Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Kolbeinstveit

Toleranse for KrF

"Mange som fortsatt sympatiserer med KrF i dag opplever at pekefingermentaliteten kommer fra nye steder. Der bedehusets predikanter og klamme ledertyper harmdirrende advarte mot samfunnshusets umoral og dans, er det predikanter i den sosialliberale skravleklassen som retter pekefinger mot mennesker som føler seg hjemme i KrFs hus. Det er ikke spesielt tolerant, og derfor er det viktig at noen tar KrF-ere i forsvar."
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Trang kultur i KrF?

"Gjennom mange år med arbeid med Civitas akademi og kurs har jeg møtt flere røde og blå KrF-ere. De er enige om noe og uenige om annet. Felles for dem jeg har truffet, er at de tenker reflektert og selvstendig."
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Liberale mørkemenn, Den norske kirke og KrF

Den store fortellingen om norsk kristen kultur de siste tiårene preges av modernisering og radikal åpenhet.
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Derfor bør ikke KrF lukes bort

Den gule løvetannen i norsk partiflora representerer verdier hinsides det berømte sidevalget og ideologiske merkelapper som «konservativ» eller «liberal».
IdeerPolitisk filosofiKristendemokratiAndre ideologier
Eilev Hegstad

Hva stemmer kristne velgere, og hvilke saker er de opptatt av?

I dette notatet oppsummeres noen hovedfunn om hva kristne velgere stemmer og mener om ulike politiske saker, sammenlignet med ikke-kristne velgere. Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse i oppdrag for Civita.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

KrFs rolle i det moderne Norge

Det kan virke som at mange av KrFs kritikere blander det å være snever med å være annerledes. Ikke så overraskende, for partiet representer en motkultur i norsk partiflora. En gul løvetann som vokser for seg selv.
Norsk politikkKristendemokrati
Eilev Hegstad

KrFs grunnfjell blir mindre. Det bør bekymre partiet

KrF har gjort det best i valg når de har klart å aktualisere konfliktlinjen som partiet ble stiftet på bakgrunn av. Å aktualisere denne konfliktlinjen på nytt krever et grundig arbeid, ikke minst med de grunnleggende idéene som ligger til grunn for KrF og kristendemokratisk ideologi.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Sympati for KrF

Noe paradoksalt bidrar sympati med et parti kanskje til en bedre analyse enn antipati.
Norsk politikkIdeerKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Hvorfor feilet Hareide?

Knut Arild Hareide feilet fordi han gjorde en helt nødvendig modernisering av KrF ensbetydende med å velge venstresiden. Lars Kolbeinstveit på Verdidebatt.no
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

KrF kan gi flertall for fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital

Dersom KrF går inn i Solberg-regjeringen, vil det være mulig å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital. Mathilde Fasting i DN.
Økonomi
Steinar Juel

Hva har næringslivet i vente med en ny flertallsregjering?

"Med en flertallsregjering bør det også ventes fortsatte reformer og statsbudsjetter med klarere prioriteringer, tilpasset strammere budsjettrammer", skriver Steinar Juel.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

«Full representativitet» ville uansett gitt seier til den «blå» siden i KrF

"At flere nå hevder at KrFs landsmøte ikke var «representativt» på grunn av Rogaland KrFs valg av delegater, er en påstand som ikke synes å holde mål," skriver Mats Kirkebirkeland.
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Frie individer styrker fellesskapet

Karikaturen av markedsøkonomien og dets menneskesyn gjentas til det kjedsommelige og uinteressante, skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer

Podcast: Hva tenker FpU og Unge Høyre om KrFs veivalg?

Den 2. november avholdes ekstraordinært landsmøte i KrF. Leder i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud, og nestleder i Unge Høyre, Daniel Skjelvik-Aasberg, deler i dagens episode sine argumenter for at KrFs landsmøte bør velge høyresiden i norsk politikk. 
Ideer

Liberal halvtime: KrFs veivalg

Den 2. november skal KrF avklare sitt syn på regjeringsspørsmålet. I dagens episode av Liberal halvtime forklarer leder i KrFU, Martine Tønnessen, hvorfor partiet bør foretrekke dagens regjering.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Hareide hopper over friheten

Knut Arild Hareide tar en spasertur med Wilhelm Röpke, men går glipp av at Röpke var liberal, mer enn kristendemokrat.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Hvis verdier er viktigst for KrF

"Det bildet Hareide tegner av høyresiden, for å legitimere en venstresving, blir meget misvisende", skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

De nye mørkemennene i KrF

Dagens mørkemenn finnes ikke først og fremst på bedehuset. De finnes snarere i «godhetsvenstre». Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Demokrati og rettigheter
Haakon Riekeles

Selv ikke gult gress gror i skyggen av Arbeiderpartiet

"Hvis det viser seg at en regjering med Ap og Sp ikke gjør at partiet får mange nye velgere fra nettopp Ap og Sp, kan det dristige valget bety slutten for partiet", skriver Haakon Riekeles.
Ideer
Kristin Clemet

Sosialdemokrater og kristendemokrater: Ikke naturlige samarbeidspartnere

"Det taktiske rådet Gerhardsen gir til Mette Frederiksen og andre sosialdemokrater i Europa,er altså egentlig bare et råd til det norske Arbeiderpartiet, som ledd i bestrebelsene med å få KrF til å skifte side," skriver Kristin Clemet.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Går Kristelig Folkeparti bort fra prinsippet om at politiske forslag skal utredes?

I to saker på kort tid har KrF vist at de er villige til å gå bort fra prinsippet om at alle forslag til politiske endringer bør utredes godt, og at man bør la forskning og fakta gå foran magefølelse, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Overvåking av uskyldige mennesker er ikke løsningen på verdens ondskap

Anne Siri Koksrud Bekkelund kritiserer forslaget fra Frp og KrF om å lagre alle IP-adresser i minst 6 måneder.
Demokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering

«Venstre, KrF og Fremskrittspartiet bør gå fra retorikk til politikk i innvandrings- og integreringsspørsmålet», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Uncategorized
Lars Kolbeinstveit

Kristelig Folkepartis valg

"Otto Krogseths tolkning av liberalismen og de borgerlige partienes forhold til liberalismen er karikert," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

KrFs reformpause er som å stå på stedet hvil

"Både som politisk prinsipp og som politisk retorikk er «reformpause» en dårlig idé," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Ideer

Hva skal vi med EØS-avtalen?

Motstanden mot EØS-avtalen vokser. Sp og SV vil skrote avtalen, Frp vil reforhandle den, og LOs forsvar for avtalen krymper. Men kan Norge greie seg uten EØS? Hvor viktig er avtalen? Og hva skjer hvis vi prøver å reforhandle den? Se video fra frokostmøtet her!
Økonomi
Haakon Riekeles

To feil og seks forslag til løsninger i budsjettdramaet

For å rette opp feilene trengs det tiltak som gjør bilpakken mer klimavennlig, og tiltak som gjør bilpakken mer bilistvennlig, uten at klimaeffekten forsvinner. Haakon Riekeles om budsjettfloken og seks forslag til løsninger i Dagbladet.
Økonomi
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

Skal KrF oppleve en mer varig vekst må partiet gjenskape seg selv som et mer alminnelig, kristendemokratisk parti, og avklare sitt syn på skillet mellom religion og politikk og mellom stat og samfunn, skriver Kristin Clemet i boken "Røtter og vinger - et matpakkeseminar i Jon Lilletuns ånd".
Ideer
Nikolai Hegertun

KrF tilbake i manesjen

KrF har gått fra kvantitet til kvalitet og viser gode takter i den nye «utviklingsmeldingen». Nikolai Hegertun på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheter

Hvem skal bestemme – staten eller familien?

Hva slags familie- og likestillingspolitikk får vi etter 2017? Civita inviterte til frokostmøte onsdag 28. september i samarbeid med KrFs programkomité. Se video og hør podcast fra frokostmøtet her!
Uncategorized
Kristin Clemet

Kontantstøtten

Skattelette i stedet for kontantstøtten? Skal man legge til rette for valgfrihet for barnefamiliene i dag, må det tenkes nytt i alle partier. Kristin Clemet i Vårt Land.
Uncategorized
Kristin Clemet

Kampanjejournalistikk

"Det er en gylden regel i journalistikken at det skal være et tydelig skille mellom ­meningsbærende lederartikler og kommentarer, og det som skal være nøytral journalistikk. Vårt Land lever dessverre ikke alltid opp til denne standarden," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Ideer
Torkel Brekke

Mer lykkelig av å stemme kristent?

"I det siste har jeg begynt å lure på om jeg i stedet for å stemme etter politisk overbevisning, kunne finne et parti som gjør meg lykkeligere", skriver Torkel Brekke i Vårt Land.
Ideer
Kristin Clemet

KrF og søndagsåpent

"På 80-tallet foreslo regjeringen Willoch søndagsåpne butikker sammen med KrF", skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Økonomi