuell tolkning av det liberale, med utgangspunkt i et moderne integrert perspektiv på liberalisme, i europeisk forstand.
IdeerLiberalismeLiberale tenkerePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Hva skal til for å redde det liberale samfunn? Kritikk av Toje og Vanebo.

Når en gåtefull nasjonalkonservatisme konkurrerer med en tilbakeskuende liberalisme, ender vi med full forvirring og et skritt tilbake.
Ideer

Liberal halvtime: Trenger vi en mer realistisk liberalisme?

Hvilke prinsipper er det som utgjør kjernen i liberalismen, og hvor egnet er disse til å løse dagens utfordringer? Kan liberale innsikter og løsninger appliseres på en mer realistisk måte? Gjest er Ove Vanebo, advokat og tidligere leder for FpU. 
Ideer
Bård Larsen

Det liberale komplottet

"Hos det ytre venstre er man villig til å torpedere de liberale institusjonene til fordel for klassekamp, mens nasjonen gjør samme nytte hos høyresidens randsoner." Bård Larsen i VG.
Ideer
Kristin Clemet

Det liberale demokratiet er mer enn flertallsmakt

"Selv diktaturer avholder valg. Men vil vi bevare et liberalt demokrati, må vi som borgere også engasjere oss mellom valgene og utenfor ekkokamrene." Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter
USA, libertarianisme

Libertarianisme

Det er vanlig å skille mellom minarkisme og anarkisme innenfor libertarianismen, hvor tilhengerne av det førstnevnte ønsker en minimal stat, og av det sistnevnte ikke ønsker noen stat overhodet.
LiberalismePolitisk filosofiAndre ideologier
On Liberty, John Stuar Mill

Skadeprinsippet

Skadeprinsippet fastslår at man bare har rett til å hindre et individ i å utføre en handling hvis denne handlingen påfører andre individer skade.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Marius Doksheim

Winston Churchills liberalisme

"Churchill bør leses også som en praktisk orientert, politisk tenker, ikke bare som en stor statsmann. Hans liberalisme er pragmatisk, men nettopp derfor er den viktig," skrev Marius Doksheim i Minerva i 2013.
Ideer

Frihet

Å ha frihet er, på det mest grunnleggende nivået, simpelthen å ha flere handlingsalternativer.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Sentrums valg står ikke mellom fellesskap og individ

"Ingen politiske retninger har monopol på sosialt ansvar," skriver Lars Kolbeinstveit i Vårt Land om liberalismen og sentrums retningsvalg.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Definerer ikke hva de mener med liberalisme

Liberalismen trenger ingen karikaturer av «det selvtilstrekkelige individ», skriver Lars Peder Nordbakken i Dagbladet.
Ideer
fyrverkeri frihet gnist
Lars Peder Nordbakken

Vår tids slag om liberalismen og det åpne samfunnet

"Liberalismen er uløselig forbundet med de mest fremtredende egenskaper ved Karl Poppers begrep om et åpent samfunn, som hele tiden er åpent for fornyelse, forbedring og utvikling," skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerLiberale tenkereLiberalismePolitisk filosofi

Liberalisme

Som idétradisjon kjennetegnes liberalismen av en bemerkelsesverdig bredde, og det er notorisk vanskelig å definere liberalisme, siden uttrykket er brukt til å betegne et stort mangfold av idéer, holdninger og praksiser i ulike samfunn.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Kan Emmanuel Macron redde det liberale prosjektet?

"Det liberale europeiske prosjekt trenger nye ideer – en slik ide, er en mer realistisk orientert globaliseringsoptimisme, som hegner om det åpne, inkluderende samfunn, som er positiv til markedsøkonomien, forsvarer progressive verdier, men som samtidig vektlegger en strengere innvandringspolitikk," skriver Eirik Løkke.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Masvies påstand om frihetens normløshet faller sammen

"Den virksomme friheten forutsetter en frihetens infrastruktur, bestående av rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet," skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Bård Larsen

Har den europeiske eliten mistet kontakt med egen befolkning?

"Det blir noen spennende år fremover, hvor mye står og faller på om liberale klarer å inkludere mange nok mennesker til å gjenskape tillit og stabilitet i befolkningen," skriver Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Liberale tenkere for vår tid

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal.
IdeerLiberalismeLiberale tenkere
Mathilde Fasting

Nr. 1 2017: Liberale reformer i åtte land

Mange europeiske land har de senere årene gjennomført suksessfulle liberale reformer. Selv om våre europeiske naboland er ulike, kan gode reformer være eksempler til etterfølgelse. Dette notatet gir en smakebit på reformer som alle kan være aktuelle og relevante for Norge.
LiberalismeReformerArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

En liberal konservativ

For Lars Roar Langslet var det ingen motsetning mellom klassisk konservatisme og en åpen markedsøkonomi, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Ideer