Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
8 feb
onsdag 8 februar 2023 kl. 08:00

Er Europa et verdifellesskap?

Med krig i Ukraina, energikrise i Europa og et mer autoritært Kina, er det på tide å tenke nytt om Europas rolle i verden?
IdeerEU og EØS
13 okt
torsdag 13 oktober 2022 kl. 18:00

Hva skjer i Kina?

Kinas og Xi Jinpings langsiktige strategi og mål for landet? Både innenriks- og utenrikspolitisk? Vil Kina angripe eller invadere Taiwan? Eller fungerer Russlands invasjon av Ukraina som en avskrekking? Er USA og Vesten på vei inn i en ny «kald-krig» med Kina? Og vil Kina forbigå USA som verdens globale supermakt i nærmeste fremtid?
InternasjonaltDemokrati og rettigheterGlobalisering
Mathilde Fasting

Hva er utsiktene for Kinas økonomiske vekst fremover?

Vil Kina oppnå den samme høye veksten som landet har hatt de siste tiårene?
Demokrati og rettigheterØkonomi
Mathilde Fasting

Hvor viktig er Russland for Kina?

Professor Elisabeth Wishnick ser flere svakheter i forholdet mellom Kina og Russland, som dreier seg om ressurser, energi og matsikkerhet.
IdeerUtenrikspolitikk
Mathilde Fasting

Hva skjer i Kina og Taiwan?

Både USA, Taiwan og Kina har viktige roller å spille for å unngå en katastrofal militær konflikt i Sør-Kina-havet. Dette er første episode i en podcastserie på fire episoder om Kina og Sørøst-Asia.
IdeerDemokrati
Eirik Løkke

Er det mulig å skille idrett fra politikk?

Bør det stilles krav om å følge menneskerettighetene for å få lov til å arrangere OL eller VM? Og bør Norge boikotte Vinter-OL i Beijing? Hvordan skal idretten forholde seg til autoritære regimer?
DemokratiMenneskerettigheter

Kina vs USA

Kina i ferd med å overta rollen som verdens ledende supermakt? Hør ny episode med Jan Arild Snoen, forfatter av boken «Den nye kalde krigen – USA mot Kina».
InternasjonaltUSA
4 okt
mandag 4 oktober 2021 kl. 12:00

Hvordan forsvare ytringsfriheten i møte med den kinesiske trussel?

Se video fra første møtet i #Ytringsfrihetsforum med Glacier Kwong, politisk aktivist fra Hong Kong og Research Fellow ved Hong Kong Democracy Council in Washington DC, og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister og leder i Venstre.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Mathilde Fasting

Se video med Francis Fukuyama om sosiale medier, Kina og USA etter valget

Denne videoen er et opptak fra Harvard Bookstore 3. mai 2021, der vi hører Francis Fukuyama i samtale med Mathilde Fasting om boken After the End of History.
IdeerDemokratiInternasjonaltUSA
Jan Erik Grindheim

Om å leva med Kina

Med treng òg ein ny debatt her til lands om korleis Noreg skal finna sin plass mellom aust og vest dei neste tiåra, og då må òg spørsmålet om Noreg skal melda seg inn i EU, koma opp att.
InternasjonaltGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Hvordan skape flere «sørkoreaer» i Afrika?

I Erik Solheims argumentasjon for en sterk og kompetent stat blir det viktigste hengende i luften: Institusjonene som lenker staten til frihet og menneskelig utvikling, skriver Lars Peder Nordbakken i Bistandsaktuelt.
Bistand og utviklingØkonomiØkonomiske systemer
Kina, hender, menneskerettigheter
Bård Larsen

Kina – harmoni til en pris

I dette notatet drøfter historiker Bård Larsen forholdet mellom idealisme og realisme i utenrikspolitikk med forholdet til Kina som utgangspunkt. 
Totalitære og autoritære regimerInternasjonaltMenneskerettigheter
Mathilde Fasting

Del 2: Torbjørn Færøvik om Kina

Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik om kommunistpartiets makt, hemmelighold og korrupsjon, og om Xi Jinping, Folkerepublikken Kinas øverste leder, som fremstår som en ny keiser.
Totalitære og autoritære regimerInternasjonalt
Bård Larsen

Den autoritære fristelsen

Kina og Russland utnytter til fulle det tomrommet USAs svekkede rolle har skapt internasjonalt, og det autoritære er på fremmarsj. At det finnes tyranner og despoter rundt om i verden burde ikke overraske noen, men hva er det som skjer i den vestlige opinionen? Bård Larsen i VG.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Del 1: Torbjørn Færøvik om Kina

Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik forteller om mentaliteten og ambisjonene til dagens kinesere og hvorfor de fortsatt lystrer autoriteter og kommunistpartiet.
Totalitære og autoritære regimerInternasjonalt
Mathilde Fasting

Erika Fatland – om reisen rundt Russlands grenser

Hør ny episode av vår podcast Liberal halvtime med forfatter Erika Fatland.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Francis Fukuyama om korona, Kina og Trump

Vil 2020 endre verden like mye som 1989? Hør ny episode av vår podcast Liberal halvtime med Francis Fukuyama.
InternasjonaltPolitikk og samfunn

Civitasamtalen: Therese Sollien om Kinas vekst og globale innflytelse

Se ny episode av Civitasamtalen med kommentator i Aftenposten Therese Sollien, i samtale med Eirik Løkke, om Kinas vekst og globale innflytelse.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerPolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer med USA og Kina etter koronakrisen?

Verden etter koronakrisen vil trolig bli mer polysentrisk enn tidligere, uten en tydelig hegemonisk makt. Men en polysentrisk verdensorden vil aldri kunne fungere uten sterke liberale og multilaterale kjennetegn.   
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

Trumps kritikk av Kina er ikke helt feil

Hvis vi skal lykkes med å påvirke det kinesiske regimet, må vi revitalisere forsvaret for det liberale demokratiet, også på den globale scene. I møte med Kina har vi ingen grunn til å bøye hodet – det vi trenger er å høyne den moralske fanen.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer

CIVITASAMTALEN: Hvordan vil coronaviruset påvirke maktforholdene i verden?

Anders Romarheim, leder ved senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier, i samtale med Eirik Løkke om globale maktforhold i lys av coronakrisen.
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjoner
Bård Ludvig ThorheimMathilde Fasting

Liberale demokratier og coronakrisen

Vil liberale demokratier komme styrket ut, vil internasjonalt samarbeid øke, og kan vi stole på Kinas informasjon? Tidligere diplomat og politisk rådgiver i UD, Bård Ludvig Thorheim, er gjest i vår podcast Liberal halvtime.
DemokratiInternasjonaltDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

En båt i et opprørt hav

Mens vi med god grunn bekymrer oss for Russland og Donald Trump, beveger Kina og kinesiske interesser seg nærmest ubemerket langt inn i hjertet av den vestlige sivilisasjonen. Bård Larsen med langlesning i VG.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
Mats Kirkebirkeland

Kineserne kommer!

InternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
12 feb
tirsdag 12 februar 2019 kl. 00:00

Er vi klare for kinesisk in(no)vasjon?

Civita inviterer til seminar tirsdag 12. februar kl. 16.30—17.30
InternasjonaltInnovasjon og entreprenørskapPolitikk og samfunn
Nikolai Hegertun

Kinesisk kattepine

"Kanskje er Norges veivalg overfor Kina et uttrykk for at norske diplomater og politikere tror de har flere strenger å spille på enn de normative," skriver Nikolai Hegertun.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

LO-Gerds selektive diktaturkritikk

LO-lederen maner statsministeren til å fremme menneskerettigheter overfor Kina. Samtidig har LO i en årrekke dyrket et nært samarbeid med diktaturet på Cuba. Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Nikolai Hegertun

Å hviske Roma midt imot

Norge har alltid snakket med innestemme når stormakter valser over menneskerettigheter. Nikolai Hegertun i Dagens Næringsliv.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Kinesisk økonomi; fra beundring til bekymring

Overgangen fra å være en fremvoksende til å bli en utviklet økonomi er krevende, og usikkerheten er stor om hvor godt Kina vil mestre den. Kinesisk økonomi vil måtte over i en ny fase, hvor veksten må komme fra egen kreativitet. Se video og hør podcast fra møtet her!
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Kina er ingen markedsøkonomi

Kinas statskapitalisme er sårbar. Landet mangler den grunnleggende forutsetningen for personlig, politisk og økonomisk frihet – en rettsstat som garanterer innbyggerne liberale friheter og rettigheter. Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Nr. 15 2016: Kinas lydige statskapitalisme – en modell uten fremtid

Uten nye og dyptgripende politiske og økonomiske reformer med et liberalt innhold vil Kina bli stilt overfor en alvorlig konfrontasjon med sterke samfunnsøkonomiske tyngdelover i årene fremover. Dette notatet stiller den eksisterende Kina-modellen under et kritisk lys.
InternasjonaltRettsstatØkonomiske systemer
Bård Larsen

Det uviktige demokratiet?

"I sitt svar til min kronikk uttaler sosialpsykolog Arnulf Kolstad at ytringsfrihet ikke betyr så mye for ham. Det er alltid fascinerende med høyt oppsatte akademikere med venstreradikale meninger, som lever av å ytre seg og forske fritt, som lever trygt plassert i vestlige, tolerante land og som attpåtil synes at ytringsfrihet ikke er viktig. Kolstad mener nemlig at mat på bordet er viktigere enn demokrati," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

Stå opp for menneskerettighetene

"Det er liten grunn til å tro at lille Norge har noen særlig innflytelse på menneskerettighetssituasjonen i Kina. Og det er uansett vanskelig å forstå at innflytelsen er stor nok til å rettferdiggjøre den moralske forviklingen Regjeringen har tråkket inn i. I denne saken har ikke Regjeringen maktet å overbevise om at vektleggingen er symmetrisk. Så langt er det først og fremst Kina som tjener på den norske regjeringens politikk," skriver Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Hva ville Supermann ha gjort?

"Blant dem som har klippetro på de internasjonale institusjonenes utrettelige ferd mot demokrati, er man viss på at partidiktaturet vil falle. Men utfallet kan like gjerne bli mindre lystelig: At det internasjonale samfunn i fremtiden vil bestå av to parallelle globale systemer, gjensidig avhengige av hverandre: De autoritære statene på den ene siden, anført av Moskva og Beijing, og de demokratiske på den andre," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter