Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Lars Peder Nordbakken i podcasten «Frie sjelers psykologi»

Hør Lars Peder Nordbakkens samtale med Paul Nielsen om liberalisme og frihet.
IdeerLiberalisme
AI Adam Smith
Mathilde Fasting

Adam Smith – fremdeles aktuell

Hvorfor bør vi feire 300-årsjubileet for Adam Smiths fødsel? 
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

En ildsjel for det tyske kristendemokratiet

Ingen enkeltperson legemliggjorde broforbindelsen mellom kristendemokrati og liberalisme sterkere enn den modige og skarpsindige samfunnskritikeren og økonomen Wilhelm Röpke.
IdeerLiberalismeKristendemokrati
Mathilde Fasting

Hvorfor forlater vestlige intellektuelle liberalismen?

Hvorfor er det slik at mange intellektuelle ikke tror på liberalismen? Har de rett i noe av sin kritikk, og hva bør vi ta alvorlig? I en urolig verden med krig i Europa og et autoritært Kina, vil liberalismen overleve?
IdeerLiberalisme
Mathilde Fasting

Fukuyama og det postliberale

Den røde tråden som går gjennom Francis Fukuyamas tanker om politisk orden, er mer konservativ enn liberal.
LiberalismeKonservatismeIdeer
kart kompass
Lars Peder Nordbakken

Nye lærdommer om motstandskraft og overvinnelse av kriser

Det liberale samfunnssystemets overlegne evne til å mestre sjokk og kriser er hevet over tvil.
LiberalismeIdeerPolitikk og samfunn
skatt frihet
Lars Peder Nordbakken

Skatt og liberalisme: It’s not only the economy, stupid!

Den kvantitative myten om staten, skatten og friheten er ikke bevaringsverdig.
LiberalismeØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Eirik Løkke

Liberalisme på norsk

I denne episoden deler redaktør for liberaleren.no, Bent Johan Mosfjell, sine tanker om liberalismen i Norge og hvorfor nattvekterliberalismen sliter med politisk oppslutning.
LiberalismeIdeer
globalisering
Bill Emmott

What we know, and don’t know, about the new geopolitical and geoeconomic order

If ever an era confirmed why it is both right and important to be a classical liberal – or at the very least to understand and learn from classical liberalism – it is the time we are living through right now.
IdeerLiberalismeInternasjonaltPolitikk og samfunn
Mont Pelerin Society
Lars Peder Nordbakken

Ivar Hippes villedende forestillinger om Mont Pelerin Society

I sitt innlegg i Dagsavisen 16. september fremsetter journalist og forfatter Ivar Hippe en serie udokumenterte påstander og eventyrlige karakteristikker av det internasjonale nettverket av liberale tenkere som siden starten i 1947 har gått under navnet Mont Pelerin Society (MPS). 
LiberalismeIdeer

Ordoliberalisme

Det ordoliberale rammeverket er nettopp innrettet mot å forme spilleregler som gir Adam Smiths velgjørende «usynlige hånd» best mulige arbeidsbetingelser.
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Ideas Trigger Change

Economics, as it has been taught historically, often departs from a static analysis of society in which economic activities are in perfect equilibrium. It is only after this baseline is given that more realistic assumptions are added for the economics students to be trained in more practical economic models.
LiberalismeIdeerInnovasjon og entreprenørskap
Theodor Barndon Helland

Frp bør holde på den økonomiske liberalismen

En stor del av kjernen i Frp er økonomisk liberalisme. Den er det nå litt vanskeligere å få øye på enn før. Hvis den forsvinner, er det synd for flere enn Frp.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
religion kirke
Torkel Brekke

Er religiøst mangfold bra? Jeg aner ikke.

I hvert fall ikke før jeg får mer informasjon om hva spørsmålsstilleren mener med ordene sine, og hvor vedkommende hevder at mangfoldet kan observeres.
LiberalismeIdeerPolitikk og samfunn
Theodor Barndon Helland

Et liberalistisk Frp i Oslo?

Fylkespartiet gjør klokt i å fremme et liberalt linjeskifte.
LiberalismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Hvorfor har liberale demokratier mistet sin glans?

Det er ikke i første rekke autoritære stater som truer liberale demokratier eller som vil overta som forbilder for politisk styring. Det er våre egne handlinger, skriver Mathilde Fasting.
IdeerDemokrati

Hva vil det si å være liberal?

Og hva mener liberale med frihet og hvor går grensene for denne friheten?
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Valget i Tyskland: Nå er det spennende tider

Bak de unge tyske velgeres omfavnelse av liberale FDP og De grønne ved forbundsdagsvalget kan vi skimte et lavmælt opprop for en grønn og liberal fornyelse av Tyskland.
DemokratiInternasjonalt
Guy KiddeyLars Peder Nordbakken

Episode 3: En ny liberal samfunnskontrakt for fremtiden?

I denne tredje og siste episoden stiller Guy Kiddey, som er skribent for The Economist, og Lars Peder Nordbakken, spørsmålet om hva en ny samfunnskontrakt vil si i møte med klimautfordringen og den grønne omstillingen, på veien til fornybarsamfunnet.
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

En ny liberal samfunnskontrakt for fremtiden?

Fremtidens utfordringer inviterer til nytenkning om hva slags samfunn vi vil ha og hvordan vi kan lykkes med å utvikle ny liberal samfunnskontrakt. Men hva betyr egentlig en liberal samfunnskontrakt? Og hva er det som gjør den så relevant og viktig akkurat nå?
LiberalismeIdeer

Johan Norberg om liberale verdier som grunnlag for fremgang

Hvilke verdier skaper åpne, liberale samfunn? Hvordan vokste markedsøkonomien frem? Se video fra Civitakveld med den kjente svenske idéhistorikeren Johan Norberg!
LiberalismeIdeer
Gard Løken Frøvoll

Venstre: Liberalisme på norsk?

Hvordan går det med Sveinung Rotevatns og Venstres liberalisering av Norge? Gard Løken Frøvoll har lest Rotevatns bok "Liberalisme på norsk" på nytt, om blant annet å fjerne 21 ulike forbud. Noen er fjernet i dag, mens andre har vi fortsatt. Hvorfor ikke alle?
IdeerLiberalismeNorsk politikk
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. Svendsen om liberale rettigheter

Fra et liberalt ståsted er den politiske friheten rettighetsbasert. Uten institusjoner som kan beskytte rettighetene våre, vil ikke politisk frihet være mulig. Hvorfor gir ikke flere rettigheter mer frihet? Og hva er problemet med den sterke veksten i antall rettigheter i nyere tid? I denne episoden av Civita-foredraget svarer filosof Lars Fr. Svendsen på dette og gir litt voksenopplæring om liberale rettigheter.
IdeerLiberalismeMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Civita i Debatten i P2 om liberalisme og Norge mot 2050

I dagene før jul samarbeider NRK P2 med flere ulike organisasjoner, som får låne studio og lage egne programmer. Civita er andre organisasjon ut med programmer mandag og tirsdag denne uken der temaene er liberalisme og Norge mot 2050. Programledere er Mathilde Fasting og Eirik Løkke fra Civita med gjester i studio.
IdeerLiberalismePolitikk og samfunnFinanspolitikk

Sosialliberal

Denne tanken var nært forbundet med idealet om å sikre alle barn noenlunde like startmuligheter i livet, ikke minst gjennom satsing på gratis utdanning, og at en viss omfordeling av inntekt og formue er i alles opplyste fellesinteresse
LiberalismeIdeer
Lars Peder Nordbakken

Liberalismen trenger mer luft for å puste

Liberalismen kan avgjort klargjøres bedre, men det vil neppe skje på grunnlag av selvpålagte motsetninger eller en minimalistisk frihetsforståelse. På veien videre trenger liberalismen både større ambisjoner og mer luft, for å kunne puste friere, skriver Lars Peder Nordbakken i Aftenposten.
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Hvem utfordrer virkeligheten?

Er det virkelig så vanskelig å slå seg til ro med at MPS er et slags «uenighetsfellesskap» innenfor en bredt definert liberal idétradisjon?
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Svaret er: den liberale samfunnsorden angripes fra mange kanter

"Jeg ønsker først og fremst å skape økt bevissthet om vekselvirkninger mellom ulike former for antiliberalisme", skriver Lars Peder Nordbakken.
LiberalismeIdeer
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer når antiliberalismen til høyre og venstre bekrefter hverandre?

"Samtidig som liberalismen utsettes for tilbakeskuende kritikk og en strøm av angrep fra krefter som vil den til livs, er liberalismen for lengst i ferd med å distansere kritikerne ved å fokusere på egen fornyelse", skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Hegel 250 år

Hegels filosofi peker på motsetninger og at vi må ta hensyn til disse, hvis vi skal få økt innsikt. Sannheten er helheten, som Hegel sa, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
LiberalismeKonservatismeIdeerPolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Den vanskelige kritikken

"Jeg mener altså fortsatt at Innsets bok er innsiktsfull på flere områder, men også at den har noen store svakheter, sett opp mot Innsets egne premisser og kriterier."
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Nyliberalisme: Forskjellen betyr faktisk noe

"Jeg har aldri kalt meg selv «nyliberal», og jeg strever med å finne noen andre som gjør det."
IdeerLiberalisme
Lars Peder Nordbakken

Anmeldelse og kritikk av en ny fortelling om (ny)liberalisme

Dette notatet inneholder en kritisk analyse av historikeren og nyliberalismekritikeren Ola Innsets bok Reinventing Liberalism.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Peder Nordbakken

Stalsbergs metode

Ideologien som Linn Stalsberg og hennes meningsfeller har bestemt seg for å kalle «nyliberalisme», har lite til felles med innholdet i den historiske nyliberalismen, skriver Lars Peder Nordbakken i Morgenbladet.
IdeerLiberalisme