Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård LarsenEirik Løkke

En samtale om den norske ytringskulturen

Hva kjennetegner den offentlige debatten i Norge? I hvilken grad bør de store mediene publisere alternative og ytterliggående stemmer? Og hvordan har sosiale medier påvirket offentligheten?
Ytringsfrihet
Mats Kirkebirkeland

Kronargumentet

I et sekulært Norge anno 2021 er knapt noe hellig. Bortsett fra FN, da.
MenneskerettigheterInternasjonaltRettsstat
Torstein Ulserød

Total mangel på respekt fra venstresiden i abortdebatten

"Det er vanskelig å se at de mange uttalelsene som nå kommer fra Arbeiderpartiet, viser respekt for dem som mener at dette er dypt etiske spørsmål", skriver Torstein Ulserød.
Ideer
Kristin Clemet

NRK og Sverige

"Det har tydeligvis falt deler av venstresiden svært tungt for brystet at jeg var invitert til NRK for å kommentere det svenske valget sist søndag." Kristin Clemet svarer.
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Hvor er den anstendige venstresiden?

"Det er en argumentasjon som er kjennetegnet av at det lages et dramatisk generelt bilde basert på anekdoter, og der hele bransjer av virksomheter, og politiske motstandere, tillegges de minst aktverdige motiver."
ArbeidslivØkonomiArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Narkotika som verdispørsmål

"I et fritt samfunn kan ikke samfunnsdebatten legges opp som en sammenhengende holdningskampanje, om hensikten er aldri så god."
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Listhaug har lært retorikk av venstresiden

"Skal høyrepopulismen bekjempes hardt og effektivt, kan vi ikke opptre med doble standarder hvor normer for retorikk ikke gjelder likt for alle. De fleste velgerne misliker det sterkt. Doble standarder er mat for populismen". Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Den sinte liberale eliten

"Det er ingen tvil om at vi må være på vakt mot sinne som er motivert av fremmedfrykt eller konspirasjoner, men sinne som er næret av ideer som at «vi vet bedre, og vi kjemper for det gode og liberale», er ikke noe særlig bedre", skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Skaper fiendebilde, skader fellesskapet

"Skal vi opprettholde et godt arbeidsliv – og også fremover ha råd til gode velferdsordninger – er vi helt avhengig av et fritt næringsliv, som ses på som en helt naturlig og likeverdig del av det norske fellesskapet." Lars Kolbeinstveit i DN.
Økonomi
Bård Larsen

Snurrig kritikk

"Braadland fremstår sår på sin egen venstresides vegne. Kan hende blir ikke Braadland fornøyd før det utelukkende skrives honnørord om venstresiden? Kanskje mener Braadland i fullt alvor at det autoritære egentlig er et eksklusivt høyresideprosjekt? Vel, det stemmer ikke. Verden er et vanskelig sted." Bård Larsen svarer.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Birger Emanuelsen går i den identitetspolitiske fellen

"Hvis man legger til grunn at man må ha direkte kjennskap til et felt eller problemstilling for å kunne ha en mening, blir åpen debatt og et representativt demokrati umulig", skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Steinar Juel

Norske økonomers forståelse for Trumps proteksjonismetiltak

"Det er ganske oppsiktsvekkende at to økonomer i sentrale norske finansinstitusjoner uttrykker forståelse for ensidige handelstiltak som dette", skriver Steinar Juel.
Økonomi
Mathilde Fasting

Verdier og børs

"Norge trenger flere sterke eiere, og det er viktig å ta vare på de private eierne vi har", skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Økonomi
Lars Kolbeinstveit

Rusa av Listhaug

"De siste dagene har nok mange oppfattet det norske storting som en barnehage. Vi har savnet en voksen som kan rydde opp i kaoset. Det er ganske utrolig at Sylvi Listhaug fikk ta den rollen", skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheter
Haakon Riekeles

Det stemmer ikke at Listhaug blir mektigere som «martyr»

"For mange på venstresiden har Sylvi Listhaug vært den perfekte fiende. Hvis de velger å beholde henne som hovedfiende etter at hun ikke lenger er statsråd, er det deres egen skyld hvis hun blir stadig mektigere", skriver Haakon Riekeles.
Ideer
Torstein Ulserød

Homoelitens intoleranse

"Man skulle tro homobevegelsens mange seire førte til litt mer senkede skuldre. Men kampen for «saken» fremstår stadig mer uforsonlig," skriver Torstein Ulserød.
Ideer

Håpløs uttalelse fra Robert Mood

"Det bør være rimelig enkelt å skille mellom personer som står for demokratiske verdier og personer som ikke gjør det," skriver Eirik Løkke.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Sprøyt, sludder og floskler

"Å snakke rett fra levra er egentlig en måte å rope hva som helst på. Noen ganger forkledd som ydmykhet. Andre ganger uten forkledning i det hele tatt. Men vi liker ikke at noen vi ikke liker snakker rett fra levra. Og da er vi like langt," skriver Bård Larsen hos VG.
Ideer
Kristin Clemet

Kvinner som engasjerer seg

Det er mange kvinner i toppen av norsk politikk, men det er, relativt sett, få kvinner som deltar i samfunnsdebatten. Hvorfor er det slik?
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Samarbeid med Norges heteste kommunist

"I dekningen av Rødts forhandlinger med byrådspartiene i Oslo fremstilles det typisk som om vi her har å gjøre med et parti som bare kjemper enda litt hardere for mer penger til velferd enn de andre venstreside-partiene," skriver Torstein Ulserød i Aftenposten.
Ideer
Paul Joakim Sandøy

Osvald-monumentet: Umulig å diskutere

"Debatten om Osvald-monumentet viser hvor vanskelig det er å diskutere med vidt forskjellige premisser og forståelser lagt til grunn," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva.
Demokrati og rettigheter

Forskjellsbehandler Skavlan politikere?

"Jeg vil hevde at Skavlan, i intervjuet med Åkesson, i større grad viste frem sine antipatier enn han har gjort under andre intervjuer," skriver Eirik Løkke i et svar til Hans Petter Sjøli i VG.
Ideer
Bård Larsen

Ordene betyr noe

"Frp vil, ifølge eget program, gjøre større (men ikke systembrytende) inngrep i asylpolitikken enn andre partier. Dette kunne Frp utmerket meislet inn i sin retorikk uten å gå over den usynlige streken. Men språket sprer altså usikkerhet: Er det også andre, «mindre aktverdige» årsaker til Frps innvandringspolitiske engasjement? Bård Larsen skriver på VG Nett.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Skavlan

"Selv syns jeg den største svakheten ved intervjuet er at det i liten grad får frem hva Åkesson egentlig står for, fordi det blir så viktig for Skavlan å få frem hva han står for. Men et godt intervju er, etter min mening, et intervju som avdekker og avslører intervjuobjektets holdninger og meninger," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheter
Paul Joakim Sandøy

Når Skavlan vrenger jakka

"Skavlan gjorde et ganske godt intervju. Det gjorde Åkesson også. Taperne er alle som jublet foran TV-en på fredagskvelden," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva.
Ideer
Torstein Ulserød

Regjeringens trøbbelsaker

"Logikken, ifølge disse analysene, er at en regjering som møter motstand, må gi seg, eller at den må unnlate å fremme forslag som den fornemmer kan føre til «bråk». Men idealet for politisk lederskap kan ikke være at vi til enhver tid skal ha et minimalt konfliktnivå," skriver Torstein Ulserød i Dagsavisen.
Ideer
Kristin Clemet

Korrekte tall om norsk skole

"Jeg har aldri ment eller sagt at ikke mediene bør gjengi undersøkelser som gjøres av f.eks. Utdanningsforbundet eller Kommunenes sentralforbund. Det eneste jeg gjorde, var å reise spørsmål om hvorvidt mediene også bør dekke andre nyheter, som kan gi et annet eller bredere bilde, like godt," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Ideer
Morten KinanderBård Larsen

Vi er i samme båt

"Charlie ble angrepet fordi de stod ganske alene, mens resten snakket om andre ting. Svært få valgte å publisere karikaturene eller faksimiler av dem. Det er for så vidt ikke vanskelig å forstå at det ble sånn, men å snakke høystemt om at selvsensur er forkastelig og at man nå skal være modige, er etterpåklokt," skriver Morten Kinander og Bård Larsen på VG Nett.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Hva er en nyhet?

"Det er tydelig at mediene syns det kvalifiserer som en «nyhetssak» at noen påstår noe, tror noe eller tipper noe. Men hvilket ansvar har de samme mediene for selv å forsøke å bringe fakta på det rene - eller å bringe tilsvarende nyhetssaker om fakta når slike foreligger?" Kristin Clemet skriver i Dagsavisen.
Politikk og samfunnSkolepolitikkMedia
Mathilde Fasting

Når følelsene styrer ordskiftet

"Det er mange muligheter til å få sagt sin mening og bidra med sine personlige erfaringer i den offentlige debatten i Norge. Følelser skaper engasjement, men skal enkeltopplevelser og erfaringer bidra til politisk endring, kreves det at også fornuftsargumenter blir hørt og at man forsikrer seg om at enkeltopplevelsene ikke er kun det, men del av et større bilde," skriver Mathilde Fasting.
Ideer
Marius Doksheim

Ulikhetsbegrepet som politisk moteord

"Å hevde at høyresiden først de siste årene har blitt opptatt av ulikhet – eller fortsatt ikke er det – er imidlertid bare mulig om man ikke skiller mellom fattigdomsbekjempelse og rikdomsbekjempelse," skriver Marius Doksheim hos Minerva, i forkant av Thomas Pikettys forelesning i Oslo.
Økonomi
Kristin Clemet

Forskning og politikk

"Forskere kan ikke gi oss svaret på alt, og de befinner seg ikke i et normfritt rom. Dessuten er demokrati noe annet enn teknokrati. Politikerne må derfor til slutt avveie ulike hensyn – som for eksempel verdier som kan komme i strid med hverandre eller ufullstendig og motstridende kunnskap," skriver Kristin Clemet i DN.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Formuesskatt, forskning og politikk

"Demokrati er ikke teknokrati. Det er en grunn til at det er politikere og ikke forskere som styrer landet. Politikere skal, ideelt sett, legge vekt på den kunnskap vi (for tiden) har og dessuten avveie ulike og ofte motstridende verdier. En forsker kan konsentrere seg om sitt «lille» forskningsunivers – mens en politiker må se helheten og forfølge de verdiene hun har lovet velgerne å stå for," skriver Kristin Clemet i DN.
Økonomi
Nikolai Hegertun

Stopp pressen!

"Der man før anså oppmerksomhet som en nødvendig forutsetning for å skape en endring i samfunnet, er mange nå fornøyd med å ha posert på Dagsnytt 18," skriver Nikolai Hegertun hos Minerva.
Demokrati og rettigheter