Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
bønder protest
Lars Peder Nordbakken

Slik truer klimapolariseringen med å bli en ny klimatrussel

Det beste virkemiddelet mot lammende klimapolarisering er like opplagt som det kan synes vanskelig å gjennomføre for vår nåværende regjering: effektiv klimapolitikk.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Ai klimautslipp vinter
Lars Peder Nordbakken

En vellykket klima- og energiomstilling må lønne seg for alle

Både befolkningen og næringslivet fortjener tydelige svar på hvordan det politiske Norge har tenkt å sikre en effektiv klima- og energiomstilling som blir lønnsom for alle. Det er en utfordring som virkelig kunne fortjene et politisk nyttårsforsett.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Ungdom, barn, verden, globus, havet, miljø, klimakrise
Oda Oline Omdal

Hvordan vil ungdommen løse klimakrisen?

Dette notatet presenter ungdomspartienes ønsker og løsninger på de mest sentrale problemstillingene i norsk klima- og miljøpolitikk.
Norsk politikkKlima og miljø
klima

Klima

Været varierer raskt og mye, mens klimaet er mer stabilt og endres relativt sakte. Å redusere de globale klima-utslippene er ikke enkelt.
Økonomi og velferdKlima og miljø
karbonavgift klima forurensning

Karbonavgift

Karbonavgift er en avgift som pålegges produkter basert på hvilket utslipp av klimagasser de har. Det skaper insentiver for utslippskutt.
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljøSkatt og avgifter
El-bil og sykkel
Gard Løken Frøvoll

Klimaproblemet skyldes ikke mangel på elbiler

veier, og kan dermed fungere som en bremsekloss i overgangen til nye reisevaner og grønnere byutvikling.
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Bensindebatt på villspor

Bilavgiftene kan differensieres mellom by og land, men det må gjøres på riktig måte.
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljøSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Forurenser bør betale – hvem ellers?

Jeg håper Senterpartiets landsmøte innser at en effektiv klimapolitikk innebærer at forurenser må betale for sine egne utslipp. Det er mest rettferdig og mest effektivt. Hvis ikke forurenser skal betale selv, må nemlig noen andre gjøre det.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Grønn taksonomi er en omvei

EUs grønne taksonomi skal klassifisere økonomisk aktivitet basert på klima- og miljøhensyn. Det finnes bedre løsninger for å kutte utslipp og skape grønn vekst.
Økonomi og velferdKlima og miljøEU og EØS

Pressekonferanse med overrekkelse av rapporten fra Klimaomstillingsutvalget

Torsdag 24. september kl. 12.00 la det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalget frem sine forslag til politikk for klimaomstilling. Anbefalingene inkluderte en ny retning for petroleums-politikken i en tid med økende klimarisiko.
KlimaomstillingsutvalgetKlima og miljø
Steinar Juel

La markedsøkonomien virke

Markedsøkonomien står ikke i veien for klimamålene, det er viljen til å bruke systemet som gjør det. Det vil være uheldig dersom en læringseffekt av Covid-19-krisen blir at det miljøindustrielle kompleks får et oppsving og troen på markedsøkonomien svekkes, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomiske systemerKlima og miljø
Haakon Riekeles

Feil om ikke-kvotepliktig sektor og elbiler

Geir Bjertnæs skriver i DN 25. juli at samarbeid med EU om utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor utraderer alle utslippsreduksjoner fra elbilpolitikken. Det er en tvilsom påstand som hviler på sviktende forutsetninger.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Mathilde Fasting

Kan kjernekraften bli løsningen for klimakrisen?

Kjernefysiker Sunniva Rose er ukens gjest i vår podcast «Liberal halvtime» Rose mener at klimakrisen kan løses med en miks av ulike energiformer, inkludert kjernekraft.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Ja til utenlandskabler er riktig for klimaet

NorthConnect er både lønnsom og en del av klimaløsningen. Å si nei til slike investeringer er direkte bakstreversk, skriver Haakon Riekeles i Minerva.
HandelØkonomi og velferdKlima og miljø
Mats Kirkebirkeland

Klimakrise som brekkstang for sosialisme

I et internt diskusjonsnotat lanserer SV en plan som kommer «til å koste samfunnet enorme summer», skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Sosialisme og sosialdemokratiKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Ropstad hadde rett likevel

Ropstad setter klimasaken høyt, men han advarer samtidig mot å sette saken så høyt at det går på bekostning av andre og helt grunnleggende verdier. Det burde ikke overraske så mye som det gjør hos enkelte, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Demokrati og rettigheterKlima og miljø
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Hvilket statsbudsjett kreves for å løse klimakrisen?

I dagens episode diskuterer samfunnsøkonom i Civita, Haakon Riekeles, hvordan statsbudsjettet må innrettes dersom Norge skal bidra til å nå målet om begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdKlima og miljøFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Kjøtt må tas med i klimaregnestykket – og klimaavgiftene

"Med tilstrekkelig omstillingsvilje kan norsk landbruk komme godt ut av en mer ambisiøs klimapolitikk", skriver Haakon Riekeles i Nationen.
AvgifterKlima og miljø
global oppvarming, 1,5-gradersmålet, statsbudsjettet
Haakon Riekeles

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

Hvordan kan statsbudsjettet endres så det er i tråd med 1,5-gradersmålet, uten uakseptable økonomiske konsekvenser, og uten urettferdige utslag? Dette notatet prøver å svare på det.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdKlima og miljøFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Klimakvoter – hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem

Dette notatet foreslår endringer i Norges klimapolitikk for å sørge for at politikken virker med, og ikke mot, kvotesystemene. Notatet forklarer også hvordan klimakvoter fungerer, svakheter og fordeler ved å bruke klimakvoter som virkemiddel.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler

Elbilpolitikken koster allerede store summer for staten, og kostnadene vil i årene fremover øke til nivåer som ikke er bærekraftige.  Er det mulig å støtte innfasingen av lavutslippsbiler på en mer rasjonell måte enn det gjøres i dag?
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

Nr. 3 2017: Enova – lite effektiv og svært kostbar klimapolitikk

Er Enova et kostnadseffektivt klimaverktøy med formålet og rammene Stortinget har gitt organisasjonen? Eller nok et typisk eksempel på at norske politikere ikke har evne og vilje nok til å innføre lite populære klimapolitiske virkemidler?
Økonomi og velferdKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen

De som mener de vet at klimaendringene er menneskeskapte, har sannsynligvis mye rett. Men de får ikke rett, så lenge det ikke føres en troverdig og effektiv klimapolitikk.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Haakon Riekeles

Nr. 1 2016: Paris-avtalen og veien videre

Den totale klimainnsatsen som planlegges frem mot 2030 er langt fra tilstrekkelig for å nå de klimamålene avtalen fastsetter. Det krever vesentlig økt innsats dersom det skal være mulig å nå togradersmålet.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Håvard Saksvikrønning

Karbonavgifter som nullsumskatt

Karbonavgifter er det ideelle verkemidlet for å få ned klimagassutsleppa. For å gjere det enklare å innføre karbonavgifter foreslår denne rapporten derfor eit heilskapleg system for resirkulering av inntektene tilbake til skatteytarane.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

Nr. 20 2015: Grønne sertifikater – dyr og uhensiktsmessig klimapolitikk

Dette notatet argumenterer for at subsidiering av ny fornybar kraftproduksjon i Norge, gjennom en pliktig el-sertifikatavtale (grønne sertifikater), inngått med Sverige, er en svært kostbar og uhensiktsmessig klimapolitikk, som ikke i nevneverdig grad bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Paul Joakim Sandøy

Agronomisk vranglære

"Etter at jeg skrev om mitt forslag til klimaavgift i jordbruket i Aftenposten 17. juli, har reaksjonene vært mange. Flere er uenige, men ikke alle vet hvorfor", skriver Paul Joakim Sandøy i Aftenposten.
AvgifterKlima og miljø
Paul Joakim Sandøy

Klimakampens hellige ku

"Det er på tide at bønder og kjøttspisere betaler for klimautslippene sine, slik alle andre gjør", skriver Paul Joakim Sandøy i Aftenposten.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Paul Joakim Sandøy

Nr. 18 2015: Bør jordbruket avgiftsbelegges?

Det er sjeldent at klimatiltak i landbruket diskuteres, til tross for at sektoren står for rundt en tiendedel av norske utslipp. I dette notatet spørres det først om jordbruket bør avgiftsbelegges, og deretter hvordan en slik avgiftsbelegging kan gjennomføres mest mulig effektivt. Last ned og les notatet her!
AvgifterØkonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk
Villeman Vinje

Nr. 4 2015: Bilavgiftsreform – for miljø og sikkerhet

Dette notatet foreslår en klimafokusert omlegging av bilavgiftene som vil sikre vesentlige reduksjoner i klimagassutslippene sammenlignet med en videreføring av dagens bilavgiftssystem. Les mer og last ned notatet her!
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Terje Osmundsen

Nr.13 2013: Det grønne skiftet: Hva må gjøres?

Får vi et regjeringsskifte til høsten, er det en gyllen anledning til tenke nytt i klima- og energipolitikken. Det landet trenger en politisk ledelse som våger å slippe markedene og menneskenes private utfoldelseskraft løs, skriver Terje Osmundsen i dette CIvita-notatet. Last ned og les notatet her.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Jan Arild Snoen

Dersom klima var førsteprioritet

I denne pamfletten presenteres flere forhold og tiltak som kan gi en miljøgevinst, men som også er bra for offentlige finanser, samfunnsøkonomien og velferden. Disse inkluderer bl.a. avskaffelse av taxfree-ordningen, urbanisering av bosettingen, reduksjoner i jordbrukssubsidier og markedsøkonomiske løsninger for køprising.
Økonomi og velferdKlima og miljø