Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Er det mulig å skille idrett fra politikk?

Bør det stilles krav om å følge menneskerettighetene for å få lov til å arrangere OL eller VM? Og bør Norge boikotte Vinter-OL i Beijing? Hvordan skal idretten forholde seg til autoritære regimer?
DemokratiMenneskerettigheter

Kina vs USA

Kina i ferd med å overta rollen som verdens ledende supermakt? Hør ny episode med Jan Arild Snoen, forfatter av boken «Den nye kalde krigen – USA mot Kina».
InternasjonaltUSA
4 okt
mandag 4 oktober 2021 kl. 12:00

Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Se video fra første møtet i #Ytringsfrihetsforum med Glacier Kwong, politisk aktivist fra Hong Kong og Research Fellow ved Hong Kong Democracy Council in Washington DC, og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister og leder i Venstre.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Mathilde Fasting

Se video med Francis Fukuyama om sosiale medier, Kina og USA etter valget

Denne videoen er et opptak fra Harvard Bookstore 3. mai 2021, der vi hører Francis Fukuyama i samtale med Mathilde Fasting om boken After the End of History.
IdeerDemokratiInternasjonaltUSA
Jan Erik Grindheim

Om å leva med Kina

Med treng òg ein ny debatt her til lands om korleis Noreg skal finna sin plass mellom aust og vest dei neste tiåra, og då må òg spørsmålet om Noreg skal melda seg inn i EU, koma opp att.
InternasjonaltGlobalisering
Kina, hender, menneskerettigheter
Bård Larsen

Kina – harmoni til en pris

I dette notatet drøfter historiker Bård Larsen forholdet mellom idealisme og realisme i utenrikspolitikk med forholdet til Kina som utgangspunkt. 
MenneskerettigheterInternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
Mathilde Fasting

Del 1: Torbjørn Færøvik om Kina

Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik forteller om mentaliteten og ambisjonene til dagens kinesere og hvorfor de fortsatt lystrer autoriteter og kommunistpartiet.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
Nikolai Hegertun

Kinesisk kattepine

"Kanskje er Norges veivalg overfor Kina et uttrykk for at norske diplomater og politikere tror de har flere strenger å spille på enn de normative," skriver Nikolai Hegertun.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

LO-Gerds selektive diktaturkritikk

LO-lederen maner statsministeren til å fremme menneskerettigheter overfor Kina. Samtidig har LO i en årrekke dyrket et nært samarbeid med diktaturet på Cuba. Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Nikolai Hegertun

Å hviske Roma midt imot

Norge har alltid snakket med innestemme når stormakter valser over menneskerettigheter. Nikolai Hegertun i Dagens Næringsliv.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Kinesisk økonomi; fra beundring til bekymring

Overgangen fra å være en fremvoksende til å bli en utviklet økonomi er krevende, og usikkerheten er stor om hvor godt Kina vil mestre den. Kinesisk økonomi vil måtte over i en ny fase, hvor veksten må komme fra egen kreativitet. Se video og hør podcast fra møtet her!
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Kina er ingen markedsøkonomi

Kinas statskapitalisme er sårbar. Landet mangler den grunnleggende forutsetningen for personlig, politisk og økonomisk frihet – en rettsstat som garanterer innbyggerne liberale friheter og rettigheter. Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Nr. 15 2016: Kinas lydige statskapitalisme – en modell uten fremtid

Uten nye og dyptgripende politiske og økonomiske reformer med et liberalt innhold vil Kina bli stilt overfor en alvorlig konfrontasjon med sterke samfunnsøkonomiske tyngdelover i årene fremover. Dette notatet stiller den eksisterende Kina-modellen under et kritisk lys.
InternasjonaltRettsstatØkonomiske systemer
Bård Larsen

Det uviktige demokratiet?

"I sitt svar til min kronikk uttaler sosialpsykolog Arnulf Kolstad at ytringsfrihet ikke betyr så mye for ham. Det er alltid fascinerende med høyt oppsatte akademikere med venstreradikale meninger, som lever av å ytre seg og forske fritt, som lever trygt plassert i vestlige, tolerante land og som attpåtil synes at ytringsfrihet ikke er viktig. Kolstad mener nemlig at mat på bordet er viktigere enn demokrati," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

Stå opp for menneskerettighetene

"Det er liten grunn til å tro at lille Norge har noen særlig innflytelse på menneskerettighetssituasjonen i Kina. Og det er uansett vanskelig å forstå at innflytelsen er stor nok til å rettferdiggjøre den moralske forviklingen Regjeringen har tråkket inn i. I denne saken har ikke Regjeringen maktet å overbevise om at vektleggingen er symmetrisk. Så langt er det først og fremst Kina som tjener på den norske regjeringens politikk," skriver Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Hva ville Supermann ha gjort?

"Blant dem som har klippetro på de internasjonale institusjonenes utrettelige ferd mot demokrati, er man viss på at partidiktaturet vil falle. Men utfallet kan like gjerne bli mindre lystelig: At det internasjonale samfunn i fremtiden vil bestå av to parallelle globale systemer, gjensidig avhengige av hverandre: De autoritære statene på den ene siden, anført av Moskva og Beijing, og de demokratiske på den andre," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

SV: Halse lurer seg selv

"Halse mener at ideen om synergi mellom økonomisk vekst og demokrati har fått seg en alvorlig knekk ved eksempelet Kina. Men husk at Kina frem til Deng Xiaopings økonomiske reformer var et folkemorderisk regime. Forskjellen på da og nå er altså betydelig, selv om vi sammen bør forstette og legge press på Kina i menneskerettighetsspørsmål. Da gjenstår det å håpe på at Halse er enig i at en mer statsstyrt økonomi ikke er veien å gå for Kina," skriver Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Demokrati på billigsalg

"Frie markeder er utvilsomt et viktig redskap for å spre åpenhet og demokrati. De økonomiske reformene har endret Kina fra totalitarisme til partistyrt autokrati. Men utfallet kan like gjerne bli mindre lystelig. De autoritære statene på den ene siden og de demokratiske på den andre, forent i en global økonomi. Det kan bare skje med de demokratiske nasjonenes stilltiende aksept," skriver Bård Larsen i Dagsavisen.
MenneskerettigheterØkonomi

Kina og menneskerettighetene

Se live streaming fra frokostmøtet med tidligere parlamentsmedlem i Canada og menneskerettighetsaktivist David Kilgour vil innlede om menneskerettighetsituasjonen i landet og se særlig på myndighetenes behandling av Falun Gong-bevegelsen. I tillegg består panelet av generalsekretær i Amnesty John Peder Egenes og forfatteren Torbjørn Færøvik.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Kina: Intet nytt fra Brende

"Brendes gode kontakter med Kina burde forplikte. Våre gode kontakter med Kina innebærer også at vi er krystallklare når det gjelder vårt syn på menneskerettighetene. Det bør være en høyrepolitikers soleklare plikt som liberaldemokrat. La regjeringsskiftet være synlig også i Utenriksdepartementet," skriver Bård Larsen hos Minerva.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Nord-Korea, Kina og USA

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 7. mai: Nord-Korea har de siste månedene raslet med sablene, og USA har svart at de er forberedt på et militært angrep. Er dette kun retorikk, eller er det reell fare for krig? Kina har tradisjonelt beskyttet regimet i Pyongyang, men ser vi nå nye tendenser i Kinas utenrikspolitikk? Hvordan vil et nytt politisk lederskap i Kina påvirke landets utenrikspolitikk? Innleder er Paul Haenle fra Carnegie Endowment for International Peace.
Demokrati og rettigheter

Ingen grunn til unnskyldning

"Den realpolitiske virkelighet fordrer selvsagt at Norge etterstreber gode, stabile forbindelser med giganten i Asia, men ikke for enhver pris. Grunnleggende menneskerettigheter bør ikke ofres på det realpolitiske alter, ei heller når det får konsekvenser for Norge," svarer Eirik Løkke Helge Lurås i Aftenposten.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Giganten Kina – et overblikk

Mange spår at Kina om kort tid vil bli verdens største økonomi. Kommunistpartiet styrer med hard hånd, men landet er også innrettet med en viss grad av frie markeder. Kan vi forvente demokratiske forandringer i Kina, eller vil landet forbli like autoritært? Se film fra frokostmøtet her.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Nødvendig opportunisme?

"Kanskje er det også slik at Mo Yan holder seg litt i overkant husvarm, nesten på nivå med Brecht og DDR?", spør Bård Larsen om årets nobelprisvinner i litteratur.
Demokrati og rettigheter

Kina og kapitalismen

Qin Xiao skriver om Kina og veien man må gå for å skape en ordentlig markedsøkonomi: "It is time to overcome special interest groups, transform government functions and further the process of market reform. A government now focused on the economy needs to build a rule of law and provide public services. An economic system now dominated by the government needs to become one led by the market and regulated by the government."
Ideer
Bård Larsen

Egges merkelige eufemismer

"Mange har fortsatt tungt for å kalle kommunismen for hva det var. Fortsatt dukker Mao-apologismen opp med jevne mellomrom," skriver Bård Larsen, historiker i Civita, hos Minerva. "I Aftenposten belærer historiker Åsmund Egge med en fornærmet tone Espen Ottesen for historieløshet når sistnevnte sammenligner Mao med Hitler (og Stalin)."
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Solheim og Deng

"Erik Solheim sa nylig at Deng Xiaoping er den viktigste statslederen i etterkrigstiden, fordi Kina har brakt millioner av mennesker ut av fattigdom. Her er Solheim unyansert. Vi kan ikke forveksle Kinas illiberale statskapitalisme og geriatriske kommunisme med markedsfrihet og nødvendig demokrati. Deriblant retten til å danne frie fagforeninger. Kina har en lang vei å gå," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiMenneskerettigheterØkonomi

Frykten for Kina i Afrika

Er Kina en ny kolonimakt i Afrika, eller har den kinesiske utviklingsmodellen noe nytt å tilby? Masterstudent i utviklings- og naturressursøkonomi ved UMB, Hanna Schanke, skriver i Bistandsaktuelt om Kinas rolle på det afrikanske kontinentet, i forbindelse med Civita-notatet lansert tidligere i dag.
Økonomi
Hanna Schanke

Nr.12 2011: Kina i Afrika: en introduksjon

Kina er i løpet av det siste tiåret blitt en fremtredende global aktør. Spesielt diskuteres Kinas voksende engasjement i Afrika. Her utfordrer kinesiske prosjekter og selskaper det man lenge har sett som et tilnærmet vestlig bistandsmonopol, basert på andre verdier og målsettinger. Dette notatet tar for seg ulike aspekter ved Kinas engasjement i Afrika, med fokus på fire sentrale spørsmål: Hvordan har samarbeidet mellom Kina og Afrika utviklet seg? Hva består samarbeidet i? Hvorfor er det så kontroversielt? Og hvor går veien videre?
Bistand og utviklingInternasjonalt
Helene Løken

Kina mot vestlig demokrati?

Denne analysen av om Kina går i retning av et vestlig demokrati, er den første i en serie om aktuelle temaer vi i CIVITA akter å utgi. I tillegg til bøker og seminarer/konferanser, vil vi legge vekt på å presentere kortere utredninger - som ikke vil være like omfangsrik som en bok - men likevel holde en faglig kvalitet som gjør arbeidet egnet til å vekke ny debatt.
Demokrati og rettigheter

KINA MED STORMLØP MOT 2008

Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Dalai Lama og den norske (senti)mentaliteten

"Alt oppsummert er det nok derfor feil når Ole Paus etterlater inntrykk av at vi nylig var et "verdig folk" - mens vi nå er blitt et mer uverdig folk på grunn av behandlingen av Dalai Lama. Men det som har skjedd, gjør nok at flere er blitt klar over de harde realiteter i utenrikspolitikken, og at interessene - og ikke bare verdiene - veier tungt også for Norge," skriver Kristin Clemet.
Demokrati og rettigheter