Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Inflasjon
Steinar Juel

Inflasjonsforvirring fra Mímir & Marsdal og økonomiprofessor Jerven

Prisreguleringer eller prisstopp er ikke egnet til å holde styr på inflasjonen.
Økonomisk politikkPengepolitikk
Norske kroner, hundrelapper, sedler, NOK, penger
Steinar Juel

Neppe stabil, lav inflasjon og lave renter igjen snarlig

Mye tilsier at vi vil oppleve høyere og mer variabel inflasjon fremover enn vi har gjort de siste 30 årene.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
penger inflasjon
Steinar Juel

Opp som en løve, ned som en skinnfell

Marcus Hagedorns massive, faglige angrep på økonomkolleger koker ned til nesten ingenting: Han mener det legges for stor vekt på å få inflasjonen ned.
PengepolitikkØkonomisk politikkFinanspolitikk
tom lommebok
Steinar Juel

Inflasjon skaper nyfattigdom som det går an å gjøre noe med

De med lavest inntekt rammes av sterk kostnadsvekst, og kunne blitt prioritert ved nysalderingen av 2022-budsjettet. Det valgte imidlertid regjeringen ikke å gjøre.
VelferdsstatenFattigdomØkonomi og velferd
Strømnett og strømpriser
Steinar Juel

Strømstøtten bidrar til høyere rente

Generell strømstøtte, også til de av oss som ikke trenger den, fører til at mange får høyere renteutgifter.
Økonomi og velferd
inflasjon

Inflasjon

Inflasjon er fall i pengeverdien gjennom vedvarende og bredt anlagt prisstigning på varer og tjenester. Høy og variabel inflasjon er uheldig.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Penger vekst
Jon Nicolaisen

Revidert galskap

Til syvende og sist må gildet gjøres opp. Hvis regjeringen og Stortinget ikke vil gjøre den jobben nå, må fremtidens næringsliv, skattebetalere og låntagere ta regningen for galskapen.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdFinanspolitikk
økonomisk politikk
Steinar Juel

Alltid usikkerhet knyttet til økonomisk politikk

Agendas Tiril Rustand Halvorsen er i tvil om det er lurt å bruke renten nå for å dempe inflasjonen.
PengepolitikkØkonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Jonas Gahr Støre og regjeringen
Steinar Juel

Noe annet på budsjettet må prioriteres ned

Greier ikke regjeringen og Stortinget å prioritere, blir det inflasjonen og renten som gjør prioriteringsjobben.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Støre, Stoltenberg, Wall Street og økonomisk politikk
Steinar JuelJon Nicolaisen

Inflasjon, renter og økonomisk politikk

Dette notatet ser på utsiktene for inflasjon og renter i verden og i Norge de nærmeste årene, på risikobildet og den økonomiske politikken frem mot 2025.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Jon Nicolaisen

Inflasjon og finanspolitikk

Jonas Algers, økonom i Manifest, hadde i mandagens avis et innlegg der han polemiserer mot min kronikk om stagflasjon i DN i forrige uke.
Økonomi og velferd
Jon Nicolaisen

Stagflasjon i pandemiens tid

Vi må trolig lære oss å leve med pandemien som et vedvarende fenomen. Det gir lavere vekstkraft. Knapphet på varer og energi vil gjenta seg. Løsningen er ikke å bruke enda mer oljepenger. Da risikerer vi en større renteøkning for vanlige folk.
Norsk politikkØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Haakon Riekeles

Rødglødende seddelpresser

"Til mange tradisjonelle økonomers store frustrasjon har en perifer retning innen økonomifaget kalt Modern Monetary Theory (forkortet til MMT), fått stadig mer oppmerksomhet." Haakon Riekeles i Morgenbladet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

Økonomi: Stram igjen, Jens

"Finanskrisen åpnet en mulighet til å bruke mer penger. Det kan være riktig å drive motkonjunkturpolitikk, men det er ikke likegyldig hva man bruker penger på. De rødgrønne, men også resten av Stortinget som støttet opp om pengebruken, kan kritiseres for å ha vært mer opptatt av kortsiktige tiltak fremfor tiltak som kunne sikret langsiktigheten og bærekraften i økonomien," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i BT.
Økonomisk politikkFinanspolitikk